EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003T/TXT

Leping Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga

OJ L 236, 23.9.2003, p. 17–930 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/sign

12003T/TXTEuroopa Liidu Teataja L 236 , 23/09/2003 Lk 0017 - 0930


LEPING

BELGIA KUNINGRIIGI, TAANI KUNINGRIIGI, SAKSAMAA LIITVABARIIGI, KREEKA VABARIIGI, HISPAANIA KUNINGRIIGI, PRANTSUSE VABARIIGI, IIRIMAA, ITAALIA VABARIIGI, LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIGI, MADALMAADE KUNINGRIIGI, AUSTRIA VABARIIGI, PORTUGALI VABARIIGI, SOOME VABARIIGI, ROOTSI KUNINGRIIGI, SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIGI

(EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE)

NING

TŠEHHI VABARIIGI, EESTI VABARIIGI, KÜPROSE VABARIIGI, LÄTI VABARIIGI, LEEDU VABARIIGI, UNGARI VABARIIGI, MALTA VABARIIGI, POOLA VABARIIGI, SLOVEENIA VABARIIGI JA SLOVAKI VABARIIGI VAHEL

TŠEHHI VABARIIGI, EESTI VABARIIGI, KÜPROSE VABARIIGI, LÄTI VABARIIGI, LEEDU VABARIIGI, UNGARI VABARIIGI, MALTA VABARIIGI, POOLA VABARIIGI, SLOVEENIA VABARIIGI JA SLOVAKI VABARIIGI ÜHINEMISE KOHTA EUROOPA LIIDUGA

TEMA MAJESTEET BELGLASTE KUNINGAS,

TŠEHHI VABARIIGI PRESIDENT,

TEMA MAJESTEET TAANI KUNINGANNA,

SAKSAMAA LIITVABARIIGI PRESIDENT,

EESTI VABARIIGI PRESIDENT,

KREEKA VABARIIGI PRESIDENT,

TEMA MAJESTEET HISPAANIA KUNINGAS,

PRANTSUSE VABARIIGI PRESIDENT,

IIRIMAA PRESIDENT,

ITAALIA VABARIIGI PRESIDENT,

KÜPROSE VABARIIGI PRESIDENT,

LÄTI VABARIIGI PRESIDENT,

LEEDU VABARIIGI PRESIDENT,

TEMA KUNINGLIK KÕRGUS LUKSEMBURGI SUURHERTSOG,

UNGARI VABARIIGI PRESIDENT,

MALTA PRESIDENT,

TEMA MAJESTEET MADALMAADE KUNINGANNA,

AUSTRIA VABARIIGI LIIDUPRESIDENT,

POOLA VABARIIGI PRESIDENT,

PORTUGALI VABARIIGI PRESIDENT,

SLOVEENIA VABARIIGI PRESIDENT,

SLOVAKI VABARIIGI PRESIDENT,

SOOME VABARIIGI PRESIDENT,

ROOTSI KUNINGRIIGI VALITSUS,

TEMA MAJESTEET SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIGI KUNINGANNA,

ÜKSMEELSENA oma soovis püüelda Euroopa Liidu aluslepingute eesmärkide saavutamiste poole,

OLLES OTSUSTANUD jätkata nende lepingute vaimus Euroopa rahvaste üha tihedama liidu loomist juba rajatud alusel,

PIDADES SILMAS, et Euroopa Liidu lepingu artikkel 49 annab Euroopa riikidele võimaluse saada liidu liikmeks,

PIDADES SILMAS, et Tšehhi Vabariik, Eesti Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Ungari Vabariik, Malta Vabariik, Poola Vabariik, Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik on esitanud liidu liikmeks saamise taotluse,

PIDADES SILMAS, et Euroopa Liidu Nõukogu, olles saanud komisjoni arvamuse ja Euroopa Parlamendi nõusoleku, on andnud teada, et ta pooldab nende riikide vastuvõtmist,

ON OTSUSTANUD ühisel kokkuleppel kindlaks määrata vastuvõtutingimused ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavad muudatused ning on sel eesmärgil määranud oma täievolilisteks esindajateks:

TEMA MAJESTEET BELGLASTE KUNINGAS:

peaminister

Guy Verhofstadti,

asepeaministri ja välisministri

Louis Micheli,

TŠEHHI VABARIIGI PRESIDENT:

president

Václav Klausi,

peaminister

Vladimír Špidla,

asepeaministri ja välisministri

Cyril Svoboda,

Tšehhi Vabariigi ELga ühinemise läbirääkimiste delegatsiooni juht ja suursaadik ja Tšehhi Vabariigi Euroopa Liidu esinduse juhataja

Pavel Telička,

TEMA MAJESTEET TAANI KUNINGANNA:

peaminister

Anders Fogh Rasmusseni,

välisminister

Per Stig Mølleri,

SAKSAMAA LIITVABARIIGI PRESIDENT:

liidukantsler

Gerhard Schröderi,

välisministri ja liidukantsleri asetäitja

Joseph Fischeri,

EESTI VABARIIGI PRESIDENT:

president

Arnold Rüütli,

välisminister

Kristiina Ojulandi,

KREEKA VABARIIGI PRESIDENT:

peaminister

Konstantinos Simitise,

välisminister

Giorgos Papandreou,

asevälisminister

Tassos Giannitsise,

TEMA MAJESTEET HISPAANIA KUNINGAS:

valitsusjuht

José Maria Aznar Lópezi,

välisminister

Ana Palacio Vallelersundi,

PRANTSUSE VABARIIGI PRESIDENT:

peaminister

Jean-Pierre Raffarini,

välisminister

Dominique Galouzeau de Villepini,

Euroopa asjade eest vastutava asevälisministri

Noëlle Lenoiri,

IIRIMAA PRESIDENT:

peaminister (Taoiseach)

Bertie Aherni,

välisminister

Brian Coweni,

ITAALIA VABARIIGI PRESIDENT:

peaminister

Silvio Berlusconi,

välisminister

Franco Frattini,

KÜPROSE VABARIIGI PRESIDENT:

president

Tassos Papadopoulose,

välisminister

George Iacovou,

LÄTI VABARIIGI PRESIDENT:

president

Vaira VĪEĶ-Freiberga,

peaminister

Einars Repše,

välisminister

Sandra Kalniete,

Läti Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise pealäbirääkija, välisministeeriumi asekantsleri

Andris Ķesterise,

LEEDU VABARIIGI PRESIDENT:

peaminister

Algirdas Mykolas Brazauskase,

välisminister

Antanas Valionise,

TEMA KUNINGLIK KÕRGUS LUKSEMBURGI SUURHERTSOG:

peaminister

Jean-Claude Junckeri,

välisministri ja väliskaubandusministri

Lydie Polferi,

UNGARI VABARIIGI PRESIDENT:

peaminister

Péter Medgyessy,

välisminister

László Kovácsi,

Ungari Vabariigi suursaadiku Euroopa Liidu juures, Ungari Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise pealäbirääkija

Endre Juhászi,

MALTA PRESIDENT:

peaminister

Hon. Edward Fenech Adami,

välisminister

Hon. Joe Borgi,

läbirääkimisteks volitatud delegatsiooni juhi

Richard Cachia Caruana,

TEMA MAJESTEET MADALMAADE KUNINGANNA:

peaminister

Jan Pieter Balkenende,

välisminister

Jakob Gijsbert de Hoop Schefferi,

AUSTRIA VABARIIGI LIIDUPRESIDENT:

liidukantsler

Wolfgang Schüsseli,

välisminister

Benita Ferrero-Waldneri,

POOLA VABARIIGI PRESIDENT:

peaminister

Leszek Milleri,

välisminister

Włodzimierz Cimoszewiczi,

välisministeeriumi riigisekretär

Danuta Hübneri,

PORTUGALI VABARIIGI PRESIDENT:

peaminister

José Manuel Durão Barroso,

välisminister

António Martins da Cruzi,

SLOVEENIA VABARIIGI PRESIDENT:

president

Janez Drnovšeki,

peaminister

Anton Ropi,

välisminister

Dimitrij Rupeli,

SLOVAKI VABARIIGI PRESIDENT:

president

Rudolf Schusteri,

peaminister

Mikuláš Dzurinda,

välisminister

Eduard Kukani,

Slovaki Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise pealäbirääkija

Ján Figeli,

SOOME VABARIIGI PRESIDENT:

peaminister

Paavo Lipponeni,

väliskaubandusminister

Jari Viléni,

ROOTSI KUNINGRIIGI VALITSUS:

peaminister

Göran Perssoni,

välisminister

Anna Lindhi,

TEMA MAJESTEET SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIGI KUNINGANNA:

peaminister

Rt. Hon. Tony Blairi,

välisministri ja Rahvaste Ühenduse asjade ministri

Rt. Hon. Jack Straw,

KES, olles esitanud oma kehtivaks ja vormikohaseks tunnistatud täisvolitused,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES.

Artikkel 1

1. Tšehhi Vabariik, Eesti Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Ungari Vabariik, Malta Vabariik, Poola Vabariik, Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik saavad Euroopa Liidu liikmeteks ning liidu muudetud või täiendatud aluslepingute osapoolteks.

2. Vastuvõtutingimused ja vastuvõtust tingitud muudatused liidu aluslepingutes on sätestatud käesolevale lepingule lisatud aktis. Nimetatud akti sätted moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

3. Lõikes 1 osutatud lepingute sätteid liikmesriikide õiguste ja kohustuste ning liidu institutsioonide volituste ja pädevuse kohta kohaldatakse ka käesoleva lepingu suhtes.

Artikkel 2

1. Kõrged lepinguosalised ratifitseerivad käesoleva lepingu vastavalt oma põhiseadusest tulenevatele nõuetele. Ratifitseerimiskirjad antakse hoiule Itaalia Vabariigi valitsusele hiljemalt 30. aprillil 2004.

2. Käesolev leping jõustub 1. mail 2004, tingimusel et kõik ratifitseerimiskirjad on enne seda kuupäeva hoiule antud.

Kui kõik artikli 1 lõikes 1 nimetatud riigid ei ole oma ratifitseerimiskirja õigel ajal hoiule andnud, jõustub käesolev leping nende riikide suhtes, kes on oma ratifitseerimiskirja hoiule andnud. Sel juhul teeb Euroopa Liidu Nõukogu viivitamata ühehäälselt otsuse vajalikuks osutunud muudatuste kohta käesoleva lepingu artiklis 3, ühinemisakti artiklis 1, artikli 6 lõikes 6, artiklites 11-15, 18, 19, 25, 26, 29-31, 33-35, 46-49, 58 ja 61, selle akti II-XV lisas ja nende liidetes ning aktile lisatud protokollides nr 1-10; samuti võib ta eespool nimetatud akti, sealhulgas selle lisade, liidete ja protokollide need sätted, milles nimetatakse sõnaselgelt riiki, kes ei ole oma ratifitseerimiskirja hoiule andnud, ühehäälselt tühiseks kuulutada või neid muuta.

3. Olenemata lõikest 2 võivad liidu institutsioonid võtta enne ühinemist vastu meetmed, millele on osutatud ühinemisakti artikli 6 lõike 2 teises lõigus, lõike 6 teises lõigus, lõike 7 teises ja kolmandas lõigus, lõike 8 teises ja kolmandas lõigus, lõike 9 kolmandas lõigus, artiklites 21 ja 23, artikli 28 lõikes 1, artikli 32 lõikes 5, artikli 33 lõigetes 1, 4 ja 5 ning artiklites 38, 39, 41, 42 ja 55-57, selle akti III-XIV lisas ning aktile lisatud protokollis nr 2, protokolli nr 3 artiklis 6, protokolli nr 4 artikli 2 lõikes 2, protokollis nr 8 ja protokolli nr 10 artiklites 1, 2 ja 4. Need meetmed jõustuvad alles käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, tingimusel et leping jõustub.

Artikkel 3

Käesolev leping, mille originaal on koostatud ühes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõigis nendes keeltes tekstid on võrdselt autentsed, antakse hoiule Itaalia Vabariigi valitsuse arhiivi ja nimetatud valitsus edastab tõestatud koopiad kõigi teiste allakirjutanud riikide valitsustele.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addì sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

AKT

Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta

ESIMENE OSA

PÕHIMÕTTED

Artikkel 1

Käesolevas aktis:

- "asutamislepingud" on

a) Euroopa Ühenduse asutamisleping ("EÜ asutamisleping") ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping ("EURATOMi asutamisleping") sellisel kujul, nagu neid on täiendatud või muudetud enne käesolevat ühinemist jõustunud lepingute või muude aktidega,

b) Euroopa Liidu leping ("EL leping") sellisel kujul, nagu seda on täiendatud või muudetud enne käesolevat ühinemist jõustunud lepingute või muude aktidega;

- "praegused liikmesriigid" on Belgia Kuningriik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Iirimaa, Itaalia Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Portugali Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik,

- "liit" on Euroopa Liit, nagu see on asutatud EL lepinguga,

- "ühendus" on vastavalt asjaoludele üks ühendus või mõlemad ühendused, millele on osutatud esimeses taandes,

- "uued liikmesriigid" on Tšehhi Vabariik, Eesti Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Ungari Vabariik, Malta Vabariik, Poola Vabariik, Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik,

- "institutsioonid" on asutamislepingutega asutatud institutsioonid.

Artikkel 2

Alates ühinemiskuupäevast on asutamislepingute sätted ning institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne ühinemist vastuvõetud aktid uutele liikmesriikidele siduvad ja neid kohaldatakse nendes riikides vastavalt kõnealustes lepingutes ja käesolevas aktis sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

1. Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokolliga (edaspidi "Schengeni protokoll") Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis' sätted ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid, mis on loetletud käesoleva akti I lisas, samuti muud samalaadsed aktid, mis võidakse vastu võtta enne ühinemiskuupäeva, on uutele liikmesriikidele siduvad ja neid kohaldatakse nimetatud riikides alates ühinemiskuupäevast.

2. Need Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis' sätted ning Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid, millele ei ole lõikes 1 osutatud, on uutele liikmesriikidele siduvad alates ühinemiskuupäevast, kuid neid kohaldatakse uues liikmesriigis üksnes nõukogu sellekohase otsuse alusel, mis tehakse pärast Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist, kas asjaomases uues liikmesriigis on kõnealuse acquis' kõigi osade rakendamise tingimused täidetud, ning pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist.

Nõukogu teeb oma otsuse ühehäälselt, kusjuures hääletamisel osalevad nõukogu liikmed, kes esindavad nende liikmesriikide valitsusi, mille suhtes on käesolevas lõikes osutatud sätted juba jõustunud, ning selle liikmesriigi valitsuse esindaja, mille suhtes nimetatud sätted jõustatakse. Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd, kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni acquis' sätteid ja Schengeni acquis'l põhinevaid või sellega muul viisil seotud akte, milles nimetatud liikmesriigid osalevad.

3. Lepingud, mille nõukogu on sõlminud Schengeni protokolli artikli 6 alusel, on uutele liikmesriikidele siduvad alates ühinemiskuupäevast.

4. Justiits- ja siseküsimusi käsitlevate konventsioonide või aktide suhtes, mis on lahutamatud EL lepingu eesmärkide saavutamisest, kohustuvad uued liikmesriigid:

- ühinema nendega, mis ühinemiskuupäevaks on praegustele liikmesriikidele allakirjutamiseks avatud, ja nendega, mille nõukogu on koostanud kooskõlas EL lepingu VI jaotisega ja soovitanud liikmesriikidel vastu võtta,

- võtma kasutusele haldus- ja muud meetmed nagu need, mille praegused liikmesriigid või nõukogu on ühinemiskuupäevaks vastu võtnud, et hõlbustada praktilist koostööd liikmesriikide institutsioonide ja organisatsioonide vahel, kes tegutsevad justiits- ja siseküsimuste valdkonnas.

Artikkel 4

Alates ühinemiskuupäevast osaleb iga uus liikmesriik majandus- ja rahaliidus kui liikmesriik, mille suhtes on kehtestatud erand EÜ asutamislepingu artikli 122 tähenduses.

Artikkel 5

1. Käesoleva akti alusel ühinevad uued liikmesriigid otsuste ja lepingutega, mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad. Uued liikmesriigid kohustuvad alates ühinemiskuupäevast ühinema kõikide muude lepingutega, mille on sõlminud praegused liikmesriigid ja mis käsitlevad liidu toimimist või on seotud selle tegevusega.

2. Uued liikmesriigid kohustuvad ühinema EÜ asutamislepingu artiklis 293 ettenähtud konventsioonidega ja nende konventsioonidega, mis on lahutamatud EÜ asutamislepingu eesmärkide saavutamisest, samuti nende konventsioonide Euroopa Kohtu poolse tõlgendamise protokollidega, millele praegused liikmesriigid on alla kirjutanud, ning sel eesmärgil kohustuvad uued liikmesriigid astuma praeguste liikmesriikidega läbirääkimistesse, et teha nendesse vajalikud muudatused.

3. Euroopa Ülemkogu või nõukogu deklaratsioonide, resolutsioonide ja muude seisukohtade suhtes ning liikmesriikide ühisel kokkuleppel vastuvõetud deklaratsioonide, resolutsioonide ja muude seisukohtade suhtes, mis käsitlevad ühendust või liitu, on uued liikmesriigid samasuguses olukorras kui praegused liikmesriigid; vastavalt sellele järgivad nad kõnealustest deklaratsioonidest, resolutsioonidest või muudest seisukohtadest tulenevaid põhimõtteid ja suuniseid ning võtavad nende rakendamise tagamiseks vajalikke meetmeid.

Artikkel 6

1. Lepingud või konventsioonid, mille ühendus on sõlminud või mida ta ajutiselt kohaldab või mis on sõlmitud EL lepingu artikli 24 või 38 kohaselt ühe või mitme kolmanda riigiga, rahvusvahelise organisatsiooniga või kolmanda riigi kodanikuga, on uutele liikmesriikidele siduvad asutamislepingutes ja käesolevas aktis sätestatud tingimustel.

2. Uued liikmesriigid kohustuvad käesolevas aktis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega, mille praegused liikmesriigid ja ühendus on ühiselt sõlminud või mida nad ajutiselt kohaldavad, ning praeguste liikmesriikide sõlmitud lepingutega, mis on seotud kõnealuste lepingute ja konventsioonidega.

Uute liikmesriikide ühinemine lõikes 6 nimetatud lepingute ja konventsioonidega, samuti lepingutega Valgevene, Hiina, Tšiili, Mercosuri ja Šveitsiga, mille on sõlminud või alla kirjutanud ühendus ja selle liikmesriigid ühiselt, toimub sellistele lepingutele või konventsioonidele protokolli lisamise teel, mille sõlmivad liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutsev nõukogu ning asjaomane kolmas riik või kolmandad riigid või rahvusvaheline organisatsioon. See menetlus ei mõjuta ühenduse pädevust ega volituste jagamist ühenduse ja liikmesriikide vahel, mis on seotud selliste lepingute sõlmimisega tulevikus või muude muudatustega, mis ei seostu ühinemisega. Liikmesriikide nimel peab nende protokollide üle läbirääkimisi komisjon vastavalt läbirääkimisdirektiividele, mille on ühehäälselt heaks kiitnud nõukogu, ning konsulteerides liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega. Komisjon esitab protokollide eelnõud nõukogule sõlmimiseks.

3. Lõikes 2 osutatud lepingute ja konventsioonidega ühinemisel tekivad uutel liikmesriikidel nende lepingute ja konventsioonide alusel samasugused õigused ja kohustused nagu praegustel liikmesriikidel.

4. Käesoleva akti alusel ühinevad uued liikmesriigid koostöölepinguga ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, [1] mis on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000.

5. Uued liikmesriigid kohustuvad käesolevas aktis sätestatud tingimustel ühinema Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga [2] vastavalt selle lepingu artiklile 128.

6. Ühinemiskuupäevast kuni lõikes 2 osutatud vajalike protokollide sõlmimiseni kohaldavad uued liikmesriigid lepinguid, mille on praegused liikmesriigid ja ühendus ühiselt sõlminud Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaani, Bulgaaria, Horvaatia, Egiptuse, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Gruusia, Iisraeli, Jordaania, Kasahstani, Kõrgõzstani, Liibanoni, Mehhiko, Moldova, Maroko, Rumeenia, Venemaa Föderatsiooni, San Marino, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Lõuna-Korea, Süüria, Tuneesia, Türgi, Türkmenistani, Ukraina ja Usbekistaniga, samuti muid lepinguid, mida praegused liikmesriigid ja ühendus on ühiselt sõlminud enne ühinemist.

Nende lepingute muudatusi käsitletakse protokollides, mis on sõlmitud lepinguosaliseks olevate riikidega vastavalt lõike 2 teisele lõigule. Kui ühinemiskuupäevaks ei ole protokolle sõlmitud, võtavad ühinemise järel olukorra lahendamiseks vajalikud meetmed ühendus ja liikmesriigid vastavalt oma pädevusele.

7. Alates ühinemiskuupäevast kohaldavad uued liikmesriigid ühenduse poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid tekstiililepinguid ja -kokkuleppeid.

Ühenduse poolt tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse selliselt, et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist ühendusega. Sellega seoses võib ühendus pidada asjaomaste kolmandate riikidega enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi eespool mainitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muutmise üle.

Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja -kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud, teeb ühendus vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta, et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist ühendusega.

8. Ühenduse poolt terase ja terasetoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse asjaomastest tarnijariikidest uutesse liikmesriikidesse viimastel aastatel toimunud terasetoodete impordi põhjal.

Sellega seoses peetakse enne ühinemiskuupäeva läbirääkimisi ühenduse poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsete teraselepingute ja -kokkulepete vajaliku muutmise üle.

Kui kahepoolsete lepingute ja kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud, kohaldatakse esimese lõigu sätteid.

9. Alates ühinemiskuupäevast haldab uute liikmesriikide poolt kolmandate riikidega sõlmitud kalanduslepinguid ühendus.

Nendest lepingutest tulenevad uute liikmesriikide õigused ja kohustused ei muutu ajal, mil nende lepingute sätted on ajutiselt jõus.

Niipea kui võimalik ja igal juhul enne esimeses lõigus osutatud lepingute kehtivuse lõppemist võtab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohased otsused nendest lepingutest tuleneva kalapüügi jätkumise kohta, sealhulgas võimaluse kohta pikendada teatavaid lepinguid ajavahemikuks, mis ei ületa ühte aastat.

10. Alates ühinemiskuupäevast taganevad uued liikmesriigid kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest, kaasa arvatud Kesk-Euroopa vabakaubandusleping.

Kui lepingud, mille on sõlminud ühelt poolt uus liikmesriik või mitu uut liikmesriiki ja teiselt poolt kolmas riik või mitu kolmandat riiki, ei ole kooskõlas käesoleva akti järgsete kohustustega, astub asjaomane uus liikmesriik vajalikke samme, et kõrvaldada kindlaks tehtud vastuolud. Kui uuel liikmesriigil on raskusi enne ühinemiskuupäeva ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmisel, taganeb ta lepingust vastavalt selle tingimustele.

11. Käesoleva akti alusel ja selles sätestatud tingimustel ühinevad uued liikmesriigid sisekokkulepetega, mille praegused liikmesriigid on sõlminud lõigetes 2 ja 4-6 osutatud lepingute ja konventsioonide rakendamiseks.

12. Vajaduse korral võtavad uued liikmesriigid asjakohased meetmed, et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes, milles osaleb ka ühendus või milles osalevad ka teised liikmesriigid, õiguste ja kohustustega, mis tulenevad nende ühinemisest liiduga.

Ühinemiskuupäeval või võimalikult kiiresti pärast seda taganevad nad eelkõige sellistest rahvusvahelistest kalanduslepingutest ja astuvad välja sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest, milles osaleb ka ühendus, välja arvatud juhul, kui nende liikmesus seondub muude küsimustega kui kalandus.

Artikkel 7

Kui käesolevas aktis ei ole sätestatud teisiti, ei või käesoleva akti sätete kehtivust peatada, neid muuta ega kehtetuks tunnistada muul viisil kui vastavalt asutamislepingutes sätestatud korrale, mis võimaldab neid lepinguid uuesti üle vaadata.

Artikkel 8

Institutsioonide poolt vastuvõetud aktid, millega on seotud käesoleva akti üleminekusätted, säilitavad oma õigusjõu; eelkõige jääb kehtima nende aktide muutmise kord.

Artikkel 9

Käesoleva akti sätetel, mille eesmärgiks või tagajärjeks on institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kehtetuks tunnistamine või muutmine muul viisil kui üleminekumeetmena, on samasugune õigusjõud nagu nendel sätetel, mida nendega kehtetuks tunnistatakse või muudetakse, ning nende suhtes kehtivad samasugused eeskirjad.

Artikkel 10

Asutamislepingute ja institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kohaldamise suhtes kehtivad üleminekumeetmetena käesoleva aktiga ettenähtud erandid.

TEINE OSA

LEPINGUTE MUUTMINE

I JAOTIS

INSTITUTSIOONE KÄSITLEVAD SÄTTED

1. PEATÜKK

Euroopa Parlament

Artikkel 11

EÜ asutamislepingu artikli 190 lõikes 2 ning EURATOMi asutamislepingu artikli 108 lõikes 2 asendatakse esimene lõik volituste kehtimisaja 2004-2009 algusest jõustuva järgmise tekstiga:

"Igast liikmesriigist valitavate esindajate arv on järgmine:

Belgia | 24 |

Tšehhi Vabariik | 24 |

Taani | 14 |

Saksamaa | 99 |

Eesti | 6 |

Kreeka | 24 |

Hispaania | 54 |

Prantsusmaa | 78 |

Iirimaa | 13 |

Itaalia | 78 |

Küpros | 6 |

Läti | 9 |

Leedu | 13 |

Luksemburg | 6 |

Ungari | 24 |

Malta | 5 |

Madalmaad | 27 |

Austria | 18 |

Poola | 54 |

Portugal | 24 |

Sloveenia | 7 |

Slovakkia | 14 |

Soome | 14 |

Rootsi | 19 |

Ühendkuningriik | 78" |

2. PEATÜKK

Nõukogu

Artikkel 12

1. Alates 1. novembrist 2004:

a) EÜ asutamislepingu artiklis 205 ja EURATOMi asutamislepingu artiklis 118

i) asendatakse lõige 2 järgmisega:

"2. Kui nõukogu otsuseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse tema liikmete hääli järgmiselt:

Belgia | 12 |

Tšehhi Vabariik | 12 |

Taani | 7 |

Saksamaa | 29 |

Eesti | 4 |

Kreeka | 12 |

Hispaania | 27 |

Prantsusmaa | 29 |

Iirimaa | 7 |

Itaalia | 29 |

Küpros | 4 |

Läti | 4 |

Leedu | 7 |

Luksemburg | 4 |

Ungari | 12 |

Malta | 3 |

Madalmaad | 13 |

Austria | 10 |

Poola | 27 |

Portugal | 12 |

Sloveenia | 4 |

Slovakkia | 7 |

Soome | 7 |

Rootsi | 10 |

Ühendkuningriik | 29 |

Kui käesoleva lepingu alusel teeb nõukogu otsuse komisjoni ettepaneku põhjal, on selle vastuvõtmiseks nõutav vähemalt 232 poolthäält, mis on antud liikmete enamuse poolt.

Muudel juhtudel on nõukogu otsuste vastuvõtmiseks nõutav vähemalt 232 poolthäält, mis on antud vähemalt kahe kolmandiku liikmete poolt."

ii) lisatakse järgmine lõige:

"4. Kui nõukogu otsus tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega, võib nõukogu liige taotleda, et tehtaks kindlaks, kas kvalifitseeritud häälteenamuse moodustavad liikmesriigid esindavad vähemalt 62 % kogu liidu rahvastikust. Kui selgub, et see tingimus ei ole täidetud, ei võeta kõnealust otsust vastu."

b) EL lepingu artikli 23 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

"Nõukogu liikmete hääli arvestatakse vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 205 lõikele 2. Otsuste vastuvõtmiseks on nõutav vähemalt 232 poolthäält, mis on antud vähemalt kahe kolmandiku liikmete poolt. Kui nõukogu otsus tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega, võib nõukogu liige taotleda, et tehtaks kindlaks, kas kvalifitseeritud häälteenamuse moodustavad liikmesriigid esindavad vähemalt 62 % kogu liidu rahvastikust. Kui selgub, et see tingimus ei ole täidetud, ei võeta kõnealust otsust vastu."

c) EL lepingu artikli 34 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Kui nõukogu peab tegema otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega, arvestatakse tema liikmete hääli vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 205 lõikele 2 ja nõukogu aktide vastuvõtmiseks on nõutav vähemalt 232 poolthäält, mis on antud vähemalt kahe kolmandiku liikmete poolt. Kui nõukogu otsus tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega, võib nõukogu liige taotleda, et tehtaks kindlaks, kas kvalifitseeritud häälteenamuse moodustavad liikmesriigid esindavad vähemalt 62 % kogu liidu rahvastikust. Kui selgub, et see tingimus ei ole täidetud, ei võeta kõnealust otsust vastu."

2. EL lepingule ja EÜ asutamislepingule lisatud Euroopa Liidu laienemist käsitleva protokolli artikli 3 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

3. Juhul kui Euroopa Liiduga ühineb vähem kui kümme uut liikmesriiki, määratakse kvalifitseeritud häälteenamuse künnis nõukogu otsusega, kohaldades rangelt lineaarset aritmeetilist interpoleerimist ja ümardades üles- või allapoole lähima häältearvuni, mille piirmääradeks on 71 % 300 häälega nõukogu puhul ning 72,27 % 25 liikmesriigiga EL puhul.

3. PEATÜKK

Euroopa Kohus

Artikkel 13

1. EL lepingule, EÜ asutamislepingule ja EURATOMi asutamislepingule lisatud Euroopa Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artikli 9 esimene lõige asendatakse järgmisega:

"Kui kohtunikke iga kolme aasta järel osaliselt välja vahetatakse, asendatakse vaheldumisi kolmteist ja kaksteist kohtunikku."

2. EL lepingule, EÜ asutamislepingule ja EURATOMi asutamislepingule lisatud Euroopa Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artikkel 48 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 48

Esimese astme kohus koosneb kahekümne viiest kohtunikust."

4. PEATÜKK

Majandus- ja sotsiaalkomitee

Artikkel 14

EÜ asutamislepingu artikli 258 ja EURATOMi asutamislepingu artikli 166 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Komitee liikmete arv on järgmine:

Belgia | 12 |

Tšehhi Vabariik | 12 |

Taani | 9 |

Saksamaa | 24 |

Eesti | 7 |

Kreeka | 12 |

Hispaania | 21 |

Prantsusmaa | 24 |

Iirimaa | 9 |

Itaalia | 24 |

Küpros | 6 |

Läti | 7 |

Leedu | 9 |

Luksemburg | 6 |

Ungari | 12 |

Malta | 5 |

Madalmaad | 12 |

Austria | 12 |

Poola | 21 |

Portugal | 12 |

Sloveenia | 7 |

Slovakkia | 9 |

Soome | 9 |

Rootsi | 12 |

Ühendkuningriik | 24" |

5. PEATÜKK

Regioonide komitee

Artikkel 15

EÜ asutamislepingu artikli 263 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

"Komitee liikmete arv on järgmine:

Belgia | 12 |

Tšehhi Vabariik | 12 |

Taani | 9 |

Saksamaa | 24 |

Eesti | 7 |

Kreeka | 12 |

Hispaania | 21 |

Prantsusmaa | 24 |

Iirimaa | 9 |

Itaalia | 24 |

Küpros | 6 |

Läti | 7 |

Leedu | 9 |

Luksemburg | 6 |

Ungari | 12 |

Malta | 5 |

Madalmaad | 12 |

Austria | 12 |

Poola | 21 |

Portugal | 12 |

Sloveenia | 7 |

Slovakkia | 9 |

Soome | 9 |

Rootsi | 12 |

Ühendkuningriik | 24" |

6. PEATÜKK

Teadus- ja tehnikakomitee

Artikkel 16

EURATOMi asutamislepingu artikli 134 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"2. Komitee koosneb kolmekümne üheksast liikmest, kelle nimetab nõukogu pärast komisjoniga konsulteerimist."

7. PEATÜKK

Euroopa Keskpank

Artikkel 17

Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva protokolli nr 18 artiklile 49 lisatakse järgmine lõige:

"49.3 Kui ühest või mitmest riigist saab liikmesriik ja nende riikide keskpankadest EKPS osa, suurendatakse automaatselt EKP märgitud kapitali ning välisvaluutareservi limiiti, mida võib EKP-le üle kanda. Suurendamise kindlaksmääramiseks korrutatakse vastavad kehtivad summad arvuga, mis väljendab asjaomaste liikmeks astuvate keskpankade osakaalu ja juba EKPS liikmeks olevate keskpankade osakaalu suhet suurenenud kapitalis. Iga riigi keskpanga osakaal kapitalis arvutatakse analoogiliselt artikli 29 lõikega 1 ja artikli 29 lõike 2 kohaselt. Statistiliste andmete jaoks kasutatakse neidsamu võrdlusperioode, mida kohaldati viimasel viie aasta järel toimunud osakaalu korrigeerimisel artikli 29 lõike 3 alusel."

II JAOTIS

MUUD MUUDATUSED

Artikkel 18

EÜ asutamislepingu artikli 57 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:

"Eesti ja Ungari siseriikliku õiguse järgi kehtivate piirangute puhul on vastav kuupäev 31. detsember 1999."

Artikkel 19

EÜ asutamislepingu artikli 299 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Käesolevat lepingut kohaldatakse Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes."

KOLMAS OSA

ALALISED SÄTTED

I JAOTIS

INSTITUTSIOONIDE POOLT VASTUVÕETUD AKTIDE KOHANDAMINE

Artikkel 20

Käesoleva akti II lisas loetletud akte kohandatakse vastavalt kõnealuse lisa sätetele.

Artikkel 21

Käesoleva akti III lisas loetletud aktide kohandused, mille tingib ühinemine, tehakse kooskõlas selles lisas sätestatud suunistega ja vastavalt artiklis 57 sätestatud tingimustele ja korrale.

II JAOTIS

MUUD SÄTTED

Artikkel 22

Käesoleva akti IV lisas loetletud meetmeid kohaldatakse vastavalt selles lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 23

Nõukogu võib ühehäälselt ja komisjoni ettepaneku põhjal võtta pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist vastu käesoleva akti ühist põllumajanduspoliitikat käsitlevate sätete kohandusi, mis võivad ühenduse eeskirjade muutmise tõttu vajalikuks osutuda. Selliseid kohandusi võib teha enne ühinemiskuupäeva.

NELJAS OSA

AJUTISED SÄTTED

I JAOTIS

ÜLEMINEKUMEETMED

Artikkel 24

Käesoleva akti V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ja XIV lisas loetletud meetmeid kohaldatakse uute liikmesriikide suhtes vastavalt neis lisades sätestatud tingimustele.

Artikkel 25

1. Erandina EÜ asutamislepingu artikli 189 teisest lõigust ja EURATOMi asutamislepingu artikli 107 teisest lõigust ning arvestades EÜ asutamislepingu artikli 190 lõiget 2 ja EURATOMi asutamislepingu artikli 108 lõiget 2 on ajavahemikul alates ühinemiskuupäevast kuni Euroopa Parlamendi volituste kehtimisaja 2004-2009 alguseni uute liikmesriikide kohtade arv Euroopa Parlamendis järgmine:

Tšehhi Vabariik | 24 |

Eesti | 6 |

Küpros | 6 |

Läti | 9 |

Leedu | 13 |

Ungari | 24 |

Malta | 5 |

Poola | 54 |

Sloveenia | 7 |

Slovakkia | 14 |

2. Erandina EÜ asutamislepingu artikli 190 lõikest 1 ja EURATOMi asutamislepingu artikli 108 lõikest 2 nimetatakse uute liikmesriikide rahvaesindajad Euroopa Parlamenti ajavahemikuks alates ühinemiskuupäevast kuni Euroopa Parlamendi volituste kehtimisaja 2004-2009 alguseni nende riikide parlamentide poolt oma liikmete hulgast vastavalt iga sellise riigi poolt kehtestatud korrale.

Artikkel 26

1. Kuni 31. oktoobrini 2004 kohaldatakse järgmisi sätteid:

a) EÜ asutamislepingu artikli 205 lõike 2 ja EURATOMi asutamislepingu artikli 118 lõike 2 suhtes:

Kui nõukogu otsuseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse tema liikmete hääli järgmiselt:

Belgia | 5 |

Tšehhi Vabariik | 5 |

Taani | 3 |

Saksamaa | 10 |

Eesti | 3 |

Kreeka | 5 |

Hispaania | 8 |

Prantsusmaa | 10 |

Iirimaa | 3 |

Itaalia | 10 |

Küpros | 2 |

Läti | 3 |

Leedu | 3 |

Luksemburg | 2 |

Ungari | 5 |

Malta | 2 |

Madalmaad | 5 |

Austria | 4 |

Poola | 8 |

Portugal | 5 |

Sloveenia | 3 |

Slovakkia | 3 |

Soome | 3 |

Rootsi | 4 |

Ühendkuningriik | 10 |

b) EÜ asutamislepingu artikli 205 lõike 2 teise ja kolmanda lõigu ning EURATOMi asutamislepingu artikli 118 lõike 2 teise ja kolmanda lõigu suhtes:

Nõukogu otsuste vastuvõtmiseks on nõutav vähemalt:

- 88 poolthäält, kui käesolevas lepingus on ette nähtud otsuste vastuvõtmine komisjoni ettepaneku põhjal;

- muudel juhtudel 88 poolthäält, mis on antud vähemalt kahe kolmandiku liikmete poolt.

c) EL lepingu artikli 23 lõike 2 kolmanda lõigu teise lause suhtes:

Otsuste vastuvõtmiseks on nõutav vähemalt 88 poolthäält, mis on antud vähemalt kahe kolmandiku liikmete poolt.

d) EL lepingu artikli 34 lõike 3 suhtes:

Kui nõukogu peab tegema otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega, arvestatakse tema liikmete hääli vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 205 lõikele 2 ja nõukogu aktide vastuvõtmiseks on nõutav vähemalt 88 poolthäält, mis on antud vähemalt kahe kolmandiku liikmete poolt.

2. Juhul kui Euroopa Liiduga ühineb vähem kui kümme uut liikmesriiki, määratakse nõukogu otsusega ajavahemikuks kuni 31. oktoobrini 2004 kvalifitseeritud häälteenamuse künnis, nii et see vastaks võimalikult täpselt 71,26 protsendile häälte koguarvust.

Artikkel 27

1. Tulud nimetusega "ühise tollitariifistiku maksumäärad ja muud tollimaksud", millele on osutatud Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi käsitleva nõukogu otsuse 2000/597/EÜ, EURATOM [3] artikli 2 lõike 1 punktis b või kõnealuse otsuse asendanud otsuse vastavas sättes, hõlmavad tollimakse, mis on arvutatud vastavalt määradele, mis tulenevad ühisest tollitariifistikust ja sellega seotud ühenduse poolt kohaldatud mis tahes tollimaksusoodustusest uute liikmesriikide kaubandussuhetes kolmandate riikidega.

2. 2004. aastal võrdub nõukogu otsuse 2000/597/EÜ, EURATOM artikli 2 lõike 1 punktides c ja d osutatud ühtlustatud käibemaksubaas ja RKT (rahvusliku kogutulu) baas iga uue liikmesriigi puhul kahe kolmandikuga aastabaasist. Iga uue liikmesriigi RKT baas, mida võetakse arvesse Ühendkuningriigile võimaldatud eelarvelise tasakaalustamatuse korrigeerimisel, millele on osutatud nõukogu otsuse 2000/597/EÜ artikli 5 lõikes 1, võrdub samuti kahe kolmandikuga aastabaasist.

3. Nõukogu otsuse 2000/597/EÜ, EURATOM artikli 2 lõike 4 punkti b kohasel külmutatud määra kindlaksmääramisel 2004. aastaks arvutatakse uute liikmesriikide ülempiiriga määratud käibemaksubaas kahe kolmandiku nende ülempiiriga määramata käibemaksubaasi ja kahe kolmandiku RKT alusel.

Artikkel 28

1. Euroopa ühenduste 2004. eelarveaasta üldeelarvet korrigeeritakse 1. mail 2004 jõustuva paranduseelarvega, et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist.

2. Kaksteist igakuist kaheteistkümnendikosa käibemaksu- ja RKT-omavahenditest, mida uued liikmesriigid maksavad paranduseelarve alusel, samuti ainult praeguste liikmesriikide suhtes kehtiv igakuiste kaheteistkümnendikosade tagasiulatuv korrigeerimine 2004. aasta jaanuarist aprillini arvestatakse ümber kaheksandikosadeks, mis kuuluvad maksmisele 2004. aasta maist detsembrini. 2004. aastal vastuvõetud mis tahes hilisemast paranduseelarvest tulenevad tagasiulatuvad korrigeerimised arvestatakse samuti ümber võrdseteks osadeks, mis kuuluvad maksmisele ülejäänud aasta jooksul.

