EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J

Horvaatia ühinemine - Sisukord

OJ L 112, 24.4.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 300, 9.11.2013, p. 8–10 (HR)

In force

24.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/6


SISUKORD

A.

Leping Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahel Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga

B.

Akt Horvaatia Vabariigi ühinemistingimuste ning Euroopa Liidu lepingus, Euroopa Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus tehtavate muudatuste kohta

Esimene osa:

Põhimõtted

Teine osa:

Lepingute muutmine

I jaotis:

Institutsioonilised sätted

II jaotis:

Muud muudatused

Kolmas osa:

Alalised sätted

Neljas osa:

Ajutised sätted

I jaotis:

Üleminekumeetmed

II jaotis:

Institutsioonilised sätted

III jaotis:

Rahandussätted

IV jaotis:

Muud sätted

Viies osa:

Käesoleva akti rakendussätted

I jaotis:

Institutsioonide kodukorra ning komiteede eeskirjade ja kodukorra muudatused

II jaotis:

Institutsioonide aktide kohaldatavus

III jaotis:

Lõppsätted

LISAD

I LISA:

Konventsioonide ja protokollide loetelu, millega Horvaatia ühinemisel ühineb (osutatud ühinemisakti artikli 3 lõikes 4)

II LISA:

Nimekiri Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis’ sätete ning sellel põhinevate või sellega muul viisil seotud aktide kohta, mis on alates ühinemisest Horvaatia Vabariigile siduvad ja seal kohaldatavad (osutatud ühinemisakti artikli 4 lõikes 1)

III LISA:

Ühinemisakti artiklis 15 osutatud loetelu: institutsioonide poolt vastu võetud aktide kohandused

1.

Teenuste osutamise vabadus

2.

Intellektuaalomandiõigus

I.

Ühenduse kaubamärk

II.

Täiendava kaitse tunnistused

III.

Ühenduse disainilahendused

3.

Finantsteenused

4.

Põllumajandus

5.

Kalandus

6.

Maksustamine

7.

Regionaalpoliitika ja struktuurivahendite koordineerimine

8.

Keskkond

IV LISA:

Ühinemisakti artiklis 16 osutatud loetelu: muud alalised sätted

1.

Intellektuaalomandiõigus

2.

Konkurentsipoliitika

3.

Põllumajandus

4.

Kalandus

5.

Tolliliit

IV lisa liide

V LISA:

Ühinemisakti artiklis 18 osutatud loetelu: üleminekumeetmed

1.

Kaupade vaba liikumine

2.

Isikute vaba liikumine

3.

Kapitali vaba liikumine

4.

Põllumajandus

I.

Horvaatia suhtes kohaldatavad üleminekumeetmed

II.

Rafineeritava toorsuhkru tariifsed üleminekukvoodid

III.

Ajutised otsetoetuste meetmed Horvaatia suhtes

5.

Toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika

I.

Munakanad

II.

Ettevõtted (liha-, piima-, kala- ja loomsed kõrvalsaadused)

III.

Seemnete turustamine

IV.

Neum

6.

Kalandus

7.

Transpordipoliitika

8.

Maksustamine

9.

Vabadus, turvalisus ja õigus

10.

Keskkond

I.

Horisontaalsed õigusaktid

II.

Õhu kvaliteet

III.

Jäätmekäitlus

IV.

Vee kvaliteet

V.

Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll (IPPC)

VI.

Kemikaalid

V lisa liide

VI LISA:

Maaelu areng (osutatud ühinemisakti artikli 35 lõikes 2)

VII LISA:

Horvaatia Vabariigi poolt ühinemisläbirääkimiste käigus võetud konkreetsed kohustused (osutatud ühinemisakti artikli 36 lõike 1 teises lõigus)

VIII LISA:

Horvaatia Vabariigi poolt võetud kohustused seoses Horvaatia laevaehitustööstuse restruktureerimisega (osutatud ühinemisakti artikli 36 lõike 1 kolmandas lõigus)

IX LISA:

Horvaatia Vabariigi poolt võetud kohustused seoses Horvaatia terasesektori restruktureerimisega (osutatud ühinemisakti artikli 36 lõike 1 kolmandas lõigus)

PROTOKOLL

Protokoll ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli alusel välja antud lubatud koguse ühikute võimaliku ühekordse Horvaatia Vabariigile ülekandmise teatava korra ning sellega seotud kompenseerimise kohta

LÕPPAKT

I.

Lõppakti tekst

II.

Deklaratsioonid

A.

Praeguste liikmesriikide ühisdeklaratsioon

Ühisdeklaratsioon Schengeni acquis’ sätete täieliku kohaldamise kohta

B.

Erinevate praeguste liikmesriikide ühisdeklaratsioon

Saksamaa Liitvabariigi ja Austria Vabariigi ühisdeklaratsioon töötajate vaba liikumise kohta: Horvaatia

C.

Praeguste liikmesriikide ja Horvaatia Vabariigi ühisdeklaratsioon

Ühisdeklaratsioon Euroopa Arengufondi kohta

D.

Horvaatia Vabariigi deklaratsioon

Horvaatia Vabariigi deklaratsioon, mis käsitleb Horvaatia põllumajandusmaa turu liberaliseerimisele ülemineku korda

III.

Kirjade vahetamine Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi vahel teavitamis- ja konsulteerimiskorra kohta teatavate otsuste ja muude meetmete vastuvõtmiseks ühinemiseelsel perioodil

Top