EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0279

Nõukogu otsus, 22. märts 1999, Euroopa Ühenduse nimel piirkondadevahelise koostöö raamlepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel

OJ L 112, 29.4.1999, p. 65–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 031 P. 155 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 031 P. 155 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 031 P. 155 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 031 P. 155 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 031 P. 155 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 031 P. 155 - 155
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 031 P. 155 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 031 P. 155 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 031 P. 155 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 130 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 130 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 159 - 159

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/279/oj

31999D0279Euroopa Liidu Teataja L 112 , 29/04/1999 Lk 0065 - 0084


Nõukogu otsus,

22. märts 1999,

Euroopa Ühenduse nimel piirkondadevahelise koostöö raamlepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel

(1999/279/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 113 ja 130y koostoimes artikli 228 lõikega 2 ja lõike 3 esimese alalõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

ning arvestades, et

vastavalt asutamislepingu artiklile 130u näeb ühenduse arengukoostööalane poliitika ette arengumaade säästvat majandus- ja sotsiaalarengu toetamist, nende sujuvat ja järkjärgulist integreerimist maailmamajandusse ning vaesusevastast kampaaniat neis riikides;

Euroopa Ühenduse nimel on soovitav kinnitada Madridis 1995. aasta detsembris alla kirjutatud piirkondadevahelise koostöö raamleping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ja teiselt poolt Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks piirkondadevahelise koostöö raamleping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele. [3]

Artikkel 2

Vastavalt lepingu artiklile 26 on nõukogu eesistuja koostöönõukogu eesistuja ja esindab ühendust selles nõukogus. Komisjoni liige on eesistujaks ühises koostöökomitees ja ühises kaubanduse alakomitees vastavalt nende kodukorrale ja nad esindavad ühendust neis organites.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja edastab ühenduse nimel lepingu artiklis 34 ettenähtud teate.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

Brüssel, 22. märts 1999

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Verheugen

[1] EÜT C 14, 19.1.1996, lk 3.

[2] EÜT C 166, 10.6.1996, lk 40.

[3] EÜT L 69, 19.3.1996, lk 4.

--------------------------------------------------

Top