Artikkel 29

Iga kuu esimesel tööpäeval maksab ühendus Tšehhi Vabariigile, Küprosele, Maltale ja Sloveeniale Euroopa ühenduste üldeelarve kuluartiklina ühe kaheksandiku 2004. aastal alates ühinemiskuupäevast ja ühe kaheteistkümnendiku 2005. ja 2006. aastal järgmistest ajutise eelarvekompensatsiooni summadest:

(miljonit eurot, 1999. aasta hindades) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Tšehhi Vabariik | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Küpros | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Sloveenia | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

Artikkel 30

Iga kuu esimesel tööpäeval maksab ühendus Tšehhi Vabariigile, Eestile, Küprosele, Lätile, Leedule, Ungarile, Maltale, Poolale, Sloveeniale ja Slovakkiale Euroopa ühenduste üldeelarve kuluartiklina ühe kaheksandiku 2004. aastal alates ühinemiskuupäevast ja ühe kaheteistkümnendiku 2005. ja 2006. aastal järgmistest rahakäibe toetamiseks erandina kindlaksmääratud summadest:

(miljonit eurot, 1999. aasta hindades) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Tšehhi Vabariik | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Eesti | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Küpros | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Läti | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Leedu | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Ungari | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Poola | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Sloveenia | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Slovakkia | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

Rahakäibe toetamiseks erandina kindlaksmääratud summades sisalduv Poolale antav üks miljard eurot ja Tšehhi Vabariigile antav 100 miljonit eurot võetakse arvesse struktuurifondide 2004.-2006. aasta jaotuse arvutamisel.

Artikkel 31

1. Järgmised uued liikmesriigid maksavad söe ja terase teadusfondi, millele on osutatud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 27. veebruari 2002. aasta otsuses 2002/234/ESTÜ (ESTÜ asutamislepingu lõppemisega kaasnevate finantstagajärgede ning söe ja terase teadusfondi kohta) [4] järgmised summad:

(miljonit eurot, jooksvates hindades) |

Tšehhi Vabariik | 39,88 |

Eesti | 2,5 |

Läti | 2,69 |

Ungari | 9,93 |

Poola | 92,46 |

Sloveenia | 2,36 |

Slovakkia | 20,11 |

2. Sissemaksed söe ja terase teadusfondi tehakse neljas osas alates 2006. aastast ja makstakse iga aasta esimese kuu esimesel tööpäeval järgmiselt:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %.

Artikkel 32

1. Kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, ei võeta pärast 31. detsembrit 2003 uute liikmesriikide kasuks finantskohustusi Phare programmi, [5] Phare piiriülese koostöö programmi, [6] Küprose ja Malta ühinemiseelsete fondide, [7] ISPA programmi [8] ja SAPARDi programmi [9] alusel. Alates 1. jaanuarist 2004 koheldakse uusi liikmesriike samamoodi nagu praegusi liikmesriike kulutuste osas finantsperspektiivi esimese kolme rubriigi alusel, mis on määratletud 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes, [10] allpool esitatud erinõudeid ja erandeid arvestades ning juhul, kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti. Finantsperspektiivi rubriikide 1, 2, 3 ja 5 maksimaalsed ühinemisega seotud lisaassigneeringud on esitatud XV lisas. 2004. aasta eelarve alusel ei või ühegi asjaomase programmi ega asutuse suhtes võtta finantskohustusi enne, kui on toimunud vastava liikmesriigi ühinemine.

2. Lõiget 1 ei kohaldata kulutuste suhtes Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu alusel vastavalt ühise põllumajanduspoliitika rahastamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 [11] artikli 2 lõigetele 1 ja 2 ning artikli 3 lõikele 3, mis on kõlblikud saama ühenduse toetust alles alates ühinemiskuupäevast kooskõlas käesoleva akti artikliga 2.

Käesoleva artikli lõiget 1 kohaldatakse maaelu arendamise kulutuste suhtes Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu alusel vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta) [12] artiklile 47a, arvestades tingimusi, mis on esitatud nimetatud määruse muudatuses käesoleva akti II lisas.

3. Kui lõike 1 viimasest lausest ei tulene teisiti, osalevad uued liikmesriigid alates 1. jaanuarist 2004 ühenduse programmides ja asutustes samadel tingimustel nagu praegused liikmesriigid Euroopa ühenduste üldeelarvest rahastamise toel. Uute liikmesriikide osalemist ühenduse programmides ja asutustes käsitlevate Euroopa ühenduste ja uute liikmesriikide vaheliste assotsiatsiooninõukogu otsuste, kokkulepete ja vastastikuse mõistmise memorandumitega kehtestatud tingimused asendatakse vastavaid programme ja asutusi reguleerivate sätetega alates 1. jaanuarist 2004.

4. Kui mõni ühinemislepingu artikli 1 lõikes 1 nimetatud riik ei ühine 2004. aasta jooksul ühendusega, on kõik selle riigi poolt või sellest riigist esitatud, 2004. aasta finantsperspektiivi esimese kolme rubriigi kohaseid kulutusi käsitlevad rahastamistaotlused õigustühised. Sellisel juhul kohaldatakse vastava riigi suhtes kogu 2004. aasta jooksul asjakohaseid assotsiatsiooninõukogu otsuseid, kokkuleppeid või vastastikuse mõistmise memorandumeid.

5. Kui on vaja võtta meetmeid, et hõlbustada üleminekut ühinemiseelselt korralt käesoleva artikli kohaldamisest tulenevale korrale, võtab vajalikud meetmed vastu komisjon.

Artikkel 33

1. Pakkumisi, lepingute sõlmimisi, rakendamist ja väljamakseid ühinemiseelse abi raames Phare programmi, [13] Phare piiriülese koostöö programmi [14] ning Küprose ja Malta ühinemiseelsete fondide [15] alusel korraldavad alates ühinemiskuupäevast uute liikmesriikide rakendusasutused.

Komisjon loobub eelkontrollist pakkumise ja lepingute sõlmimise üle komisjoni sellekohase otsusega, kui laiendatud detsentraliseeritud rakendamissüsteem (EDIS) on saanud positiivse hinnangu vastavalt kriteeriumidele ja tingimustele, mis on ette nähtud nõukogu määruse (EÜ) nr 1266/1999 (kandidaatriikidele ühinemiseelse strateegia raames antava abi kooskõlastamise ja määruse (EMÜ) nr 3906/89 muutmise kohta) [16] lisas.

Kui komisjon ei ole eelkontrollist loobumise otsust teinud enne ühinemiskuupäeva, ei ole ühinemiskuupäeva ja komisjoni otsuse tegemise kuupäeva vahelisel ajal sõlmitud lepingud kõlblikud saama ühinemiseelset abi.

Kui aga komisjoni otsus eelkontrollist loobuda tehakse pärast ühinemiskuupäeva uue liikmesriigi ametiasutustest sõltumatutel põhjustel, võib komisjon erandkorras ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel aktsepteerida ühinemiskuupäeva ja komisjoni otsuse tegemise kuupäeva vahelisel ajal sõlmitud lepinguid kui kõlblikke saama ühinemiseelset abi ning nõustuda ühinemiseelse abi jätkamisega piiratud aja jooksul pakkumise ja lepingute sõlmimise üle toimuva komisjoni eelkontrolli all.

2. Lõikes 1 osutatud ühinemiseelsete rahastamisvahendite alusel võetud üldisi eelarvelisi kohustusi, kaasa arvatud hilisemate individuaalsete juriidiliste kohustuste võtmist ja registreerimist ning pärast ühinemist tehtud makseid reguleerivad jätkuvalt ühinemiseelse rahastamisvahendi eeskirjad ja õigusaktid ning need kaetakse vastavast eelarvepeatükist kuni asjaomaste programmide ja projektide sulgemiseni. Sellest olenemata toimuvad pärast ühinemist algatatud riigihankemenetlused vastavalt asjaomastele ühenduse direktiividele.

3. Viimane programmide koostamine lõikes 1 osutatud ühinemiseelseks abiks toimub viimasel ühinemiseelsel täisaastal. Nende programmide alusel sooritatavate toimingute kohta tuleb lepingud sõlmida kahe järgmise aasta jooksul ning väljamaksed tuleb teha vastavalt finantsmemorandumis [17] sätestatule, tavaliselt kolmanda aasta lõpuks pärast kohustuse võtmist. Lepingute sõlmimise tähtaega ei pikendata. Erandkorras ning nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib anda piiratud tähtajapikendusi väljamakseteks.

4. Et tagada lõikes 1 osutatud ühinemiseelsete rahastamisvahendite ning ISPA programmi [18] vajalik järkjärguline kaotamine ja sujuv üleminek enne ühinemist kohaldatavatelt eeskirjadelt pärast ühinemist kohaldatavatele eeskirjadele, võib komisjon võtta kõik vajalikud meetmed, et tagada nõuetekohase personaliarvu säilitamine uutes liikmesriikides kuni viieteistkümne ühinemisjärgse kuu jooksul. Selle aja jooksul kohaldatakse uutes liikmesriikides enne ühinemist ametisse nimetatud ametnike suhtes, kellelt nõutakse nimetatud riikides pärast ühinemiskuupäeva teenistusse jäämist, erandkorras samasuguseid rahalisi ja materiaalseid tingimusi, nagu kohaldas enne ühinemist komisjon vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste X lisale, mis on sätestatud määruses (EMÜ, EURATOM, ESTÜ) nr 259/68. [19] Ühinemiseelse abi korraldamiseks vajalikud halduskulud, kaasa arvatud muu personali palk, kaetakse kogu 2004. aasta jooksul ja kuni 2005. aasta juulikuu lõpuni asjakohaste ühinemiseelsete eelarvete rubriigist "toimingute tugikulud" (varasem eelarve B osa) või lõikes 1 osutatud rahastamisvahendite ja ISPA programmi samaväärsetest rubriikidest.

5. Kui määruse (EÜ) nr 1268/1999 alusel heakskiidetud projekte ei saa selle vahendi alusel enam rahastada, võib need integreerida maaelu arendamise programmitöösse ja neid rahastada Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi rahadest. Kui selleks on vaja spetsiaalseid üleminekumeetmeid, võtab komisjon need vastu nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 (millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta) [20] artikli 50 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 34

1. Ühinemiskuupäevast kuni 2006. aasta lõpuni annab liit uutele liikmesriikidele ajutist finantsabi (edaspidi "üleminekutoetus"), et nad saaksid arendada ja tugevdada oma haldussuutlikkust ühenduse õigusaktide rakendamiseks ja täitmiseks ning suurendada parimate kogemuste vahetamist kolleegide vahel.

2. Abi põhineb püsival vajadusel tugevdada institutsioonilist suutlikkust teatavates valdkondades toimingutega, mida ei saa struktuurifondidest rahastada; need valdkonnad on eelkõige järgmised:

- justiits- ja siseküsimused (kohtusüsteemi tugevdamine, kontroll välispiiridel, korruptsioonivastane strateegia, õiguskaitse tõhususe suurendamine);

- finantskontroll;

- ühenduste finantshuvide kaitse ja võitlus pettuse vastu;

- siseturg, kaasa arvatud tolliliit;

- keskkond;

- veterinaarteenistused ja toiduohutusega seotud haldussuutlikkuse tõhustamine;

- põllumajanduse ja maaelu arendamise haldus- ja kontrollistruktuurid, kaasa arvatud ühtne haldus- ja kontrollsüsteem (IACS);

- tuumaohutus (tuumaohutusasutuste ja nende tehniliste tugiorganisatsioonide ning radioaktiivsete jäätmete käitlemise asutuste tõhususe ja pädevuse suurendamine);

- statistika;

- avaliku halduse tugevdamine vastavalt komisjoni igakülgses järelevalvearuandes määratletud vajadustele, mida ei kata struktuurifondid.

3. Üleminekutoetusele vastav abi otsustatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 3906/89 (teatavatele Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele antava majandusabi kohta) [21] artiklis 8 sätestatud korras.

4. Programm viiakse ellu kooskõlas Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse [22] artikli 53 lõike 1 punktidega a ja b. Institutsioonide väljaarendamise eesmärgil korraldatavate riiklike haldusorganite vaheliste mestimisprojektide puhul korraldatakse projektikonkursid jätkuvalt liikmesriikide kontaktasutuste võrgu kaudu, nagu see on ette nähtud praeguste liikmesriikidega sõlmitud raamlepingutes ühinemiseelse abi kohta.

Kulukohustuste assigneeringud üleminekutoetuseks 1999. aasta hindades on 200 miljonit eurot 2004. aastal, 120 miljonit eurot 2005. aastal ja 60 miljonit eurot 2006. aastal. Eelarvepädev asutus kinnitab iga-aastased assigneeringud finantsperspektiivi piires.

Artikkel 35

1. Käesolevaga luuakse Schengeni toetus kui ajutine vahend aitamaks abisaajal liikmesriigil ühinemiskuupäevast kuni 2006. aasta lõpuni rahastada toiminguid uuel liidu välispiiril, et rakendada Schengeni acquis' ja välispiirikontroll.

Schengenis osalemiseks valmistumise käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks on Schengeni toetuse alusel rahastamiseks abikõlblikud järgmised toimingud:

- investeeringud piiri infrastruktuuri ja sellega seotud hoonete ehitamisse, remontimisse või ajakohastamisse;

- investeeringud mis tahes liiki operatiivseadmetesse (näiteks laboriseadmed, avastamisvahendid, Schengeni infosüsteemi SIS 2 riist- ja tarkvara, transpordivahendid);

- piirivalvurite koolitus;

- logistiliste ja operatiivkulude toetus.

2. Schengeni toetuse alusel tehakse järgmistele abisaajatele liikmesriikidele alates ühinemiskuupäevast ühekordse toetusmaksena kättesaadavaks järgmised summad:

(miljonit eurot, 1999. aasta hindades) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Eesti | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Läti | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Leedu | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Ungari | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Poola | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Sloveenia | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Slovakkia | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Abisaajad liikmesriigid vastutavad individuaalsete toimingute väljavalimise ja elluviimise eest vastavalt käesolevale artiklile. Nad vastutavad ka toetuse ja muudest ühenduse vahenditest saadava abi kasutamise koordineerimise eest, et tagada vastavus ühenduse poliitikatele ja meetmetele ning kooskõla Euroopa ühenduste üldeelarvet käsitleva finantsmäärusega.

Ühekordseid toetusmakseid kasutatakse kolme aasta jooksul alates esimesest väljamaksest ning kõik kasutamata või põhjendamatult kulutatud vahendid tuleb komisjonile tagasi maksta. Hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kolmeaastase tähtaja lõppu esitab abisaaja liikmesriik ühekordse toetusmakse täitmise kohta põhjaliku aruande koos tõendiga kulude põhjendatuse kohta.

Abisaaja liikmesriik täidab seda kohustust, ilma et see piiraks komisjoni vastutust Euroopa ühenduste üldeelarve rakendamise eest ning kooskõlas detsentraliseeritud juhtimise suhtes kohaldatavate finantsmääruse sätetega.

4. Komisjon jätab endale kontrollimisõiguse Pettustevastase Ameti (OLAF) kaudu. Komisjon ja kontrollikoda võivad korraldada ka kohapealseid kontrolle vastavate menetluste kohaselt.

5. Komisjon võib vastu võtta selle toetuse toimimiseks vajalikud tehnilised sätted.

Artikkel 36

Artiklites 29, 30, 34 ja 35 osutatud summasid korrigeeritakse igal aastal tehnilise kohanduse osana, mis on ette nähtud 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 15.

II JAOTIS

MUUD SÄTTED

Artikkel 37

1. Kui enne kolmanda ühinemisjärgse aasta lõppu tekib tõsiseid raskusi, mis võivad mõnes majandussektoris kujuneda püsivaks, või raskusi, mis võivad tingida mõne piirkonna majandusolukorra olulise halvenemise, võib uus liikmesriik taotleda luba kaitsemeetmete võtmiseks, et olukorda parandada ja kohandada vaadeldav sektor ühisturu majandusega.

Samadel asjaoludel võib iga praegune liikmesriik taotleda luba kaitsemeetmete võtmiseks ühe või mitme uue liikmesriigi suhtes.

2. Asjaomase riigi taotlusel määrab komisjon kiirmenetluse korras kindlaks kaitsemeetmed, mida ta peab vajalikuks, täpsustades nende tingimused ja rakendamise korra.

Tõsiste majandusraskuste korral ja asjaomase liikmesriigi selgesõnalisel taotlusel teeb komisjon otsuse viie tööpäeva jooksul alates koos asjakohase taustteabega esitatud taotluse saamisest. Selliselt otsustatud meetmeid hakatakse viivitamata kohaldama, neis võetakse arvesse kõikide asjaosaliste huve ning need ei või kaasa tuua piirikontrolli.

3. Lõike 2 alusel lubatavad meetmed võivad hõlmata erandeid EÜ asutamislepingu eeskirjadest ja käesolevast aktist sellises ulatuses ja sellise aja jooksul, nagu on möödapääsmatult vaja lõikes 1 osutatud eesmärkide saavutamiseks. Eelistatakse selliseid meetmeid, mis kõige vähem häirivad ühisturu toimimist.

Artikkel 38

Kui uus liikmesriik tõsiselt häirib või vahetult ohustab siseturu toimimist sellega, et ta ei täida ühinemisläbirääkimistel võetud kohustusi, sealhulgas piiriülese mõjuga majandustegevust hõlmavaid valdkondlikke kohustusi, võib komisjon liikmesriigi põhjendatud taotlusel või omal algatusel võtta vajalikke meetmeid kuni kolmanda aasta lõpuni pärast käesoleva akti jõustumist.

Meetmed peavad olema proportsionaalsed ja eelistada tuleb meetmeid, mis kõige vähem häirivad siseturu toimimist, või võimalusel olemasolevate valdkondlike kaitsemehhanismide kohaldamist. Selliseid kaitsemeetmeid ei kasutata meelevaldse diskrimineerimise vahendina ega liikmesriikide vahelise kaubanduse varjatud piiramiseks. Jälgimistulemuste põhjal võib kaitseklauslit kasutada juba enne ühinemist ning see jõustub ühinemiskuupäeval. Meetmeid ei jäeta kehtima kauemaks kui vältimatult vajalik ning igal juhul tühistatakse need vastava kohustuse täitmise korral. Kuid neid võib kohaldada ka pärast esimeses lõigus nimetatud tähtaja möödumist, seni kuni vastavaid kohustusi ei ole täidetud. Vastavalt asjaomase uue liikmesriigi edusammudele oma kohustuste täitmisel võib komisjon meetmeid vajalikul määral korrigeerida. Enne kaitsemeetmete tühistamist informeerib komisjon aegsasti nõukogu ning võtab asjakohaselt arvesse nõukogu märkusi selle kohta.

Artikkel 39

Kui uues liikmesriigis on tõsiseid puudusi või nende tekkimise vahetu oht selliste raamotsuste või muude asjakohaste kohustuste, koostöövahendite ja otsuste ülevõtmisel, rakendamisel või kohaldamisel, mis on seotud vastastikuse tunnustamisega kriminaalõiguse valdkonnas EL lepingu VI jaotise alusel, või selliste direktiivide ja määruste ülevõtmisel, rakendamisel või kohaldamisel, mis on seotud vastastikuse tunnustamisega tsiviilasjades EÜ asutamislepingu IV jaotise alusel, võib komisjon liikmesriigi põhjendatud taotlusel või omal algatusel ja pärast liikmesriikidega konsulteerimist võtta vajalikke meetmeid kuni kolmanda aasta lõpuni pärast käesoleva akti jõustumist, täpsustades nende tingimused ja rakendamise korra.

Need meetmed võivad endast kujutada asjakohaste sätete ja otsuste kehtivuse ajutist peatamist uue liikmesriigi ja mõne teise liikmesriigi või teiste liikmesriikide vahelistes suhetes, ilma et see takistaks tiheda õigusalase koostöö jätkumist. Jälgimistulemuste põhjal võib seda kaitseklauslit kasutada juba enne ühinemist ning see jõustub ühinemiskuupäeval. Meetmeid ei jäeta kehtima kauemaks kui vältimatult vajalik ning igal juhul tühistatakse need vastava puuduse kõrvaldamise korral. Kuid neid võib kohaldada ka pärast esimeses lõigus nimetatud tähtaja möödumist, seni kuni nimetatud puudused püsivad. Vastavalt asjaomase uue liikmesriigi edusammudele avastatud puuduste kõrvaldamisel võib komisjon meetmeid pärast liikmesriikidega konsulteerimist vajalikul määral korrigeerida. Enne kaitsemeetmete tühistamist informeerib komisjon aegsasti nõukogu ning võtab asjakohaselt arvesse nõukogu märkusi selle kohta.

Artikkel 40

Selleks et mitte takistada siseturu häireteta toimimist, ei või uute liikmesriikide siseriiklike eeskirjade rakendamine V-XIV lisas osutatud üleminekuperioodi jooksul kaasa tuua liikmesriikide vahelist piirikontrolli.

Artikkel 41

Kui on vaja üleminekumeetmeid, et hõlbustada uute liikmesriikide üleminekut praeguselt korralt ühise põllumajanduspoliitika rakendamisest tulenevale korrale vastavalt käesolevas aktis sätestatud tingimustele, võtab need meetmed vastu komisjon, järgides menetlust, millele on osutatud suhkrusektori turgude ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 [23] artikli 42 lõikes 2 või vajadusel kooskõlas vastavate artiklitega muudes põllumajanduse ühist turukorraldust käsitlevates määrustes või järgides kohaldavates õigusaktides kindlaksmääratud komiteemenetlust. Käesolevas artiklis osutatud üleminekumeetmeid võidakse võtta ja kohaldada kolme ühinemisjärgse aasta jooksul. Nõukogu võib ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist seda tähtaega pikendada.

Ühinemise tõttu vajalikud üleminekumeetmed, mis käsitlevad muude aktide kui käesolevas aktis määratletud ühise põllumajanduspoliitika alaste aktide rakendamist, võtab enne ühinemiskuupäeva komisjoni ettepanekul vastu nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega või, kui need mõjutavad algselt komisjoni vastuvõetud akte, võtab need vastu komisjon, järgides kõnealuste aktide vastuvõtmiseks nõutavat menetlust.

Artikkel 42

Kui on vaja üleminekumeetmeid, et hõlbustada uute liikmesriikide üleminekut praeguselt korralt korrale, mis tuleneb ühenduse veterinaar- ja fütosanitaareeskirjade kohaldamisest, võtab need meetmed vastu komisjon, järgides kohaldavates õigusaktides kindlaksmääratud komiteemenetlust. Neid meetmeid võidakse võtta ja kohaldada kolme ühinemisjärgse aasta jooksul.

VIIES OSA

KÄESOLEVA AKTI RAKENDUSSÄTTED

I JAOTIS

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE KORRALDUS

Artikkel 43

Euroopa Parlament teeb oma kodukorras kohandused, mida ühinemine vajalikuks muudab.

Artikkel 44

Nõukogu teeb oma kodukorras kohandused, mida ühinemine vajalikuks muudab.

Artikkel 45

1. Igal liiduga ühineval riigil on õigus saada üks oma kodanik komisjoni liikmeks.

2. Olenemata EÜ asutamislepingu artikli 213 lõike 1 teisest lõigust, artikli 214 lõike 1 esimesest lõigust ja lõikest 2 ning EURATOMi asutamislepingu artikli 126 esimesest lõigust:

a) nimetatakse igast uuest liikmesriigist alates tema ühinemise kuupäevast üks tema kodanik komisjoni liikmeks. Uued komisjoni liikmed nimetab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ühisel kokkuleppel komisjoni presidendiga,

b) punkti a kohaselt nimetatud komisjoni liikmete ja alates 23. jaanuarist 2000 nimetatud komisjoni liikmete ametiaeg lõpeb 31. oktoobril 2004,

c) uus komisjon, kuhu kuulub üks kodanik igast liikmesriigist, asub oma ülesandeid täitma 1. novembril 2004; sellise uue komisjoni liikmete ametiaeg lõpeb 31. oktoobril 2009,

d) EL lepingule ja Euroopa ühenduste asutamislepingutele lisatud Euroopa Liidu laienemist käsitleva protokolli artikli 4 lõikes 1 ettenähtud kuupäev 1. jaanuar 2005 asendatakse kuupäevaga 1. november 2004.

3. Komisjon teeb oma kodukorras kohandused, mida ühinemine vajalikuks muudab.

Artikkel 46

1. Euroopa Kohtusse nimetatakse kümme kohtunikku ning esimese astme kohtusse kümme kohtunikku.

2. a) Viie vastavalt lõikele 1 nimetatud Euroopa Kohtu kohtuniku ametiaeg lõpeb 6. oktoobril 2006. Need kohtunikud valitakse loosi teel. Ülejäänud kohtunike ametiaeg lõpeb 6. oktoobril 2009.

b) Viie vastavalt lõikele 1 nimetatud esimese astme kohtu kohtuniku ametiaeg lõpeb 31. augustil 2004. Need kohtunikud valitakse loosi teel. Ülejäänud kohtunike ametiaeg lõpeb 31. augustil 2007.

3. a) Euroopa Kohus teeb oma kodukorras kohandused, mida ühinemine vajalikuks muudab.

b) Esimese astme kohus teeb kokkuleppel Euroopa Kohtuga oma kodukorras kohandused, mida ühinemine vajalikuks muudab.

c) Selliselt kohandatud kodukorra suhtes on vaja nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega heakskiitu.

4. Ühinemiskuupäeval pooleliolevate kohtuasjade lahendamise puhul, mille suuline menetlus on alanud enne seda kuupäeva, tulevad kohtu täiskogu või kojad kokku ühinemiseelses koosseisus ja kohaldavad kodukorda enne ühinemiskuupäeva kehtinud redaktsioonis.

Artikkel 47

Kontrollikoda laiendatakse kümne lisaliikme nimetamisega kuueaastaseks ametiajaks.

Artikkel 48

Majandus- ja sotsiaalkomiteed laiendatakse 95 liikme nimetamisega, kes esindavad uutes liikmesriikides organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvaid majandus- ja ühiskonnaelu eri alasid. Nende liikmete ametiaeg lõpeb samal ajal kui nende liikmete oma, kes on ametis ühinemise ajal.

Artikkel 49

Regioonide komiteed laiendatakse 95 liikme nimetamisega, kes esindavad uute liikmesriikide regionaal- ja kohalikke organeid ning kellel on regionaal- või kohalike organite mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees. Nende liikmete ametiaeg lõpeb samal ajal kui nende liikmete oma, kes on ametis ühinemise ajal.

Artikkel 50

1. EURATOMi asutamislepingu artikli 134 lõike 2 alusel nimetatud teadus- ja tehnikakomitee praeguste liikmete ametiaeg lõpeb käesoleva akti jõustumiskuupäeval.

2. Ühinemise järel nimetab nõukogu uued teadus- ja tehnikakomitee liikmed EURATOMi asutamislepingu artikli 134 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 51

Asutamislepingutega asutatud komiteede eeskirjadesse ja kodukorda tehakse pärast ühinemist niipea kui võimalik kohandused, mis on ühinemise tõttu vajalikuks muutunud.

Artikkel 52

1. XVI lisas loetletud komiteede, rühmade ja muude asutamislepingutega või seadusandja poolt loodud asutuste uute liikmete ametiaeg lõpeb samal ajal kui nendel liikmetel, kes on ametis ühinemise ajal.

2. XVII lisas loetletud komisjoni loodud komiteede ja rühmade uute liikmete ametiaeg lõpeb samal ajal kui nendel liikmetel, kes on ametis ühinemise ajal.

3. Ühinemise järel uuendatakse XVIII lisas loetletud komiteede liikmeskond täielikult.

II JAOTIS

INSTITUTSIOONIDE AKTIDE KOHALDATAVUS

Artikkel 53

Ühinemisel käsitletakse uusi liikmesriike EÜ asutamislepingu artikli 249 ja EURATOMi asutamislepingu artikli 161 tähenduses direktiivide ja otsuste adressaatidena, kui kõnealused direktiivid ja otsused on adresseeritud kõikidele praegustele liikmesriikidele. Asja käsitatakse nii, nagu oleks sellistest direktiividest ja otsustest, välja arvatud need direktiivid ja otsused, mis jõustuvad vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõigetele 1 ja 2, teatatud uutele liikmesriikidele ühinemisel.

Artikkel 54

Uued liikmesriigid jõustavad meetmed, mida on vaja, et nad võiksid alates ühinemiskuupäevast järgida direktiive ja otsuseid EÜ asutamislepingu artikli 249 ja EURATOMi asutamislepingu artikli 161 tähenduses, kui artiklis 24 nimetatud lisades ega käesoleva akti muudes sätetes või lisades ei ole ette nähtud muud tähtaega.

Artikkel 55

Uue liikmesriigi asjakohaselt põhjendatud taotlusel võib nõukogu ühehäälselt ja komisjoni ettepaneku põhjal võtta enne 1. maid 2004meetmeid, mis kujutavad endast ajutisi erandeid institutsioonide aktidest, mis on vastu võetud alates 1. novembrist 2002 kuni ühinemislepingule allakirjutamise kuupäevani.

Artikkel 56

Kui ei nähta ette teisiti, võtab nõukogu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu vajalikud meetmed käesoleva akti artiklites 20, 21 ja 22 osutatud II, III ja IV lisa sätete rakendamiseks.

Artikkel 57

1. Kui institutsioonide ühinemiseelseid akte on ühinemise tõttu vaja kohandada ja neid vajalikke kohandusi ei ole käesoleva aktiga ega selle lisadega ette nähtud, tehakse kohandused lõikes 2 sätestatud korras. Kõnealused kohandused jõustuvad alates ühinemisest.

2. Vajalikud tekstid koostab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal või komisjon, vastavalt sellele, kumb nendest institutsioonidest on vastu võtnud esialgse akti.

Artikkel 58

Enne ühinemist vastuvõetud ning nõukogu, komisjoni või Euroopa Keskpanga poolt eesti, leedu, läti, malta, poola, slovaki, sloveeni, tšehhi ja ungari keeles koostatud institutsioonide ja Euroopa Keskpanga aktide tekstid on alates ühinemiskuupäevast autentsed samadel tingimustel kui üheteistkümnes praeguses keeles koostatud tekstid. Need avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, kui praegustes keeltes koostatud tekstid on seal avaldatud.

Artikkel 59

Kolme kuu jooksul alates ühinemisest teatavad uued liikmesriigid kooskõlas EURATOMi asutamislepingu artikliga 33 komisjonile õigus- või haldusnormide sätted, mille eesmärk on tagada töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitse ioniseeriva kiirguse ohtude eest uute liikmesriikide territooriumil.

III JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 60

Käesoleva akti I-XVIII lisa, nende liited ja protokollid nr 1-10 moodustavad akti lahutamatu osa.

Artikkel 61

Itaalia Vabariigi valitsus annab uute liikmesriikide valitsustele üle Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Ühenduse asutamislepingu, Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu ja neid lepinguid muutnud või täiendanud lepingute, kaasa arvatud leping Taani Kuningriigi, Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ühinemise kohta Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühendusega, leping Kreeka Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühendusega, leping Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühendusega ning leping Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga, tõestatud koopiad hispaania, hollandi, iiri, itaalia, inglise, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles.

Nende lepingute eesti-, leedu-, läti-, malta-, poola-, slovaki-, sloveeni-, tšehhi- ja ungarikeelne tekst lisatakse käesolevale aktile. Need tekstid on autentsed samadel tingimustel kui praegustes keeltes koostatud tekstid, millele on osutatud esimeses lõigus.

Artikkel 62

Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär annab uute liikmesriikide valitsustele üle Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi arhiivis hoiul olevate rahvusvaheliste lepingute tõestatud koopiad.

[1] EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

[2] EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.

[3] EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.

[4] EÜT L 79, 22.3.2002, lk 42.

[5] Määrus (EMÜ) nr 3906/89 (EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11), muudetud redaktsioonis.

[6] Määrus (EÜ) nr 2760/98 (EÜT L 345, 19.12.1998, lk 49), muudetud redaktsioonis.

[7] Määrus (EÜ) nr 555/2000 (EÜT L 68, 16.3.2000, lk 3), muudetud redaktsioonis.

[8] Määrus (EÜ) nr 1267/1999 (EÜT L 161, 26.6.1999, lk 73), muudetud redaktsioonis.

[9] Määrus (EÜ) nr 1268/1999 (EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87).

[10] Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vaheline eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamist käsitlev 6. mai 1999. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe (EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1).

[11] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.

[12] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80.

[13] Määrus (EMÜ) nr 3906/89 (EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11), muudetud redaktsioonis.

[14] Määrus (EÜ) nr 2760/98 (EÜT L 345, 19.12.1998, lk 49), muudetud redaktsioonis.

[15] Määrus (EÜ) nr 555/2000 (EÜT L 68, 16.3.2000, lk 3), muudetud redaktsioonis.

[16] EÜT L 232, 2.9.1999, lk 34.

[17] Nagu see on sätestatud Phare juhendis (SEC (1999) 1596, ajakohastatud 6.9.2002 dokumendiga C 3303/2).

[18] Määrus (EÜ) nr 1267/1999 (EÜT L 161, 26.6.1999, lk 73), muudetud redaktsioonis.

[19] EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, EURATOM) nr 2265/2002 (EÜT L 347, 20.12.2002, lk 1).

[20] EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1447/2001 (EÜT L 198, 21.7.2001, lk 1).

[21] EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2500/2001 (EÜT L 342, 27.12.2001, lk 1).

[22] Määrus (EÜ, EURATOM) nr 1605/2002 (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1).

[23] EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

Nimekiri Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis' sätete ning sellel põhinevate või sellega muul viisil seotud aktide kohta, mis on alates ühinemisest uutele liikmesriikidele siduvad ja neis kohaldatavad (osutatud ühinemisakti artiklis 3)

1. 14. juuni 1985. aasta leping Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta. [1]

2. 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooni, [2] millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, selle lõppakti ja ühisdeklaratsioonide (nagu neid on muudetud teatavate punktis 7 loetletud aktidega) järgmised sätted:

artikkel 1niivõrd, kuivõrd see on seotud käesoleva punkti sätetega; artiklid 3-7, välja arvatud artikli 5 lõike 1 punkt d; artiklid 13, 26, 27, 39, 44-59, 61-63, 65-69, 71-73, 75, 76, 82, 91, 126-130 (niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva punkti sätetega) ja artikkel 136; lõppakti 1. ja 3. ühisdeklaratsioon.

3. 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga (millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta) ühinemise lepingute, nende lõppaktide ja deklaratsioonide (nagu neid on muudetud teatavate punktis 7 loetletud aktidega) järgmised sätted:

a) 27. novembril 1990 sõlmitud leping Itaalia Vabariigi ühinemise kohta:

- artikkel 4;

- 1. ühisdeklaratsioon lõppakti II osas;

b) 25. juunil 1991 sõlmitud leping Hispaania Kuningriigi ühinemise kohta:

- artikkel 4;

- 1. ühisdeklaratsioon lõppakti II osas;

- 2. deklaratsioon lõppakti III osas;

c) 25. juunil 1991 sõlmitud leping Portugali Vabariigi ühinemise kohta:

- artiklid 4, 5 ja 6;

- 1. ühisdeklaratsioon lõppakti II osas;

d) 6. novembril 1992 sõlmitud leping Kreeka Vabariigi ühinemise kohta:

- artiklid 3, 4 ja 5;

- 1. ühisdeklaratsioon lõppakti II osas;

- 2. deklaratsioon lõppakti III osas;

e) 28. aprillil 1995 sõlmitud leping Austria Vabariigi ühinemise kohta:

- artikkel 4;

- 1. ühisdeklaratsioon lõppakti II osas;

f) 19. detsembril 1996 sõlmitud leping Taani Kuningriigi ühinemise kohta:

- artikkel 4, artikli 5 lõige 2 ja artikkel 6;

- 1. ja 3. ühisdeklaratsioon lõppakti II osas;

g) 19. detsembril 1996 sõlmitud leping Soome Vabariigi ühinemise kohta:

- artiklid 4 ja 5;

- 1. ja 3. ühisdeklaratsioon lõppakti II osas;

- Soome Vabariigi valitsuse deklaratsioon Ahvenamaa kohta lõppakti III osas;

h) 19. detsembril 1996 sõlmitud leping Rootsi Kuningriigi ühinemise kohta:

- artiklid 4 ja 5;

- 1. ja 3. ühisdeklaratsioon lõppakti II osas.

4. 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga (millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta) asutatud täitevkomitee järgmised otsused (nagu neid on muudetud teatavate punktis 7 loetletud aktidega):

SCH/Com-ex (93) 10 täitevkomitee otsus, 14. detsember 1993, ministrite ja riigisekretäride deklaratsioonide kohta

SCH/Com-ex (93) 14 täitevkomitee otsus, 14. detsember 1993, uimastiäri vastase võitluse alal toimuva praktilise õigusalase koostöö parandamise kohta

SCH/Com-ex (93) 22 rev täitevkomitee otsus, 14. detsember 1993, teatavate dokumentide salajasuse kohta

SCH/Com-ex (94) 16 rev täitevkomitee otsus, 21. november 1994, ühiste sisse- ja väljasõidutemplite omandamise kohta

SCH/Com-ex (94) 28 rev täitevkomitee otsus, 22. detsember 1994, artiklis 75 ettenähtud narkootiliste või psühhotroopsete ainete kaasasolekut lubava tunnistuse kohta

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 täitevkomitee otsus, 22. detsember 1994, 19. juuni 1990. aasta Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni jõustamise kohta

SCH/Com-ex (95) 21 täitevkomitee otsus, 20. detsember 1995, välispiiridel võimalikke probleeme käsitlevate statistiliste ja eriandmete kiire vahetamise kohta Schengeni riikide vahel

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 täitevkomitee otsus, 21. aprill 1998, rakkerühma tegevuse kohta, niivõrd kui see on seotud eespool punktis 2 loetletud sätetega

SCH/Com-ex (98) 17 täitevkomitee otsus, 23. juuni 1998, teatavate dokumentide salajasuse kohta

SCH/Com-ex (98) 26 def täitevkomitee otsus, 16. september 1998, millega luuakse alaline Schengeni hindamis- ja rakendamiskomitee

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 täitevkomitee otsus, 16. september 1998, EL taotlejariikidele ühtse käsiraamatu edastamise kohta

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 täitevkomitee otsus, 27. oktoober 1998, meetmete võtmise kohta ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks, niivõrd kuivõrd see on seotud eespool punktis 2 loetletud sätetega

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 täitevkomitee otsus, 16. detsember 1998, piiriülese politseikoostöö kohta kuritegude ennetamise ja avastamise valdkonnas

SCH/Com-ex (98) 52 täitevkomitee otsus, 16. detsember 1998, piiriülese politseikoostöö käsiraamatu kohta, niivõrd kuivõrd see on seotud eespool punktis 2 loetletud sätetega

SCH/Com-ex (98) 57 täitevkomitee otsus, 16. detsember 1998, küllakutse, ülalpidamise ja majutuse tõendamise ühtlustatud vormi kehtestamise kohta

SCH/Com-ex (98) 59 rev täitevkomitee otsus, 16. detsember 1998, dokumendinõustajate koordineeritud kasutamise kohta

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 täitevkomitee otsus, 28. aprill 1999, narkootiliste ainetega seotud olukorra kohta

SCH/Com-ex (99) 6 täitevkomitee otsus, 28. aprill 1999, telekommunikatsiooni käsitleva Schengeni acquis' kohta

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 täitevkomitee otsus, 28. aprill 1999, kontaktametnike kohta

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 täitevkomitee otsus, 28. aprill 1999, informaatorite tasustamist käsitlevate üldpõhimõtete kohta

SCH/Com-ex (99) 10 täitevkomitee otsus, 28. aprill 1999, ebaseadusliku tulirelvakaubanduse kohta

SCH/Com-ex (99) 13 täitevkomitee otsus, 28. aprill 1999, ühtse käsiraamatu ja ühiste konsulaarjuhiste lõpliku teksti kohta:

- ühiste konsulaarjuhiste lisad 1-3, 7, 8 ja 15

- ühtne käsiraamat, niivõrd kuivõrd see on seotud eespool punktis 2 loetletud sätetega, kaasa arvatud lisad 1, 5, 5A, 6, 10, 13

SCH/Com-ex (99) 18 täitevkomitee otsus, 28. aprill 1999, politseikoostöö parandamise kohta kuritegude ennetamisel ja avastamisel.

