EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010D0575

2010/575/EL: EL–Jordaania assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2010, 16. september 2010 , millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 (mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) artikli 15 lõiget 7

OJ L 253, 28.9.2010, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/575/oj

28.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/60


EL–JORDAANIA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUS nr 1/2010,

16. september 2010,

millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 (mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) artikli 15 lõiget 7

(2010/575/EL)

ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, eriti selle protokolli nr 3 artiklit 39,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) (1) (edaspidi „leping”) protokolli nr 3 (2) artikli 15 lõikega 7 lubatakse teatud tingimustel tollimaksude või samaväärse toimega maksude tagastamist või nendest vabastamist kuni 31. detsembrini 2009.

(2)

Selleks et tagada selgus, majandusliku olukorra pikaajaline ennustatavus ja õiguskindlus, jõudsid lepinguosalised kokkuleppele pikendada lepingu protokolli nr 3 artikli 15 lõike 7 kohaldamisaega alates 1. jaanuarist 2010 kolmeks aastaks.

(3)

Lisaks tuleks Jordaanias kehtivaid tollimäärasid kohandada vastavalt Euroopa Liidus kohaldatavatele määradele.

(4)

Lepingu protokolli nr 3 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(5)

Kuna lepingu protokolli nr 3 artikli 15 lõige 7 kaotab kehtivuse 31. detsembril 2009, tuleks käesolevat otsust kohaldada 1. jaanuarist 2010,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 (mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) artikli 15 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Olenemata lõike 1 sätetest võib Jordaania järgmistel tingimustel kohaldada tollimaksude või samaväärse toimega maksude tagastamise või nendest vabastamise korda päritolustaatuseta materjalide puhul, mida kasutatakse päritolustaatusega toodete valmistamiseks, välja arvatud harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1–24 kuuluvate toodete puhul:

a)

harmoneeritud süsteemi gruppidesse 25–49 ja 64–97 kuuluvate toodete puhul säilitatakse 4 % tollimaks või Jordaanias kehtiv maksumäär, kui see on madalam;

b)

harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 kuuluvate toodete puhul säilitatakse 8 % tollimaks või Jordaanias kehtiv maksumäär, kui see on madalam.

Käesoleva lõike sätteid kohaldatakse 31. detsembrini 2012 ja neid võib ühisel kokkuleppel läbi vaadata.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Brüssel, 16. september 2010.

EL-Jordaania assotsiatsiooninõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 283, 26.10.2005, lk 10.

(2)  ELT L 209, 31.7.2006, lk 31.


Top