EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3791

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3791/85, 20. detsember 1985, millega kohandatakse teatavaid muna- ja linnulihasektorit käsitlevaid määrusi seoses Hispaania ja Portugali ühinemisega

OJ L 367, 31.12.1985, p. 6–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 8
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 38
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 38 - 38
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 286 - 286
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 286 - 286
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 286 - 286
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 286 - 286
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 286 - 286
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 286 - 286
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 286 - 286
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 286 - 286
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 286 - 286
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 100 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 100 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1990; mõjud tunnistatud kehtetuks 31990R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3791/oj

31985R3791Euroopa Liidu Teataja L 367 , 31/12/1985 Lk 0006 - 0006
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 20 Lk 0038
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 40 Lk 0008
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 20 Lk 0038
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 03 Köide 40 Lk 0008


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3791/85,

20. detsember 1985,

millega kohandatakse teatavaid muna- ja linnulihasektorit käsitlevaid määrusi seoses Hispaania ja Portugali ühinemisega

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Hispaania ja Portugali ühinemisakti, eriti selle artikli 396 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

vastavalt ühinemisakti artiklile 396 tuleks muna- ja linnulihasektoris seoses Hispaania ja Portugali ühinemisega kohandada nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust nr 2772/75 (munade turustusnormide kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3341/84 [2]) ja nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2782/75 (haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta, [3] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3485/80 [4]);

vastavalt ühinemislepingu artikli 2 lõikele 3 võivad ühenduse institutsioonid võtta enne ühinemist vastu ühinemisakti artiklis 396 osutatud meetmed, mis jõustuvad ühinemislepingu jõustumise korral kõnealuse ühinemislepingu jõustumispäeval; vastavalt ühinemisakti artiklile 261 tuleb Portugali käsitlevate meetmete kohaldamine edasi lükata kuni esimese etapi lõpuni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Määruse (EMÜ) nr 2772/75 artikli 17 lõike 2 teisele lõigule lisatakse järgmised taanded:

"— PERIODO DE EMBALAJE DE… AL…"

,

"— PERÍODO DE EMBALAGEM DE… A.…"

.

2. Määruse (EMÜ) nr 2772/75 artikli 17 lõike 3 esimesele lõigule lisatakse järgmised taanded:

"— EMBALADO EL…,"

"— EMBALADO EM.…"

.

Artikkel 2

1. Määruse (EMÜ) nr 2782/75 artikli 5 lõikes 3 lisatakse sõnade "uova de cova" järele sõnad "huevos para incubar", "ovos para incubaçao".

2. Määruse (EMÜ) nr 2782/75 artiklis 6 lisatakse sõna "cova" järele sõnad "para incubar", "para incubaçao".

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1986 Hispaania ja Portugali ühinemislepingu jõustumise korral.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. märtsist 1986, välja arvatud portugalikeelseid muudatusi, mille kohaldamine lükatakse edasi kuni ühinemisakti artiklis 260 osutatud esimese etapi lõpuni.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 1985

Nõukogu nimel

eesistuja

R. Steichen

[1] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 56.

[2] EÜT L 312, 30.11.1984, lk 7.

[3] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 100.

[4] EÜT L 365, 31.12.1980, lk 1.

--------------------------------------------------

Top