5. 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga (millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta) asutatud täitevkomitee järgmised deklaratsioonid, niivõrd kuivõrd need on seotud eespool punktis 2 loetletud sätetega:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 täitevkomitee deklaratsioon, 26. juuni 1996, väljaandmise kohta

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 täitevkomitee deklaratsioon, 9. veebruar 1998, alaealiste röövimise kohta.

6. 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga (millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta) asutatud keskrühma järgmised otsused, niivõrd kuivõrd need on seotud eespool punktis 2 loetletud sätetega:

SCH/C (98) 117 keskrühma otsus, 27. oktoober 1998, meetmete võtmise kohta ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks

SCH/C (99) 25 keskrühma otsus, 22. märts 1999, informaatorite tasustamist käsitlevate üldpõhimõtete kohta.

7. Järgmised Schengeni acquis'l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1683/95, 29. mai 1995, ühtse viisavormi kehtestamise kohta (EÜT L 164, 14.7.1995, lk 1)

Nõukogu otsus 1999/307/EÜ, 1. mai 1999, millega kehtestatakse üksikasjalik kord Schengeni sekretariaadi liitmiseks nõukogu peasekretariaadiga (EÜT L 119, 7.5.1999, lk 49)

Nõukogu otsus 1999/435/EÜ, 20. mai 1999, Schengeni acquis' määratlemise kohta, et vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Liidu lepingu asjakohastele sätetele kindlaks määrata kõikide Schengeni acquis'd moodustavate sätete ja otsuste õiguslik alus (EÜT L 176, 10.7.1999, lk 1)

Nõukogu otsus 1999/436/EÜ, 20. mai 1999, millega määratakse vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Liidu lepingu asjakohastele sätetele kindlaks kõikide Schengeni acquis'd moodustavate sätete ja otsuste õiguslik alus (EÜT L 176, 10.7.1999, lk 17)

Nõukogu otsus 1999/437/EÜ, 17. mai 1999, Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel nimetatud kahe riigi Schengeni acquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalemise kohta sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta (EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31)

Nõukogu otsus 1999/848/EÜ, 13. detsember 1999, Schengeni acquis' täieliku rakendamise kohta Kreekas (EÜT L 327, 21.12.1999, lk 58)

Nõukogu otsus 2000/365/EÜ, 29. mai 2000, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43)

Nõukogu otsus 2000/586/JSK, 28. september 2000, millega kehtestatakse kontrolli järkjärgulist kaotamist ühispiiridel käsitleva 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 40 lõigete 4 ja 5, artikli 41 lõike 7 ja artikli 65 lõike 2 muutmise kord (EÜT L 248, 3.10.2000, lk 1)

Nõukogu otsus 2000/751/EÜ, 30. november 2000, 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingu rakendamise konventsiooniga asutatud täitevkomitee poolt vastuvõetud ühtse käsiraamatu teatavate osade salastatuse kustutamise kohta (EÜT L 303, 2.12.2000, lk 29)

Nõukogu otsus 2000/777/EÜ, 1. detsember 2000, Schengeni acquis' rakendamise kohta Taanis, Soomes ja Rootsis ning Islandil ja Norras (EÜT L 309, 9.10.2000, lk 24)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 539/2001, 15. märts 2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 789/2001, 24. aprill 2001, millega viisataotluste läbivaatamise teatavate üksikasjalike eeskirjade ja praktilise korra rakendamisvolitused jäetakse nõukogule (EÜT L 116, 26.4.2001, lk 2)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 790/2001, 24. aprill 2001, millega piirikontrolli ja piirivalve korraldamise teatavate üksikasjalike eeskirjade ja praktilise korra rakendamisvolitused jäetakse nõukogule (EÜT L 116, 26.4.2001, lk 5)

Nõukogu otsus 2001/329/EÜ, 24. aprill 2001, millega ajakohastatakse ühiste konsulaarjuhiste VI osa ning lisad 3, 6 ja 13 ning ühtse käsiraamatu lisad 5a, 6a ja 8 (EÜT L 116, 26.4.2001, lk 32), niivõrd kuivõrd see on seotud ühiste konsulaarjuhiste lisaga 3 ja ühtse käsiraamatu lisaga 5a

Nõukogu direktiiv 2001/51/EÜ, 28. juuni 2001, millega täiendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 26 sätteid (EÜT L 187, 10.7.2001, lk 45)

Nõukogu otsus 2001/886/JSK, 6. detsember 2001, teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta (EÜT L 328, 13.12.2001, lk 1)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2414/2001, 7. detsember 2001, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (EÜT L 327, 12.12.2001, lk 1)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2424/2001, 6. detsember 2001, teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta (EÜT L 328, 13.12.2001, lk 4)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 333/2002, 18. veebruar 2002, ühtse vorminguga vormide kohta liikmesriigi väljastatud viisa kinnitamiseks isikutele, kelle reisidokumenti vormi koostav liikmesriik ei tunnusta (EÜT L 53, 23.2.2002, lk 4)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 334/2002, 18. veebruar 2002, millega muudetakse ühtse viisavormi kehtestamist käsitlevat määrust (EÜ) nr 1683/95 (EÜT L 53, 23.2.2002, lk 7)

Nõukogu otsus 2002/192/EÜ, 28. veebruar 2002, Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20)

Nõukogu otsus 2002/352/EÜ, 25. aprill 2002, ühtse käsiraamatu muutmise kohta (EÜT L 123, 9.5.2002, lk 47)

Nõukogu otsus 2002/353/EÜ, 25. aprill 2002, 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingu rakendamise konventsiooniga asutatud täitevkomitee poolt vastuvõetud ühtse käsiraamatu teise osa salastatuse kustutamise kohta (EÜT L 123, 9.5.2002, lk 49)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1030/2002, 13. juuni 2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (EÜT L 157, 15.6.2002, lk 1)

Nõukogu otsus 2002/587/EÜ, 12. juuli 2002, ühtse käsiraamatu muutmise kohta (EÜT L 187, 16.7.2002, lk 50)

Nõukogu raamotsus 2002/946/JSK, 28. november 2002, karistusõigusliku raamistiku tugevdamise kohta, et takistada ebaseadusliku sisse- või läbisõidu või elamise hõlbustamist (EÜT L 328, 5.12.2002, lk 1)

Nõukogu direktiiv 2002/90/EÜ, 28. november 2002, milles määratletakse ebaseadusliku sisse- või läbisõidu või elamise hõlbustamine (EÜT L 328, 5.12.2002, lk 17).

[1] EÜT L 239, 22.9.2000, lk 13.

[2] EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19.

--------------------------------------------------

II LISA

Ühinemisakti artiklis 20 osutatud nimekiri

1. KAUPADE VABA LIIKUMINE

A. MOOTORSÕIDUKID

1. 31970 L 0156: nõukogu direktiiv 70/156/EMÜ, 6. veebruar 1970, mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 31978 L 0315: nõukogu direktiiv 78/315/EMÜ, 21.12.1977 (EÜT L 81, 28.3.1978, lk 1),

- 31978 L 0547: nõukogu direktiiv 78/547/EMÜ, 12.6.1978 (EÜT L 168, 26.6.1978, lk 39),

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 31980 L 1267: nõukogu direktiiv 80/1267/EMÜ, 16.12.1980 (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 34),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0358: nõukogu direktiiv 87/358/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 51),

- 31987 L 0403: nõukogu direktiiv 87/403/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 220, 8.8.1987, lk 44),

- 31992 L 0053: nõukogu direktiiv 92/53/EMÜ, 18.6.1992 (EÜT L 225, 10.8.1992, lk 1),

- 31993 L 0081: komisjoni direktiiv 93/81/EMÜ, 29.9.1993 (EÜT L 264, 23.10.1993, lk 49),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31995 L 0054: komisjoni direktiiv 95/54/EÜ, 31.10.1995 (EÜT L 266, 8.11.1995, lk 1),

- 31996 L 0027: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/27/EÜ, 20.5.1996 (EÜT L 169, 8.7.1996, lk 1),

- 31996 L 0079: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/79/EÜ, 16.12.1996 (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 7),

- 31997 L 0027: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/27/EÜ, 22.7.1997 (EÜT L 233, 25.8.1997, lk 1),

- 31998 L 0014: komisjoni direktiiv 98/14/EÜ, 6.2.1998 (EÜT L 91, 25.3.1998, lk 1),

- 31998 L 0091: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/91/EÜ, 14.12.1998 (EÜT L 11, 16.1.1999, lk 25),

- 32000 L 0040: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/40/EÜ, 26.6.2000 (EÜT L 203, 10.8.2000, lk 9),

- 32001 L 0056: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/56/EÜ, 27.9.2001 (EÜT L 292, 9.11.2001, lk 21),

- 32001 L 0085: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/85/EÜ, 20.11.2001 (EÜT L 42, 13.2.2002, lk 1),

- 32001 L 0092: komisjoni direktiiv 2001/92/EÜ, 30.10.2001 (EÜT L 291, 8.11.2001, lk 24),

- 32001 L 0116: komisjoni direktiiv 2001/116/EÜ, 20.12.2001 (EÜT L 18, 21.1.2002, lk 1).

a) VII lisas asendatakse jaotises 1 olev loetelu järgmisega:

"1 - Saksamaa;

2 - Prantsusmaa;

3 - Itaalia;

4 - Madalmaad;

5 - Rootsi;

6 - Belgia;

7 - Ungari;

8 - Tšehhi Vabariik;

9 - Hispaania;

11 - Ühendkuningriik;

12 - Austria;

13 - Luksemburg;

17 - Soome;

18 - Taani;

20 - Poola;

21 - Portugal;

23 - Kreeka;

24 - Iirimaa;

26 - Sloveenia;

27 - Slovakkia;

29 - Eesti;

32 - Läti;

36 - Leedu;

CY - Küpros;

MT - Malta."

b) IX lisas asendatakse I ja II osas olevate näidiste tagakülje punkt 47 järgmisega:

"47. Maksustatav võimsus või riikliku koodi number (numbrid) (vajaduse korral):

+++++ TIFF +++++

"

.

2. 31970 L 0157: nõukogu direktiiv 70/157/EMÜ, 6. veebruar 1970, mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 42, 23.2.1970, lk 16); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 31973 L 0350: komisjoni direktiiv 73/350/EMÜ, 7.11.1973 (EÜT L 321, 22.11.1973, lk 33),

- 31977 L 0212: nõukogu direktiiv 77/212/EMÜ, 8.3.1977 (EÜT L 66, 12.3.1977, lk 33),

- 31981 L 0334: komisjoni direktiiv 81/334/EMÜ, 13.4.1981 (EÜT L 131, 18.5.1981, lk 6),

- 31984 L 0372: komisjoni direktiiv 84/372/EMÜ, 3.7.1984 (EÜT L 196, 26.7.1984, lk 47),

- 31984 L 0424: nõukogu direktiiv 84/424/EMÜ, 3.9.1984 (EÜT L 238, 6.9.1984, lk 31),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31992 L 0097: nõukogu direktiiv 92/97/EMÜ, 10.11.1992 (EÜT L 371, 19.12.1992, lk 1),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31996 L 0020: komisjoni direktiiv 96/20/EÜ, 27.3.1996 (EÜT L 92, 13.4.1996, lk 23),

- 31999 L 0101: komisjoni direktiiv 1999/101/EÜ, 15.12.1999 (EÜT L 334, 28.12.1999, lk 41).

II lisa punkti 4.2 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia."

3. 31970 L 0220: nõukogu direktiiv 70/220/EMÜ, 20. märts 1970, mootorsõidukite heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavaid meetmeid käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 76, 6.4.1970, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 31974 L 0290: nõukogu direktiiv 74/290/EMÜ, 28.5.1974 (EÜT L 159, 15.6.1974, lk 61),

- 31977 L 0102: komisjoni direktiiv 77/102/EMÜ, 30.11.1976 (EÜT L 32, 3.2.1977, lk 32),

- 31978 L 0665: komisjoni direktiiv 78/665/EMÜ, 14.7.1978 (EÜT L 223, 14.8.1978, lk 48),

- 31983 L 0351: nõukogu direktiiv 83/351/EMÜ, 16.6.1983 (EÜT L 197, 20.7.1983, lk 1),

- 31988 L 0076: nõukogu direktiiv 88/76/EMÜ, 3.12.1987 (EÜT L 36, 9.2.1988, lk 1),

- 31988 L 0436: nõukogu direktiiv 88/436/EMÜ, 16.6.1988 (EÜT L 214, 6.8.1988, lk 1),

- 31989 L 0458: nõukogu direktiiv 89/458/EMÜ, 18.7.1989 (EÜT L 226, 3.8.1989, lk 1),

- 31989 L 0491: komisjoni direktiiv 89/491/EMÜ, 17.7.1989 (EÜT L 238, 15.8.1989, lk 43),

- 31991 L 0441: nõukogu direktiiv 91/441/EMÜ, 26.6.1991 (EÜT L 242, 30.8.1991, lk 1),

- 31993 L 0059: nõukogu direktiiv 93/59/EMÜ, 28.6.1993 (EÜT L 186, 28.7.1993, lk 21),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31994 L 0012: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/12/EÜ, 23.3.1994 (EÜT L 100, 19.4.1994, lk 42),

- 31996 L 0044: komisjoni direktiiv 96/44/EÜ, 1.7.1996 (EÜT L 210, 20.8.1996, lk 25),

- 31996 L 0069: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/69/EÜ, 8.10.1996 (EÜT L 282, 1.11.1996, lk 64),

- 31998 L 0069: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/69/EÜ, 13.10.1998 (EÜT L 350, 28.12.1998, lk 1),

- 31998 L 0077: komisjoni direktiiv 98/77/EÜ, 2.10.1998 (EÜT L 286, 23.10.1998, lk 34),

- 31999 L 0102: komisjoni direktiiv 1999/102/EÜ, 15.12.1999 (EÜT L 334, 28.12.1999, lk 43),

- 32001 L 0001: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/1/EÜ, 22.1.2001 (EÜT L 35, 6.2.2001, lk 34),

- 32001 L 0100: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/100/EÜ, 7.12.2001 (EÜT L 16, 18.1.2002, lk 32),

- 32002 L 0080: komisjoni direktiiv 2002/80/EÜ, 3.10.2002 (EÜT L 291, 28.10.2002, lk 20).

XIII lisa punkti 5.2 all olevasse veergu lisatakse järgmised read:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia"."

4. 31970 L 0221: nõukogu direktiiv 70/221/EMÜ, 20. märts 1970, mootorsõidukite ja nende haagiste vedelkütusepaake ja tagumisi allasõidutõkkeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 76, 6.4.1970, lk 23); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 31979 L 0490: komisjoni direktiiv 79/490/EMÜ, 18.4.1979 (EÜT L 128, 26.5.1979, lk 22),

- 31997 L 0019: komisjoni direktiiv 97/19/EÜ, 18.4.1997 (EÜT L 125, 16.5.1997, lk 1),

- 32000 L 0008: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/8/EÜ, 20.3.2000 (EÜT L 106, 3.5.2000, lk 7).

II lisa punkti 6.2 all olevasse veergu lisatakse järgmised read:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia"."

5. 31970 L 0388: nõukogu direktiiv 70/388/EMÜ, 27. juuli 1970, mootorsõidukite helisignaalseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 176, 10.8.1970, lk 12); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

I lisa punktis 1.4.1 täiendatakse sulgudes olevat teksti järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia."

6. 31971 L 0127: nõukogu direktiiv 71/127/EMÜ, 1. märts 1971, mootorsõidukite tahavaatepeegleid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 68, 22.3.1971, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 31979 L 0795: komisjoni direktiiv 79/795/EMÜ, 20.7.1979 (EÜT L 239, 22.9.1979, lk 1),

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 31985 L 0205: komisjoni direktiiv 85/205/EMÜ, 18.2.1985 (EÜT L 90, 29.3.1985, lk 1),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31986 L 0562: komisjoni direktiiv 86/562/EMÜ, 6.11.1986 (EÜT L 327, 22.11.1986, lk 49),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31988 L 0321: komisjoni direktiiv 88/321/EMÜ, 16.5.1988 (EÜT L 147, 14.6.1988, lk 77),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

II lisa 2. liite punkti 4.2 eraldusnumbreid/tähti käsitlevat osa täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia."

7. 31971 L 0320: nõukogu direktiiv 71/320/EMÜ, 26. juuli 1971, teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste piduriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 06.9.71, lk 37); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 31974 L 0132: komisjoni direktiiv 74/132/EMÜ, 11.2.1974 (EÜT L 74, 19.3.1974, lk 7),

- 31975 L 0524: komisjoni direktiiv 75/524/EMÜ, 25.7.1975 (EÜT L 236, 8.9.1975, lk 3),

- 31979 L 0489: komisjoni direktiiv 79/489/EMÜ, 18.4.1979 (EÜT L 128, 26.5.1979, lk 12),

- 31985 L 0647: komisjoni direktiiv 85/647/EMÜ, 23.12.1985 (EÜT L 380, 31.12.1985, lk 1),

- 31988 L 0194: komisjoni direktiiv 88/194/EMÜ, 24.3.1988 (EÜT L 92, 9.4.1988, lk 47),

- 31991 L 0422: komisjoni direktiiv 91/422/EMÜ, 15.7.1991 (EÜT L 233, 22.8.1991, lk 21),

- 31998 L 0012: komisjoni direktiiv 98/12/EÜ, 27.1.1998 (EÜT L 81, 18.3.1998, lk 1).

XV lisa punkti 4.4.2 all olevasse veergu lisatakse järgmised read:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia"."

8. 31972 L 0245: nõukogu direktiiv 72/245/EMÜ, 20. juuni 1972, mootorsõidukitele paigaldatud sädesüütemootorite tekitatud raadiohäirete summutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 152, 6.7.1972, lk 15); muudetud järgmiste aktidega:

- 31989 L 0491: komisjoni direktiiv 89/491/EMÜ, 17.7.1989 (EÜT L 238, 15.8.1989, lk 43),

- 31995 L 0054: komisjoni direktiiv 95/54/EÜ, 31.10.1995 (EÜT L 266, 8.11.1995, lk 1).

I lisa punkti 5.2 all olevasse veergu lisatakse järgmised read:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia"."

9. 31974 L 0061: nõukogu direktiiv 74/61/EMÜ, 17. detsember 1973, mootorsõidukite kasutustõkiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 38, 11.2.1974, lk 22); muudetud järgmise aktiga:

- 31995 L 0056: komisjoni direktiiv 95/56/EÜ, EURATOM, 8.11.1995 (EÜT L 286, 29.11.1995, lk 1).

I lisa punkti 5.1.1 all olevasse veergu lisatakse järgmised read:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia"."

10. 31974 L 0150: nõukogu direktiiv 74/150/EMÜ, 4. märts 1974, põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 84, 28.3.1974, lk 10); muudetud järgmiste aktidega:

- 31979 L 0694: nõukogu direktiiv 79/694/EMÜ, 24.7.1979 (EÜT L 205, 13.8.1979, lk 17),

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 31982 L 0890: nõukogu direktiiv 82/890/EMÜ, 17.12.1982 (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31988 L 0297: nõukogu direktiiv 88/297/EMÜ, 3.5.1988 (EÜT L 126, 20.5.1988, lk 52),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31997 L 0054: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/54/EÜ, 23.9.1997 (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24),

- 32000 L 0002: komisjoni direktiiv 2000/2/EÜ, 14.1.2000 (EÜT L 21, 26.1.2000, lk 23),

- 32000 L 0025: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/25/EÜ, 22.5.2000 (EÜT L 173, 12.7.2000, lk 1),

- 32001 L 0003: komisjoni direktiiv 2001/3/EÜ, 8.1.2001 (EÜT L 28, 30.1.2001, lk 1).

a) Artikli 2 punktile a lisatakse järgmised taanded:

"— Tšehhi õiguses "vnitrostátní schválení typu",

— Eesti õiguses "riiklik tüübikinnitus",

— Küprose õiguses "Έγκριση Τύπου",

— Läti õiguses "Tipa apstiprināšana",

— Leedu õiguses "tipo patvirtinimas",

— Ungari õiguses "típusjóváhagyás",

— Malta õiguses "tip approvat",

— Poola õiguses "homologacja typu pojazdu",

— Sloveenia õiguses "homologacija",

— Slovaki õiguses "typové schválenie"."

b) II lisa C peatüki II osa 1. liites täiendatakse 1. jaos olevat loetelu järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia."

c) III lisa I osas asendatakse punkt 16 järgmisega:

"16. MAKSUSTATAV(AD) VÕIMSUS(ED) JA KLASS(ID)

+++++ TIFF +++++

"

.

11. 31974 L 0408: nõukogu direktiiv 74/408/EMÜ, 22. juuli 1974, mootorsõidukite sisustust (istmete ja nende kinnituspunktide tugevust) käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 221, 12.8.1974, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 31981 L 0577: nõukogu direktiiv 81/577/EMÜ, 20.7.1981 (EÜT L 209, 29.7.1981, lk 34),

- 31996 L 0037: komisjoni direktiiv 96/37/EÜ, 17.6.1996 (EÜT L 186, 25.7.1996, lk 28).

I lisa punkti 6.2.1 all olevasse veergu lisatakse järgmised read:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia""

.

12. 31974 L 0483: nõukogu direktiiv 74/483/EMÜ, 17. september 1974, mootorsõidukite väljaulatuvaid osasid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 266, 2.10.1974, lk 4); muudetud järgmiste aktidega:

- 31979 L 0488: komisjoni direktiiv 79/488/EMÜ, 18.4.1979 (EÜT L 128, 26.5.1979, lk 1),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

I lisa punkti 3.2.2.2 juurde kuuluvasse joonealusesse märkusesse lisatakse järgmine tekst:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

13. 31975 L 0322: nõukogu direktiiv 75/322/EMÜ, 20. mai 1975, põllu- või metsamajanduslike traktorite tekitatud raadiohäirete summutamise (elektromagnetiline ühilduvus) kohta (EÜT L 147, 9.6.1975, lk 28); muudetud järgmiste aktidega:

- 31982 L 0890: nõukogu direktiiv 82/890/EMÜ, 17.12.1982 (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45),

- 31997 L 0054: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/54/EÜ, 23.9.1997 (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24),

- 32000 L 0002: komisjoni direktiiv 2000/2/EÜ, 14.1.2000 (EÜT L 21, 26.1.2000, lk 23),

- 32001 L 0003: komisjoni direktiiv 2001/3/EÜ, 8.1.2001 (EÜT L 28, 30.1.2001, lk 1).

I lisas täiendatakse punkti 5.2 järgmiselt:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia""

.

14. 31976 L 0114: nõukogu direktiiv 76/114/EMÜ, 18. detsember 1975, mootorsõidukite ja nende haagiste andmesilte ning kirjeid, nende asukohta ja kinnitusviisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 31978 L 0507: komisjoni direktiiv 78/507/EMÜ, 19.5.1978 (EÜT L 155, 13.6.1978, lk 31),

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

Lisa punktis 2.1.2 täiendatakse sulgudes olevat teksti järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

15. 31976 L 0757: nõukogu direktiiv 76/757/EMÜ, 27. juuli 1976, mootorsõidukite ja nende haagiste helkureid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 32); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31997 L 0029: komisjoni direktiiv 97/29/EÜ, 11.6.1997 (EÜT L 171, 30.6.1997, lk 11).

I lisas täiendatakse punkti 4.2.1 teksti järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

16. 31976 L 0758: nõukogu direktiiv 76/758/EMÜ, 27. juuli 1976, mootorsõidukite ja nende haagiste ülemisi ääretulelaternaid, eesmisi ääretulelaternaid, tagumisi ääretulelaternaid, piduritulelaternaid, päevatulelaternaid ja küljeääretulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 54); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31989 L 0516: komisjoni direktiiv 89/516/EMÜ, 1.8.1989 (EÜT L 265, 12.9.1989, lk 1),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31997 L 0030: komisjoni direktiiv 97/30/EÜ, 11.6.1997 (EÜT L 171, 30.6.1997, lk 25).

I lisa punkti 5.2.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

17. 31976 L 0759: nõukogu direktiiv 76/759/EMÜ, 27. juuli 1976, mootorsõidukite ja nende haagiste suunatulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 71); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31989 L 0277: komisjoni direktiiv 89/277/EMÜ, 28.3.1989 (EÜT L 109, 20.4.1989, lk 25),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31999 L 0015: komisjoni direktiiv 1999/15/EÜ, 16.3.1999 (EÜT L 97, 12.4.1999, lk 14).

I lisa punkti 4.2.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

18. 31976 L 0760: nõukogu direktiiv 76/760/EMÜ, 27. juuli 1976, mootorsõidukite ja nende haagiste tagumisi numbritulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 85); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31997 L 0031: komisjoni direktiiv 97/31/EÜ, 11.6.1997 (EÜT L 171, 30.6.1997, lk 49.

I lisa punkti 4.2.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

19. 31976 L 0761: nõukogu direktiiv 76/761/EMÜ, 27. juuli 1976, mootorsõidukite esilaternaid, mida kasutatakse kaug- ja/või lähitulelaternatena, ja mootorsõidukite ja nende haagiste kinnitatud laternaseadmestikes kasutatavaid valgusallikaid (hõõglambid ja muud) käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 96); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31989 L 0517: komisjoni direktiiv 89/517/EMÜ, 1.8.1989 (EÜT L 265, 12.9.1989, lk 15),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31999 L 0017: komisjoni direktiiv 1999/17/EÜ, 18.3.1999 (EÜT L 97, 12.4.1999, lk 45).

I lisas asendatakse punktides 5.2.1 ja 6.2.1 olevad loetelud järgmisega:

"1 - Saksamaa

2 - Prantsusmaa

3 - Itaalia

4 - Madalmaad

5 - Rootsi

6 - Belgia

7 - Ungari

8 - Tšehhi Vabariik

9 - Hispaania

11 - Ühendkuningriik

12 - Austria

13 - Luksemburg

17 - Soome

18 - Taani

20 - Poola

21 - Portugal

23 - Kreeka

24 - Iirimaa

26 - Sloveenia

27 - Slovakkia

29 - Eesti

32 - Läti

36 - Leedu

CY - Küpros

MT - Malta"

.

20. 31976 L 0762: nõukogu direktiiv 76/762/EMÜ, 27. juuli 1976, mootorsõidukite eesmisi udulaternaid ja eesmiste udulaternate hõõglampe käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 122); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31999 L 0018: komisjoni direktiiv 1999/18/EÜ, 18.3.1999 (EÜT L 97, 12.4.1999, lk 82).

I lisa punkti 4.2.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

21. 31977 L 0536: nõukogu direktiiv 77/536/EMÜ, 28. juuni 1977, põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümberminekukaitsetarindeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31989 L 0680: nõukogu direktiiv 89/680/EMÜ, 21.12.1989 (EÜT L 398, 30.12.1989, lk 26),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31999 L 0055: komisjoni direktiiv 1999/55/EÜ, 1.6.1999 (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 28).

VI lisa täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

22. 31977 L 0538: nõukogu direktiiv 77/538/EMÜ, 28. juuni 1977, mootorsõidukite ja nende haagiste tagumisi udulaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 60); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31989 L 0518: komisjoni direktiiv 89/518/EMÜ, 1.8.1989 (EÜT L 265, 12.9.1989, lk 24),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31999 L 0014: komisjoni direktiiv 1999/14/EÜ, 16.3.1999 (EÜT L 97, 12.4.1999, lk 1).

I lisa punkti 4.2.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

23. 31977 L 0539: nõukogu direktiiv 77/539/EMÜ, 28. juuni 1977, mootorsõidukite ja nende haagiste tagurdustulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 72); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31997 L 0032: komisjoni direktiiv 97/32/EÜ, 11.6.1997 (EÜT L 171, 30.6.1997, lk 63).

I lisa punkti 4.2.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

24. 31977 L 0540: nõukogu direktiiv 77/540/EMÜ, 28. juuni 1977, mootorsõidukite seisutulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 83); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31999 L 0016: komisjoni direktiiv 1999/16/EÜ, 16.3.1999 (EÜT L 97, 12.4.1999, lk 33).

I lisa punkti 4.2.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

25. 31977 L 0541: nõukogu direktiiv 77/541/EMÜ, 28. juuni 1977, mootorsõidukite turvavöösid ja turvasüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 95); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 31981 L 0576: nõukogu direktiiv 81/576/EMÜ, 20.7.1981 (EÜT L 209, 29.7.1981, lk 32),

- 31982 L 0319: komisjoni direktiiv 82/319/EMÜ, 2.4.1982 (EÜT L 139, 19.5.1982, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31990 L 0628: komisjoni direktiiv 90/628/EMÜ, 30.10.1990 (EÜT L 341, 6.12.1990, lk 1),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31996 L 0036: komisjoni direktiiv 96/36/EÜ, 17.6.1996 (EÜT L 178, 17.7.1996, lk 15),

- 32000 L 0003: komisjoni direktiiv 2000/3/EÜ, 22.2.2000 (EÜT L 53, 25.2.2000, lk 1).

III lisa punkti 1.1.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

26. 31978 L 0318: nõukogu direktiiv 78/318/EMÜ, 21. detsember 1977, mootorsõidukite klaasipuhasti- ja aknapesurisüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 81, 28.3.1978, lk 49); muudetud järgmise aktiga:

- 31994 L 0068: komisjoni direktiiv 94/68/EÜ, 16.12.1994 (EÜT L 354, 31.12.1994, lk 1).

I lisa punkti 7.2 all olevasse veergu lisatakse järgmised read:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia""

.

27. 31978 L 0764: nõukogu direktiiv 78/764/EMÜ, 25. juuli 1978, põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 255, 18.9.1978, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 31982 L 0890: nõukogu direktiiv 82/890/EMÜ, 17.12.1982 (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45),

- 31983 L 0190: komisjoni direktiiv 83/190/EMÜ, 28.3.1983 (EÜT L 109, 26.4.1983, lk 13),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31988 L 0465: komisjoni direktiiv 88/465/EMÜ, 30.6.1988 (EÜT L 228, 17.8.1988, lk 31),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31997 L 0054: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/54/EÜ, 23.9.1997 (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24),

- 31999 L 0057: komisjoni direktiiv 1999/57/EÜ, 7.6.1999 (EÜT L 148, 15.6.1999, lk 35).

II lisa punkti 3.5.2.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

28. 31978 L 0932: nõukogu direktiiv 78/932/EMÜ, 16. oktoober 1978, mootorsõidukite istmete peatugesid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 325, 20.11.1978, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

VI lisa punkti 1.1.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

29. 31979 L 0622: nõukogu direktiiv 79/622/EMÜ, 25. juuni 1979, põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümberminekukaitsetarindeid (staatiline koormuskatse) käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 179, 17.7.1979, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 31982 L 0953: komisjoni direktiiv 82/953/EMÜ, 15.12.1982 (EÜT L 386, 31.12.1982, lk 31),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31988 L 0413: komisjoni direktiiv 88/413/EMÜ, 22.6.1988 (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 32),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31999 L 0040: komisjoni direktiiv 1999/40/EÜ, 6.5.1999 (EÜT L 124, 18.5.1999, lk 11).

VI lisa täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

30. 31986 L 0298: nõukogu direktiiv 86/298/EMÜ, 26. mai 1986, kitsarööpeliste põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatud ümberminekukaitsetarindite kohta (EÜT L 186, 8.7.1986, lk 26); muudetud järgmiste aktidega:

- 31989 L 0682: nõukogu direktiiv 89/682/EMÜ, 21.12.1989 (EÜT L 398, 30.12.1989, lk 29),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 32000 L 0019: komisjoni direktiiv 2000/19/EÜ, 13.4.2000 (EÜT L 94, 14.4.2000, lk 31).

VI lisa täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

31. 31987 L 0402: nõukogu direktiiv 87/402/EMÜ, 25. juuni 1987, kitsarööpeliste põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette paigaldatud ümberminekukaitsetarindite kohta (EÜT L 220, 8.8.1987, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 31989 L 0681: nõukogu direktiiv 89/681/EMÜ, 21.12.1989 (EÜT L 398, 30.12.1989, lk 27),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 32000 L 0022: komisjoni direktiiv 2000/22/EÜ, 28.4.2000 (EÜT L 107, 4.5.2000, lk 26).

VII lisa täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

32. 31988 L 0077: nõukogu direktiiv 88/77/EMÜ, 3. detsember 1987, sõidukite diiselmootoritest eralduvate gaasiliste heitmete vastu võetavaid meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 36, 9.2.1988, lk 33); muudetud järgmiste aktidega:

- 31991 L 0542: nõukogu direktiiv 91/542/EMÜ, 1.10.1991 (EÜT L 295, 25.10.1991, lk 1),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31996 L 0001: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/1/EÜ, 22.1.1996 (EÜT L 40, 17.2.1996, lk 1),

- 31999 L 0096: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/96/EÜ, 13.12.1999 (EÜT L 44, 16.2.2000, lk 1),

- 32001 L 0027: komisjoni direktiiv 2001/27/EÜ, 10.4.2001 (EÜT L 107, 18.4.2001, lk 10).

I lisas täiendatakse punkti 5.1.3 juurde kuuluvat joonealust märkust järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

33. 31989 L 0173: nõukogu direktiiv 89/173/EMÜ, 21. detsember 1988, põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavaid komponente ja omadusi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 67, 10.3.1989, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31997 L 0054: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/54/EÜ, 23.9.1997 (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24),

- 32000 L 0001: komisjoni direktiiv 2000/1/EÜ, 14.1.2000 (EÜT L 21, 26.1.2000, lk 16).

a) III A lisas täiendatakse punkti 5.4.1 joonealust märkust 1 järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

b) IV lisas täiendatakse 4. liite esimest taanet järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

c) V lisas täiendatakse punkti 2.1.3 kolmandat lõiku järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

34. 31991 L 0226: nõukogu direktiiv 91/226/EMÜ, 27. märts 1991, teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste porilauasüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 103, 23.4.1991, lk 5); muudetud järgmise aktiga:

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

II lisa punkti 3.4.1 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

35. 31994 L 0020: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/20/EÜ, 30. mai 1994, mootorsõidukite ja nende haagiste mehaaniliste ühendusseadmete ning nende seadmete mootorsõidukite külge kinnitamise kohta (EÜT L 195, 29.7.1994, lk 1).

I lisa punkti 3.3.4 täiendatakse järgmiselt:

"8 - Tšehhi Vabariik, 29 - Eesti, CY - Küpros, 32 - Läti, 36 - Leedu, 7 - Ungari, MT - Malta, 20 - Poola, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia"

.

36. 31995 L 0028: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/28/EÜ, 24. oktoober 1995, teatavate kategooriate mootorsõidukite siseehituses kasutatavate materjalide põlemiskäitumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 1).

I lisa punkti 6.1.1 täiendatakse järgmiselt:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia""

.

37. 32000 L 0025: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/25/EÜ, 22. mai 2000, põllu- ja metsamajanduslike traktorite mootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavate meetmete ning nõukogu direktiivi 74/150/EMÜ muutmise kohta (EÜT L 173, 12.7.2000, lk 1).

I lisa 4. liite punktis 1 täiendatakse jagu 1 järgmiselt:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia""

.

38. 32000 L 0040: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/40/EÜ, 26. juuni 2000, mootorsõidukite eesmisi allasõidutõkkeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ muutmise kohta (EÜT L 203, 10.8.2000, lk 9).

I lisa punkti 3.2 all olevasse veergu lisatakse järgmised read:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia""

.

39. 32001 L 0056: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/56/EÜ, 27. september 2001, mootorsõidukite ja nende haagiste soojendusseadmete ning nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 78/548/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 292, 9.11.2001, lk 21).

I lisa 5. liite punkti 1.1.1 täiendatakse järgmiselt:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia""

.

40. 32002 L 0024: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/24/EÜ, 18. märts 2002, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta ja nõukogu direktiivi 92/61/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 124, 9.5.2002, lk 1).

a) IV lisas asendatakse A osas oleva näidise tagakülje punkt 47 järgmisega:

"47. Maksustatav võimsus või riikliku koodi number (numbrid) (vajaduse korral):

+++++ TIFF +++++

"

;

b) V lisa A osa punktis 1 asendatakse sõnade "1. jagu:" järel olev kirjeldus järgmisega:

"väike e-täht, millele järgneb tüübikinnituse andnud liikmesriigi tunnus (eraldusnumber):

1 - Saksamaa;

2 - Prantsusmaa;

3 - Itaalia;

4 - Madalmaad;

5 - Rootsi;

6 - Belgia;

7 - Ungari;

8 - Tšehhi Vabariik;

9 - Hispaania;

11 - Ühendkuningriik;

12 - Austria;

13 - Luksemburg;

17 - Soome;

18 - Taani;

20 - Poola;

21 - Portugal;

23 - Kreeka;

24 - Iirimaa;

26 - Sloveenia;

27 - Slovakkia;

29 - Eesti;

32 - Läti;

36 - Leedu;

CY - Küpros;

MT - Malta."

c) V lisa B osa punktis 1.1 olevat loetelu täiendatakse järgmiselt:

""8 - Tšehhi Vabariik", "29 - Eesti", "CY - Küpros", "32 - Läti", "36 - Leedu", "7 - Ungari", "MT - Malta", "20 - Poola", "26 - Sloveenia", "27 - Slovakkia""

.

B. VÄETISED

31976 L 0116: nõukogu direktiiv 76/116/EMÜ, 18. detsember 1975, väetisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 21); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31988 L 0183: nõukogu direktiiv 88/183/EMÜ, 22.3.1988 (EÜT L 83, 29.3.1988, lk 33),

- 31989 L 0284: nõukogu direktiiv 89/284/EMÜ, 13.4.1989 (EÜT L 111, 22.4.1989, lk 34),

- 31989 L 0530: nõukogu direktiiv 89/530/EMÜ, 18.9.1989 (EÜT L 281, 30.9.1989, lk 116),

- 31993 L 0069: komisjoni direktiiv 93/69/EMÜ, 23.7.1993 (EÜT L 185, 28.7.1993, lk 30),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31996 L 0028: komisjoni direktiiv 96/28/EÜ, 10.5.1996 (EÜT L 140, 13.6.1996, lk 30),

- 31997 L 0063: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/63/EÜ, 24.11.1997 (EÜT L 335, 6.12.1997, lk 15),

- 31998 L 0003: komisjoni direktiiv 98/3/EÜ, 15.1.1998 (EÜT L 18, 23.1.1998, lk 25),

- 31998 L 0097: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/97/EÜ, 22.12.1998 (EÜT L 18, 23.1.1999, lk 60).

a) I lisa A osa II jaos lisatakse 6. veeru esimeses lõigus sulgudes olevale tekstile pärast sõna "Itaalia" järgmine tekst:

"Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia, Slovakkia"

;

b) I lisa B osa jaotistes 1, 2 ja 4 lisatakse 9. veeru punktis 3 sulgudes olevale tekstile pärast sõna "Itaalia" järgmine tekst:

"Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia, Slovakkia"

.

C. KOSMEETIKATOOTED

31995 L 0017: komisjoni direktiiv 95/17/EÜ, 19. juuni 1995, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühe või mitme koostisaine lisamata jätmise puhul loetelusse, mida kasutatakse kosmeetikatoodete märgistamisel (EÜT L 140, 23.6.1995, lk 26).

Lisa punkti 2 lisatakse pärast sõnu "15 Rootsi" järgmised read:

"16 Tšehhi Vabariik

17 Eesti

18 Küpros

19 Läti

20 Leedu

21 Ungari

22 Malta

23 Poola

24 Sloveenia

25 Slovakkia."

.

D. LEGAALMETROLOOGIA JA KINNISPAKID

1. 31971 L 0316: nõukogu direktiiv 71/316/EMÜ, 26. juuli 1971, mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätetega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 6.9.1971, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 31972 L 0427: nõukogu direktiiv 72/427/EMÜ, 19.12.1972 (EÜT L 291, 28.12.1972, lk 156),

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 31983 L 0575: nõukogu direktiiv 83/575/EMÜ, 26.10.1983 (EÜT L 332, 28.11.1983, lk 43),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31987 L 0355: nõukogu direktiiv 87/355/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 46),

- 31988 L 0665: nõukogu direktiiv 88/665/EMÜ, 21.12.1988 (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 42),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

a) I lisa punkti 3.1 esimeses taandes ja II lisa punkti 3.1.1.1.a esimeses taandes täiendatakse sulgudes olevat teksti järgmiselt:

"CZ - Tšehhi Vabariik, EST - Eesti, CY - Küpros, LV - Läti, LT - Leedu, H - Ungari, M - Malta, PL - Poola, SI - Sloveenia, SK - Slovakkia"

;

b) jooniseid, millele viitab II lisa punkt 3.2.1, täiendatakse tunnusmärkide CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK jaoks vajalike tähtedega.

2. 31971 L 0347: nõukogu direktiiv 71/347/EMÜ, 12. oktoober 1971, teravilja puistemassi mõõtmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

Artikli 1 punktis a lisatakse sulgudesse järgmine tekst:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK-hektolitertömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia"

.

3. 31971 L 0348: nõukogu direktiiv 71/348/EMÜ, 12. oktoober 1971, muude vedelike kui vee mõõturite lisaseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 9); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

Lisa IV peatükis lisatakse jaotise 4.8.1 lõppu järgmised read:

"10 haléřů

1 Eesti sent

1 σεντ Κύπρου

1 santīms

1 Leedu centas

1 Ungari forint

1 Malta centeżmu

1 grosz

1 stotin

10 halierov"

.

E. SURVEANUMAD

31976 L 0767: nõukogu direktiiv 76/767/EMÜ, 27. juuli 1976, surveanumaid ja nende kontrollimise meetodeid käsitlevate ühissätetega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 153); muudetud järgmiste aktidega:

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31987 L 0354: nõukogu direktiiv 87/354/EMÜ, 25.6.1987 (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43),

- 31988 L 0665: nõukogu direktiiv 88/665/EMÜ, 21.12.1988 (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 42),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

I lisa punkti 3.1 esimeses taandes ja II lisa punkti 3.1.1.1.1 esimeses taandes täiendatakse sulgudes olevat teksti järgmiselt:

"CZ - Tšehhi Vabariik, EST - Eesti, CY - Küpros, LV - Läti, LT - Leedu, H - Ungari, M - Malta, PL - Poola, SI - Sloveenia, SK - Slovakkia"

.

F. TEKSTIILIMATERJALID JA JALATSID

1. 31994 L 0011: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/11/EÜ, 23. märts 1994, tarbijatele müüdavate jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.4.1994, lk 37).

a) I lisa punkti 1 alapunktis a lisatakse pärast sõnu "P Parte superior" järgmised read:

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch" |

;

b) I lisa punkti 1 alapunktis b lisatakse pärast sõnu "P Forro e Palmilha" järgmised read:

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka" |

;

c) I lisa punkti 1 alapunktis c lisatakse pärast sõnu "P Sola" järgmised read:

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta' barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva" |

;

d) I lisa punkti 2 alapunktis a.i lisatakse pärast sõnu "P Couros e peles curtidas" järgmised read:

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň" |

;

e) I lisa punkti 2 alapunktis a.ii lisatakse pärast sõnu "P Couro revestido" järgmised read:

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň" |

;

f) I lisa punkti 2 alapunktis b lisatakse pärast sõnu "P Téxteis" järgmised read:

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil" |

;

g) I lisa punkti 2 alapunktis c lisatakse pärast sõnu "P Outros materiais" järgmised read:

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál" |

.

2. 31996 L 0074: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/74/EÜ, 16. detsember 1996, tekstiilinimetuste kohta (EÜT L 32, 3.2.1997, lk 38); muudetud järgmise aktiga:

- 31997 L 0037: komisjoni direktiiv 97/37/EÜ, 19.6.1997 (EÜT L 169, 27.6.1997, lk 74).

Artikli 5 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:

"— "střižní vlna",

— "uus vill",

— "pirmlietojuma vilna" või "cirptā vilna",

— "natūralioji vilna",

— "élőgyapjú",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "strižná vlna""

.

G. KLAAS

31969 L 0493: nõukogu direktiiv 69/493/EMÜ, 15. detsember 1969, kristallklaasi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36); muudetud järgmiste aktidega:

- 11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk17),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23).

a) I lisa b veeru punkti 1 täiendatakse järgmiselt:

""VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %,"

"KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %,"

"AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %,"

"DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %,"

"NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %,"

"KRISTALL SUPERJURI 30 %,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %,"

"KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %,"

"VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO""

;

b) I lisa b veeru punkti 2 täiendatakse järgmiselt:

""OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %,"

"KVALITEETKRISTALL 24 %,"

"SVINA KRISTĀLS 24 %,"

"ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %,"

"ÓLOMKRISTÁLY 24 %,"

"KRISTALL BIĊ-ĊOMB 24 %,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %,"

"SVINČEV KRISTAL 24 %,"

"OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO""

;

c) I lisa b veeru punkti 3 täiendatakse järgmiselt:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN,"

"KRISTALLIINKLAAS,"

"KRISTĀLSTIKLS,"

"KRIŠTOLAS,"

"KRISZTALLIN ÜVEG,"

"KRISTALLIN,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE "S","

"KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN),"

"KRIŠTALÍN""

;

d) I lisa b veeru punkti 4 täiendatakse järgmiselt:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO,"

"KRISTALLKLAAS,"

"KRISTĀLSTIKLS,"

"KRIŠTOLO STIKLAS,"

"KRISZTALLIN ÜVEG,"

"KRISTALLIN,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE,"

"KRISTALNO STEKLO,"

"KRIŠTÁĽOVÉ SKLO""

.

H. HORISONTAAL- JA MENETLUSLIKUD MEETMED

1. 31993 R 0339: nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93, 8. veebruar 1993, kolmandatest riikidest imporditud toodete tooteohutuse eeskirjadele vastavuse kontrolli kohta (EÜT L 40, 17.2.1993, lk 1); muudetud järgmise aktiga:

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

a) Artikli 6 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:

"— "Nebezpečný výrobek — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Ohtlik toode — vabasse ringlusse mitte lubatud — nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Bīstama prece — izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Pavojingas produktas — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama — reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru — szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott perikoluż — ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat — Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny — niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Nevaren izdelek — sprostitev v prosti promet ni dovoljena — Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok — uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené — nariadenie (EHS) č. 339/93""

;

b) Artikli 6 lõiget 2 täiendatakse järgmiselt:

"— "Výrobek není ve shodě — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode — vabasse ringlusse mitte lubatud — nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Neatbilstoša prece — izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama — Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru — szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott mhux konformi — ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat — Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niezgodny — niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelek — sprostitev v prosti promet ni dovoljena — Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode — uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené — nariadenie (EHS) č. 339/93"."

2. 31998 L 0034: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/34/EÜ, 22. juuni 1998, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37); muudetud järgmise aktiga:

- 31998 L 0048: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/48/EÜ, 20.7.1998 (EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18).

II lisa asendatakse järgmisega:

"II LISA

SISERIIKLIKUD STANDARDIASUTUSED

1. BELGIA

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. TŠEHHI VABARIIK

ČSNI

Český normalizační institut

3. TAANI

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. SAKSAMAA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. EESTI

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. KREEKA

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. HISPAANIA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. PRANTSUSMAA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. IIRIMAA

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

10. ITAALIA

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (2)

Comitato elettrotecnico italiano

11. KÜPROS

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

12. LÄTI

LVS

Latvijas Standarts

13. LEEDU

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LUKSEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. UNGARI

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-istandards (Malta Standards Authority)

17. MADALMAAD

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

NEC Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. AUSTRIA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. POOLA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SLOVEENIA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SLOVAKKIA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. SOOME

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlandes Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlandes Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. ROOTSI

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. ÜHENDKUNINGRIIK

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

.

I. RIIGIHANKED

1. 31992 L 0013: nõukogu direktiiv 92/13/EMÜ, 25. veebruar 1992, veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 76, 23.3.1992, lk 14); muudetud järgmise aktiga:

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

Lisa täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

EESTI

Riigihangete Amet

KÜPROS

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

LÄTI

Iepirkumu uzraudzības birojs

LEEDU

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

UNGARI

Közbeszerzések Tanácsa

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

POOLA

Urząd Zamówień Publicznych

SLOVEENIA

Državna revizijska komisija

SLOVAKKIA

Úrad pre verejné obstarávanie"

.

2. 31992 L 0050: nõukogu direktiiv 92/50/EMÜ, 18. juuni 1992, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord (EÜT L 209, 24.7.1992, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 31993 L 0036: nõukogu direktiiv 93/36/EMÜ, 14.6.1993 (EÜT L 199, 9.8.1993, lk 1),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31997 L 0052: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/52/EÜ, 13.10.1997 (EÜT L 328, 28.11.1997, lk 1),

- 32001 L 0078: komisjoni direktiiv 2001/78/EÜ, 13.9.2001 (EÜT L 285, 29.10.2001, lk 1).

Artikli 30 lõiget 3 täiendatakse järgmiselt:

"— Tšehhi Vabariigis "obchodní rejstřík",

— Eestis "Keskäriregister",

— Küprosel võib teenuseosutajalt nõuda äriregistripidaja ja ametliku varavalitseja (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) tõendit asutamise või registreerimise kohta või selle puudumisel tõendit selle kohta, et asjaomane isik on andnud vande, et ta tegutseb oma asukohariigis konkreetses paigas kõnealusel erialal konkreetse ärinime all.

— Lätis "Uzņēmumu reģistrs" ("Ettevõtteregister"),

— Leedus "Juridinių asmenų registras",

— Ungaris "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", teatud "szakmai kamarák nyilvántartása" või teatavate tegevusalade puhul tõend selle kohta, et asjaomasel isikul on õigus tegelda kõnealuse majandustegevusega või tegutseda vastaval kutsealal,

— Maltal esitab pakkuja (või hankija) "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ", ning kui tegemist on äriühinguga, siis ka Malta finantsteenuste ameti väljastatud registreerimisnumbri,

— Poolas "Krajowy Rejestr Sądowy" (riiklik kohturegister),

— Sloveenias "Sodni register" ja "obrtni register",

— Slovakkias "Obchodný register"."

.

3. 31993 L 0036: nõukogu direktiiv 93/36/EMÜ, 14. juuni 1993, millega kooskõlastatakse riiklike tarnelepingute sõlmimise kord (EÜT L 199, 9.8.1993, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31997 L 0052: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/52/EÜ, 13.10.1997 (EÜT L 328, 28.11.1997, lk 1),

- 32001 L 0078: komisjoni direktiiv 2001/78/EÜ, 13.9.2001 (EÜT L 285, 29.10.2001, lk 1).

a) Artikli 21 lõiget 2 täiendatakse järgmiselt:

"Tšehhi Vabariigis: "obchodní rejstřík",

Eestis: "Keskäriregister",

Küprosel: "tarnijalt võib nõuda äriregistripidaja ja ametliku varavalitseja" (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) tõendit asutamise või registreerimise kohta või selle puudumisel tõendit selle kohta, et asjaomane isik on andnud vande, et ta tegutseb oma asukohariigis konkreetses paigas kõnealusel erialal konkreetse ärinime all,

Lätis: "Uzņēmumu reģistrs" ("Ettevõtteregister"),

Leedus: "Juridinių asmenų registras",

Ungaris: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

Maltal: pakkuja (või hankija) esitab "numru ta' reġistrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ", ning kui tegemist äriühinguga, siis ka Malta finantsteenuste ameti väljastatud registreerimisnumbri,

Poolas: "Krajowy Rejestr Sądowy",

Sloveenias: "Sodni register" ja "obrtni register",

Slovakkias: "Obchodný register";"

b) I lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

"A. WTO RIIGIHANKELEPINGU ALLA KUULUVATE TELLIJATE NIMEKIRI"

c) I lisa täiendatakse järgmiselt:

"B. TEISTE VALITSUSASUTUSTE NIMEKIRI

TŠEHHI VABARIIK

Tellijad on järgmised (mittetäielik nimekiri):

Ministeeriumid ja teised haldusorganid:

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba — BIS

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

EESTI

1. Vabariigi Presidendi Kantselei

2. Eesti Vabariigi Riigikogu

3. Eesti Vabariigi Riigikohus

4. Riigikontroll

5. Õiguskantsler

6. Riigikantselei

7. Rahvusarhiiv

8. Haridus- ja Teadusministeerium

9. Justiitsministeerium

10. Kaitseministeerium

11. Keskkonnaministeerium

12. Kultuuriministeerium

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14. Põllumajandusministeerium

15. Rahandusministeerium

16. Siseministeerium

17. Sotsiaalministeerium

18. Välisministeerium

19. Keeleinspektsioon

20. Riigiprokuratuur

21. Teabeamet

22. Maa-amet

23. Keskkonnainspektsioon

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

25. Muinsuskaitseamet

26. Patendiamet

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

28. Energiaturu Inspektsioon

29. Tarbijakaitseamet

30. Riigihangete Amet

31. Eesti Patendiraamatukogu

32. Taimetoodangu Inspektsioon

33. Tõuaretusinspektsioon

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

35. Veterinaar- ja Toiduamet

36. Konkurentsiamet

37. Maksuamet

38. Statistikaamet

39. Tolliamet

40. Proovikoda

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

42. Piirivalveamet

43. Politseiamet

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus

45. Keskkriminaalpolitsei

46. Päästeamet

47. Andmekaitse Inspektsioon

48. Ravimiamet

49. Sotsiaalkindlustusamet

50. Tööturuamet

51. Tervishoiuamet

52. Tervisekaitseinspektsioon

53. Tööinspektsioon

54. Lennuamet

55. Maanteeamet

56. Sideamet

57. Veeteede Amet

58. Raudteeamet

KÜPROS

Avalik-õiguslikud isikud (mittetäielik nimekiri)

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

2. Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3. Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4. Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11. Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

13. Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

15. Τμήμα Δασών (Forest Department)

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

19. Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

20. Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

24. Αστυνομία (Police)

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Cooperative Development Department)

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

30. Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Τechnical Institute)

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

37. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

38. Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

43. Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

44. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

45. Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

47. Τμήμα Τελωνείου (Department of Customs and Excise)

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

49. Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Service)

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services)

54. Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Εducation and Culture)

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Communications)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Department of Postal Services)

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

65. Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

67. Γενικό Χημείο (General Laboratory)

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

LÄTI

1. Valsts prezidenta kanceleja

2. Saeimas kanceleja

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

19. Augstākās izglītības padome

20. Eiropas integrācijas birojs

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

22. Centrālā vēlēšanu komisija

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija

24. Latvijas Banka

25. Nacionālie bruņotie spēki

26. Nacionālā radio un televīzijas padome

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

28. Satversmes aizsardzības birojs

29. Valsts cilvēktiesību birojs

30. Valsts kontrole

31. Satversmes tiesa

32. Augstākā tiesa

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

LEEDU

1. Prezidento kanceliarija

2. Seimo kanceliarija

3. Konstitucinis Teismas

4. Vyriausybės kanceliarija

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

18. Nacionalinė teismų administracija

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai

20. Generalinė prokuratūra

21. Valstybės kontrolė

22. Lietuvos bankas

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba

24. Konkurencijos taryba

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

26. Nacionalinė sveikatos taryba

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

29. Seimo kontrolierių įstaiga

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

31. Valstybinė paminklosaugos komisija

32. Vertybinių popierių komisija

33. Vyriausioji rinkimų komisija

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

35. Etninės kultūros globos taryba

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

37. Valstybės saugumo departamentas

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija

40. Mokestinių ginčų komisija

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija

42. Lietuvos archyvų departamentas

43. Europos teisės departamentas

44. Europos komitetas

45. Ginklų fondas

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas

49. Ryšių reguliavimo tarnyba

50. Statistikos departamentas

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

55. Valstybinė ligonių kasa

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

57. Viešųjų pirkimų tarnyba

UNGARI

Belügyminisztérium

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi Minisztérium

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Oktatási Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága

MALTA

1. Uffiċċju tal-President

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru

4. Ministeru għall-Politika Soċjali

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni

6. Ministeru tal-Finanzi

7. Ministeru għar-Riżorsi u Infrastruttura

8. Ministeru għat-Turiżmu

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd

13. Ministeru għal Għawdex

14. Ministeru għas-Saħħa

15. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali

POOLA

1. Kancelaria Prezydenta RP

2. Kancelaria Sejmu RP

3. Kancelaria Senatu RP

4. Sąd Najwyższy

5. Naczelny Sąd Administracyjny

6. Trybunał Konstytucyjny

7. Najwyższa Izba Kontroli

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

15. Ministerstwo Finansów

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej

17. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

19. Ministerstwo Kultury

20. Komitet Badań Naukowych

21. Ministerstwo Obrony Narodowej

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23. Ministerstwo Skarbu Państwa

24. Ministerstwo Sprawiedliwości

25. Ministerstwo Infrastruktury

26. Ministerstwo Środowiska

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

29. Ministerstwo Zdrowia

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

32. Urząd Zamówień Publicznych

33. Urząd Regulacji Energetyki

34. Urząd Służby Cywilnej

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

37. Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

39. Główny Urząd Statystyczny

40. Wyższy Urząd Górniczy

41. Urząd Patentowy RP

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

43. Główny Urząd Miar

44. Polski Komitet Normalizacyjny

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

46. Polska Akademia Nauk

47. Państwowa Agencja Atomistyki

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

49. Generalny Inspektorat Celny

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

53. Rządowe Centrum Legislacji

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

55. Agencja Rynku Rolnego

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu

58. Agencja Mienia Wojskowego

SLOVEENIA

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SLOVAKKIA

Ministeeriumid ja muud riigiasutused (mittetäitelik nimekiri):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Úrad vlády

Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo financií

Ministerstvo kultúry

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo školstva

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo pôdohospodárstva

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Ústavný súd

Najvyšší súd

Generálna prokuratúra

Najvyšší kontrolný úrad

Protimonopolný úrad

Úrad pre verejné obstarávanie

Štatistický úrad

Úrad geodézie, kartografie a katastra

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Telekomunikačný úrad

Úrad priemyselného vlastníctva

Úrad pre štátnu pomoc

Úrad pre finančný trh

Národný bezpečnostný úrad

Poštový úrad

Úrad na ochranu osobných údajov

Kancelária verejného ochrancu práv"

.

4. 31993 L 0037: nõukogu direktiiv 93/37/EMÜ, 14. juuni 1993, millega kooskõlastatakse riiklike ehitustöölepingute sõlmimise kord (EÜT L 199, 9.8.1993, lk 54); muudetud järgmiste aktidega:

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31997 L 0052: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/52/EÜ, 13.10.1997 (EÜT L 328, 28.11.1997, lk 1),

- 32001 L 0078: komisjoni direktiiv 2001/78/EÜ, 13.9.2001 (EÜT L 285, 29.10.2001, lk 1).

a) Artiklit 25 täiendatakse järgmiselt:

"— Tšehhi Vabariigis "obchodní rejstřík",

— Eestis "Keskäriregister",

— Küprosel nõutakse ehitusettevõtjalt tõendit, mille on välja andnud ehitustööde ja ehitusettevõtjate registreerimise ja kontrollimise nõukogu (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) vastavalt ehitustööde ja ehitusettevõtjate registreerimise ja kontrollimise seadusele.

— Lätis "Uzņēmumu reģistrs" ("Ettevõtteregister"),

— Leedus "Juridinių asmenų registras",

— Ungaris "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— Maltal esitab pakkuja (või hankija) "numru ta' reġistrazzjoni tat-Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ", ning kui tegemist on äriühinguga, siis ka Malta finantsteenuste ameti väljastatud registreerimisnumbri,

— Poolas "Krajowy Rejestr Sądowy" (riiklik kohturegister),

— Sloveenias "Sodni register" ja "obrtni register",

— Slovakkias "Obchodný register";"

b) I lisa "ARTIKLI 1 PUNKTIS b NIMETATUD AVALIK-ÕIGUSLIKE ISIKUTE VÕI NENDE KATEGOORIATE NIMEKIRJAD" täiendatakse järgmiselt:

"XVI. TŠEHHI VABARIIK:

- Fond národního majetku (riigivara fond)

- Pozemkový fond (maafond)

- ja teised riiklikud fondid

- Česká národní banka (Tšehhi riigipank)

- Česká televize (Tšehhi televisioon)

- Český rozhlas (Tšehhi raadio)

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (raadio- ja teleringhäälingu nõukogu)

- Česká konsolidační agentura (Tšehhi konsolideerimisamet)

- tervisekindlustusasutused

- ülikoolid

ja muud eriseadusega asutatud juriidilised isikud, kes kooskõlas eelarve-eeskirjadega kasutavad oma tegevuses raha riigieelarvest, riiklikest fondidest, rahvusvaheliste institutsioonide osamaksetest, regionaalvalitsuse eelarvest või omavalitsusüksuste eelarvest.

XVII. EESTI:

Asutused:

- Eesti Kunstiakadeemia

- Eesti Liikluskindlustuse Fond

- Eesti Muusikaakadeemia

- Eesti Põllumajandusülikool

- Eesti Raadio

- Eesti Teaduste Akadeemia

- Eesti Televisioon

- Hoiuste Tagamise Fond

- Hüvitusfond

- Kaitseliidu Peastaap

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

- Keskhaigekassa

- Kultuurkapital

- Notarite Koda

- Rahvusooper Estonia

- Rahvusraamatukogu

- Tallinna Pedagoogikaülikool

- Tallinna Tehnikaülikool

- Tartu Ülikool

Kategooriad:

- Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle riiklikud ehitustöölepinguid on riigi kontrolli all.

XVIII. KÜPROS:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (inimressursside arendamise amet)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Küprose riiklik messide amet)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Küprose teraviljakomisjon)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Küprose teaduse ja tehnika koda)

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Küprose rahvusteater)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Küprose spordiorganisatsioon)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Küprose turismiorganisatsioon)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Küprose maaparandusettevõte)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (põllumajanduskindlustuse organisatsioon)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Küprose piimatööstuse organisatsioon)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Küprose noorsooamet)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (elamuehituse finantseerimisettevõte)

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (kanalisatsiooniametid)

- Συμβούλια Σφαγείων (tapamajade ametid)

- Σχολικές Εφορίες (kooliametid)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Küprose börs)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Küprose väärtpaberi- ja valuutakomisjon)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Küprose ülikool)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (koormuse jaotamise keskamet)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Küprose ringhäälinguamet)

XIX. LÄTI:

Kategooriad:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (riigi või kohaliku omavalitsuse asutatud mittetulundusorganisatsioonid, mida finantseeritakse riigi- või kohalikust eelarvest)

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (laste spetsialiseeritud sotsiaalhoolduskeskused)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (vanurite spetsialiseeritud sotsiaalhooldekodud)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (riiklikud spetsialiseeritud sotsiaalhooldus- ja rehabilitatsioonikeskused)

- Valsts bibliotēkas (riiklikud raamatukogud)

- Valsts muzeji (riiklikud muuseumid)

- Valsts teātri (riiklikud teatrid)

- Valsts un pašvaldību aģentūras (riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused)

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (riiklikud ja kohaliku omavalitsuse alusharidusasutused, mis on kantud haridus- ja teadusministeeriumi haridusasutuste registrisse)

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (riiklikud ja kohaliku omavalitsuse huviharidusasutused, mis on kantud haridus- ja teadusministeeriumi haridusasutuste registrisse)

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (riiklikud ja kohaliku omavalitsuse kutseõppeasutused, mis on kantud haridus- ja teadusministeeriumi haridusasutuste registrisse)

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (riiklikud ja kohaliku omavalitsuse üldharidusasutused, mis on kantud haridus- ja teadusministeeriumi haridusasutuste registrisse)

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (riiklikud ja kohaliku omavalitsuse põhi- ja kutsekeskkoolid ning kolledžid (esimese astme kutsekõrgharidusasutused), mis on kantud haridus- ja teadusministeeriumi haridusasutuste registrisse)

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (riiklikud ja kohaliku omavalitsuse kõrgharidusasutused, mis on kantud haridus- ja teadusministeeriumi haridusasutuste registrisse)

- Valsts zinātniskās institūcijas (riiklikud teadusinstituudid)

- Valsts veselības aprūpes iestādes (riiklikud tervishoiuasutused)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (muud mitteärilised avalik-õiguslikud asutused)

XX. LEEDU:

Kõik asutused, mis ei ole tööstuslikud ega ärilised ning mille hangete üle teostab järelevalvet Leedu Vabariigi valitsusele alluv riigihankeamet.

XXI. UNGARI:

Asutused:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (maakonna- ja regionaalarengu nõukogu), az elkülönített állami pénzalap kezelője (eraldiseisva riikliku fondi juhtorganid), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (sotsiaalkindlustuse haldusasutus)

- a köztestület (avalik-õiguslik juriidiline isik) és a köztestületi költségvetési szerv (avalik-õigusliku juriidilise isiku eelarveorgan), valamint a közalapítvány (avalik fond)

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Ungari uudisteagentuur), a közszolgálati műsorszolgáltatók (avalikku teenust osutav ringhäälinguorganisatsioon), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (peamiselt riigieelarvest finantseeritavad avalikud ringhäälinguorganisatsioonid)

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Ungari erastamis- ja riigiosalusühing)

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Ungari Arengupank), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (majandusorganisatsioonid, mille üle Ungari Arengupangal on valisev mõju).

Kategooriad:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (teatavad eelarveorganid)

- alapítvány (sihtasutus), társadalmi szervezet (kodanikuorganisatsioon), közhasznú társaság (üldhüveühing), biztosító egyesület (kindlustusühistu), víziközmű-társulat (veeühistu)

üldistes huvides loodud majandusorganisatsioonid, mida kontrollivad avalikud üksused või mida finantseeritakse peamiselt riigi- või kohalikust eelarvest.

XXII. MALTA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta majandus- ja sotsiaalarengunõukogu)

2. Awtorità tax-Xandir (ringhäälinguamet)

3. MITTS Ltd. (Malta Information Technology and Training Services Ltd.)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (töötervishoiu- ja tööohutusamet)

5. Awtorità tad-Djar (elamuamet)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (töö- ja koolitusasutus)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (sotsiaalhooldusteenuste fond)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' (riiklik vaegurluskomisjon)

11. Bord tal-Koperattivi (ühistute nõukogu)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita' (loovuskeskuse fond)

13. Orkestra Nazzjonali (rahvusorkester)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta teadus- ja tehnoloogianõukogu)

15. Teatru Manoel (Manoeli teater)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Vahemere konverentsikeskus)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Malta keskpank)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta finantsteenuste amet)

19. Borża ta' Malta (Malta väärtpaberibörs)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (loto- ja hasartmänguamet)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta varaamet)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (ehituse konsultatiivnõukogu)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (turismiõpingute instituut)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Malta turismiamet)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Malta sideamet)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Malta arenguasutus)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE Ltd)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Malta standardiamet)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Malta statistikaamet)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta riiklik laboratoorium)

31. Metco Ltd

32. MGI / Mimcol

33. Maltapost plc

34. Gozo Channel Co Ltd

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Malta keskkonna- ja planeerimisamet)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (meditsiiniteenuste fond)

37. Sptar Zammit Clapp (Zammit Clappi haigla)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Malta arbitraažikeskus)

39. Kunsilli Lokali (kohalikud nõukogud)

XXIII. POOLA:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in. (Ülikoolid ja kõrgkoolid, pedagoogika-, majandus-, põllumajandus-, kunsti-, teoloogiakõrgkoolid jne)

- Uniwersytet w Białymstoku (Białystoki ülikool)

- Uniwersytet Gdański (Gdańsk ülikool)

- Uniwersytet Śląski (Sileesia ülikool Katowices)

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagiello ülikool Krakówis)

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Kardinal Stefan Wyszyński ülikool Varssavis)

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublini katoliiklik ülikool)

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Maria Curie-Skłodowska ülikool Lublinis)

- Uniwersytet Łódzki (Łódźi ülikool)

- Uniwersytet Opolski (Opole ülikool)

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewiczi ülikool Poznańis)

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Mikolaj Koperniku ülikool Toruńis)

- Uniwersytet Szczeciński (Szczecini ülikool)

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Warmia-Masuuria ülikool Olsztynis)

- Uniwersytet Warszawski (Varssavi ülikool)

- Uniwersytet Wrocławski (Wrocławi ülikool)

- Uniwersytet Zielonogórski (Zielona Góra ülikool)

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Bielsko Biała humanitaar- ja tehnikaakadeemia)

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Stanisław Staszici nimeline mäe- ja metallurgiaakadeemia Krakówis)

- Politechnika Białostocka (Białystoki tehnikaülikool)

- Politechnika Częstochowska (Częstochowa tehnikaülikool)

- Politechnika Gdańska (Gdański tehnikaülikool)

- Politechnika Koszalińska (Koszalini tehnikaülikool)

- Politechnika Krakowska (Krakówi tehnikaülikool)

- Politechnika Lubelska (Lublini tehnikaülikool)

- Politechnika Łódzka (Łódźi tehnikaülikool)

- Politechnika Opolska (Opole tehnikaülikool)

- Politechnika Poznańska (Poznańi tehnikaülikool)

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Kazimierz Puławski nimeline Radomi tehnikaülikool)

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Ignacy Łukasiewiczi nimeline Rzeszówi tehnikaülikool)

- Politechnika Szczecińska (Szczecini tehnikaülikool)

- Politechnika Śląska (Sileesia tehnikaülikool Gliwices)

- Politechnika Świętokrzyska (Święty Krzyżi tehnikaülikool Kielces)

- Politechnika Warszawska (Varssavi tehnikaülikool)

- Politechnika Wrocławska (Wrocławi tehnikaülikool)

- Akademia Morska w Gdyni (Gdynia mereakadeemia)

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Szczecini kõrgem merekool)

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Karol Adamiecki nimeline Katowice majandusakadeemia)

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Krakówi majandusakadeemia)

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poznańi majandusakadeemia)

- Szkoła Główna Handlowa (Varssavi majanduskool)

- Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (Oskar Lange nimeline Wrocławi majandusakadeemia)

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (Kazimierz Wielki nimeline Bydgoszczi majandusakadeemia)

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Krakówi pedagoogikaakadeemia)

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Maria Grzegorzewska nimeline eripedagoogika akadeemia Varssavis)

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Podlaska akadeemia Siedlces)

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Jan Kochanowski nimeline Święty Krzyżi akadeemia Kielces)

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pommeri pedagoogikaakadeemia Slupskis)

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie (Krakówi kõrgem filosoofia- ja pedagoogikakool "Ignatianum")

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (Tadeusz Kotarbiński nimeline Zielona Góra kõrgem pedagoogikakool)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Częstochowa kõrgem pedagoogikakool)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Rzeszówi kõrgem pedagoogikakool)

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (J. ja J. Śniadecki nimeline Bydgoszczi tehnika- ja põllumajandusakadeemia)

- Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Hugo Kołłątaj nimeline Krakówi põllumajandusakadeemia)

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Lublini põllumajandusakadeemia)

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (August Cieszkowski nimeline Poznańi põllumajandusakadeemia)

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Szczecini põllumajandusakadeemia)

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Varssavi põllumajandusülikool)

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Wrocławi põllumajandusakadeemia)

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Białystoki meditsiiniakadeemia)

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Ludwik Rydygieri nimeline Bydgoszczi meditsiiniakadeemia)

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdański meditsiiniakadeemia)

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Sileesia meditsiiniakadeemia Katowices)

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Krakówi Jagiello ülikooli Collegium Medicum)

- Akademia Medyczna w Lublinie (Lublini meditsiiniakadeemia)

- Akademia Medyczna w Łodzi (Łódźi meditsiiniakadeemia)

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Karol Marcinkowski nimeline Poznańi meditsiiniakadeemia)

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pommeri meditsiiniakadeemia Szczecinis)

- Akademia Medyczna w Warszawie (Varssavi meditsiiniakadeemia)

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Piastów Sląskichi nimeline Wrocławi meditsiiniakadeemia)

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (meditsiinialane jätkukoolituskeskus)

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Varssavi kristlik teoloogiaakadeemia)

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (paavsti teoloogiaosakond Poznańis)

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (paavsti teoloogiateaduskond Wrocławis)

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (paavsti teoloogiaosakond Varssavis)

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Westerplatte Kangelaste nimeline Gdynia sõjalaevastikuakadeemia)

- Akademia Obrony Narodowej (riigikaitseakadeemia)

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Jarosław Dąbrowski nimeline Varssavi sõjaväe tehnikaakadeemia)

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (kindral Bolesław Szarecki nimeline Łódźi sõjaväe meditsiiniakadeemia)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Tadeusz Kościuszko nimeline Wrocławi kõrgem sõjakool)

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (Romuald Traugutti nimeline õhukaitsevägede kõrgem sõjakool)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (kindral Józef Bemi nimeline Toruńi kõrgem sõjakool)

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (õhuvägede kõrgem sõjakool Dęblinis)

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Szczytno kõrgem politseikool)

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Varssavi tuletõrjekool)

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Feliks Nowowiejski nimeline Bydgoszczi muusikaakadeemia)

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Stanisław Moniuszko nimeline Gdański muusikaakadeemia)

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Karol Szymanowski nimeline Katowice muusikaakadeemia)

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Krakówi muusikaakadeemia)

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Grażyna ja Kiejstut Bacewiczi nimeline muusikaakadeemia Łódźis)

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Ignacy Jan Paderewski nimeline Poznańi muusikaakadeemia)

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Fryderyk Chopini nimeline Varssavi muusikaakadeemia)

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Karol Lipiński nimeline Wrocławi muusikaakadeemia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Gdański kunstiakadeemia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Katowice kunstiakadeemia)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Jan Matejko nimeline kunstiakadeemia Krakówis)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Władysław Strzemiński nimeline kunstiakadeemia Łódźis)

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Poznańi kunstiakadeemia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Varssavi kunstiakadeemia)

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Wrocławi kunstiakadeemia)

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Ludwik Solski nimeline kõrgem riiklik teatrikool Krakówis)

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Leon Schilleri nimeline kõrgem riiklik filmi-, tele- ja teatrikool Łódźis)

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Aleksander Zelwerowiczi nimeline teatriakadeemia Varssavis)

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Jędrzej Śniadecki nimeline Gdański kehalise kasvatuse ja spordiakadeemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Katowice kehalise kasvatuse akadeemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Bronisław Czechi nimeline Krakówi kehalise kasvatuse akadeemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Eugeniusz Piasecki nimeline Poznańi kehalise kasvatuse akadeemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Józef Piłsudski nimeline Varssavi kehalise kasvatuse akadeemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Wroclawi kehalise kasvatuse akadeemia)

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (riiklikud ja autonoomsed kultuuriasutused)

3. Parki narodowe (rahvuspargid)

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (äriühingu vormis tegutsevad riigiasutused)

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (riiklik metsamajandusettevõte "Riigimetsad")

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (avaliku sektori alg- ja keskkoolid)

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (avalik-õiguslikud raadio- ja teleringhäälingu organisatsioonid)

- Telewizja Polska S. A. (Poola televisioon)

- Polskie Radio S. A. (Poola raadio)

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury m.in.: (avaliku sektori muuseumid, teatrid, raamatukogud, muud kultuuriasutused jms)

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (rahvuslik kultuurikeskus Varssavis)

- Zachęta — Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta — Varssavi riiklik kunstigalerii)

- Centrum Sztuki Współczesnej — Zamek Ujazdowski w Warszawie (nüüdiskunsti keskus — Ujazdowski loss Varssavis)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Poola skulptuurikeskus Orońskis)

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Krakówi rahvusvaheline kultuurikeskus)

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej — Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (rahvusvahelise kultuurikoostöö keskus — Adam Mickiewiczi instituut Varssavis)

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Wigry loomemaja)

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Radziejowice loomemaja)

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (rahvusraamatukogu Varssavis)

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Poola riigiarhiivi direktoraat)

- Muzeum Narodowe w Krakowie (Krakówi rahvusmuuseum)

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (Poznańi rahvusmuuseum)

- Muzeum Narodowe w Warszawie (Varssavi rahvusmuuseum)

- Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Varssavi kuningaloss - riiklik ajaloo- ja kultuurimälestis)

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Waweli kuningalossi riiklik kunstikogu Krakówis)

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Krakówi soolakaevandus-muuseum Wieliczkas)

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenau riiklik muuseum Oświęcimis)

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Majdaneki riiklik muuseum Lublinis)

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Stutthofi muuseum Sztutowos)

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Marlborki muuseumloss)

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (merenduse keskmuuseum Gdańskis)

- Muzeum "Łazienki Królewskie" — Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (muuseum "Łazienki Królewskie" — lossiaia kompleks Varssavis)

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Wilanówi loss-muuseum)

- Muzeum Wojska Polskiego (Poola relvajõudude muuseum)

- Teatr Narodowy w Warszawie (rahvusteater Varssavis)

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (Helena Modrzejewska nimeline Vana Teater Krakówis)

- Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie (Suur Teater — rahvusooper Varssavis)

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (rahvusfilharmoonia Varssavis)

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz inne placówki badawcze (Avalik-õiguslikud teadusasutused, teadus- ja arendusasutused ning muud teadusasutused)

XXIV. SLOVEENIA:

- občine

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa

- javni zavodi s področja zdravstva

- javni zavodi s področja socialnega varstva

- javni zavodi s področja kulture

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva

- javni zavodi s področja okolja in prostora

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti

- agencije

- skladi socialnega zavarovanja

- javni skladi na ravni države in na ravni občin

- Družba za avtoceste v RS

- Pošta Slovenije

XXV. SLOVAKKIA:

Hankeüksus on riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lõikes 1 määratletud kui:

1. riigieelarvest finantseeritav organisatsioon (näiteks ministeeriumid, muud riigiasutused) või riigieelarvest ja riigi sihtotstarbelisest fondist kaasfinantseeritav organisatsioon (näiteks ülikoolid, kolledžid)

2. samadest allikatest finantseeritav või kaasfinantseeritav omavalitsuslik piirkond, omavalitsusüksus, omavalitsusliku piirkonna või omavalitsusüksuse asutus

3. tervisekindlustusasutus

4. seaduse alusel asutatud avalik-őiguslik juriidiline isik (näiteks Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa)

5. Slovaki Vabariigi riigivara fond

6. Slovaki maafond

7. juriidiliste isikute ühendus, mille on moodustanud punktides 1-3 nimetatud hankeüksused"

.

5. 31993 L 0038: nõukogu direktiiv 93/38/EMÜ, 14. juuni 1993, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate tellijate hankemenetlused (EÜT L 199, 9.8.1993, lk 84); muudetud järgmiste aktidega:

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31998 L 0004: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/4/EÜ, 16.2.1998 (EÜT L 101, 1.4.1998, lk 1),

- 32001 L 0078: komisjoni direktiiv 2001/78/EÜ, 13.9.2001 (EÜT L 285, 29.10.2001, lk 1).

a) I lisa "JOOGIVEE TOOTMINE, TRANSPORT JA JAOTUS" täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Kõik joogivee tootjad, transportijad või jaotajad, kes teenindavad elanikkonda (riigihankeid käsitleva seaduse nr 199/1994 Sb. artikkel 2b).

EESTI

Riigihangete seaduse (RT I 2001, 40, 224) §-le 5 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) §-le 14 vastavad üksused.

KÜPROS

Veeametid, kes jaotavad vett munitsipaal- ja teistes piirkondades vastavalt veevarustusseadusele (munitsipaal- ja teised piirkonnad) (Cap. 350) (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LÄTI

Kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslikud üksused, kes toodavad ja jaotavad joogivett elanikkonda teenindavatesse püsivõrkudesse.

LEEDU

Üksused, kes toodavad, transpordivad ja jaotavad joogivett järgmiste õigusaktide alusel: Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) ja Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) ning vastavad õigusakti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas sätetele (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGARI

Üksused, kes toodavad, transpordivad või jaotavad vett veemajandust käsitleva 1995. aasta seaduse LVII alusel (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (veeteenuste asutus).

POOLA

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Veevarustus- ja kanalisatsiooniettevõtted 7. juuni 2001. aasta ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni seaduse tähenduses).

SLOVEENIA

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin (Üksused, kes toodavad, transpordivad või jaotavad joogivett vastavalt keskkonnakaitseseaduse (Sloveenia Vabariigi Teataja, 32/93, 1/96) alusel antud kontsessioniaktile ja omavalitsusüksuste otsustele).

SLOVAKKIA

Hankeüksus on määratletud riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lõigetes 2 ja 3 kui juriidiline isik, kes tegeleb veemajandusega: toodab joogivett ja varustab sellega elanikkonda ning hoolitseb kanalisatsiooni või heitveerajatiste eest (näiteks Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)."

;

b) II lisa "ELEKTRIENERGIA TOOTMINE, TRANSPORT JA JAOTUS" täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Riigihankeid käsitleva seaduse nr 199/1994 Sb. artikli 2 punkt b määratleb ostjana České energetické závody, a.s. (Tšehhi energiaettevõtja, tootja) ja 8 piirkondlikku jaotusettevõtjat: Středočeská energetická a.s. (Kesk-Tšehhi energiaettevõtja), Východočeská energetická, a.s. (Ida-Tšehhi energiaettevõtja), Severočeská energetická a.s. (Põhja-Tšehhi energiaettevõtja), Západočeská energetická, a.s. (Lääne-Tšehhi energiaettevõtja), Jihočeská a.s. (Lõuna-Tšehhi energiaettevõtja), Praské energetické závody, a.s. (Praha energiaettevõtja), Jihomoravská energetická, a.s. (Lõuna-Moraavia energiaettevõtja), Severomoravská energetická, a.s. (Põhja-Moraavia energiaettevõtja); need üksused toodavad või transpordivad elektrienergiat energiaseaduse nr 458/2000 Sb. alusel.

EESTI

Riigihangete seaduse (RT I 2001, 40, 224) §-le 5 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) §-le 14 vastavad üksused.

KÜPROS

Küprose elektriamet, mis on asutatud elektrienergia arendamise seaduse (Cap. 171) alusel (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LÄTI

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" (riigiaktsiaselts "Latvenergo").

LEEDU

Üksused, kes toodavad, transpordivad või jaotavad elektrienergiat järgmise õigusakti alusel: Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) ja vastavad õigusakti Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas sätetele (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (riiklik ettevõte Ignalina tuumaelektrijaam), mis on asutatud järgmise õigusakti alusel: Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

UNGARI

Üksused, kes toodavad, transpordivad või jaotavad elektrienergiat vastavalt elektrienergiat käsitleva 2001. aasta seaduse CX alusel antud loale (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

POOLA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (energiaettevõtjad 10. aprilli 1997. aasta energiaseaduse tähenduses).

SLOVEENIA

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES- Elektro Slovenija; üksused, kes toodavad, transpordivad või jaotavad elektrienergiat energiaseaduse (Sloveenia Vabariigi Teataja, 79/99) alusel).

SLOVAKKIA

Hankeüksus on määratletud riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lõigetes 2 ja 3 kui juriidiline isik, kes tegutseb energeetikasektoris: toodab, ostab ja jaotab ning edastab elektrienergiat (seadus nr 70/1998 Z. z. (muudetud redaktsioonis) - näiteks Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

;

c) III lisa "GAASI VÕI SOOJUSENERGIA TRANSPORT VÕI JAOTUS" täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Kõik gaasi- või soojusenergia tootjad, transportijad või jaotajad, kes varustavad elanikkonda teenindavaid avalikke võrke (riigihankeid käsitleva seaduse nr 199/1994 Sb. artikkel 2b).

EESTI

Riigihangete seaduse (RT I 2001, 40, 224) §-le 5 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) §-le 14 vastavad üksused.

LÄTI

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze" (riigiaktsiaselts "Latvijas gāze").

Kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslikud üksused, kes tarnivad elanikkonnale soojusenergiat.

LEEDU

Üksused, kes transpordivad või jaotavad gaasi vastavalt õigusaktile Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743) ja vastavad õigusakti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas sätetele (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Kohalikud asutused või nende ühendused, kes tarnivad elanikkonnale soojusenergiat ja vastavad õigusakti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas sätetele (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGARI

Üksused, kes transpordivad või jaotavad gaasi vastavalt gaasivarustust käsitleva 1994. aasta seaduse XLI alusel antud loale (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról).

Üksused, kes transpordivad või jaotavad soojusenergiat vastavalt kohalikke kütteteenuseid käsitleva 1998. aasta seaduse XVIII alusel antud loale (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

POOLA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (energiaettevõtjad 10. aprilli 1997. aasta energiaseaduse tähenduses).

SLOVEENIA

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

Üksused, kes transpordivad või jaotavad gaasi energiaseaduse (Sloveenia Vabariigi Teataja, 79/99) alusel ning üksused, kes transpordivad või jaotavad soojusenergiat omavalitsusüksuste otsuste alusel.

SLOVAKKIA

Hankeüksus on määratletud riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lõigetes 2 ja 3 kui juriidiline isik, kes tegutseb energeetikasektoris: toodab, ostab ja jaotab gaasi ja soojusenergiat ning edastab gaasi (seadus nr 70/1998 Z. z. (muudetud redaktsioonis) - näiteks Slovenský plynárenský priemysel)."

;

d) IV lisa "NAFTA VÕI GAASI LEIUKOHTADE UURINGUD JA KAEVANDAMINE" täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Äriühingud, kes otsivad või kaevandavad toornaftat ja gaasi (riigihankeid käsitleva seaduse nr 199/1994 Sb. artikkel 2b).

EESTI

Riigihangete seaduse (RT I 2001, 40, 224) §-le 5 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) §-le 14 vastavad üksused.

LEEDU

Üksused, kes tegutsevad õigusakti Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Leedu Vabariigi maapõueseadus) alusel (Žin., 2001, Nr.35-1164) ja vastavad õigusakti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas sätetele (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGARI

Üksused, kes otsivad või kaevandavad naftat või gaasi vastavalt kaevandamist käsitleva 1993. aasta seaduse XLVIII alusel antud loale või kontsessioonile (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

MALTA

Nafta(tootmis)seadus (Cap. 156) ja selle rakendusaktid ning mandrilavaseadus (Cap. 194) ja selle rakendusaktid.

POOLA

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (üksused, kes tegutsevad maagaasi, nafta ja selle looduslike derivaatide, pruunsöe, kivisöe ja muude tahkekütuste leiukohtade otsimise, katsekaevandamise ja arendamise alal, tegutsedes vastavalt geoloogilisi töid ja kaevandamist reguleerivale 4. veebruari 1994. aasta seadusele).

SLOVEENIA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAKKIA

Hankeüksus on määratletud riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lõigetes 2 ja 3 kui juriidiline isik, kes teeb geoloogilisi ja kaevandustöid: otsib toornafta leiukohti ning kaevandab toornaftat ja maagaasi."

;

e) V lisa "KIVISÖE VÕI MUUDE TAHKEKÜTUSTE LEIUKOHTADE UURINGUD JA KAEVANDAMINE" täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Äriühingud, kes otsivad või kaevandavad kivisütt või muud laadi tahkekütust (riigihankeid käsitleva seaduse nr 199/1994 Sb. artikkel 2b).

EESTI

Riigihangete seaduse (RT I 2001, 40, 224) §-le 5 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) §-le 14 vastavad üksused.

LEEDU

Üksused, kes otsivad või kaevandavad turvast vastavalt õigusaktile Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164) ja vastavad õigusakti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas sätetele (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGARI

Üksused, kes otsivad või kaevandavad kivisütt või muud tahkekütust vastavalt kaevandamist käsitleva 1993. aasta seaduse XLVIII alusel antud loale või kontsessioonile (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

POOLA

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (üksused, kes tegutsevad maagaasi, nafta ja selle looduslike derivaatide, pruunsöe, kivisöe ja muude tahkekütuste leiukohtade otsimise, katsekaevandamise ja arendamise alal, tegutsedes vastavalt geoloogilisi töid ja kaevandamist reguleerivale 4. veebruari 1994. aasta seadusele).

SLOVEENIA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAKKIA

Hankeüksus on määratletud riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lõigetes 2 ja 3 kui juriidiline isik, kes teeb geoloogilisi ja kaevandustöid: otsib toorsöe leiukohti ning kaevandab toorsütt ja muid tahkekütuseid."

;

f) VI lisa "RAUDTEETEENINDUSE VALDKONNA TELLIJAD" täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Ühistranspordisüsteemi veoettevõtjad ja avalikkusele raudteeveoteenuste osutajad (riigihankeid käsitleva seaduse nr 199/1994 Sb. artikkel 2b).

EESTI

Riigihangete seaduse (RT I 2001, 40, 224) §-le 5 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) §-le 14 vastavad üksused.

LÄTI

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (riigiaktsiaselts "Latvijas dzelzceļš".

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" (riigiaktsiaselts "Vaiņodes dzelzceļš".

LEEDU

AB "Lietuvos geležinkeliai", kes tegutseb järgmise õigusakti alusel: Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 59-1402), ja teised üksused, kes osutavad raudteeteenuseid ning vastavad õigusakti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas sätetele (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGARI

Üksused, kes osutavad avalikkusele raudteeveoteenuseid raudteid käsitleva 1993. aasta seaduse XCV alusel (1993. évi XCV. törvény a vasútról) ja loa alusel, mis on antud vastavalt transpordi- ja veemajandusministri määrusele nr 15/2002. (II. 27.) KöViM raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

POOLA

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 08 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity Sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Raudteeveoteenuseid osutavad üksused, kes tegutsevad vastavalt 8. septembri 2000. aasta seadusele riikliku ettevõtte Poola Raudteed kommertsialiseerimise, ümberkorraldamise ja erastamise kohta, ning eelkõige järgmised:

- PKP Intercity sp. z o.o.

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A).

SLOVEENIA

Slovenske železnice, d.d.

SLOVAKKIA

Hankeüksus on määratletud riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lőigetes 2 ja 3 kui juriidiline isik, kes tegeleb raudteevedude korraldamisega (seadus nr 164/1996 Z. z. (muudetud redaktsioonis), seadus nr 258/1993 Z. z. (muudetud redaktsioonis) - näiteks Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)."

;

g) VII lisa "LINNARONGI-, TRAMMI-, TROLLIBUSSI- VÕI BUSSITEENINDUSE VALDKONNA TELLIJAD" täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Ühistranspordisüsteemi veoettevõtjad ja avalikkusele rongi-, trammi-, trollibussi- või bussitransporditeenuste osutajad (riigihankeid käsitleva seaduse nr 199/1994 Sb. artikkel 2b).

EESTI

Riigihangete seaduse (RT I 2001, 40, 224) §-le 5 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) §-le 14 vastavad üksused.

LÄTI

Avalik-õiguslikud üksused, kes osutavad järgmistes linnades reisijaveoteenuseid busside, trollibusside või trammidega: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LEEDU

Üksused, kes osutavad avalikkusele veoteenuseid linnaliini trollibusside, busside või köistrammidega järgmise õigusakti alusel: Lietuvos Respublikos keliųtransporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772) ja vastavad õigusakti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas sätetele (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGARI

Üksused, kes osutavad avalikkusele maanteetransporditeenuseid 1988. aasta maanteetranspordiseaduse I alusel (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) ja loa alusel, mis on antud vastavalt ministrite nõukogu määrusele nr 89/1988. (XII. 20.) MT autoveoteenuste ja mootorsõidukite kasutamise kohta (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Üksused, kes osutavad avalikkusele raudteeveoteenuseid 1993. aasta raudteeseaduse XCV alusel (1993. évi XCV. törvény a vasútról) ja loa alusel, mis on antud vastavalt transpordi- ja veemajandusministri määrusele nr 15/2002. (II. 27.) KöViM raudtee-ettevőtjat litsentseerimise kohta (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről.

MALTA

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Malta transpordiamet).

POOLA

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.). (Linnarongiteenuseid osutavad üksused, kes tegutsevad 27. juuni 1997. aasta raudteeseaduse alusel (Dz. U. Nr 96, poz. 591; muudetud redaktsioonis).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Avalikkusele linnabussiteenuseid osutavad üksused, kes tegutsevad loa alusel, mis on antud vastavalt 6. septembri 2001. aasta maanteetranspordiseadusele (Dz. U. Nr 125, poz. 1371; muudetud redaktsioonis), ning avalikkusele linnatransporditeenuseid osutavad üksused.

SLOVEENIA

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SLOVAKKIA

Hankeüksus on määratletud riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lõigetes 2 ja 3 kui juriidiline isik, kes tegutseb maanteetranspordi alal, korraldades bussiliinivedusid, ja raudteetranspordi alal (seadus nr 164/1996 Z. z. (muudetud redaktsioonis), seadus nr 168/1996 Z. z. (muudetud redaktsioonis) - näiteks

Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.)."

;

h) VIII lisa "LENNUJAAMATEENUSTE VALDKONNA TELLIJAD" täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Lennujaamade käitajad (riigihankeid käsitleva seaduse nr 199/1994 Sb. artikkel 2b).

EESTI

Riigihangete seaduse (RT I 2001, 40, 224) §-le 5 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) §-le 14 vastavad üksused.

LÄTI

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (riigiaktisaselts "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (riigiaktsiaselts "International airport "Rīga"").

LEEDU

Lennujaamad, mis tegutsevad järgmiste õigusaktide alusel: Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) ja Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (riiklik ettevõte "Oro navigacija"), mis tegutseb järgmiste õigusaktide alusel: Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) ja Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Teised üksused, mis tegutsevad lennujaamateenuste valdkonnas ja vastavad õigusakti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nõuetele (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGARI

Lennujaamad, kes tegutsevad loa alusel, mis on antud vastavalt lennuliiklust käsitlevale 1995. aasta seadusele XCVII (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Budapest Ferihegy rahvusvaheline lennujaam, mida haldab Budapest Ferihegy International Airport Operator Plc. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, mida juhib Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) vastavalt kontsessioone käsitlevale 1991. aasta seadusele XVI (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), lennuliiklust käsitlevale 1995. aasta seadusele XCVII (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), transpordi- ja veemajandusministri määrusele nr 45/2001. (XII. 20.) KöViM lennuliikluse ja lennujaamade ameti likvideerimise ja üksuse "HungaroControl - Ungari őhuliiklusteenused" asutamise kohta (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Malta rahvusvaheline lennujaam).

POOLA

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (riiklik ettevõte Poola Lennujaamad).

SLOVEENIA

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SLOVAKKIA

Hankeüksus on määratletud riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lõigetes 2 ja 3 kui juriidiline isik, kes tegutseb tsiviillennunduse alal: asutab ja käitab avalikke lennujaamu ning osutab lennujaamateenuseid (seadus nr 143/1998 Z. z. (muudetud redaktsioonis) - näiteks lennujaamad Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice — Barca, Letisko Poprad — Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany, mida haldab Slovenská správa letísk /Slovaki lennujaamaamet/ ning mis tegutseb litsentsi alusel, mille on välja andnud Slovaki transpordi-, posti- ja telekommunikatsiooniministeerium tsiviillennundusseaduse (nr 143/1998) Z. z. § 32 alusel)."

;

i) IX lisa "MERESADAMA-, SISEVEESADAMA- VÕI MUUDE TERMINALTEENUSTE VALDKONNA TELLIJAD" täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Sadamate käitajad (riigihankeid käsitleva seaduse nr 199/1994 Sb. artikkel 2b).

EESTI

Riigihangete seaduse (RT I 2001, 40, 224) §-le 5 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) §-le 14 vastavad üksused.

KÜPROS

Küprose sadamaamet, mis on asutatud 1973. aasta Küprose sadamaameti seaduse alusel (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LÄTI

Asutused, mis haldavad sadamaid vastavalt seadusele "Likums par ostām":

Rīgas brīvostas pārvalde (Riia vabasadama asutus)

Ventspils brīvostas pārvalde (Ventspilsi vabasadama asutus)

Liepājas ostas pārvalde (Liepāja sadamaasutus)

Salacgrīvas ostas pārvalde (Salacgrīva sadamaasutus)

Skultes ostas pārvalde (Skulte sadamaasutus)

Lielupes ostas pārvalde (Lielupe sadamaasutus)

Engures ostas pārvalde (Engure sadamaasutus)

Mērsraga ostas pārvalde (Mērsraga sadamaasutus)

Pāvilostas pārvalde (Pāvilosta sadamaasutus)

Rojas ostas pārvalde (Roja sadamaasutus).

LEEDU

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" (riiklik ettevõte "Klaipėda riiklik meresadamaamet"), mis tegutseb järgmise õigusakti alusel: Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija" (riiklik ettevõte "Siseveeteede amet"), mis tegutseb järgmise õigusakti alusel: Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Teised üksused, kes tegutsevad meresadama- või siseveesadama- või muude terminaliteenuste valdkonnas ja vastavad õigusakti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nõuetele (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGARI

Avalikud sadamad, mida osaliselt või täielikult haldab riik vastavalt veetransporti käsitlevale 2000. aasta seadusele XLII (2000 évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta mereamet).

POOLA

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Üksused, kes tegelevad mere- ja siseveesadamate haldamisega ning nende andmisega mere- ja siseveetranspordi ettevõtjatele kasutada.)

SLOVEENIA

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SLOVAKKIA

Hankeüksus on määratletud riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lõigetes 2 ja 3 kui juriidiline isik, kes tegutseb siseveelaevanduse alal: hooldab siseveeteesid ning rajab ja hooldab avalikke sadamaid ja veeliiklusrajatisi (seadus nr 338/2000 Z. z.- näiteks Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

;

j) X lisa "TELEKOMMUNIKATSIOONIVÕRKUDE KÄITAMINE VÕI TELEKOMMUNIKATSIOONITEENUSTE OSUTAMINE" täiendatakse järgmiselt:

"TŠEHHI VABARIIK

Avalikkusele telekommunikatsiooniteenuse osutajad (riigihankeid käsitleva seaduse nr 199/1994 Sb. artikkel 2b).

EESTI

Riigihangete seaduse (RT I 2001, 40, 224) §-le 5 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) §-le 14 vastavad üksused.

KÜPROS

Küprose telekommunikatsiooniamet, mis on asutatud Küprose telekommunikatsiooniteenuste seaduse (Cap. 302) alusel (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

LÄTI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (osaühing "Lattelekom").

UNGARI

Üksused, kes tegutsevad telekommunikatsioonisektoris vastavalt 2001. aasta kommunikatsiooniseaduse XL (2001. évi XL. törvény a hírközlésről) artikli 3 lõigetele 2 ja 3 ning artiklitele 104 ja 105.

MALTA

Kõik Malta telekommunikatsioniteenused on liberaliseeritud ja kõik ainuõigused tühistatud, välja arvatud tavavõrgu kõneteenused ja rahvusvahelised andmesideteenused, mis liberaliseeriti 1. jaanuaril 2003. Kuid ükski äriühing ei ole vastu võtnud riigihangete eeskirju, mis on sätestatud 1996. aasta aktis nr 70, millega jõustati kehtivad avalike teenuste (riigihangete) eeskirjad. Vaatamata sellele loetletakse kõik telekommunikatsionisektoris tegutsevad üksused:

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd

POOLA

Telekomunikacja Polska S. A.

SLOVAKKIA

Hankeüksus on määratletud riigihankeid käsitleva seaduse (muudetud redaktsioonis) nr 263/1999 Z. z. artikli 3 lõigetes 2 ja 3 kui juriidiline isik, kes tegutseb telekommunikatsiooni valdkonnas, osutades avalikkusele telekommunikatsioniteenuseid ning hangib ja haldab üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu telekommunikatsiooniseadmeid (seadus nr 195/2000 Z. z. (muudetud redaktsioonis))."

.

J. TOIDUAINED

1. 31980 L 0590: komisjoni direktiiv 80/590/EMÜ, 9. juuni 1980, millega määratakse kindlaks toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete eristusmärk (EÜT L 151, 19.6.1980, lk 21); muudetud järgmiste aktidega:

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk. 23),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

a) Lisa pealkirja täiendatakse järgmiselt:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOHA""

;

b) Lisa teksti täiendatakse järgmiselt:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol""

.

2. 31989 L 0108: nõukogu direktiiv 89/108/EMÜ, 21. detsember 1988, kiirkülmutatud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, 11.2.1989, lk 34); muudetud järgmise aktiga:

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

Artikli 8 lõike 1 punkti a täiendatakse järgmiselt:

"— tšehhi keeles: hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený,

— eesti keeles: sügavkülmutatud või külmutatud,

— läti keeles: ātri sasaldēts,

— leedu keeles: greitai užšaldyti,

— ungari keeles: gyorsfagyasztott,

— malta keeles: iffriżat,

— poola keeles: produkt głęboko mrożony,

— sloveenia keeles: hitro zamrznjen,

— slovaki keeles: hlbokozmrazené"

.

3. 31991 L 0321: komisjoni direktiiv 91/321/EMÜ, 14. mai 1991, imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta (EÜT L 175, 4.7.1991, lk 35); muudetud järgmiste aktidega:

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31996 L 0004: komisjoni direktiiv 96/4/EÜ, 16.2.1996 (EÜT L 49, 28.2.1996, lk 12),

- 31999 L 0050: komisjoni direktiiv 1999/50/EÜ, 25.5.1999 (EÜT L 139, 2.6.1999, lk 29).

a) Artikli 7 lõikesse 1 lisatakse pärast sõnu "Modersmjölksersättning" ja "Tillskottsnäring" järgmine tekst:

"— tšehhi keeles:

"počáteční kojenecká výživa" ja "pokračovací kojenecká výživa",

— eesti keeles:

"imiku piimasegu" ja "jätkupiimasegu",

— läti keeles:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" ja "Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— leedu keeles:

"mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" ja "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 6 mėn",

— ungari keeles:

"anyatej-helyettesítő tápszer" ja "anyatej-kiegészítő tápszer",

— malta keeles:

"formula tat-trabi" ja "formula tal-prosegwiment",

— poola keeles:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt" ja "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— sloveeni keeles:

"začetna formula za dojenčke" ja "nadaljevalna formula za dojenčke"

— slovaki keeles:

"počiatočná dojčenská výživa" ja "následná dojčenská výživa""

.

b) Artikli 7 lõikesse 1 lisatakse pärast sõnu "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" ja "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk" järgmine tekst:

"— tšehhi keeles:

"počáteční mléčná kojenecká výživa" ja "pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— eesti keeles:

"Piimal põhinev imiku piimasegu" ja "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— läti keeles:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" ja "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— leedu keeles:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" ja "pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— ungari keeles:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" ja "tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer",

— malta keeles:

"ħalib tat-trabi" ja "ħalib tal-prosegwiment",

— poola keeles:

"mleko początkowe" ja "mleko następne",

— sloveeni keeles:

"začetno mleko za dojenčke" ja "nadaljevalno mleko za dojenčke",

— slovaki keeles:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" ja "následná dojčenská mliečna výživa"."

4. 31999 L 0021: komisjoni direktiiv 1999/21/EÜ, 25. märts 1999, meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud dieettoitude kohta (EÜT L 91, 7.4.1999, lk 29).

Artikli 4 lõikes 1 asendatakse loetelu, mis algab sõnadega "hispaania keeles" ja lõpeb sõnadega "medicinska ändamål", järgmise loeteluga:

"— hispaania keeles:

"Alimentο dietético para usos médicos especiales"

— tšehhi keeles:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— taani keeles:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— saksa keeles:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— eesti keeles:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— kreeka keeles:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— inglise keeles:

"Food(s) for special medical purposes"

— prantsuse keeles:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales"

— itaalia keeles:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— läti keeles:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— leedu keeles:

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— ungari keeles:

"Speciális — gyógyászati célra szánt — tápszer"

— malta keeles:

"Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi"

— hollandi keeles:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— poola keeles

"Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— portugali keeles:

"Produto dietético de uso clínico"

— slovaki keeles:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— sloveeni keeles:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— soome keeles:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— rootsi keeles:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål""

.

5. 32000 L 0013: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, 20. märts 2000, toiduainete märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29); muudetud järgmiste aktidega:

- 32001 L 0101: komisjoni direktiiv 2001/101/EÜ, 26.11.2001 (EÜT L 310, 28.11.2001, lk 19),

- 32002 L 0067: komisjoni direktiiv 2002/67/EÜ, 18.7.2002 (EÜT L 191, 19.7.2002, lk 20).

a) Artikli 5 lõikes 3 asendatakse loetelu, mis algab sõnadega "hispaania keeles" ja lõpeb sõnadega "joniserande strålning", järgmise loeteluga:

"— hispaania keeles:

"irradiado" või "tratado con radiación ionizante",

— tšehhi keeles:

"ozářeno" või "ošetřeno ionizujícím zářením",

— taani keeles:

"bestrålet/…" või "strålekonserveret" või "behandlet med ioniserende stråling" või "konserveret med ioniserende stråling",

— saksa keeles:

"bestrahlt" või "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

— eesti keeles:

"kiiritatud" või "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

— kreeka keeles:

"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία" või "ακτινοβοληµένο",

— inglise keeles:

"irradiated" või "treated with ionising radiation",

— prantsuse keeles:

"traité par rayonnements ionisants" või "traité par ionisation",

— itaalia keeles:

"irradiato" või "trattato con radiazioni ionizzanti",

— läti keeles:

"apstarots" või "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

— leedu keeles:

"apšvitinta" või "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

— ungari keeles:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

— malta keeles:

"ittrattat bir-radjazzjoni" või "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

— hollandi keeles:

"doorstraald" või "door bestraling behandeld" või "met ioniserende stralen behandeld",

— poola keeles:

"napromieniony" või "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

— portugali keeles:

"irradiado" või "tratado por irradiação" või "tratado por radiação ionizante",

— slovaki keeles:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

— sloveenia keeles:

"obsevano" või "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— soome keeles:

"säteilytetty" või "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

— rootsi keeles:

"bestrålad" või "behandlad med joniserande strålning""

.

b) Artikli 10 lõikes 2 asendatakse loetelu, mis algab sõnadega "hispaania keeles" ja lõpeb sõnadega "sista förbrukningsdag", jägmise loeteluga:

"— hispaania keeles:

"fecha de caducidad"

,

— tšehhi keeles:

"spotřebujte do"

,

— taani keeles:

"sidste anvendelsesdato"

,

— saksa keeles:

"verbrauchen bis"

,

— eesti keeles:

"kõlblik kuni"

,

— kreeka keeles:

"ανάλωση μέχρι"

,

— inglise keeles:

"use by"

,

— prantsuse keeles:

"à consommer jusqu'au"

,

— itaalia keeles:

"da consumare entro"

,

— läti keeles:

"izlietot līdz"

,

— leedu keeles:

"tinka vartoti iki"

,

— ungari keeles:

"fogyasztható"

,

— malta keeles:

"uża sa"

,

— hollandi keeles:

"te gebruiken tot"

,

— poola keeles:

"należy spożyć do"

,

— portugali keeles:

"a consumir até"

,

— slovaki keeles:

"spotrebujte do"

,

— sloveenia keeles:

"porabiti do"

,

— soome keeles:

"viimeinen käyttöajankohta"

,

— rootsi keeles:

"sista förbrukningsdag"

."

.

6. 32000 L 0036: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/36/EÜ, 23. juuni 2000, inimtoiduks ettenähtud kakao- ja šokolaaditoodete kohta (EÜT L 197, 3.8.2000, lk 19).

I lisa A osa punkti 4 alapunkt d asendatakse järgmisega:

"d) Ühendkuningriik, Iirimaa ja Malta võivad lubada oma territooriumil kasutada nimetust "milk chocolate" (piimašokolaad) punktis 5 nimetatud toote tähistamiseks tingimusel, et mõistega koos esitatakse kõigil kolmel juhul iga toote puhul ettenähtud piimakuivaine kogus, kasutades sõnastust: "piimakuivaine: - vähemalt … %.""

7. 32001 L 0114: nõukogu direktiiv 2001/114/EÜ, 20. detsember 2001, teatavate inimtoiduks ettenähtud osaliselt või täielikult veetustatud piimakonservide kohta (EÜT L 15, 17.1.2002, lk 19).

II lisasse lisatakse järgmine tekst:

"k) Maltakeelne mõiste "Ħalib evaporat" tähendab I lisa punkti 1 alapunktis b määratletud toodet.

l) Maltakeelne mõiste "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" tähendab I lisa punkti 1 alapunktis c määratletud toodet.

m) Eestikeelne mõiste "koorepulber" tähendab I lisa punkti 2 alapunktis a määratletud toodet.

n) Eestikeelne mõiste "piimapulber" tähendab I lisa punkti 2 alapunktis b määratletud toodet.

o) Eestikeelne mõiste "väherasvane kondenspiim" tähendab I lisa punkti 1 alapunktis c määratletud toodet.

p) Eestikeelne mõiste "magustatud väherasvane kondenspiim" tähendab I lisa punkti 1 alapunktis f määratletud toodet.

q) Eestikeelne mõiste "väherasvane piimapulber" tähendab I lisa punkti 2 alapunktis c määratletud toodet.

r) Tšehhikeelne mõiste "zahuštěná neslazená smetana" tähendab I lisa punkti 1 alapunktis a määratletud toodet.

s) Tšehhikeelne mõiste "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" tähendab I lisa punkti 1 alapunktis b määratletud toodet.

t) Tšehhikeelne mõiste "zahuštěné neslazené polotučné mléko" tähendab I lisa punkti 1 alapunktis c määratletud toodet rasvasisaldusega 4 % kuni 4,5 % massist.

u) Tšehhikeelne mõiste "zahuštěné slazené plnotučné mléko" tähendab I lisa punkti 1 alapunktis e määratletud toodet.

v) Tšehhikeelne mõiste "zahuštěné slazené polotučné mléko" tähendab I lisa punkti 1 alapunktis f määratletud toodet rasvasisaldusega 4 % kuni 4,5 % massist.

w) Tšehhikeelne mõiste "sušená smetana" tähendab I lisa punkti 2 alapunktis a määratletud toodet.

x) Tšehhikeelne mõiste "zahuštěné slazené polotučné mléko" tähendab I lisa punkti 2 alapunktis c määratletud toodet rasvasisaldusega 14 % kuni 16 % massist."

8. 32001 R 0466: komisjoni määrus (EÜ) nr 466/2001, 8. märts 2001, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (EÜT L 77, 16.3.2001, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 32001 R 2375: nõukogu määrus (EÜ) nr 2375/2001, 29.11.2001 (EÜT L 321, 6.12.2001, lk 1),

- 32002 R 0221: komisjoni määrus (EÜ) nr 221/2002, 6.2.2002 (EÜT L 37, 7.2.2002, lk 4),

- 32002 R 0257: komisjoni määrus (EÜ) nr 257/2002, 12.2.2002 (EÜT L 41, 13.2.2002, lk 12),

- 32002 R 0472: komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2002, 12.3.2002 (EÜT L 75, 16.3.2002, lk 18),

- 32002 R 0563: komisjoni määrus (EÜ) nr 563/2002, 2.4.2002 (EÜT L 86, 3.4.2002, lk 5).

Artikli 1 lõike 1a järele lisatakse järgmine lõige:

"1b. Erandina lõikest 1 võib komisjon anda Eestile kuni 31. detsembrini 2006 üleminekuperioodi, mille jooksul võib turule tuua oma territooriumil tarbimiseks mõeldud Läänemere piirkonnast pärit kala, mille dioksiinisisaldus on kõrgem I lisa 5. jao punktis 5.2 kehtestatust. See erand tehakse vastavalt menetlusele, mis on sätestatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 315/93 (milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes) [1] artiklis 8. Selleks peab Eesti tõendama, et on täidetud Soome ja Rootsi kohta lõikes 1a kehtestatud tingimused ning et inimeste kokkupuute tase dioksiinidega ei ole Eestis kõrgem kui kõrgeim keskmine tase 30. aprilli 2004. aasta koosseisuga ühenduse mis tahes liikmesriigis.

Kui Eesti suhtes selline erand tehakse, otsustatakse selle edasine rakendamine I lisa 5. jao läbivaatamise käigus, mis on ette nähtud artikli 5 lõikes 3.

Olenemata eelöeldust rakendab Eesti vajalikke meetmeid tagamaks, et teistes liikmesriikides ei turustata kala ega kalatooteid, mis ei vasta I lisa 5. jao punktile 5.2.

K. KEMIKAALID

31967 L 0548: nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ, 27. juuni 1967, ohtlike ainete klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 196, 16.8.1967, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

- 31969 L 0081: nõukogu direktiiv 69/81/EMÜ, 13.3.1969 (EÜT L 68, 19.3.1969, lk 1),

- 31970 L 0189: nõukogu direktiiv 70/189/EMÜ, 6.3.1970 (EÜT L 59, 14.3.1970, lk 33),

- 31971 L 0144: nõukogu direktiiv 71/144/EMÜ, 22.3.1971 (EÜT L 74, 29.3.1971, lk 15),

- 31973 L 0146: nõukogu direktiiv 73/146/EMÜ, 21.5.1973 (EÜT L 167, 25.6.1973, lk 1),

- 31975 L 0409: nõukogu direktiiv 75/409/EMÜ, 24.6.1975 (EÜT L 183, 14.7.1975, lk 22),

- 31976 L 0907: komisjoni direktiiv 76/907/EMÜ, 14.7.1976 (EÜT L 360, 30.12.1976, lk 1),

- 11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- 31979 L 0370: komisjoni direktiiv 79/370/EMÜ, 30.1.1979 (EÜT L 88, 7.4.1979, lk 1),

- 31979 L 0831: nõukogu direktiiv 79/831/EMÜ, 18.9.1979 (EÜT L 259, 15.10.1979, lk 10),

- 31980 L 1189: nõukogu direktiiv 80/1189/EMÜ, 4.12.1980 (EÜT L 366, 31.12.1980, lk 1),

- 31981 L 0957: komisjoni direktiiv 81/957/EMÜ, 23.10.1981 (EÜT L 351, 7.12.1981, lk 5),

31982 L 0232: komisjoni direktiiv 82/232/EMÜ, 25.3.1982 (EÜT L 106, 21.4.1982, lk 18),

- 31983 L 0467: komisjoni direktiiv 83/467/EMÜ, 29.7.1983 (EÜT L 257, 16.9.1983, lk 1),

- 31984 L 0449: komisjoni direktiiv 84/449/EMÜ, 25.4.1984 (EÜT L 251, 19.9.1984, lk 1),

- 11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

- 31986 L 0431: komisjoni direktiiv 86/431/EMÜ, 24.6.1986 (EÜT L 247, 1.9.1986, lk 1),

- 31987 L 0432: nõukogu direktiiv 87/432/EMÜ, 3.8.1987 (EÜT L 239, 21.8.1987, lk 1),

- 31988 L 0302: komisjoni direktiiv 88/302/EMÜ, 18.11.1987 (EÜT L 133, 30.5.1988, lk 1),

- 31988 L 0490: komisjoni direktiiv 88/490/EMÜ, 22.7.1988 (EÜT L 259, 19.9.1988, lk 1),

- 31990 L 0517: nõukogu direktiiv 90/517/EMÜ, 9.10.1990 (EÜT L 287, 19.10.1990, lk 37),

- 31991 L 0325: komisjoni direktiiv 91/325/EMÜ, 1.3.1991 (EÜT L 180, 8.7.1991, lk 1),

- 31991 L 0326: komisjoni direktiiv 91/326/EMÜ, 5.3.1991 (EÜT L 180, 8.7.1991, lk 79),

- 31991 L 0410: komisjoni direktiiv 91/410/EMÜ, 22.7.1991 (EÜT L 228, 17.8.1991, lk 67),

- 31991 L 0632: komisjoni direktiiv 91/632/EMÜ, 28.10.1991 (EÜT L 338, 10.12.1991, lk 23),

- 31992 L 0032: nõukogu direktiiv 92/32/EMÜ, 30.4.1992 (EÜT L 154, 5.6.1992, lk 1),

- 31992 L 0037: komisjoni direktiiv 92/37/EMÜ, 30.4.1992 (EÜT L 154, 5.6.1992, lk 30),

- 31993 L 0021: komisjoni direktiiv 93/21/EMÜ, 27.4.1993 (EÜT L 110, 4.5.1993, lk 20),

- 31993 L 0072: komisjoni direktiiv 93/72/EMÜ, 1.9.1993 (EÜT L 258, 16.10.1993, lk 29),

- 31993 L 0101: komisjoni direktiiv 93/101/EÜ, 11.11.1993 (EÜT L 13, 15.1.1994, lk 1),

- 31993 L 0105: komisjoni direktiiv 93/105/EÜ, 25.11.1993 (EÜT L 294, 30.11.1993, lk 21),

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

- 31994 L 0069: komisjoni direktiiv 94/69/EÜ, 19.12.1994 (EÜT L 381, 31.12.1994, lk 1),

- 31996 L 0054: komisjoni direktiiv 96/54/EÜ, 30.7.1996 (EÜT L 248, 30.9.1996, lk 1),

- 31996 L 0056: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/56/EÜ, 3.9.1996 (EÜT L 236, 18.9.1996, lk 35),

- 31997 L 0069: komisjoni direktiiv 97/69/EÜ, 5.12.1997 (EÜT L 343, 13.12.1997, lk 19),

- 31998 L 0073: komisjoni direktiiv 98/73/EÜ, 18.9.1998 (EÜT L 305, 16.11.1998, lk 1),

- 31998 L 0098: komisjoni direktiiv 98/98/EÜ, 15.12.1998 (EÜT L 355, 30.12.1998, lk 1),

- 31999 L 0033: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/33/EÜ, 10.5.1999 (EÜT L 199, 30.7.1999, lk 57),

- 32000 L 0032: komisjoni direktiiv 2000/32/EÜ, 19.5.2000 (EÜT L 136, 8.6.2000, lk 1),

- 32000 L 0033: komisjoni direktiiv 2000/33/EÜ, 25.4.2000 (EÜT L 136, 8.6.2000, lk 90),

- 32001 L 0059: komisjoni direktiiv 2001/59/EÜ, 6.8.2001 (EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1).

a) I lisa eessõnas olev tabel A asendatakse järgmisega:

"TABLA A — TABULKA A — TABEL A — TABELLE A — TABEL A — ΠΙΝΑΚΑΣ A — TABLE A — TABLEAU A — TABELLA A — A TABULA — A LENTELĖ — A. TÁBLÁZAT — TABELLA A — TABEL A — TABELA A — TABELA A — TABUĽKA A — TABELA A — TAULUKKO A — TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej (Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z).

Z | Symbol | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Aργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Symbol | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium" |

b) I lisa eessõnas olev tabel B asendatakse järgmisega:

"TABLA B — TABULKA B — TABEL B — TABELLE B — TABEL B — ΠΙΝΑΚΑΣ B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — B TABULA — B LENTELĖ — B. TÁBLÁZAT — TABELLA B — TABEL B — TABELA B — TABELA B — TABUĽKA B — TABELA B — TAULUKKO B — TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

c) II lisa asendatakse järgmisega:

"ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση: Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme: Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba: Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES : Explosivo

CS : Výbušný

DA : Eksplosiv

DE : Explosionsgefährlich

ET : Plahvatusohtlik

EL : Εκρηκτικό

EN : Explosive

FR : Explosif

IT : Esplosivo

LV : Sprādzienbīstams

LT : Sprogstamoji

HU : Robbanásveszélyes

MT : Splussiv

NL : Ontplofbaar

PL : Produkt wybuchowy

PT : Explosivo

SK : Výbušný

SL : Eksplozivno

FI : Räjähtävä

SV : Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES : Comburente

CS : Oxidující

DA : Brandnærende

DE : Brandfördernd

ET : Oksüdeeriv

EL : Οξειδωτικό

EN : Oxidizing

FR : Comburant

IT : Comburente

LV : Spēcīgs oksidētājs

LT : Oksiduojanti

HU : Égést tápláló, oxidáló

MT : Iqabbad

NL : Oxyderend

PL : Produkt utleniający

PT : Comburente

SK : Oxidujúci

SL : Oksidativno

FI : Hapettava

SV : Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES : Fácilmente inflamable

CS : Vysoce hořlavý

DA : Meget brandfarlig

DE : Leichtentzündlich

ET : Väga tuleohtlik

EL : Πολύ εύφλεκτο

EN : Highly flammable

FR : Facilement inflammable

IT : Facilmente infiammabile

LV : Viegli uzliesmojošs

LT : Labai degi

HU : Tűzveszélyes

MT : Jaqbad malajr

NL : Licht ontvlambaar

PL : Produkt wysoce łatwopalny

PT : Facilmente inflamável

SK : Veľmi horľavý

SL : Lahko vnetljivo

FI : Helposti syttyvä

SV : Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES : Extremadamente inflamable

CS : Extrémně hořlavý

DA : Yderst brandfarlig

DE : Hochentzündlich

ET : Eriti tuleohtlik

EL : Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN : Extremely flammable

FR : Extrêmement inflammable

IT : Estremamente infiammabile

LV : Īpaši viegli uzliesmojošs

LT : Ypač degi

HU : Fokozottan tűzveszélyes

MT : Jaqbad malajr ħafna

NL : Zeer licht ontvlambaar

PL : Produkt skrajnie łatwopalny

PT : Extremamente inflamável

SK : Mimoriadne horľavý

SL : Zelo lahko vnetljivo

FI : Erittäin helposti syttyvä

SV : Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES : Tóxico

CS : Toxický

DA : Giftig

DE : Giftig

ET : Mürgine

EL : Τοξικό

EN : Toxic

FR : Toxique

IT : Tossico

LV : Toksisks

LT : Toksiška

HU : Mérgező

MT : Tossiku

NL : Vergiftig

PL : Produkt toksyczny

PT : Tóxico

SK : Jedovatý

SL : Strupeno

FI : Myrkyllinen

SV : Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES : Muy tóxico

CS : Vysoce toxický

DA : Meget giftig

DE : Sehr giftig

ET : Väga mürgine

EL : Πολύ τοξικό

EN : Very toxic

FR : Très toxique

IT : Molto tossico

LV : Ļoti toksisks

LT : Labai toksiška

HU : Nagyon mérgező

MT : Tossiku ħafna

NL : Zeer vergiftig

PL : Produkt bardzo toksyczny

PT : Muito tóxico

SK : Veľmi jedovatý

SL : Zelo strupeno

FI : Erittäin myrkyllinen

SV : Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES : Corrosivo

CS : Žíravý

DA : Ætsende

DE : Ätzend

ET : Sööbiv

EL : Διαβρωτικό

EN : Corrosive

FR : Corrosif

IT : Corrosivo

LV : Kodīgs

LT : Ardanti (ėsdinanti)

HU : Maró

MT : Korrużiv

NL : Bijtend

PL : Produkt żrący

PT : Corrosivo

SK : Žieravý

SL : Jedko

FI : Syövyttävä

SV : Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES : Nocivo

CS : Zdraví škodlivý

DA : Sundhedsskadelig

DE : Gesundheitsschädlich

ET : Kahjulik

EL : Επιβλαβές

EN : Harmful

FR : Nocif

IT : Nocivo

LV : Kaitīgs

LT : Kenksminga

HU : Ártalmas

MT : Jagħmel il-ħsara

NL : Schadelijk

PL : Produkt szkodliwy

PT : Nocivo

SK : Škodlivý

SL : Zdravju škodljivo

FI : Haitallinen

SV : Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES : Irritante

CS : Dráždivý

DA : Lokalirriterende

DE : Reizend

ET : Ärritav

EL : Ερεθιστικό

EN : Irritant

FR : Irritant

IT : Irritante

LV : Kairinošs

LT : Dirginanti

HU : Irritatív

MT : Irritanti

NL : Irriterend

PL : Produkt drażniący

PT : Irritante

SK : Dráždivý

SL : Dražilno

FI : Ärsyttävä

SV : Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES : Peligroso para el medio ambiente

CS : Nebezpečný pro životní prostředí

DA : Miljøfarlig

DE : Umweltgefährlich

ET : Keskkonnaohtlik

EL : Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN : Dangerous for the environment

FR : Dangereux pour l'environnement

IT : Pericoloso per l'ambiente

LV : Bīstams videi

LT : Aplinkai pavojinga

HU : Környezetre veszélyes

MT : Perikoluż għall-ambjent

NL : Milieugevaarlijk

PL : Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT : Perigoso para o ambiente

SK : Nebezpečný pre životné prostredie

SL : Okolju nevarno

FI : Ympäristölle vaarallinen

SV : Miljöfarlig"

d) III lisa asendatakse järgmisega:

"ANEXO III — PŘÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET — ANNESS III — BIJLAGE III — ZAŁĄCZNIK III — ANEXO III — PRÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES : Explosivo en estado seco.

CS : Výbušný v suchém stavu.

DA : Eksplosiv i tør tilstand.

DE : In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET : Plahvatusohtlik kuivana.

EL : Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN : Explosive when dry.

FR : Explosif à l'état sec.

IT : Esplosivo allo stato secco.

LV : Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT : Sausa gali sprogti.

HU : Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT : Jisplodi meta jinxef.

NL : In droge toestand ontplofbaar.

PL : Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT : Explosivo no estado seco.

SK : V suchom stave výbušný.

SL : Eksplozivno v suhem stanju.

FI : Räjähtävää kuivana.

SV : Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES : Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS : Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA : Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE : Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET : Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL : Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN : Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT : Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV : Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT : Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU : Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT : Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL : Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT : Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK : Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL : Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI : Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV : Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES : Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS : Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA : Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE : Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET : Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL : Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN : Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT : Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV : Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT : Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU : Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT : Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL : Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL : Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT : Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK : Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL : Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI : Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV : Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES : Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS : Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA : Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE : Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET : Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL : Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN : Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT : Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV : Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT : Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU : Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT : Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL : Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL : Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT : Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK : Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL : Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI : Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV : Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES : Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS : Zahřívání může způsobit výbuch.

DA : Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE : Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET : Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL : Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN : Heating may cause an explosion.

FR : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT : Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV : Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT : Kaitinama gali sprogti.

HU : Hő hatására robbanhat.

MT : Jista' jisplodi bis-sħana.

NL : Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL : Ogrzanie grozi wybuchem.

PT : Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK : Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL : Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI : Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV : Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES : Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS : Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA : Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE : Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET : Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL : Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN : Explosive with or without contact with air.

FR : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT : Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV : Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT : Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU : Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT : Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL : Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL : Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT : Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK : Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL : Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI : Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV : Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES : Puede provocar incendios.

CS : Může způsobit požár.

DA : Kan forårsage brand.

DE : Kann Brand verursachen.

ET : Võib põhjustada tulekahju.

EL : Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN : May cause fire.

FR : Peut provoquer un incendie.

IT : Può provocare un incendio.

LV : Var izraisīt ugunsgrēku.

LT : Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU : Tüzet okozhat.

MT : Jista' jqabbad nar.

NL : Kan brand veroorzaken.

PL : Może spowodować pożar.

PT : Pode provocar incêndio.

SK : Môže spôsobiť požiar.

SL : Lahko povzroči požar.

FI : Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV : Kan orsaka brand.

R8

ES : Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS : Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA : Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE : Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET : Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL : Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN : Contact with combustible material may cause fire.

FR : Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT : Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV : Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT : Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU : Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT : Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL : Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL : Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT : Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK : Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL : V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI : Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV : Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES : Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS : Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA : Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE : Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET : Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL : Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN : Explosive when mixed with combustible material.

FR : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT : Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV : Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT : Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU : Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT : Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL : Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL : Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT : Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK : Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL : Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI : Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV : Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES : Inflamable.

CS : Hořlavý.

DA : Brandfarlig.

DE : Entzündlich.

ET : Tuleohtlik.

EL : Εύφλεκτο.

EN : Flammable.

FR : Inflammable.

IT : Infiammabile.

LV : Uzliesmojošs.

LT : Degi.

HU : Kis mértékben tűzveszélyes.

MT : Jieħu n-nar.

NL : Ontvlambaar.

PL : Produkt łatwopalny.

PT : Inflamável.

SK : Horľavý.

SL : Vnetljivo.

FI : Syttyvää.

SV : Brandfarligt.

R11

ES : Fácilmente inflamable.

CS : Vysoce hořlavý.

DA : Meget brandfarlig.

DE : Leichtentzündlich.

ET : Väga tuleohtlik.

EL : Πολύ εύφλεκτο.

EN : Highly flammable.

FR : Facilement inflammable.

IT : Facilmente infiammabile.

LV : Viegli uzliesmojošs.

LT : Labai degi.

HU : Tűzveszélyes.

MT : Jieħu n-nar malajr.

NL : Licht ontvlambaar.

PL : Produkt wysoce łatwopalny.

PT : Facilmente inflamável.

SK : Veľmi horľavý.

SL : Lahko vnetljivo.

FI : Helposti syttyvää.

SV : Mycket brandfarligt.

R12

ES : Extremadamente inflamable.

CS : Extrémně hořlavý.

DA : Yderst brandfarlig.

DE : Hochentzündlich.

ET : Eriti tuleohtlik.

EL : Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN : Extremely flammable.

FR : Extrêmement inflammable.

IT : Estremamente infiammabile.

LV : Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT : Ypač degi.

HU : Fokozottan tűzveszélyes.

MT : Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL : Zeer licht ontvlambaar.

PL : Produkt skrajnie łatwopalny.

PT : Extremamente inflamável.

SK : Mimoriadne horľavý.

SL : Zelo lahko vnetljivo.

FI : Erittäin helposti syttyvää.

SV : Extremt brandfarligt.

R14

ES : Reacciona violentamente con el agua.

CS : Prudce reaguje s vodou.

DA : Reagerer voldsomt med vand.

DE : Reagiert heftig mit Wasser.

ET : Reageerib ägedalt veega.

EL : Αντιδρά βίαια με νερό.

EN : Reacts violently with water.

FR : Réagit violemment au contact de l'eau.

IT : Reagisce violentemente con l'acqua.

LV : Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT : Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU : Vízzel hevesen reagál.

MT : Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL : Reageert heftig met water.

PL : Reaguje gwałtownie z wodą.

PT : Reage violentamente em contacto com a água.

SK : Prudko reaguje s vodou.

SL : Burno reagira z vodo.

FI : Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV : Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES : Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS : Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA : Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE : Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET : Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL : Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN : Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR : Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT : A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV : Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT : Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU : Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT : Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL : Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL : W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT : Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK : Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL : V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI : Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV : Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES : Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS : Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA : Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE : Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET : Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL : Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN : Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR : Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT : Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV : Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT : Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU : Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT : Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL : Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL : Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT : Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK : Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL : Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI : Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV : Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES : Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS : Samovznětlivý na vzduchu.

DA : Selvantændelig i luft.

DE : Selbstentzündlich an der Luft.

ET : Isesüttiv õhu käes.

EL : Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN : Spontaneously flammable in air.

FR : Spontanément inflammable à l'air.

IT : Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV : Spontāni uzliesmo gaisā.

LT : Savaime užsideganti ore.

HU : Levegőn öngyulladó.

MT : Jaqbad waħdu fl-arja.

NL : Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL : Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT : Espontaneamente inflamável ao ar.

SK : Vznietivý na vzduchu.

SL : Samovnetljivo na zraku.

FI : Itsestään syttyvää ilmassa.

SV : Självantänder i luft.

R18

ES : Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS : Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA : Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE : Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET : Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL : Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN : In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR : Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT : Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV : Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT : Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU : A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT : Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL : Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL : Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT : Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK : Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL : Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI : Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV : Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES : Puede formar peróxidos explosivos.

CS : Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA : Kan danne eksplosive peroxider.

DE : Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET : Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL : Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN : May form explosive peroxides.

FR : Peut former des peroxydes explosifs.

IT : Può formare perossidi esplosivi.

LV : Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT : Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU : Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT : Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL : Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL : Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT : Pode formar peróxidos explosivos.

SK : Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL : Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI : Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV : Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES : Nocivo por inhalación.

CS : Zdraví škodlivý při vdechování.

DA : Farlig ved indånding.

DE : Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET : Kahjulik sissehingamisel.

EL : Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN : Harmful by inhalation.

FR : Nocif par inhalation.

IT : Nocivo per inalazione.

LV : Kaitīgs ieelpojot.

LT : Kenksminga įkvėpus.

HU : Belélegezve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL : Schadelijk bij inademing.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT : Nocivo por inalação.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí.

SL : Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI : Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV : Farligt vid inandning.

R21

ES : Nocivo en contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA : Farlig ved hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful in contact with skin.

FR : Nocif par contact avec la peau.

IT : Nocivo a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Kenksminga susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL : Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT : Nocivo em contacto com a pele.

SK : Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI : Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV : Farligt vid hudkontakt.

R22

ES : Nocivo por ingestión.

CS : Zdraví škodlivý při požití.

DA : Farlig ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET : Kahjulik allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful if swallowed.

FR : Nocif en cas d'ingestion.

IT : Nocivo per ingestione.

LV : Kaitīgs norijot.

LT : Kenksminga prarijus.

HU : Lenyelve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL : Schadelijk bij opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie po połknięciu.

PT : Nocivo por ingestão.

SK : Škodlivý po požití.

SL : Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista nieltynä.

SV : Farligt vid förtäring.

R23

ES : Tóxico por inhalación.

CS : Toxický při vdechování.

DA : Giftig ved indånding.

DE : Giftig beim Einatmen.

ET : Mürgine sissehingamisel.

EL : Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN : Toxic by inhalation.

FR : Toxique par inhalation.

IT : Tossico per inalazione.

LV : Toksisks ieelpojot.

LT : Toksiška įkvėpus.

HU : Belélegezve mérgező (toxikus).

MT : Tossiku meta jinxtamm.

NL : Vergiftig bij inademing.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT : Tóxico por inalação.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí.

SL : Strupeno pri vdihavanju.

FI : Myrkyllistä hengitettynä.

SV : Giftigt vid inandning.

R24

ES : Tóxico en contacto con la piel.

CS : Toxický při styku s kůží.

DA : Giftig ved hudkontakt.

DE : Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL : Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic in contact with skin.

FR : Toxique par contact avec la peau.

IT : Tossico a contatto con la pelle.

LV : Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Toksiška susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT : Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL : Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT : Tóxico em contacto com a pele.

SK : Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno v stiku s kožo.

FI : Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV : Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES : Tóxico por ingestión.

CS : Toxický při požití.

DA : Giftig ved indtagelse.

DE : Giftig beim Verschlucken.

ET : Mürgine allaneelamisel.

EL : Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic if swallowed.

FR : Toxique en cas d'ingestion.

IT : Tossico per ingestione.

LV : Toksisks norijot.

LT : Toksiška prarijus.

HU : Lenyelve mérgező (toxikus).

MT : Tossiku jekk jinbela'.

NL : Vergiftig bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie po połknięciu.

PT : Tóxico por ingestão.

SK : Jedovatý po požití.

SL : Strupeno pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä nieltynä.

SV : Giftigt vid förtäring.

R26

ES : Muy tóxico por inhalación.

CS : Vysoce toxický při vdechování.

DA : Meget giftig ved indånding.

DE : Sehr giftig beim Einatmen.

ET : Väga mürgine sissehingamisel.

EL : Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN : Very toxic by inhalation.

FR : Très toxique par inhalation.

IT : Molto tossico per inalazione.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot.

LT : Labai toksiška įkvėpus.

HU : Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT : Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL : Zeer vergiftig bij inademing.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT : Muito tóxico por inalação.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL : Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI : Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV : Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES : Muy tóxico en contacto con la piel.

CS : Vysoce toxický při styku s kůží.

DA : Meget giftig ved hudkontakt.

DE : Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET : Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL : Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN : Very toxic in contact with skin.

FR : Très toxique par contact avec la peau.

IT : Molto tossico a contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Labai toksiška susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT : Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL : Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT : Muito tóxico em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL : Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI : Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV : Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES : Muy tóxico por ingestión.

CS : Vysoce toxický při požití.

DA : Meget giftig ved indtagelse.

DE : Sehr giftig beim Verschlucken.

ET : Väga mürgine allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic if swallowed.

FR : Très toxique en cas d'ingestion.

IT : Molto tossico per ingestione.

LV : Ļoti toksisks norijot.

LT : Labai toksiška prarijus.

HU : Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT : Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL : Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT : Muito tóxico por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý po požití.

SL : Zelo strupeno pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV : Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES : En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS : Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA : Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE : Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET : Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL : Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN : Contact with water liberates toxic gas.

FR : Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT : A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV : Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT : Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU : Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT : Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL : Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL : W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT : Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK : Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL : V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI : Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV : Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES : Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS : Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA : Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE : Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET : Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL : Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN : Can become highly flammable in use.

FR : Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT : Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV : Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT : Naudojama gali tapti labai degi.

HU : A használat során tűzveszélyessé válik.

MT : Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL : Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL : Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT : Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK : Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL : Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI : Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV : Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES : En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS : Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA : Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE : Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET : Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL : Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN : Contact with acids liberates toxic gas.

FR : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT : A contatto con acidi libera gas tossico.

LV : Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT : Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU : Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT : Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL : Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL : W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT : Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK : Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL : V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI : Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV : Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES : En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS : Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA : Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE : Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET : Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL : Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN : Contact with acids liberates very toxic gas.

FR : Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT : A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV : Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT : Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU : Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT : Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL : Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL : W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT : Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK : Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL : V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI : Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV : Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES : Peligro de efectos acumulativos.

CS : Nebezpečí kumulativních účinků.

DA : Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE : Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET : Kumulatiivse toime oht.

EL : Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN : Danger of cumulative effects.

FR : Danger d'effets cumulatifs.

IT : Pericolo di effetti cumulativi.

LV : Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT : Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU : A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT : Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL : Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL : Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT : Perigo de efeitos cumulativos.

SK : Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL : Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI : Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV : Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES : Provoca quemaduras.

CS : Způsobuje poleptání.

DA : Ætsningsfare.

DE : Verursacht Verätzungen.

ET : Põhjustab söövitust.

EL : Προκαλεί εγκαύματα.

EN : Causes burns.

FR : Provoque des brûlures.

IT : Provoca ustioni.

LV : Rada apdegumus.

LT : Nudegina.

HU : Égési sérülést okoz.

MT : Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL : Veroorzaakt brandwonden.

PL : Powoduje oparzenia.

PT : Provoca queimaduras.

SK : Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL : Povzroča opekline.

FI : Syövyttävää.

SV : Frätande.

R35

ES : Provoca quemaduras graves.

CS : Způsobuje těžké poleptání.

DA : Alvorlig ætsningsfare.

DE : Verursacht schwere Verätzungen.

ET : Põhjustab tugevat söövitust.

EL : Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN : Causes severe burns.

FR : Provoque de graves brûlures.

IT : Provoca gravi ustioni.

LV : Rada smagus apdegumus.

LT : Stipriai nudegina.

HU : Súlyos égési sérülést okoz.

MT : Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL : Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL : Powoduje poważne oparzenia.

PT : Provoca queimaduras graves.

SK : Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL : Povzroča hude opekline.

FI : Voimakkaasti syövyttävää.

SV : Starkt frätande.

R36

ES : Irrita los ojos.

CS : Dráždí oči.

DA : Irriterer øjnene.

DE : Reizt die Augen.

ET : Ärritab silmi.

EL : Ερεθίζει τα μάτια.

EN : Irritating to eyes.

FR : Irritant pour les yeux.

IT : Irritante per gli occhi.

LV : Kairina acis.

LT : Dirgina akis.

HU : Szemizgató hatású.

MT : Jirrita l-għajnejn.

NL : Irriterend voor de ogen.

PL : Działa drażniąco na oczy.

PT : Irritante para os olhos.

SK : Dráždi oči.

SL : Draži oči.

FI : Ärsyttää silmiä.

SV : Irriterar ögonen.

R37

ES : Irrita las vías respiratorias.

CS : Dráždí dýchací orgány.

DA : Irriterer åndedrætsorganerne.

DE : Reizt die Atmungsorgane.

ET : Ärritab hingamiselundeid.

EL : Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN : Irritating to respiratory system.

FR : Irritant pour les voies respiratoires.

IT : Irritante per le vie respiratorie.

LV : Kairina elpošanas sistēmu.

LT : Dirgina kvėpavimo takus.

HU : Izgatja a légutakat.

MT : Jirrita s-sistema respiratorja.

NL : Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL : Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT : Irritante para as vias respiratórias.

SK : Dráždi dýchacie cesty.

SL : Draži dihala.

FI : Ärsyttää hengityselimiä.

SV : Irriterar andningsorganen.

R38

ES : Irrita la piel.

CS : Dráždí kůži.

DA : Irriterer huden.

DE : Reizt die Haut.

ET : Ärritab nahka.

EL : Ερεθίζει το δέρμα.

EN : Irritating to skin.

FR : Irritant pour la peau.

IT : Irritante per la pelle.

LV : Kairina ādu.

LT : Dirgina odą.

HU : Bőrizgató hatású.

MT : Jirrita l-ġilda.

NL : Irriterend voor de huid.

PL : Działa drażniąco na skórę.

PT : Irritante para a pele.

SK : Dráždi pokožku.

SL : Draži kožo.

FI : Ärsyttää ihoa.

SV : Irriterar huden.

R39

ES : Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS : Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA : Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE : Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET : Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL : Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN : Danger of very serious irreversible effects.

FR : Danger d'effets irréversibles très graves.

IT : Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV : Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT : Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU : Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL : Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL : Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK : Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL : Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI : Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV : Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES : Posibles efectos cancerígenos.

CS : Podezření na karcinogenní účinky.

DA : Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE : Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET : Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL : Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN : Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR : Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT : Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV : Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT : Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU : A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT : Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL : Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL : Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT : Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK : Možnosť karcinogénneho účinku.

SL : Možen rakotvoren učinek.

FI : Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV : Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES : Riesgo de lesiones oculares graves.

CS : Nebezpečí vážného poškození očí.

DA : Risiko for alvorlig øjenskade.

DE : Gefahr ernster Augenschäden.

ET : Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL : Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN : Risk of serious damage to eyes.

FR : Risque de lésions oculaires graves.

IT : Rischio di gravi lesioni oculari.

LV : Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT : Gali smarkiai pažeisti akis.

HU : Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT : Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL : Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL : Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT : Risco de lesões oculares graves.

SK : Riziko vážneho poškodenia očí.

SL : Nevarnost hudih poškodb oči.

FI : Vakavan silmävaurion vaara.

SV : Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES : Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS : Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA : Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE : Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET : Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN : May cause sensitization by inhalation.

FR : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT : Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV : Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT : Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU : Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT : Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL : Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT : Pode causar sensibilização por inalação.

SK : Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL : Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI : Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV : Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES : Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS : Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET : Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN : May cause sensitization by skin contact.

FR : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV : Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT : Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT : Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL : Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT : Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK : Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL : Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI : Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV : Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES : Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS : Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA : Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE : Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET : Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL : Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN : Risk of explosion if heated under confinement.

FR : Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT : Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV : Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT : Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU : Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT : Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL : Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL : Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT : Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK : Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL : Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI : Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV : Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES : Puede causar cáncer.

CS : Může vyvolat rakovinu.

DA : Kan fremkalde kræft.

DE : Kann Krebs erzeugen.

ET : Võib põhjustada vähktõbe.

EL : Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN : May cause cancer.

FR : Peut provoquer le cancer.

IT : Può provocare il cancro.

LV : Kancerogēna viela.

LT : Gali sukelti vėžį.

HU : Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT : Jista' jġib il-kanċer.

NL : Kan kanker veroorzaken.

PL : Może powodować raka.

PT : Pode causar cancro.

SK : Môže spôsobiť rakovinu.

SL : Lahko povzroči raka.

FI : Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV : Kan ge cancer.

R46

ES : Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS : Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA : Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE : Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET : Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL : Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN : May cause heritable genetic damage.

FR : Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT : Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV : Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT : Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU : Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT : Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL : Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL : Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT : Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK : Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.

SL : Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI : Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV : Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES : Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS : Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA : Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE : Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET : Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL : Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN : Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR : Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT : Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV : Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT : Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL : Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL : Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK : Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL : Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI : Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV : Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES : Puede causar cáncer por inhalación.

CS : Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA : Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE : Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET : Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL : Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN : May cause cancer by inhalation.

FR : Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT : Può provocare il cancro per inalazione.

LV : Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT : Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU : Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT : Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL : Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL : Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT : Pode causar cancro por inalação.

SK : Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL : Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI : Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV : Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS : Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA : Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE : Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET : Väga mürgine veeorganismidele.

EL : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN : Very toxic to aquatic organisms.

FR : Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT : Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV : Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT : Labai toksiška vandens organizmams.

HU : Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT : Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT : Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK : Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL : Zelo strupeno za vodne organizme.

FI : Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES : Tóxico para los organismos acuáticos.

CS : Toxický pro vodní organismy.

DA : Giftig for organismer, der lever i vand.

DE : Giftig für Wasserorganismen.

ET : Mürgine veeorganismidele.

EL : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN : Toxic to aquatic organisms.

FR : Toxique pour les organismes aquatiques.

IT : Tossico per gli organismi acquatici.

LV : Toksisks ūdens organismiem.

LT : Toksiška vandens organizmams.

HU : Mérgező a vízi szervezetekre.

MT : Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL : Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL : Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT : Tóxico para os organismos aquáticos.

SK : Jedovatý pre vodné organizmy.

SL : Strupeno za vodne organizme.

FI : Myrkyllistä vesieliöille.

SV : Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES : Nocivo para los organismos acuáticos.

CS : Škodlivý pro vodní organismy.

DA : Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE : Schädlich für Wasserorganismen.

ET : Kahjulik veeorganismidele.

EL : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN : Harmful to aquatic organisms.

FR : Nocif pour les organismes aquatiques.

IT : Nocivo per gli organismi acquatici.

LV : Kaitīgs ūdens organismiem.

LT : Kenksminga vandens organizmams.

HU : Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT : Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL : Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL : Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT : Nocivo para os organismos aquáticos.

SK : Škodlivý pre vodné organizmy.

SL : Škodljivo za vodne organizme.

FI : Haitallista vesieliöille.

SV : Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES : Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS : Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA : Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE : Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET : Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL : Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN : May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT : Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT : Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT : Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL : Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT : Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL : Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI : Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV : Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES : Tóxico para la flora.

CS : Toxický pro rostliny.

DA : Giftig for planter.

DE : Giftig für Pflanzen.

ET : Mürgine taimedele.

EL : Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN : Toxic to flora.

FR : Toxique pour la flore.

IT : Tossico per la flora.

LV : Toksisks augiem.

LT : Toksiška augmenijai.

HU : Mérgező a növényekre.

MT : Tossiku għall-flora.

NL : Vergiftig voor planten.

PL : Działa toksycznie na rośliny.

PT : Tóxico para a flora.

SK : Jedovatý pre flóru.

SL : Strupeno za rastline.

FI : Myrkyllistä kasveille.

SV : Giftigt för växter.

R55

ES : Tóxico para la fauna.

CS : Toxický pro živočichy.

DA : Giftig for dyr.

DE : Giftig für Tiere.

ET : Mürgine loomadele.

EL : Τοξικό για την πανίδα.

EN : Toxic to fauna.

FR : Toxique pour la faune.

IT : Tossico per la fauna.

LV : Toksisks dzīvniekiem.

LT : Toksiška gyvūnijai.

HU : Mérgező az állatokra.

MT : Tossiku għall-fawna.

NL : Vergiftig voor dieren.

PL : Działa toksycznie na zwierzęta.

PT : Tóxico para a fauna.

SK : Jedovatý pre faunu.

SL : Strupeno za živali.

FI : Myrkyllistä eläimille.

SV : Giftigt för djur.

R56

ES : Tóxico para los organismos del suelo.

CS : Toxický pro půdní organismy.

DA : Giftig for organismer i jordbunden.

DE : Giftig für Bodenorganismen.

ET : Mürgine mullaorganismidele.

EL : Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN : Toxic to soil organisms.

FR : Toxique pour les organismes du sol.

IT : Tossico per gli organismi del terreno.

LV : Toksisks augsnes organismiem.

LT : Toksiška dirvožemio organizmams.

HU : Mérgező a talaj szervezeteire.

MT : Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL : Vergiftig voor bodemorganismen.

PL : Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T : Tóxico para os organismos do solo.

SK : Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL : Strupeno za organizme v zemlji.

FI : Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV : Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES : Tóxico para las abejas.

CS : Toxický pro včely.

DA : Giftig for bier.

DE : Giftig für Bienen.

ET : Mürgine mesilastele.

EL : Τοξικό για τις μέλισσες.

EN : Toxic to bees.

FR : Toxique pour les abeilles.

IT : Tossico per le api.

LV : Toksisks bitēm.

LT : Toksiška bitėms.

HU : Mérgező a méhekre.

MT : Tossiku għan-naħal.

NL : Vergiftig voor bijen.

PL : Działa toksycznie na pszczoły.

PT : Tóxico para as abelhas.

SK : Jedovatý pre včely.

SL : Strupeno za čebele.

FI : Myrkyllistä mehiläisille.

SV : Giftigt för bin.

R58

ES : Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS : Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA : Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE : Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET : Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL : Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN : May cause long-term adverse effects in the environment.

FR : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT : Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV : Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT : Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU : A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT : Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL : Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT : Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK : Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL : Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI : Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV : Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES : Peligroso para la capa de ozono.

CS : Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA : Farlig for ozonlaget.

DE : Gefährlich für die Ozonschicht.

ET : Ohtlik osoonikihile.

EL : Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN : Dangerous for the ozone layer.

FR : Dangereux pour la couche d'ozone.

IT : Pericoloso per lo strato di ozono.

LV : Bīstams ozona slānim.

LT : Pavojinga ozono sluoksniui.

HU : Veszélyes az ózonrétegre.

MT : Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL : Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL : Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT : Perigoso para a camada de ozono.

SK : Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL : Nevarno za ozonski plašč.

FI : Vaarallista otsonikerrokselle.

SV : Farligt för ozonskiktet.

R60

ES : Puede perjudicar la fertilidad.

CS : Může poškodit reprodukční schopnost.

DA : Kan skade forplantningsevnen.

DE : Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET : Võib kahjustada sigivust.

EL : Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN : May impair fertility.

FR : Peut altérer la fertilité.

IT : Può ridurre la fertilità.

LV : Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT : Kenkia vaisingumui.

HU : A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT : Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL : Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL : Może upośledzać płodność.

PT : Pode comprometer a fertilidade.

SK : Môže poškodiť plodnosť.

SL : Lahko škoduje plodnosti.

FI : Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV : Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES : Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS : Může poškodit plod v těle matky.

DA : Kan skade barnet under graviditeten.

DE : Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET : Võib kahjustada loodet.

EL : Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN : May cause harm to the unborn child.

FR : Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT : Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV : Var kaitēt augļa attīstībai.

LT : Kenkia negimusiam vaikui.

HU : A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT : Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL : Kan het ongeboren kind schaden.

PL : Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT : Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK : Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL : Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI : Vaarallista sikiölle.

SV : Kan ge fosterskador.

R62

ES : Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS : Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA : Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE : Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET : Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL : Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN : Possible risk of impaired fertility.

FR : Risque possible d'altération de la fertilité.

IT : Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV : Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT : Gali pakenkti vaisingumui.

HU : A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT : Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL : Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL : Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT : Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK : Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL : Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI : Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV : Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES : Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS : Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA : Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE : Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET : Võimalik loote kahjustamise oht.

EL : Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN : Possible risk of harm to the unborn child.

FR : Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT : Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV : Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT : Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU : A születendő gyermeket károsíthatja.

MT : Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL : Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL : Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT : Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK : Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL : Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI : Voi olla vaarallista sikiölle.

SV : Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES : Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS : Může poškodit kojené dítě.

DA : Kan skade børn i ammeperioden.

DE : Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET : Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL : Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN : May cause harm to breastfed babies.

FR : Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT : Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV : Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT : Kenkia žindomam vaikui.

HU : A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT : Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL : Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL : Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT : Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK : Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL : Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI : Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV : Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES : Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS : Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA : Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET : Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL : Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN : Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR : Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT : Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV : Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT : Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU : Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL : Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT : Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK : Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL : Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI : Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV : Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET : Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL : Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN : Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV : Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT : Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU : Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT : Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL : Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT : Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK : Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL : Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI : Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES : La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA : Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE : Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET : Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL : Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN : Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT : L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV : Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT : Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU : A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT : Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL : Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT : Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK : Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL : Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI : Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES : Posibilidad de efectos irreversibles.

CS : Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA : Mulighed for varig skade på helbred.

DE : Irreversibler Schaden möglich.

ET : Pöördumatute kahjustuste oht.

EL : Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN : Possible risk of irreversible effects.

FR : Possibilité d'effets irréversibles.

IT : Possibilità di effetti irreversibili.

LV : Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT : Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU : Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL : Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL : Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK : Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL : Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI : Pysyvien vaurioiden vaara.

SV : Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES : Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS : Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA : Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE : Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET : Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL : Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN : Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR : Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT : Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV : Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT : Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU : Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT : Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL : Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL : Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT : Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK : Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL : Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI : Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV : Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES : En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS : Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA : Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE : Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET : Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL : Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN : Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR : Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT : A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV : Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT : Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU : Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT : Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL : Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL : W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT : Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK : Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL : V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI : Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV : Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES : Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA : Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR : Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT : Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES : Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS : Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA : Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET : Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful by inhalation and if swallowed.

FR : Nocif par inhalation et par ingestion.

IT : Nocivo per inalazione e ingestione.

LV : Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT : Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL : Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT : Nocivo por inalação e ingestão.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL : Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV : Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES : Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA : Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES : Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS : Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA : Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET : Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL : Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES : Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS : Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA : Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE : Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR : Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT : Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT : Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES : Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS : Toxický při vdechování a při požití.

DA : Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE : Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET : Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic by inhalation and if swallowed.

FR : Toxique par inhalation et par ingestion.

IT : Tossico per inalazione e ingestione.

LV : Toksisks ieelpojot un norijot.

LT : Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT : Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL : Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT : Tóxico por inalação e ingestão.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL : Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV : Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES : Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS : Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA : Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT : Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL : Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES : Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS : Toxický při styku s kůží a při požití.

DA : Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET : Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT : Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL : Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES : Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS : Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA : Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE : Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR : Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT : Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT : Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL : Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES : Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS : Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA : Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE : Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET : Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR : Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT : Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT : Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT : Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL : Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT : Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL : Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES : Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS : Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA : Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET : Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT : Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL : Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES : Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS : Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA : Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET : Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR : Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT : Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL : Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES : Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS : Dráždí oči a dýchací orgány.

DA : Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE : Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET : Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL : Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN : Irritating to eyes and respiratory system.

FR : Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT : Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV : Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT : Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU : Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT : Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL : Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL : Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT : Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK : Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL : Draži oči in dihala.

FI : Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV : Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES : Irrita los ojos y la piel.

CS : Dráždí oči a kůži.

DA : Irriterer øjnene og huden.

DE : Reizt die Augen und die Haut.

ET : Ärritab silmi ja nahka.

EL : Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN : Irritating to eyes and skin.

FR : Irritant pour les yeux et la peau.

IT : Irritante per gli occhi e la pelle.

LV : Kairina acis un ādu.

LT : Dirgina akis ir odą.

HU : Szem- és bőrizgató hatású.

MT : Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL : Irriterend voor de ogen en de huid.

PL : Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT : Irritante para os olhos e pele.

SK : Dráždi oči a pokožku.

SL : Draži oči in kožo.

FI : Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV : Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES : Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS : Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA : Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE : Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET : Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL : Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN : Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV : Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT : Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU : Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT : Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL : Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL : Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT : Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK : Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL : Draži oči, dihala in kožo.

FI : Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV : Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES : Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS : Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA : Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE : Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET : Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL : Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN : Irritating to respiratory system and skin.

FR : Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT : Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV : Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT : Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU : Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT : Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL : Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL : Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT : Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK : Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL : Draži dihala in kožo.

FI : Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV : Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU : Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU : Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU : Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU : Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES : Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS : Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA : Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE : Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET : Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT : Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT : Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL : Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT : Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK : Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL : Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV : Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV : Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV : Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV : Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES : Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS : Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA : Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE : Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET : Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN : Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT : Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT : Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT : Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL : Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV : Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES : Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS : Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA : Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET : Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN : Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT : Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT : Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT : Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL : Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI : Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV : Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES : Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS : Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA : Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE : Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET : Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN : Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT : Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT : Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL : Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT : Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL : Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI : Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV : Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU : Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL : Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL : Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU : Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES : Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

e) IV lisa asendatakse järgmisega:

"ANEXO IVPŘÍLOHA IVBILAG IVANHANG IVIV LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVANNEX IVANNEXE IVALLEGATO IVIV PIELIKUMSIV PRIEDASIV. MELLÉKLETANNESS IVBIJLAGE IVZAŁĄCZNIK IVANEXO IVPRÍLOHA IVPRILOGA IVLIITE IVBILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET : Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV :

Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU :

Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK :

Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET : Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV :

Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU :

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET : Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsioje vietoje.

HU :

Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET : Mitte hoida eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep away from living quarters.

FR :

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT :

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV :

Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT :

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU :

Lakóterülettől távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL :

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL :

Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT :

Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK :

Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL :

Hraniti izven bivališč.

FI :

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV :

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU :

… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT :

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK :

Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES :

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU :

… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT :

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten.

ET : Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep container tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL :

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT :

Manter o recipiente bem fechado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES :

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal suchý.

DA :

Emballagen skal opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken halten.

ET : Hoida pakend kuivana.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container dry.

FR :

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu.

LT :

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpakking droog houden.

PL :

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu suchú.

SL :

Posodo hraniti na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana.

SV :

Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET : Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT :

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL :

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL :

Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES :

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS :

Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET : Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the container sealed.

FR :

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV :

Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT :

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU :

Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT :

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL :

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL :

Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT :

Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK :

Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL :

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI :

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV :

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES :

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA :

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE :

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET : Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT :

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV :

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT :

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU :

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL :

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL :

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT :

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL :

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI :

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV :

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE :

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV :

Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

… -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT :

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL :

Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES :

Conservar alejado del calor.

CS :

Chraňte před teplem.

DA :

Må ikke udsættes for varme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET : Hoida eemal soojusallikast.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep away from heat.

FR :

Conserver à l'écart de la chaleur.

IT :

Conservare lontano dal calore.

LV :

Sargāt no sasilšanas.

LT :

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU :

Hőhatástól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL :

Verwijderd houden van warmte.

PL :

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT :

Manter afastado do calor.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL :

Varovati pred toploto.

FI :

Suojattava lämmöltä.

SV :

Får inte utsättas för värme.

S16

ES :

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS :

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA :

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET : Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT :

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV :

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT :

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU :

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL :

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT :

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL :

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV :

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES :

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA :

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE :

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET : Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep away from combustible material.

FR :

Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT :

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV :

Sargāt no degoša materiāla.

LT :

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU :

Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL :

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL :

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT :

Manter afastado de matérias combustíveis.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL :

Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV :

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES :

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS :

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA :

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET : Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Handle and open container with care.

FR :

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT :

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV :

Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT :

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU :

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT :

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL :

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL :

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT :

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK :

S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL :

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI :

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV :

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durante su utilización.

CS :

Nejezte a nepijte při používání.

DA :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET : Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eat or drink.

FR :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV :

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU :

Használat közben enni, inni nem szabad.

MT :

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer nem beber durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL :

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES :

No fumar durante su utilización.

CS :

Nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET : Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non fumare durante l'impiego.

LV :

Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nerūkyti.

HU :

Használat közben tilos a dohányzás.

MT :

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL :

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nefajčite.

SL :

Med uporabo ne kaditi.

FI :

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Rök inte under hanteringen.

S22

ES :

No respirar el polvo.

CS :

Nevdechujte prach.

DA :

Undgå indånding af støv.

DE :

Staub nicht einatmen.

ET : Vältida tolmu sissehingamist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breathe dust.

FR :

Ne pas respirer les poussières.

IT :

Non respirare le polveri.

LV :

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU :

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inademen.

PL :

Nie wdychać pyłu.

PT :

Não respirar as poeiras.

SK :

Nevdychujte prach.

SL :

Ne vdihavati prahu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av damm.

S23

ES :

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA :

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET : Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL :

Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT :

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL :

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI :

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES :

Evítese el contacto con la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží.

DA :

Undgå kontakt med huden.

DE :

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET : Vältida kokkupuudet nahaga.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Avoid contact with skin.

FR :

Éviter le contact avec la peau.

IT :

Evitare il contatto con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT :

Vengti patekimo ant odos.

HU :

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL :

Aanraking met de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT :

Evitar o contacto com a pele.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV :

Undvik kontakt med huden.

S25

ES :

Evítese el contacto con los ojos.

CS :

Zamezte styku s očima.

DA :

Undgå kontakt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET : Vältida silma sattumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with eyes.

FR :

Éviter le contact avec les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT :

Vengti patekimo į akis.

HU :

Kerülni kell a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT :

Evitar o contacto com os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s očami.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV :

Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES :

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS :

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE :

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET : Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT :

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV :

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT :

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU :

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL :

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT :

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK :

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS :

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA :

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET : Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Take off immediately all contaminated clothing.

FR :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV :

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT :

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT :

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL :

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT :

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK :

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL :

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI :

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV :

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES :

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET : Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL :

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT :

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK :

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES :

No tirar los residuos por el desagüe.

CS :

Nevylévejte do kanalizace.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET : Mitte valada kanalisatsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drains.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature.

LV :

Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją.

HU :

Csatornába engedni nem szabad.

MT :

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto.

SK :

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i avloppet.

S30

ES :

No echar jamás agua a este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA :

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE :

Niemals Wasser hinzugießen.

ET : Kemikaalile vett mitte lisada.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never add water to this product.

FR :

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT :

Non versare acqua sul prodotto.

LV :

Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU :

Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT :

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL :

Nooit water op deze stof gieten.

PL :

Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT :

Nunca adicionar água a este produto.

SK :

Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL :

Nikoli dolivati vode.

FI :

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV :

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS :

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA :

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE :

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET : Vältida staatilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Take precautionary measures against static discharges.

FR :

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT :

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV :

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT :

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU :

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL :

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL :

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT :

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK :

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL :

Preprečiti statično naelektrenje.

FI :

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV :

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET : Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT :

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL :

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv.

DA :

Brug særligt arbejdstøj.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET : Kanda sobivat kaitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Wear suitable protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU :

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usar vestuário de protecção adequado.

SK :

Noste vhodný ochranný odev.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guantes adecuados.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET : Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Wear suitable gloves.

FR :

Porter des gants appropriés.

IT :

Usare guanti adatti.

LV :

Strādāt aizsargcimdos.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adatt.

NL :

Draag geschikte handschoenen.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar luvas adequadas.

SK :

Noste vhodné rukavice.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES :

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS :

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE :

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET : Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL :

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN :

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT :

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV :

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT :

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU :

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT :

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL :

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL :

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT :

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK :

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL :

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES :

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA :

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET : Kanda silmade/näokaitset.

EL :

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear eye/face protection.

FR :

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT :

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL :

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL :

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK :

Použite ochranu očí a tváre.

SL :

Nositi zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES :

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS :

Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA :

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE :

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET : Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL :

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT :

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV :

Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT :

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT :

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK :

Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL :

Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI :

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES :

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS :

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA :

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE :

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET : Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN :

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR :

En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT :

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV :

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT :

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU :

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT :

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL :

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL :

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT :

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK :

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL :

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI :

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES :

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA :

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET : Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL :

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT :

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL :

Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT :

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL :

Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI :

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES :

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS :

V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA :

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE :

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET : Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN :

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR :

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT :

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV :

Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT :

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU :

Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT :

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL :

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL :

W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT :

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK :

V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL :

Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI :

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV :

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES :

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS :

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA :

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE :

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET : Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN :

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT :

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV :

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT :

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU :

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT :

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL :

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL :

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT :

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK :

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL :

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI :

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV :

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES :

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET : Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN :

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT :

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL :

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES :

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

… °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES :

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA :

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE :

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR :

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT :

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT :

Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT :

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV :

Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA :

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE :

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET : Hoida ainult originaalpakendis.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN :

Keep only in the original container.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT :

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU :

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI :

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES :

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS :

Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET : Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT :

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV :

Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT :

Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU :

…val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie mieszać z … (określi producent).

PT :

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK :

Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI :

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV :

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES :

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS :

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA :

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE :

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET : Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL :

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN :

Use only in well-ventilated areas.

FR :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT :

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV :

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT :

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU :

Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT :

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL :

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL :

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT :

Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK :

Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL :

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV :

Sörj för god ventilation.

S52

ES :

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS :

Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA :

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE :

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET : Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL :

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN :

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR :

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT :

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV :

Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT :

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU :

Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT :

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL :

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL :

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT :

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK :

Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL :

Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI :

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV :

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES :

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS :

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA :

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE :

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET : Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL :

Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN :

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR :

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT :

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV :

Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT :

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU :

Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT :

Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL :

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL :

Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT :

Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK :

Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL :

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI :

Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV :

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES :

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET : Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR :

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES :

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS :

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA :

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE :

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET : Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL :

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN :

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR :

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT :

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV :

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT :

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU :

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT :

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL :

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL :

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT :

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK :

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL :

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI :

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV :

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES :

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS :

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA :

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE :

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET : Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL :

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN :

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR :

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT :

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV :

Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT :

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU :

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT :

Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL :

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL :

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT :

Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK :

Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL :

Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI :

Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV :

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES :

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA :

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE :

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET : Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN :

This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR :

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT :

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV :

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT :

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU :

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL :

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL :

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT :

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK :

Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL :

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV :

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES :

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS :

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA :

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET : Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL :

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN :

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT :

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT :

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU :

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT :

Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL :

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL :

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT :

Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK :

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL :

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI :

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV :

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES :

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET : Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN :

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT :

Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL :

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES :

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS :

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA :

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE :

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET : Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN :

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR :

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT :

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV :

Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT :

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU :

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT :

F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL :

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL :

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT :

Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK :

Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL :

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI :

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV :

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES :

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS :

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA :

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE :

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET : Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN :

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR :

En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT :

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV :

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT :

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU :

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT :

Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL :

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL :

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT :

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK :

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL :

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI :

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV :

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S-mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki S

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES :

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE :

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET : Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN :

Keep locked up and out of the reach of children.

FR :

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT :

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV :

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT :

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU :

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT :

Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL :

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT :

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES :

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA :

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET : Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL :

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep container tightly closed in a cool place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU :

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL :

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT :

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI :

Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET : Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET : Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container tightly closed and dry.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL :

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT :

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET : Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL :

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN :

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL :

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT :

Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES :

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET : Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL :

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN :

When using do not eat, drink or smoke.

FR :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV :

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU :

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT :

Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL :

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI :

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES :

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží a očima.

DA :

Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET : Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL :

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with skin and eyes.

FR :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT :

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU :

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT :

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL :

Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV :

Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES :

Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET : Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT :

Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK :

Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL :

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET : Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN :

Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET : Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES :

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET : Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN :

Wear suitable protective clothing and gloves.

FR :

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL :

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES :

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET : Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES :

Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET : Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES :

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET : Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR :

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET : Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

2. ISIKUTE VABA LIIKUMINE

A. SOTSIAALKINDLUSTUS

1. 31971 R 1408: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71, 14. juuni 1971, sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2); muudetud ja viimati ajakohastatud järgmiste aktidega:

- 31997 R 0118: nõukogu määrus (EÜ) nr 118/97, 2.12.1996 (EÜT L 28, 30.1.1997, lk 1); muudetud hiljem järgmiste aktidega:

- 31997 R 1290: nõukogu määrus (EÜ) nr 1290/97, 27.6.1997 (EÜT L 176, 4.7.97, lk 1),

- 31998 R 1223: nõukogu määrus (EÜ) nr 1223/98, 4.6.1998 (EÜT L 168, 13.6.1998, lk 1),

- 31998 R 1606: nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/98, 29.6.1998 (EÜT L 209, 25.7.1998, lk 1),

- 31999 R 0307: nõukogu määrus (EÜ) nr 307/1999, 8.2.1999 (EÜT L 38, 12.2.1999, lk 1),

- 31999 R 1399: nõukogu määrus (EÜ) nr 1399/1999, 29.4.1999 (EÜT L 164, 30.6.1999, lk 1),

- 32001 R 1386: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1386/2001, 5.6.2001 (EÜT L 187, 10.7.2001, lk 1).

a) Artikli 82 (B) lõikes 1 asendatakse arv "90" arvuga "150";

b) "I lisa I osa "Töötajad ja/või füüsilisest isikust ettevõtjad (määruse artikli 1 punkti a alapunktid ii ja iii)" muudetakse järgmiselt:"

i) pealkirja "A. BELGIA" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Ei kohaldata."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"E. EESTI

Ei kohaldata."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"K. KÜPROS

Ei kohaldata.

L. LÄTI

Ei kohaldata.

M. LEEDU

Ei kohaldata."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"O. UNGARI.

Ei kohaldata.

P. MALTA

Isikuid, kes on 1987. aasta sotsiaalkindlustusseaduse (318. ptk) tähenduses füüsilisest isikust ettevõtjad või vabakutselised, peetakse füüsilisest isikust ettevõtjaks määruse artikli 1 punkti a alapunkti ii tähenduses."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"S. POOLA

Ei kohaldata."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

Ei kohaldata.

V. SLOVAKKIA

Ei kohaldata."

;

c) I lisa II osa "Pereliikmed (määruse artikli 1 punkti f teine lause)" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Määruse III jaotise 1. peatüki kohaste mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse kindlaksmääramisel tähendab väljend "pereliige" abikaasat ja/või ülalpeetavat last, nagu need on määratletud riikliku sotsiaalabi seaduses nr 117/1995 Sb."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"E. EESTI

Ei kohaldata."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"K. KÜPROS

Ei kohaldata.

L. LÄTI

Määruse III jaotise 1. peatüki kohaste mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse kindlaksmääramisel tähendab väljend "pereliige" abikaasat ja alla 18aastast last.

M. LEEDU

Määruse III jaotise 1. peatüki kohaste mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse kindlaksmääramisel tähendab väljend "pereliige" abikaasat ja alla 18aastast last."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"O. UNGARI

Ei kohaldata.

P. MALTA

Ei kohaldata."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"S. POOLA

Ei kohaldata."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

Ei kohaldata.

V. SLOVAKKIA

Määruse III jaotise 1. peatüki kohaste mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse kindlaksmääramisel tähendab väljend "pereliige" abikaasat ja/või ülalpeetavat last, nagu need on määratletud lapsetoetuste ja täiendavate lapsetoetuste seaduses."

;

d) II lisa I osa "Määruse reguleerimisalast artikli 1 punkti j neljanda lõigu alusel välja arvatud eriskeemid füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Ei kohaldata."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"E. EESTI

Ei kohaldata."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"K. KÜPROS

1. Erapraksisega arstide pensioniskeemid, mis on loodud 1967. aasta meditsiiniseaduse (ühingud, distsipliin ja pensionifond) (seadus 16/67; muudetud redaktsioonis) alusel antud 1999. aasta meditsiinimäärusega (pensionid ja toetused) (P.I. 295/99).

2. Advokaatide pensioniskeemid, mis on loodud advokaadiseaduse (pensionid ja toetused) (2. ptk; muudetud redaktsioonis) alusel antud 1966. aasta advokaadimäärusega (P.I. 642/66; muudetud redaktsioonis).

L. LÄTI

Ei kohaldata.

M. LEEDU

Ei kohaldata."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"O. UNGARI

Ei kohaldata.

P. MALTA

Ei kohaldata."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all oleva lõigu järele lisatakse:

"S. POOLA

Ei kohaldata."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all olevate sõnade "Ei kohaldata." järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

Ei kohaldata.

V. SLOVAKKIA

Ei kohaldata."

;

e) II lisa II osa "Määruse reguleerimisalast artikli 1 punkti u alapunkti i alusel välja arvatud spetsiaalsed sünni- või lapsendamistoetused" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Sünnitoetus."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"E. EESTI

Sünnitoetus."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"K. KÜPROS

Ei ole.

L. LÄTI

Sünnitoetus.

M. LEEDU

Sünnitoetus."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"O. UNGARI

Sünnitoetus.

P. MALTA

Ei ole."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"S. POOLA

Sünnitoetus ühekordse sotsiaalabina ( 29. novembri 1990. aasta sotsiaalabiseadus)."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

Sünnitoetus.

V. SLOVAKKIA

Sünnitoetus."

;

f) II lisa III osa "Mitteosamakselised erihüvitised artikli 4 lõikes 2b määratletud tähenduses, mis ei kuulu määruse reguleerimisalasse" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Ei ole."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"E. EESTI

Ei ole."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"K. KÜPROS

Ei ole.

L. LÄTI

Ei ole.

M. LEEDU

Ei ole."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"O. UNGARI

Ei ole.

P. MALTA

Ei ole."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all oleva lõigu järele lisatakse:

"S. POOLA

Ei ole."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

Ei ole.

V. SLOVAKKIA

Ei ole."

;

g) IIa lisa "Mitteosamakselised erihüvitised (määruse artikkel 10a)" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Sotsiaaltoetus (riikliku sotsiaalabi seadus nr 117/1995 Sb.)."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"E. EESTI

a) Puudega täiskasvanu toetus ( 27. jaanuari 1999. aasta puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus).

b) Töötu riiklik abiraha ( 1. oktoobril 2000 jõustunud töötu sotsiaalse kaitse seadus)."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"K. KÜPROS

a) Sotsiaalpension (1995. aasta sotsiaalpensioniseadus (seadus 25(I)/95); muudetud redaktsioonis).

b) Toetus raske liikumispuude korral (ministrite nõukogu 16. oktoobri 1992. aasta otsus nr 38.210, 1. augusti 1994. aasta otsus nr 41.370, 11. juuni 1997. aasta otsus nr 46.183 ja 16. mai 2001. aasta otsus nr 53.675).

c) Eritoetus pimedatele (1996. aasta eritoetuste seadus (seadus 77(I)/96); muudetud redaktsioonis).

L. LÄTI

a) Riiklik sotsiaalkindlustushüvitis ( 26. oktoobri 1995. aasta sotsiaalabiseadus).

b) Liikumispuudega inimestele transpordikulude katmiseks makstav toetus ( 26. oktoobri 1995. aasta sotsiaalabiseadus).

M. LEEDU

a) Sotsiaalpension (1994. aasta sotsiaalpensioniseadus).

b) Transpordihüvitis liikumisraskustega isikutele (2000. aasta transpordihüvitise seaduse artikkel 7)."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"O. UNGARI

a) Invaliidsustoetus (invaliidsustoetust käsitlev ministrite nõukogu määrus nr 83/1987 (XII 27)).

b) Mitteosamakseline vanadustoetus (sotsiaalhaldust ja sotsiaalhüvitisi käsitlev 1993. aasta seadus III).

c) Transporditoetus (raske füüsilise puudega inimeste transporditoetusi käsitlev valitsuse määrus nr 164/1995 (XII 27)).

P. MALTA

a) Täiendav toetus (1987. aasta sotsiaalkindlustusseaduse artikkel 73 (318. ptk)).

b) Vanaduspension (1987. aasta sotsiaalkindlustusseadus (318. ptk))."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"S. POOLA

Sotsiaalpension ( 29. novembri 1990. aasta sotsiaalabiseadus)."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

a) Riiklik pension ( 23. detsembri 1999. aasta pensioni- ja invaliidsuskindlustuse seadus).

b) Pensionäride toimetulekutoetus ( 23. detsembri 1999. aasta pensioni- ja invaliidsuskindlustuse seadus).

c) Ülalpidamistoetus ( 23. detsembri 1999. aasta pensioni- ja invaliidsuskindlustuse seadus).

V. SLOVAKKIA

Pensioni kui ainsa sissetulekuallika korrigeerimine (seadus nr 100/1988 Zb.)."

;

h) III lisa A osa "Sotsiaalkindlustuskonventsioonide sätted, mida kohaldatakse, olenemata määruse artiklist 6 (määruse artikli 7 lõike 2 punkt c)" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "1. BELGIA - TAANI" kandva lõigu ette lisatakse:

"1. BELGIA - TŠEHHI VABARIIK

Konventsiooni ei ole."

;

ii) pealkirja "BELGIA - TAANI" järjekorranumber "1" muudetakse numbriks "2" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"3. BELGIA - SAKSAMAA"

;

iii) pealkirja "3. BELGIA - SAKSAMAA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"4. BELGIA - EESTI

Konventsiooni ei ole."

;

iv) pealkirjad 3-7 koos vastavate lõikudega nummerdatakse ja järjestatakse ümber järgmiselt:

"5. BELGIA - KREEKA"

"6. BELGIA - HISPAANIA"

"7. BELGIA - PRANTSUSMAA"

"8. BELGIA - IIRIMAA"

"9. BELGIA - ITAALIA"

;

v) lõigu pealkirjaga "9. BELGIA - TAANI" järele lisatakse:

"10. BELGIA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

11. BELGIA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

12. BELGIA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

vi) pealkirja "BELGIA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "8" muudetakse numbriks "13" ning lisatakse:

"14. BELGIA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

15. BELGIA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

vii) pealkirja "BELGIA - MADALMAAD" järjekorranumber "9" muudetakse numbriks "16" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"17. BELGIA - AUSTRIA"

;

viii) pealkirja "17. BELGIA - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"18. BELGIA - POOLA

Ei ole."

;

ix) pealkirja "BELGIA - PORTUGAL" järjekorranumber "11" muudetakse numbriks "19" ning lisatakse:

"20. BELGIA - SLOVEENIA

Ei ole.

21. BELGIA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

x) pealkirja "BELGIA - SOOME" järjekorranumber "12" muudetakse numbriks "22" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"23. BELGIA - ROOTSI"

"24. BELGIA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

xi) pealkirja "24. BELGIA - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"25. TŠEHHI VABARIIK - TAANI

Konventsiooni ei ole.

26. TŠEHHI VABARIIK - SAKSAMAA

Konventsiooni ei ole.

27. TŠEHHI VABARIIK - EESTI

Konventsiooni ei ole.

28. TŠEHHI VABARIIK - KREEKA

Ei ole.

29. TŠEHHI VABARIIK - HISPAANIA

Ei ole.

30. TŠEHHI VABARIIK - PRANTSUSMAA

Ei ole.

31. TŠEHHI VABARIIK - IIRIMAA

Konventsiooni ei ole.

32. TŠEHHI VABARIIK - ITAALIA

Konventsiooni ei ole.

33. TŠEHHI VABARIIK - KÜPROS

Ei ole.

34. TŠEHHI VABARIIK - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

35. TŠEHHI VABARIIK - LEEDU

Ei ole.

36. TŠEHHI VABARIIK - LUKSEMBURG

Ei ole.

37. TŠEHHI VABARIIK - UNGARI

Ei ole.

38. TŠEHHI VABARIIK - MALTA

Konventsiooni ei ole.

39. TŠEHHI VABARIIK - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

40. TŠEHHI VABARIIK - AUSTRIA

20. juuli 1999. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 32 lõige 3.

41. TŠEHHI VABARIIK - POOLA

Ei ole.

42. TŠEHHI VABARIIK - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

43. TŠEHHI VABARIIK - SLOVEENIA

Ei ole.

44. TŠEHHI VABARIIK - SLOVAKKIA

29. oktoobri 1992. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 20.

45. TŠEHHI VABARIIK - SOOME

Konventsiooni ei ole.

46. TŠEHHI VABARIIK - ROOTSI

Konventsiooni ei ole.

47. TŠEHHI VABARIIK - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

xii) pealkirja "TAANI - SAKSAMAA" järjekorranumber "15" muudetakse numbriks "48" ning lisatakse:

"49. TAANI - EESTI

Konventsiooni ei ole."

;

xiii) pealkirjad 16-20 koos vastavate lõikudega nummerdatakse ja järjestatakse ümber järgmiselt:

"50. TAANI - KREEKA"

"51. TAANI - HISPAANIA"

"52. TAANI - PRANTSUSMAA"

"53. TAANI - IIRIMAA"

"54. TAANI - ITAALIA"

;

xiv) pealkirja "54. TAANI - ITAALIA" all olevate sõnade "Konventsiooni ei ole." järele lisatakse:

"55. TAANI - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

56. TAANI - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

57. TAANI - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

xv) pealkirja "TAANI - LUKSEMBURG" järjekorranumber "21" muudetakse numbriks "58" ning lisatakse:

"59. TAANI - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

60. TAANI - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

xvi) pealkirja "TAANI - MADALMAAD" järjekorranumber "22" muudetakse numbriks "61" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"62. TAANI - AUSTRIA"

;

xvii) pealkirja "62. TAANI - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"63. TAANI - POOLA

Konventsiooni ei ole."

;

xviii) pealkirja "TAANI - PORTUGAL" järjekorranumber "24" muudetakse numbriks "64" ning lisatakse:

"65. TAANI - SLOVEENIA

Ei ole.

66. TAANI - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

xix) pealkirja "TAANI - SOOME" järjekorranumber "25" muudetakse numbriks "67" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"68. TAANI - ROOTSI"

"69. TAANI - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

xx) pealkirja "69. TAANI - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"70. SAKSAMAA - EESTI

Konventsiooni ei ole."

;

xxi) pealkirjad 28-32 koos vastavate lõikudega nummerdatakse ja järjestatakse ümber järgmiselt:

"71. SAKSAMAA - KREEKA"

"72. SAKSAMAA - HISPAANIA"

"73. SAKSAMAA - PRANTSUSMAA"

"74. SAKSAMAA - IIRIMAA"

"75. SAKSAMAA - ITAALIA"

;

xxii) pealkirja "75. SAKSAMAA - ITAALIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"76. SAKSAMAA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

77. SAKSAMAA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

78. SAKSAMAA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

xxiii) pealkirja "SAKSAMAA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "33" muudetakse numbriks "79" ning lisatakse:

"80. SAKSAMAA - UNGARI

a) 2. mai 1998. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 27 lõige 3 ja artikli 40 lõike 1 punkt b.

b) Nimetatud konventsiooni lõpp-protokolli punkt 16.

81. SAKSAMAA - MALTA

Konventsiooni ei ole;"

;

xxiv) pealkirja "SAKSAMAA - MADALMAAD" järjekorranumber "34" muudetakse numbriks "82" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"83. SAKSAMAA - AUSTRIA"

;

xxv) pealkirja "83. SAKSAMAA - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"84. SAKSAMAA - POOLA

a) Vanadus- ja töövigastuseraldisi käsitlev 9. oktoobri 1975. aasta konventsiooni tingimustel ja ulatuses, mis on määratletud 8. detsembri 1990. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 27 lõigetes 2-4.

b) 8. detsembri 1990. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 11 lõige 3, artikli 19 lõige 4, artikli 27 lõige 5 ja artikli 28 lõige 2."

;

xxvi) pealkirja "SAKSAMAA - PORTUGAL" järjekorranumber "36" muudetakse numbriks "85" ning lisatakse:

"86. SAKSAMAA - SLOVEENIA

a) 24. septembri 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 42.

b) Nimetatud konventsiooni lõpp-protokolli punkt 15.

87. SAKSAMAA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

xxvii) pealkirja "SAKSAMAA - SOOME" järjekorranumber "37" muudetakse numbriks "88" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"89. SAKSAMAA - ROOTSI"

"90. SAKSAMAA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

xxviii) pealkirja "90. SAKSAMAA - ÜHENDKUNINGRIIK" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"91. EESTI - KREEKA

Konventsiooni ei ole.

92. EESTI - HISPAANIA

Konventsiooni ei ole.

93. EESTI - PRANTSUSMAA

Konventsiooni ei ole.

94. EESTI - IIRIMAA

Konventsiooni ei ole.

95. EESTI - ITAALIA

Konventsiooni ei ole.

96. EESTI - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

97. EESTI - LÄTI

Ei ole.

98. EESTI - LEEDU

Ei ole.

99. EESTI - LUKSEMBURG

Konventsiooni ei ole.

100. EESTI - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

101. EESTI - MALTA

Konventsiooni ei ole.

102. EESTI - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

103. EESTI - AUSTRIA

Konventsiooni ei ole.

104. EESTI - POOLA

Konventsiooni ei ole.

105. EESTI - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

106. EESTI - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

107. EESTI - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole.

108. EESTI - SOOME

Ei ole.

109. EESTI - ROOTSI

Ei ole.

110. EESTI - ÜHENDKUNINGRIIK

Konventsiooni ei ole."

;

xxix) pealkirjad 41, 51, 61 ja 62 koos vastavate lõikudega nummerdatakse ja järjestatakse ümber järgmiselt:

"111. KREEKA - HISPAANIA"

"112. KREEKA - PRANTSUSMAA"

"113. KREEKA - IIRIMAA"

"114. KREEKA - ITAALIA"

;

xxx) pealkirja "114. KREEKA - ITAALIA" all olevate sõnade "Konventsiooni ei ole." järele lisatakse:

"115. KREEKA - KÜPROS

Ei ole.

116. KREEKA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

117. KREEKA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

xxxi) pealkirja "KREEKA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "63" muudetakse numbriks "118" ning lisatakse:

"119. KREEKA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

120. KREEKA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

xxxii) pealkirja "KREEKA - MADALMAAD" järjekorranumber "64" muudetakse numbriks "121" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"122. KREEKA - AUSTRIA"

;

xxxiii) pealkirja "122. KREEKA - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"123. KREEKA - POOLA

Ei ole."

;

xxxiv) pealkirja "KREEKA - PORTUGAL" järjekorranumber "66" muudetakse numbriks "124" ning lisatakse:

"125. KREEKA - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

126. KREEKA - SLOVAKKIA

Ei ole."

;

xxxv) pealkirja "KREEKA - SOOME" järjekorranumber "67" muudetakse numbriks "127" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"128. KREEKA - ROOTSI"

"129. KREEKA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

xxxvi) pealkirja "HISPAANIA - PRANTSUSMAA" järjekorranumber "40" muudetakse numbriks "130" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"131. HISPAANIA - IIRIMAA"

"132. HISPAANIA - ITAALIA"

;

xxxvii) lõigu pealkirjaga "132. HISPAANIA - ITAALIA" järele lisatakse:

"133. HISPAANIA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

134. HISPAANIA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

135. HISPAANIA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

xxxviii) pealkirja "HISPAANIA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "44" muudetakse numbriks "136" ning lisatakse:

"137. HISPAANIA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

138. HISPAANIA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

xxxix) pealkirja "HISPAANIA - MADALMAAD" järjekorranumber "45" muudetakse numbriks "139" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"140. HISPAANIA - AUSTRIA"

;

xl) pealkirja "140. HISPAANIA - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"141. HISPAANIA - POOLA

Ei ole."

;

xli) pealkirja "HISPAANIA - PORTUGAL" järjekorranumber "47" muudetakse numbriks "142" ning lisatakse:

"143. HISPAANIA - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

144. HISPAANIA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

xlii) pealkirja "HISPAANIA - SOOME" järjekorranumber "48" muudetakse numbriks "145" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"146. HISPAANIA - ROOTSI"

"147. HISPAANIA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

xliii) pealkirja "PRANTSUSMAA - IIRIMAA" järjekorranumber "52" muudetakse numbriks "148" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"149. PRANTSUSMAA - ITAALIA"

;

xliv) pealkirja "149. PRANTSUSMAA - ITAALIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"150. PRANTSUSMAA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

151. PRANTSUSMAA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

152. PRANTSUSMAA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

xlv) pealkirja "PRANTSUSMAA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "54" muudetakse numbriks "153" ning lisatakse:

"154. PRANTSUSMAA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

155. PRANTSUSMAA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

xlvi) pealkirja "PRANTSUSMAA - MADALMAAD" järjekorranumber "55" muudetakse numbriks "156" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"157. PRANTSUSMAA - AUSTRIA"

;

xlvii) pealkirja "157. PRANTSUSMAA - AUSTRIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"158. PRANTSUSMAA - POOLA

Ei ole."

;

xlviii) pealkirja "PRANTSUSMAA - PORTUGAL" järjekorranumber "57" muudetakse numbriks "159" ning lisatakse:

"160. PRANTSUSMAA - SLOVEENIA

Ei ole.

161. PRANTSUSMAA - SLOVAKKIA

Ei ole."

;

xlix) pealkirja "PRANTSUSMAA - SOOME" järjekorranumber "58" muudetakse numbriks "162" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"163. PRANTSUSMAA - ROOTSI"

"164. PRANTSUSMAA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

l) pealkirja "IIRIMAA - ITAALIA" järjekorranumber "70" muudetakse numbriks "165" ning lisatakse:

"166. IIRIMAA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

167. IIRIMAA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

168. IIRIMAA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

li) pealkirja "IIRIMAA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "71" muudetakse numbriks "169" ning lisatakse:

"170. IIRIMAA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

171. IIRIMAA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

lii) pealkirja "IIRIMAA - MADALMAAD" järjekorranumber "72" muudetakse numbriks "172" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"173. IIRIMAA - AUSTRIA"

;

liii) pealkirja "173. IIRIMAA - AUSTRIA" all oleva lõigu järele lisatakse:

"174. IIRIMAA - POOLA

Konventsiooni ei ole."

;

liv) pealkirja " IIRIMAA - PORTUGAL" järjekorranumber "74" muudetakse numbriks "175" ning lisatakse:

"176. IIRIMAA - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

177. IIRIMAA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

lv) pealkirja "IIRIMAA - SOOME" järjekorranumber "75" muudetakse numbriks "178" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"179. IIRIMAA - ROOTSI"

"180. IIRIMAA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lvi) pealkirja "180. IIRIMAA - ÜHENDKUNINGRIIK" all oleva lõigu järele lisatakse:

"181. ITAALIA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

182. ITAALIA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

183. ITAALIA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

lvii) pealkirja "ITAALIA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "78" muudetakse numbriks "184" ning lisatakse:

"185. ITAALIA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

186. ITAALIA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

lviii) pealkirja "ITAALIA - MADALMAAD" järjekorranumber "79" muudetakse numbriks "187" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"188. ITAALIA - AUSTRIA"

;

lix) pealkirja "188. ITAALIA - AUSTRIA" all oleva lõigu järele lisatakse:

"189. ITAALIA - POOLA

Konventsiooni ei ole."

;

lx) pealkirja "ITAALIA - PORTUGAL" järjekorranumber "81" muudetakse numbriks "190" ning lisatakse:

"191. ITAALIA - SLOVEENIA

a) Vastastikuste sotsiaalkindlustusalaste kohustuste reguleerimise leping rahulepingu XIV lisa punkti 7 põhjal (sõlmitud 5. veebruaril 1959 nootide vahetamise teel).

b) Endist Trieste vabaterritooriumi B-tsooni käsitleva 7. juuli 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 45 lõige 3.

192. ITAALIA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

lxi) pealkirja "ITAALIA - SOOME" järjekorranumber "82" muudetakse numbriks "193" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"194. ITAALIA - ROOTSI"

"195. ITAALIA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxii) pealkirja "195. ITAALIA - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"196. KÜPROS - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

197. KÜPROS - LEEDU

Konventsiooni ei ole.

198. KÜPROS - LUKSEMBURG

Konventsiooni ei ole.

199. KÜPROS - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

200. KÜPROS - MALTA

Konventsiooni ei ole.

201. KÜPROS - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

202. KÜPROS - AUSTRIA

Ei ole.

203. KÜPROS - POOLA

Konventsiooni ei ole.

204. KÜPROS - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

205. KÜPROS - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

206. KÜPROS - SLOVAKKIA

Ei ole.

207. KÜPROS - SOOME

Konventsiooni ei ole.

208. KÜPROS - ROOTSI

Konventsiooni ei ole.

209. KÜPROS - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxiii) pealkirja "209. KÜPROS - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"210. LÄTI - LEEDU

Ei ole.

211. LÄTI - LUKSEMBURG

Konventsiooni ei ole.

212. LÄTI - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

213. LÄTI - MALTA

Konventsiooni ei ole.

214. LÄTI - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

215. LÄTI - AUSTRIA

Konventsiooni ei ole.

216. LÄTI - POOLA

Konventsiooni ei ole.

217. LÄTI - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

218. LÄTI - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

219. LÄTI - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole.

220. LÄTI - SOOME

Ei ole.

221. LÄTI - ROOTSI

Ei ole.

222. LÄTI - ÜHENDKUNINGRIIK

Konventsiooni ei ole."

;

lxiv) pealkirja "222. LÄTI - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Konventsiooni ei ole." järele lisatakse:

"223. LEEDU - LUKSEMBURG

Konventsiooni ei ole.

224. LEEDU - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

225. LEEDU - MALTA

Konventsiooni ei ole.

226. LEEDU - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

227. LEEDU - AUSTRIA

Konventsiooni ei ole.

228. LEEDU - POOLA

Konventsiooni ei ole.

229. LEEDU - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

230. LEEDU - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

231. LEEDU - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole.

232. LEEDU - SOOME

Ei ole.

233. LEEDU - ROOTSI

Ei ole.

234. LEEDU - ÜHENDKUNINGRIIK

Konventsiooni ei ole."

;

lxv) pealkirja "234. LEEDU - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Konventsiooni ei ole." järele lisatakse:

"235. LUKSEMBURG - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

236. LUKSEMBURG - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

lxvi) pealkirja "LUKSEMBURG - MADALMAAD" järjekorranumber "85" muudetakse numbriks "237" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"238. LUKSEMBURG - AUSTRIA"

;

lxvii) pealkirja "238. LUKSEMBURG - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"239. LUKSEMBURG - POOLA

Ei ole."

;

lxviii) pealkirja "LUKSEMBURG - PORTUGAL" järjekorranumber "87" muudetakse numbriks "240" ning lisatakse:

"241. LUKSEMBURG - SLOVEENIA

Ei ole.

242. LUKSEMBURG - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

lxix) pealkirja "LUKSEMBURG - SOOME" järjekorranumber "88" muudetakse numbriks "243" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"244. LUKSEMBURG - ROOTSI"

"245. LUKSEMBURG - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxx) pealkirja "245. LUKSEMBURG - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"246. UNGARI - MALTA

Konventsiooni ei ole.

247. UNGARI - MADALMAAD

Ei ole.

248. UNGARI - AUSTRIA

31. märtsi 1999. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 23 lõige 2 ja artikli 36 lõige 3.

249. UNGARI - POOLA

Ei ole.

250. UNGARI - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

251. UNGARI - SLOVEENIA

7. oktoobri 1957. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 31.

252. UNGARI - SLOVAKKIA

Ei ole.

253. UNGARI - SOOME

Ei ole.

254. UNGARI - ROOTSI

Ei ole.

255. UNGARI - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxxi) pealkirja "255. UNGARI - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"256. MALTA - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

257. MALTA - AUSTRIA

Konventsiooni ei ole.

258. MALTA - POOLA

Konventsiooni ei ole.

259. MALTA - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

260. MALTA - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

261. MALTA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole.

262. MALTA - SOOME

Konventsiooni ei ole.

263. MALTA - ROOTSI

Konventsiooni ei ole.

264. MALTA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxxii) pealkirja "MADALMAAD - AUSTRIA" järjekorranumber "91" muudetakse numbriks "265" ning lisatakse:

"266. MADALMAAD - POOLA

Konventsiooni ei ole."

;

lxxiii) pealkirja "MADALMAAD - PORTUGAL" järjekorranumber "92" muudetakse numbriks "267" ning lisatakse:

"268. MADALMAAD - SLOVEENIA

Ei ole.

269. MADALMAAD - SLOVAKKIA

Ei ole."

;

lxxiv) pealkirja "MADALMAAD - SOOME" järjekorranumber "93" muudetakse numbriks "270" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"271. MADALMAAD - ROOTSI"

"272. MADALMAAD - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxxv) pealkirja "272. MADALMAAD - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"273. AUSTRIA - POOLA

7. septembri 1998. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 33 lõige 3."

;

lxxvi) pealkirja "AUSTRIA - PORTUGAL" järjekorranumber "96" muudetakse numbriks "274" ning lisatakse:

"275. AUSTRIA - SLOVEENIA

10. märtsi 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 37.

276. AUSTRIA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

lxxvii) pealkirja "AUSTRIA - SOOME" järjekorranumber "97" muudetakse numbriks "277" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"278. AUSTRIA - ROOTSI"

"279. AUSTRIA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxxviii) pealkirja "279. AUSTRIA - ÜHENDKUNINGRIIK" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"280. POOLA - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

281. POOLA - SLOVEENIA

Ei ole.

282. POOLA - SLOVAKKIA

Ei ole.

283. POOLA - SOOME

Konventsiooni ei ole.

284. POOLA - ROOTSI

Ei ole.

285. POOLA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxxix) pealkirja "285. POOLA - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"286. PORTUGAL - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

287. PORTUGAL - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

lxxx) pealkirja "PORTUGAL - SOOME" järjekorranumber "100" muudetakse numbriks "288" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"289. PORTUGAL - ROOTSI"

"290. PORTUGAL - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxxxi) pealkirja "290. PORTUGAL - ÜHENDKUNINGRIIK" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"291. SLOVEENIA - SLOVAKKIA

Ei ole.

292. SLOVEENIA - SOOME

Konventsiooni ei ole.

293. SLOVEENIA - ROOTSI

Ei ole.

294. SLOVEENIA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxxxii) pealkirja "294. SLOVEENIA - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"295. SLOVAKKIA - SOOME

Konventsiooni ei ole.

296. SLOVAKKIA - ROOTSI

Konventsiooni ei ole.

297. SLOVAKKIA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxxxiii) pealkirja "SOOME - ROOTSI" järjekorranumber "103" muudetakse numbriks "298" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"299. SOOME - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxxxiv) pealkirja "ROOTSI - ÜHENDKUNINGRIIK" järjekorranumber "105" muudetakse numbriks "300".

i) III lisa B osa "Konventsioonide sätted, mida ei kohaldata kõigile isikutele, kelle suhtes on kohaldatav käesolev määrus (määruse artikli 3 lõige 3)" muudetakse järgmiselt:

i) lõigu pealkirjaga "1. BELGIA - TAANI" ette lisatakse:

"1. BELGIA - TŠEHHI VABARIIK

Konventsiooni ei ole."

;

ii) pealkirja "BELGIA - TAANI" järjekorranumber "1" muudetakse numbriks "2" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"3. …"

;

iii) pealkirja "3. …" järele lisatakse:

"4. BELGIA - EESTI

Konventsiooni ei ole."

;

iv) pealkirjad 3-7 koos vastavate lõikudega nummerdatakse ja järjestatakse ümber järgmiselt:

"5. BELGIA - KREEKA"

"6. BELGIA - HISPAANIA"

"7. BELGIA - PRANTSUSMAA"

"8. BELGIA - IIRIMAA"

"9. BELGIA - ITAALIA"

;

v) lõigu pealkirjaga "9. BELGIA - ITAALIA" järele lisatakse:

"10. BELGIA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

11. BELGIA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

12. BELGIA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

vi) pealkirja "BELGIA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "8" muudetakse numbriks "13" ning lisatakse:

"14. BELGIA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

15. BELGIA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

vii) pealkirja "BELGIA - MADALMAAD" järjekorranumber "9" muudetakse numbriks "16" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"17. BELGIA - AUSTRIA"

;

viii) pealkirja "17. BELGIA - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"18. BELGIA - POOLA

Ei ole."

;

ix) pealkirja "BELGIA - PORTUGAL" järjekorranumber "11" muudetakse numbriks "19" ning lisatakse:

"20. BELGIA - SLOVEENIA

Ei ole.

21. BELGIA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

x) pealkirja "BELGIA - SOOME" järjekorranumber "12" muudetakse numbriks "22" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"23. BELGIA - ROOTSI"

"24. BELGIA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

xi) pealkirja "24. BELGIA - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"25. TŠEHHI VABARIIK - TAANI

Konventsiooni ei ole.

26. TŠEHHI VABARIIK - SAKSAMAA

Konventsiooni ei ole.

27. TŠEHHI VABARIIK - EESTI

Konventsiooni ei ole.

28. TŠEHHI VABARIIK - KREEKA

Ei ole.

29. TŠEHHI VABARIIK - HISPAANIA

Ei ole.

30. TŠEHHI VABARIIK - PRANTSUSMAA

Ei ole.

31. TŠEHHI VABARIIK - IIRIMAA

Konventsiooni ei ole.

32. TŠEHHI VABARIIK - ITAALIA

Konventsiooni ei ole.

33. TŠEHHI VABARIIK - KÜPROS

Ei ole.

34. TŠEHHI VABARIIK - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

35. TŠEHHI VABARIIK - LEEDU

Ei ole.

36. TŠEHHI VABARIIK - LUKSEMBURG

Ei ole.

37. TŠEHHI VABARIIK - UNGARI

Ei ole.

38. TŠEHHI VABARIIK - MALTA

Konventsiooni ei ole.

39. TŠEHHI VABARIIK - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

40. TŠEHHI VABARIIK - AUSTRIA

20. juuli 1999. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 32 lõige 3.

41. TŠEHHI VABARIIK - POOLA

Ei ole.

42. TŠEHHI VABARIIK - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

43. TŠEHHI VABARIIK - SLOVEENIA

Ei ole.

44. TŠEHHI VABARIIK - SLOVAKKIA

Ei ole.

45. TŠEHHI VABARIIK - SOOME

Konventsiooni ei ole.

46. TŠEHHI VABARIIK - ROOTSI

Konventsiooni ei ole.

47. TŠEHHI VABARIIK - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

xii) pealkirja "TAANI - SAKSAMAA" järjekorranumber "15" muudetakse numbriks "48" ning lisatakse:

"49. TAANI - EESTI

Konventsiooni ei ole."

;

xiii) pealkirjad 16-20 koos vastavate lõikudega nummerdatakse ja järjestatakse ümber järgmiselt:

"50. TAANI - KREEKA"

"51. TAANI - HISPAANIA"

"52. TAANI - PRANTSUSMAA"

"53. TAANI - IIRIMAA"

"54. TAANI - ITAALIA"

;

xiv) pealkirja "54. TAANI - ITAALIA" all olevate sõnade "Konventsiooni ei ole." järele lisatakse:

"55. TAANI - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

56. TAANI - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

57. TAANI - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

xv) pealkirja "TAANI - LUKSEMBURG" järjekorranumber "21" muudetakse numbriks "58" ning lisatakse:

"59. TAANI - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

60. TAANI - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

xvi) pealkirja "TAANI - MADALMAAD" järjekorranumber "22" muudetakse numbriks "61" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"62. TAANI - AUSTRIA"

;

xvii) pealkirja "62. TAANI - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"63. TAANI - POOLA

Konventsiooni ei ole."

;

xviii) pealkirja "TAANI - PORTUGAL" järjekorranumber "24" muudetakse numbriks "64" ning lisatakse:

"65. TAANI - SLOVEENIA

Ei ole.

66. TAANI - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

xix) pealkirja "TAANI - SOOME" järjekorranumber "25" muudetakse numbriks "67" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"68. TAANI - ROOTSI"

"69. TAANI - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

xx) pealkirja "69. TAANI - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"70. SAKSAMAA - EESTI

Konventsiooni ei ole."

;

xxi) pealkirjad 28-32 koos vastavate lõikudega nummerdatakse ja järjestatakse ümber järgmiselt:

"71. SAKSAMAA - KREEKA"

"72. SAKSAMAA - HISPAANIA"

"73. SAKSAMAA - PRANTSUSMAA"

"74. SAKSAMAA - IIRIMAA"

"75. SAKSAMAA - ITAALIA"

;

xxii) pealkirja "75. SAKSAMAA - ITAALIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"76. SAKSAMAA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

77. SAKSAMAA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

78. SAKSAMAA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

xxiii) pealkirja "SAKSAMAA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "33" muudetakse numbriks "79" ning lisatakse:

"80. SAKSAMAA - UNGARI

2. mai 1998. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni lõpp-protokolli punkt 16.

81. SAKSAMAA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

xxiv) pealkirja "SAKSAMAA - MADALMAAD" järjekorranumber "34" muudetakse numbriks "82" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"83. SAKSAMAA - AUSTRIA"

;

xxv) pealkirja "83. SAKSAMAA - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"84. SAKSAMAA - POOLA

Ei ole."

;

xxvi) pealkirja "SAKSAMAA - PORTUGAL" järjekorranumber "36" muudetakse numbriks "85" ning lisatakse:

"86. SAKSAMAA - SLOVEENIA

a) 24. septembri 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 42.

b) Nimetatud konventsiooni lõpp-protokolli punkt 15.

87. SAKSAMAA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

xxvii) pealkirja "SAKSAMAA - SOOME" järjekorranumber "37" muudetakse numbriks "88" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"89. SAKSAMAA - ROOTSI"

"90. SAKSAMAA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

xxviii) pealkirja "90. SAKSAMAA — ÜHENDKUNINGRIIK" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"91. EESTI - KREEKA

Konventsiooni ei ole.

92. EESTI - HISPAANIA

Konventsiooni ei ole.

93. EESTI - PRANTSUSMAA

Konventsiooni ei ole.

94. EESTI - IIRIMAA

Konventsiooni ei ole.

95. EESTI - ITAALIA

Konventsiooni ei ole.

96. EESTI - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

97. EESTI - LÄTI

Ei ole.

98. EESTI - LEEDU

Ei ole.

99. EESTI - LUKSEMBURG

Konventsiooni ei ole.

100. EESTI - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

101. EESTI - MALTA

Konventsiooni ei ole.

102. EESTI - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

103. EESTI - AUSTRIA

Konventsiooni ei ole.

104. EESTI - POOLA

Konventsiooni ei ole.

105. EESTI - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

106. EESTI - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

107. EESTI - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole.

108. EESTI - SOOME

Ei ole.

109. EESTI - ROOTSI

Ei ole.

110. EESTI - ÜHENDKUNINGRIIK

Konventsiooni ei ole."

;

xxix) pealkirjad 41, 51, 61 ja 62 koos vastavate lõikudega nummerdatakse ja järjestatakse ümber järgmiselt:

"111. KREEKA - HISPAANIA"

"112. KREEKA - PRANTSUSMAA"

"113. KREEKA - IIRIMAA"

"114. KREEKA - ITAALIA"

;

xxx) pealkirja "114. KREEKA - ITAALIA" all olevate sõnade "Konventsiooni ei ole." järele lisatakse:

"115. KREEKA - KÜPROS

Ei ole.

116. KREEKA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

117. KREEKA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

xxxi) pealkirja "KREEKA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "63" muudetakse numbriks "118" ning lisatakse:

"119. KREEKA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

120. KREEKA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

xxxii) pealkirja "KREEKA - MADALMAAD" järjekorranumber "64" muudetakse numbriks "121" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"122. KREEKA - AUSTRIA"

;

xxxiii) pealkirja "122. KREEKA - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"123. KREEKA - POOLA

Ei ole."

;

xxxiv) pealkirja "KREEKA - PORTUGAL" järjekorranumber "66" muudetakse numbriks "124" ning lisatakse:

"125. KREEKA - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

126. KREEKA - SLOVAKKIA

Ei ole."

;

xxxv) pealkirja "KREEKA - SOOME" järjekorranumber "67" muudetakse numbriks "127" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"128. KREEKA - ROOTSI"

"129. KREEKA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

xxxvi) pealkirja "HISPAANIA - PRANTSUSMAA" järjekorranumber "40" muudetakse numbriks "130" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"131. HISPAANIA - IIRIMAA"

"132. HISPAANIA - ITAALIA"

;

xxxvii) lõigu pealkirjaga "132. HISPAANIA - ITAALIA" järele lisatakse:

"133. HISPAANIA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

134. HISPAANIA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

135. HISPAANIA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

xxxviii) pealkirja "HISPAANIA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "44" muudetakse numbriks "136" ning lisatakse:

"137. HISPAANIA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

138. HISPAANIA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

xxxix) pealkirja "HISPAANIA - MADALMAAD" järjekorranumber "45" muudetakse numbriks "139" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"140. HISPAANIA - AUSTRIA"

;

xl) pealkirja "140. HISPAANIA - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"141. HISPAANIA - POOLA

Ei ole."

;

xli) pealkirja "HISPAANIA - PORTUGAL" järjekorranumber "47" muudetakse numbriks "142" ning lisatakse:

"143. HISPAANIA - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

144. HISPAANIA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

xlii) pealkirja "HISPAANIA - SOOME" järjekorranumber "48" muudetakse numbriks "145" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"146. HISPAANIA - ROOTSI"

"147. HISPAANIA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

xliii) pealkirja "PRANTSUSMAA - IIRIMAA" järjekorranumber "52" muudetakse numbriks "148" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"149. PRANTSUSMAA - ITAALIA"

;

xliv) lõigu pealkirjaga "149. PRANTSUSMAA - ITAALIA" järele lisatakse:

"150. PRANTSUSMAA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

151. PRANTSUSMAA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

152. PRANTSUSMAA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

xlv) pealkirja "PRANTSUSMAA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "54" muudetakse numbriks "153" ning lisatakse:

"154. PRANTSUSMAA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

155. PRANTSUSMAA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

xlvi) pealkirja "PRANTSUSMAA - MADALMAAD" järjekorranumber "55" muudetakse numbriks "156" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"157. PRANTSUSMAA - AUSTRIA"

;

xlvii) pealkirja "157. PRANTSUSMAA - AUSTRIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"158. PRANTSUSMAA - POOLA

Ei ole."

;

xlviii) pealkirja "PRANTSUSMAA - PORTUGAL" järjekorranumber "57" muudetakse numbriks "159" ning lisatakse:

"160. PRANTSUSMAA - SLOVEENIA

Ei ole.

161. PRANTSUSMAA - SLOVAKKIA

Ei ole."

;

xlix) pealkirja "PRANTSUSMAA - SOOME" järjekorranumber "58" muudetakse numbriks "162" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"163. PRANTSUSMAA - ROOTSI"

"164. PRANTSUSMAA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

l) pealkirja "IIRIMAA - ITAALIA" järjekorranumber "70" muudetakse numbriks "165" ning lisatakse:

"166. IIRIMAA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

167. IIRIMAA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

168. IIRIMAA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

li) pealkirja "IIRIMAA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "71" muudetakse numbriks "169" ning lisatakse:

"170. IIRIMAA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

171. IIRIMAA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

lii) pealkirja "IIRIMAA - MADALMAAD" järjekorranumber "72" muudetakse numbriks "172" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"173. IIRIMAA - AUSTRIA"

;

liii) pealkirja "173. IIRIMAA - AUSTRIA" all oleva lõigu järele lisatakse:

"174. IIRIMAA - POOLA

Konventsiooni ei ole."

;

liv) pealkirja "IIRIMAA - PORTUGAL" järjekorranumber "74" muudetakse numbriks "175" ning lisatakse:

"176. IIRIMAA - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

177. IIRIMAA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

lv) pealkirja "IIRIMAA - SOOME" järjekorranumber "75" muudetakse numbriks "178" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"179. IIRIMAA - ROOTSI"

"180. IIRIMAA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lvi) pealkirja "180. IIRIMAA - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"181. ITAALIA - KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

182. ITAALIA - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

183. ITAALIA - LEEDU

Konventsiooni ei ole."

;

lvii) pealkirja "ITAALIA - LUKSEMBURG" järjekorranumber "78" muudetakse numbriks "184" ning lisatakse:

"185. ITAALIA - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

186. ITAALIA - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

lviii) pealkirja "ITAALIA - MADALMAAD" järjekorranumber "79" muudetakse numbriks "187" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"188. ITAALIA - AUSTRIA"

;

lix) pealkirja "188. ITAALIA - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"189. ITAALIA - POOLA

Konventsiooni ei ole."

;

lx) pealkirja "ITAALIA - PORTUGAL" järjekorranumber "81" muudetakse numbriks "190" ning lisatakse:

"191. ITAALIA - SLOVEENIA

a) Vastastikuste sotsiaalkindlustusalaste kohustuste reguleerimise leping rahulepingu XIV lisa punkti 7 põhjal (sõlmitud 5. veebruaril 1959 nootide vahetamise teel).

b) Endise Trieste vabaterritooriumi B-tsooni käsitleva 7. juuli 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 45 lõige 3.

192. ITAALIA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

lxi) pealkirja "ITAALIA - SOOME" järjekorranumber "82" muudetakse numbriks "193" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"194. ITAALIA - ROOTSI"

"195. ITAALIA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxii) pealkirja "195. ITAALIA - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"196. KÜPROS - LÄTI

Konventsiooni ei ole.

197. KÜPROS - LEEDU

Konventsiooni ei ole.

198. KÜPROS - LUKSEMBURG

Konventsiooni ei ole.

199. KÜPROS - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

200. KÜPROS - MALTA

Konventsiooni ei ole.

201. KÜPROS - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

202. KÜPROS - AUSTRIA

Ei ole.

203. KÜPROS - POOLA

Konventsiooni ei ole.

204. KÜPROS - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

205. KÜPROS - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

206. KÜPROS - SLOVAKKIA

Ei ole.

207. KÜPROS - SOOME

Konventsiooni ei ole.

208. KÜPROS - ROOTSI

Konventsiooni ei ole.

209. KÜPROS - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxiii) pealkirja "209. KÜPROS - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"210. LÄTI - LEEDU

Ei ole.

211. LÄTI - LUKSEMBURG

Konventsiooni ei ole.

212. LÄTI - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

213. LÄTI - MALTA

Konventsiooni ei ole.

214. LÄTI - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

215. LÄTI - AUSTRIA

Konventsiooni ei ole.

216. LÄTI - POOLA

Konventsiooni ei ole.

217. LÄTI - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

218. LÄTI - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

219. LÄTI - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole.

220. LÄTI - SOOME

Ei ole.

221. LÄTI - ROOTSI

Ei ole.

222. LÄTI - ÜHENDKUNINGRIIK

Konventsiooni ei ole."

;

lxiv) pealkirja "222. LÄTI - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Konventsiooni ei ole." järele lisatakse:

"223. LEEDU - LUKSEMBURG

Konventsiooni ei ole.

224. LEEDU - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

225. LEEDU - MALTA

Konventsiooni ei ole.

226. LEEDU - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

227. LEEDU - AUSTRIA

Konventsiooni ei ole.

228. LEEDU - POOLA

Konventsiooni ei ole.

229. LEEDU - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

230. LEEDU - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

231. LEEDU - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole.

232. LEEDU - SOOME

Ei ole.

233. LEEDU - ROOTSI

Ei ole.

234. LEEDU - ÜHENDKUNINGRIIK

Konventsiooni ei ole."

;

lxv) pealkirja "234. LEEDU - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Konventsiooni ei ole." järele lisatakse:

"235. LUKSEMBURG - UNGARI

Konventsiooni ei ole.

236. LUKSEMBURG - MALTA

Konventsiooni ei ole."

;

lxvi) pealkirja "LUKSEMBURG - MADALMAAD" järjekorranumber "85" muudetakse numbriks "237" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"238. LUKSEMBURG - AUSTRIA"

;

lxvii) pealkirja "238. LUKSEMBURG - AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"239. LUKSEMBURG - POOLA

Ei ole."

;

lxviii) pealkirja "LUKSEMBURG - PORTUGAL" järjekorranumber "87" muudetakse numbriks "240" ning lisatakse:

"241. LUKSEMBURG - SLOVEENIA

Ei ole.

242. LUKSEMBURG - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

lxix) pealkirja "LUKSEMBURG - SOOME" järjekorranumber "88" muudetakse numbriks "243" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"244. LUKSEMBURG - ROOTSI"

"245. LUKSEMBURG - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxx) pealkirja "245. LUKSEMBURG - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"246. UNGARI - MALTA

Konventsiooni ei ole.

247. UNGARI - MADALMAAD

Ei ole.

248. UNGARI - AUSTRIA

31. märtsi 1999. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 36 lõige 3.

249. UNGARI - POOLA

Ei ole.

250. UNGARI - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

251. UNGARI - SLOVEENIA

7. oktoobri 1957. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 31.

252. UNGARI - SLOVAKKIA

Ei ole.

253. UNGARI - SOOME

Ei ole.

254. UNGARI - ROOTSI

Ei ole.

255. UNGARI - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxxi) pealkirja "255. UNGARI - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"256. MALTA - MADALMAAD

Konventsiooni ei ole.

257. MALTA - AUSTRIA

Konventsiooni ei ole.

258. MALTA - POOLA

Konventsiooni ei ole.

259. MALTA - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

260. MALTA - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

261. MALTA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole.

262. MALTA - SOOME

Konventsiooni ei ole.

263. MALTA - ROOTSI

Konventsiooni ei ole.

264. MALTA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxxii) pealkirja "MADALMAAD - AUSTRIA" järjekorranumber "91" muudetakse numbriks "265" ning lisatakse:

"266. MADALMAAD - POOLA

Konventsiooni ei ole."

;

lxxiii) pealkirja "MADALMAAD - PORTUGAL" järjekorranumber "92" muudetakse numbriks "267" ning lisatakse:

"268. MADALMAAD - SLOVEENIA

Ei ole.

269. MADALMAAD - SLOVAKKIA

Ei ole."

;

lxxiv) pealkirja "MADALMAAD - SOOME" järjekorranumber "93" muudetakse numbriks "270" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"271. MADALMAAD - ROOTSI"

"272. MADALMAAD - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxxv) pealkirja "272. MADALMAAD - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"273. AUSTRIA - POOLA

7. septembri 1998. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 33 lõige 3."

;

lxxvi) pealkirja "AUSTRIA - PORTUGAL" järjekorranumber "96" muudetakse numbriks "274" ning lisatakse:

"275. AUSTRIA - SLOVEENIA

10. märtsi 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 37.

276. AUSTRIA - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

lxxvii) pealkirja "AUSTRIA - SOOME" järjekorranumber "97" muudetakse numbriks "277" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"278. AUSTRIA - ROOTSI"

"279. AUSTRIA - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxxviii) pealkirja "279. AUSTRIA - ÜHENDKUNINGRIIK" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"280. POOLA - PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

281. POOLA - SLOVEENIA

Ei ole.

282. POOLA - SLOVAKKIA

Ei ole.

283. POOLA - SOOME

Konventsiooni ei ole.

284. POOLA - ROOTSI

Ei ole.

285. POOLA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxxix) pealkirja "285. POOLA - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"286. PORTUGAL - SLOVEENIA

Konventsiooni ei ole.

287. PORTUGAL - SLOVAKKIA

Konventsiooni ei ole."

;

lxxx) pealkirja "PORTUGAL - SOOME" järjekorranumber "100" muudetakse numbriks "288" ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

"289. PORTUGAL - ROOTSI"

"290. PORTUGAL - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxxxi) pealkirja "290. PORTUGAL - ÜHENDKUNINGRIIK" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"291. SLOVEENIA - SLOVAKKIA

Ei ole.

292. SLOVEENIA - SOOME

Konventsiooni ei ole.

293. SLOVEENIA - ROOTSI

Ei ole.

294. SLOVEENIA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxxxii) pealkirja "294. SLOVEENIA - ÜHENDKUNINGRIIK" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"295. SLOVAKKIA - SOOME

Konventsiooni ei ole.

296. SLOVAKKIA - ROOTSI

Konventsiooni ei ole.

297. SLOVAKKIA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

;

lxxxiii) pealkirja "SOOME - ROOTSI" järjekorranumber "103" muudetakse numbriks "298" ning selle järel olev pealkiri nummerdatakse ümber järgmiselt:

"299. SOOME - ÜHENDKUNINGRIIK"

;

lxxxiv) pealkirja "ROOTSI - ÜHENDKUNINGRIIK" järjekorranumber "105" muudetakse numbriks "300".

j) IV lisa A osa "Määruse artikli 37 lõikes 1 nimetatud õigusaktid, mille kohaselt invaliidsushüvitiste suurus ei sõltu kindlustusperioodide pikkusest" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Ei ole."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"E. EESTI

a) Enne 1. aprilli 2000 riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud ja riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel säilitatud invaliidsuspensionid.

b) Rahvapensionid, mis on määratud püsiva töövõimetuse alusel vastavalt riikliku pensionkindlustuse seadusele.

c) Invaliidsuspensionid, mis on määratud vastavalt kaitseväeteenistuse seadusele, politseiteenistuse seadusele, prokuratuuriseadusele, kohtuniku staatuse seadusele, seadusele Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta ning Vabariigi Presidendi ametihüve seadusele."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"K. KÜPROS

Ei ole.

L. LÄTI

jaanuari 1996. aasta riiklike pensionide seaduse artikli 16 lõike 1 punkt 2.

M. LEEDU

Ei ole."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"O. UNGARI

Ei ole.

P. MALTA

Ei ole."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"S. POOLA

Ei ole."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

Ei ole.

V. SLOVAKKIA

Ei ole."

;

k) IV lisa B osa "Füüsilisest isikust ettevõtjate eriskeemid määruse nr 1408/71 artikli 38 lõikes 3 ja artikli 45 lõikes 3 määratletud tähenduses" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Ei ole."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all oleva lõigu järele lisatakse:

"E. EESTI

Ei ole."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all oleva lõigu järele lisatakse:

"K. KÜPROS

Ei ole.

L. LÄTI

Ei ole.

M. LEEDU

Ei ole."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"O. UNGARI

Ei ole.

P. MALTA

Ei ole."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"S. POOLA

Ei ole."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

Ei ole.

V. SLOVAKKIA

Ei ole."

;

l) IV lisa C osa "Määruse artikli 46 lõike 1 punktis b osutatud asjaolud, mille puhul võib loobuda hüvitiste arvutamisest vastavalt määruse artikli 46 lõikele 2" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Invaliidsuspensionid (täieliku või osalise töövõimetuse korral) ja toitjakaotuspensionid (lesele või orvule)."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"E. EESTI

Ei ole."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all oleva lõigu järele lisatakse:

"K. KÜPROS

Kõik vanadus-, invaliidsus- või lesepensioni taotlused.

L. LÄTI

Ei ole.

M. LEEDU

Ei ole."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"O. UNGARI

Vanadus- ja invaliiduspensioni saamise taotlused, kui taotlejal on täitunud Ungaris vähemalt 20 kindlustusaastat. Toitjakaotushüvitise saamise taotlused, kui surnud isik omandas õiguse täispensionile vaid Ungari seaduste alusel.

P. MALTA

Ei ole."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"S. POOLA

Kõik vanadus-, invaliidsus- ja toitjakaotuspensioni taotlused."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all oleva lõigu järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

Ei ole.

V. SLOVAKKIA

Ei ole."

;

m) IV lisa D osa asendatakse järgmisega:

"Määruse artikli 46b lõikes 2 osutatud hüvitised ja kokkulepped

1. Määruse artikli 46b lõike 2 punktis a osutatud hüvitised, mille suurus ei sõltu täitunud kindlustus- või elamisperioodi pikkusest.

a) Invaliidsushüvitised, mis on ette nähtud käesoleva lisa A osas nimetatud õigusaktidega.

b) Täielik Taani riiklik vanaduspension, mille saamise õiguse on pärast 10aastast elamisperioodi omandanud isikud, kellele on määratud pension hiljemalt 1. oktoobril 1989.

c) Eesti rahvapension, mis on määratud vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele, vanaduspensionid, mis on määratud vastavalt Riigikontrolli seadusele, politseiteenistuse seadusele ja prokuratuuriseadusele ning vanadus- ja toitjakaotuspensionid, mis on määratud vastavalt õiguskantsleri seadusele, kaitseväeteenistuse seadusele, kohtuniku staatuse seadusele, seadusele Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta ning Vabariigi Presidendi ametihüve seadusele.

d) Hispaania toitjakaotushüvitised ja -pensionid, mida määratakse üld- ja eriskeemide alusel.

e) Lesetoetus lesekindlustuse raames Prantsusmaa üldise sotsiaalkindlustussüsteemi või põllumajandustöötajate süsteemi alusel.

f) Lese invaliidsuspension Prantsusmaa üldise sotsiaalkindlustussüsteemi või põllumajandustöötajate süsteemi alusel, juhul kui seda arvutatakse surnud abikaasa invaliidsuspensioni alusel, mida makstakse vastavalt artikli 46 lõike 1 punkti a alapunktile i.

g) Hollandi toitjakaotuspension ülalpeetavate üldkindlustust käsitleva 21. detsembri 1995. aasta seaduse alusel.

h) Soome rahvapensionid, mis on kindlaks määratud vastavalt 8. juuni 1956. aasta rahvapensioniseadusele ja mida määratakse rahvapensioniseaduse üleminekureeglite alusel (547/93), ning orvupensioni lisasumma vastavalt 17. jaanuari 1969. aasta toitjakaotuspensioni seadusele.

i) Täielik Rootsi põhipension, mis on määratud enne 1. jaanuari 1993 kehtinud põhipensioni reguleerivate õigusaktide alusel, ja täielik põhipension, mis on määratud alates sellest kuupäevast kehtivate õigusaktide üleminekureeglite alusel.

2. Määruse artikli 46b lõike 2 punktis b osutatud hüvitised, mille suurus on kindlaks määratud riski realiseerumiskuupäeva ja hilisema kuupäeva vahel täitunuks loetud arvestusliku perioodi alusel.

a) Taani ennetähtaegsed vanaduspensionid, mille suurus on kindlaks määratud enne 1. oktoobrit 1984 kehtinud õigusaktide kohaselt.

b) Saksamaa invaliidsus- ja toitjakaotuspensionid, mille puhul võetakse arvesse lisaperioodi, ja Saksamaa vanaduspensionid, mille puhul võetakse arvesse juba omandatud lisaperioodi.

c) Itaalia pensionid täieliku töövõimetuse puhul (inabilità).

d) Läti invaliidsus- ja toitjakaotuspensionid, mille puhul võetakse arvesse arvestuslikku kindlustusperioodi.

e) Leedu sotsiaalkindlustuse invaliidsus- ja toitjakaotuspensionid.

f) Luksemburgi invaliidsus- ja toitjakaotuspensionid.

g) Slovakkia invaliidsuspensionid ja osalise töövõimetuse korral makstavad invaliidsuspensionid ning neist tulenevad toitjakaotuspensionid.

h) Soome tööpensionid, mille puhul vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võetakse arvesse tulevasi perioode.

i) Rootsi invaliidsus- ja toitjakaotuspensionid, mille puhul võetakse arvesse arvestuslikku kindlustusperioodi, ning Rootsi vanaduspensionid, mille puhul võetakse arvesse juba omandatud arvestuslikke perioode.

3. Määruse artikli 46b lõike 2 punkti b alapunktis i osutatud kokkulepped, mille eesmärk on vältida ühe ja sama arvestusliku perioodi arvessevõtmist kaks või enam korda:

a) 15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsioon.

b) 28. aprillil 1997 Saksamaa Liitvabariigi ja Soome vahel sõlmitud sotsiaalkindlustusleping."

n) VI lisa "Teatavate liikmesriikide õigusaktide rakendamise erikord" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Ei ole."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"E. EESTI

Ei ole."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"K. KÜPROS

Määruse artikli 18 lõike 1, artikli 38, artikli 45 lõigete 1-3, artikli 64, artikli 67 lõigete 1 ja 2 ning artikli 72 kohaldamisel määratakse Küprose Vabariigi õigusaktide kohane kindlustusnädal 6. oktoobril 1980 või hiljem alanud perioodi kohta kindlaks järgmiselt: vastava perioodi kogu kindlustatav töötasu jagatakse vastaval osamakseaastal kehtinud kindlustatava põhitöötasu nädalasummaga, tingimusel et selliselt kindlaksmääratud nädalate arv ei ületa vastava perioodi kalendrinädalate arvu.

L. LÄTI

Ei ole.

M. LEEDU

Ei ole."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"O. UNGARI

Ei ole.

P. MALTA

Ei ole."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA"all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"S. POOLA

26. jaanuari 1982. aasta õpetajate harta artikli 88 kohaldamisel õpetajate õigusele jääda ennetähtaegselt vanaduspensionile loetakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel täitunud õpetajana töötamise perioodid Poola õigusaktide alusel täitunud õpetajana töötamise perioodideks ning teise liikmesriigi õigusaktide alusel õpetajana töötamise lõpetamine loetakse õpetajana töötamise lõpetamiseks Poola õigusaktide alusel."

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all oleva lõigu järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

Ei ole.

V. SLOVAKKIA

Ei ole."

;

o) VII lisa asendatakse järgmisega:

"VII LISA

JUHTUMID, MILLE PUHUL ISIKU SUHTES KOHALDATAKSE KORRAGA KAHE LIIKMESRIIGI ÕIGUSAKTE

(Määruse artikli 14c lõike 1 punkt b)

1. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Belgias ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

2. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Tšehhi Vabariigis ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

3. Juhul kui isik, kes elab Taanis, tegutseb Taanis füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

4. Talupidajate õnnetus- ja vanaduskindlustusskeemi korral: juhul kui isik tegutseb Saksamaal põllumajanduse valdkonnas füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

5. Juhul kui isik, kes elab Eestis, tegutseb Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

6. Füüsilisest isikust ettevõtjate pensionikindlustusskeemi korral: juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Kreekas ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

7. Juhul kui isik, kes elab Hispaanias, tegutseb Hispaanias füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

8. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Prantsusmaal ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis, v.a Luksemburgis.

9. Juhul kui isik tegutseb Prantsusmaal põllumajanduse valdkonnas füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd Luksemburgis.

10. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Itaalias ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

11. Juhul kui isik, kes elab Küprosel, tegutseb Küprosel füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

12. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Maltal ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

13. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Portugalis ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

14. Juhul kui isik, kes elab Soomes, tegutseb Soomes füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

15. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Slovakkias ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

16. Juhul kui isik, kes elab Rootsis, tegutseb Rootsis füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis."

;

p) VIII lisa "Skeemid, millega nähakse ette ainult peretoetused või orbude lisa- või eritoetused (Määruse artikkel 78a)" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

Ei ole."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"E. EESTI

Ei ole."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"K. KÜPROS

Ei ole.

L. LÄTI

Ei ole.

M. LEEDU

Ei ole."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"O. UNGARI

Ei ole.

P. MALTA

Ei ole."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"S. POOLA

Ei ole."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all olevate sõnade "Ei ole." järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

Ei ole.

V. SLOVAKKIA

Ei ole."

;

2. 31972 R 0574: nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72, 21. märts 1972, millega on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kord (EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1); muudetud ja viimati ajakohastatud järgmiste aktidega:

- 31997 R 0118: nõukogu määrus (EÜ) nr 118/97, 2.12.1996 (EÜT L 28, 30.1.1997, lk 1);

muudetud hiljem järgmiste aktidega:

- 31997 R 1290: nõukogu määrus (EÜ) nr 1290/97, 27.6.1997 (EÜT L 176, 4.7.1997, lk 1),

- 31998 R 1223: nõukogu määrus (EÜ) nr 1223/98, 4.6.1998 (EÜT L 168, 13.6.1998, lk 1),

- 31998 R 1606: nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/98, 29.6.1998 (EÜT L 209, 25.7.1998, lk 1),

- 31999 R 0307: nõukogu määrus (EÜ) nr 307/1999, 8.2.1999 (EÜT L 38, 12.2.1999, lk 1),

- 31999 R 1399: nõukogu määrus (EÜ) nr 1399/1999, 29.4.1999 (EÜT L 164, 30.6.1999, lk 1),

- 32001 R 0089: komisjoni määrus (EÜ) nr 89/2001, 17.1.2001 (EÜT L 14, 18.1.2001, lk 16),

- 32001 R 1386: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1386/2001, 5.6.2001 (EÜT L 187, 10.7.2001, lk 1),

- 32002 R 0410: komisjoni määrus (EÜ) nr 410/2002, 27.2.2002 (EÜT L 62, 5.3.2002, lk 17).

a) Lisa 1 "Pädevad võimuorganid (määruse artikli 1 lõige 1 ning rakendusmääruse artikli 4 lõige 1 ja artikkel 122)" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (töö- ja sotsiaalministeerium), Praha.

2. Ministerstvo zdravotnictví (tervishoiuministeerium), Praha.

3. Ministerstvo obrany (kaitseministeerium), Praha.

4. Ministerstvo vnitra (siseministeerium), Praha.

5. Ministerstvo spravedlnosti (justiitsministeerium), Praha.

6. Ministerstvo financí (rahandusministeerium), Praha."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all oleva lõigu järele lisatakse:

"E. EESTI

Sotsiaalministeerium, Tallinn."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"K. KÜPROS

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (töö- ja sotsiaalkindlustusminister), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (tervishoiuminister), Λευκωσία.

L. LÄTI

Labklājības ministrija (hoolekandeministeerium), Rīga.

M. LEEDU

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (sotsiaalkindlustus- ja tööminister), Vilnius.

2. Sveikatos apsaugos ministras (tervishoiuminister), Vilnius."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"O. UNGARI

1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (tervishoiu-, sotsiaal- ja perekonnaministeerium), Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (tööhõivepoliitika- ja tööministeerium), Budapest.

3. Pénzügyminisztérium (rahandusministeerium), Budapest.

P. MALTA

1. Ministru għall-Politika Soċjali (sotsiaalpoliitika minister), Valletta.

2. Ministru tas-Saħħa (tervishoiuminister), Valletta."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"S. POOLA

1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitikaminister), Warszawa.

2. Minister Zdrowia (tervishoiuminister), Warszawa."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (töö-, perekonna- ja sotsiaalministeerium), Ljubljana.

2. Ministrstvo za zdravje (tervishoiuministeerium), Ljubljana.

V. SLOVAKKIA

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi töö-, sotsiaal- ja perekonnaministeerium), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi tervishoiuministeerium), Bratislava."

;

b) Lisa 2 "Pädevad asutused (määruse artikli 1 punkt o ja rakendusmääruse artikli 4 lõige 2)" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus a) Mitterahalised hüvitised : tervisekindlustusasutus, kus isik on kindlustatud;

i)

üldiselt: Česká správa sociálního zabezpečení (Tšehhi sotsiaalkindlustusamet), Praha ja kohalikud üksusedii)

relvajõudude liikmete puhul:

kaadrisõjaväelased: kaitseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

politseiametnikud: siseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

vanglaametnikud: justiitsministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

tolliametnikud: rahandusministeeriumi sotsiaalkindlustusamet.

2. Invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus (pensionid) a) üldiselt : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšehhi sotsiaalkindlustusamet), Praha ja kohalikud üksused;

kaadrisõjaväelased: kaitseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

politseiametnikud: siseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

vanglaametnikud: justiitsministeeriumi sotsiaalkindlustusamet;

tolliametnikud: rahandusministeeriumi sotsiaalkindlustusamet.

3. Tööõnnetused ja kutsehaigused a) Mitterahalised hüvitised : tervisekindlustusasutus, kus isik on kindlustatud;

i)

üldiselt:

tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitised:

tööandja või teda esindav kindlustusandja:

Česká pojišťovna a.s. (Tšehhi Kindlustusselts a.s.);

Kooperativa pojišťovna, a.s. (Kindlustusselts Kooperativa a.s.);

pensionid: Česká správa sociálního zabezpečení (Tšehhi sotsiaalkindlustusamet), Praha ja kohalikud üksused;

lühiajalised hüvitised: Česká správa sociálního zabezpečení (Tšehhi sotsiaalkindlustusamet), Praha ja kohalikud üksusedii)

relvajõudude liikmete puhul:

kaadrisõjaväelased: kaitseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet, Praha;

politseiametnikud: siseministeeriumi sotsiaalkindlustusamet, Praha;

vanglaametnikud: justiitsministeeriumi sotsiaalkindlustusamet, Praha;

tolliametnikud: rahandusministeeriumi sotsiaalkindlustusamet, Praha.

4. Matusetoetused isiku elukoha (viibimiskoha) järgsed volitatud omavalitsusüksused.

5. Töötushüvitised isiku elukoha (viibimiskoha) järgsed tööhõiveametid.

6. Perehüvitised isiku elukoha (viibimiskoha) järgsed volitatud omavalitsusüksused."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"E. EESTI

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus : Eesti Haigekassa, Tallinn.

2. Invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensionid : Sotsiaalkindlustusamet, Tallinn.

3. Tööõnnetused ja kutsehaigused a) tsiviilkoodeksi alusel makstavad hüvitised : tööandjad;

b) pensionid : Sotsiaalkindlustusamet, Tallinn.

4. Matusetoetused Sotsiaalkindlustusamet, Tallinn.

5. Töötus Tööturuamet, Tallinn.

6. Peretoetused Sotsiaalkindlustusamet, Tallinn.

7. Sotsiaalkindlustusmaksete (sotsiaalmaks) tasumisega seotud küsimused Maksuamet, Tallinn."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"K. KÜPROS

1. Mitterahalised hüvitised : Υπουργείο Υγείας (tervishoiuministeerium), Λευκωσία.

2. Rahalised hüvitised : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (sotsiaalkindlustusosakond, töö- ja sotsiaalkindlustusministeerium), Λευκωσία.

L. LÄTI

Kui allpool ei ole sätestatud teisiti, reguleerivad asutuste pädevust Läti õigusaktid.

1. Kõik toetused, välja arvatud mitterahalised ravikindlustushüvitised : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (riigi sotsiaalkindlustusamet), Rīga.

2. Mitterahalised ravikindlustushüvitised : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (kohustusliku riikliku tervisekindlustuse amet), Rīga.

M. LEEDU

i)

mitterahalised hüvitised: Valstybinė ligonių kasa (riiklik haigekassa), Vilnius;ii)

rahalised hüvitised: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riigi sotsiaalkindlustusfondi nõukogu);

i)

mitterahalised hüvitised: Valstybinė ligonių kasa (riiklik haigekassa), Vilnius;ii)

rahalised hüvitised: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riigi sotsiaalkindlustusfondi nõukogu), Vilnius.

2. Invaliidsus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riigi sotsiaalkindlustusfondi nõukogu), Vilnius.

3. Vanadus, toitjakaotus (pensionid) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riigi sotsiaalkindlustusfondi nõukogu), Vilnius.

4. Tööõnnetused, kutsehaigused a) mitterahalised hüvitised : Valstybinė ligonių kasa (riiklik haigekassa), Vilnius;

b) rahalised hüvitised : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riigi sotsiaalkindlustusfondi nõukogu), Vilnius.

5. Matusetoetus Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kohalikud sotsiaalabiasutused).

6. Töötus Respublikinė darbo birža (riigi tööturuamet), Vilnius.

7. Peretoetused Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kohalikud sotsiaalabiasutused)."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"O. UNGARI

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus mitterahalised ja rahalised hüvitised : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa), Budapest.

2. Invaliidsus a) mitterahalised hüvitised : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa), Budapest;

b) rahalised hüvitised : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet), Budapest.

3. Vanadus, toitjakaotus (pensionid) a) vanaduspension - sotsiaalkindlustuse sammas : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet), Budapest;

b) vanaduspension - erasammas : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (riiklik finantsjärelevalveorgan), Budapest;

c) toitjakaotuspensionid : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet), Budapest;

d) mitteosamakselised vanadushüvitised : Illetékes helyi önkormányzat (pädev kohalik omavalitsus).

4. Tööõnnetused, kutsehaigused: a) mitterahalised hüvitised : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa), Budapest;

b) rahalised hüvitised - tööõnnetused : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa), Budapest;

c) muud rahalised hüvitised : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet), Budapest.

5. Töötus: rahalised hüvitised : Foglalkoztatási Hivatal (tööturuamet), Budapest.

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (peretoetusi maksev üksus, kui tööandja juures on selline üksus);

Államháztartási Hivatal (rahandusamet);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa).

P. MALTA

1. Rahalised hüvitised : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (sotsiaalkindlustusamet), Valletta.

2. Mitterahalised hüvitised : Diviżjoni tas-Saħħa (tervishoiutalitus), Valletta."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"S. POOLA

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus a) mitterahalised hüvitised : kasa chorych (haigekassa), kus isik on kindlustatud;

i)

hüvitiste maksmise eest vastutavad tööandjad;ii)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) allasutused, kelle tööpiirkonnas on kindlustatud isiku tööandja või füüsilisest isikust ettevõtja ametlik asukoht (kindlustusperioodil), ja Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) allasutused, kelle tööpiirkonnas on kindlustatud isiku elu- või viibimiskoht (pärast kindlustusperioodi lõppu);iii)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajanduslik sotsiaalkindlustusfond - KRUS) kohalikud asutused, kelle tööpiirkonnas on talupidaja kindlustamise koht.

2. Invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus (pensionid) a) töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, välja arvatud talupidajad : Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) üksused, mis on määratud koostööks teatavate liikmesriikide pädevate asutustega;

b) talupidajate puhul : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajanduslik sotsiaalkindlustusfond - KRUS) kohalikud asutused, mis on määratud koostööks teatavate liikmesriikide pädevate asutustega;

c) kaadrisõjaväelaste puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud sõjaväelased : kaitseministeeriumi eritalitused;

d) politseiametnike, tuletõrjeametnike, piirivalveametnike, sisejulgeoleku ameti ja välisteabeameti ametnike ja valitsuse julgeolekubüroo ametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud : sise- ja haldusministeeriumi eritalitused;

e) vanglaametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud : justiitsministeeriumi eritalitused;

f) kohtunike ja prokuröride puhul : justiitsministeeriumi eritalitused.

3. Tööõnnetused ja kutsehaigused a) mitterahalised hüvitised : kasa chorych (haigekassa), kus isik on kindlustatud;

i)

haigus:

hüvitiste maksmise eest vastutavad tööandjad;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) allasutused, kelle tööpiirkonnas on kindlustatud isiku tööandja või füüsilisest isikust ettevõtja ametlik asukoht (kindlustusperioodil), ja Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) allasutused, kelle tööpiirkonnas on kindlustatud isiku elukoht (pärast kindlustusperioodi lõppu);

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajanduslik sotsiaalkindlustusfond - KRUS) kohalikud asutused, kelle tööpiirkonnas on talupidaja kindlustamise koht;ii)

peamise palgasaaja invaliidsus või surm:

töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul (välja arvatud talupidajad) ning koolitusele või praktikale suunatud mittetöötavate koolilõpetajate puhul: Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) üksused, mis on määratud koostööks teatavate liikmesriikide pädevate asutustega;

talupidajate puhul: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajanduslik sotsiaalkindlustusfond - KRUS) kohalikud asutused, mis on määratud koostööks teatavate liikmesriikide pädevate asutustega;

kaadrisõjaväelaste puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud sõjaväelased: kaitseministeeriumi eritalitused;

politseiametnike, tuletõrjeametnike, piirivalveametnike, sisejulgeoleku ameti ja välisteabeameti ametnike ja valitsuse julgeolekubüroo ametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud: sise- ja haldusministeeriumi eritalitused;

vanglaametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud: justiitsministeeriumi eritalitused;

kohtunike ja prokuröride puhul: justiitsministeeriumi eritalitused.

4. Matusetoetused a) töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul (välja arvatud talupidajad) ning töötushüvitist saama õigustatud töötute puhul : Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) allasutused, kelle tööpiirkonnas on isiku elukoht;

b) talupidajate puhul : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajanduslik sotsiaalkindlustusfond - KRUS) kohalikud asutused, kelle tööpiirkonnas on talupidaja kindlustamise koht;

c) kaadrisõjaväelaste puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud sõjaväelased : kaitseministeeriumi eritalitused;

d) politseiametnike, tuletõrjeametnike, piirivalveametnike, sisejulgeoleku ameti ja välisteabeameti ametnike ja valitsuse julgeolekubüroo ametnike puhul, välja arvatud 1. jaanuaril 1999 või hiljem teenistusse astunud ametnikud : sise- ja haldusministeeriumi eritalitused;

e) vanglaametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud : justiitsministeeriumi eritalitused;

f) kohtunike ja prokuröride puhul : justiitsministeeriumi eritalitused;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) üksused, mis on määratud koostööks teatavate liikmesriikide pädevate asutustega;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajanduslik sotsiaalkindlustusfond - KRUS) kohalikud asutused, mis on määratud koostööks teatavate liikmesriikide pädevate asutustega;

kaitseministeeriumi eritalitused (endiste kaadrisõjaväelaste puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud sõjaväelased);

sise- ja haldusministeeriumi eritalitused (endiste politseiametnike, tuletõrjeametnike, piirivalveametnike, riigikaitseameti, sisejulgeoleku ameti ja välisteabeameti ametnike ning valitsuse julgeolekubüroo ametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud);

justiitsministeeriumi eritalitused (endiste vanglaametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud);

justiitsministeeriumi eritalitused (endiste kohtunike ja prokuröride puhul);

h) pensionieelseid hüvitisi ja toetusi saavate isikute puhul : wojewódzkie urzędy pracy (vojevoodkondade tööhõiveametid), kelle tööpiirkonnas on isiku elu- või viibimiskoht.

5. Töötus a) mitterahalised hüvitised : kasa chorych (haigekassa), kus isik on kindlustatud;

b) rahalised hüvitised : wojewódzkie urzędy pracy (vojevoodkondade tööhõiveametid), kelle tööpiirkonnas on isiku elu- või viibimiskoht.

hüvitiste maksmise eest vastutavad tööandjad;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) allasutused, kelle tööpiirkonnas on kindlustatud isiku tööandja või füüsilisest isikust ettevõtja ametlik asukoht;

b) talupidajate puhul : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajanduslik sotsiaalkindlustusfond - KRUS) kohalikud asutused, kelle tööpiirkonnas on talupidaja kindlustamise koht;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) üksused, mis on määratud koostööks teatavate liikmesriikide pädevate asutustega;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajanduslik sotsiaalkindlustusfond - KRUS) kohalikud asutused, mis on määratud koostööks teatavate liikmesriikide pädevate asutustega;

kaitseministeeriumi eritalitused (endiste kaadrisõjaväelaste puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud sõjaväelased);

sise- ja haldusministeeriumi eritalitused (endiste politseiametnike, tuletõrjeametnike, piirivalveametnike, riigikaitseameti, sisejulgeoleku ameti ja välisteabeameti ametnike ning valitsuse julgeolekubüroo ametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud);

justiitsministeeriumi eritalitused (endiste vanglaametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud);

justiitsministeeriumi eritalitused (endiste kohtunike ja prokuröride puhul);

d) töötute puhul : wojewódzkie urzędy pracy (vojevoodkondade tööhõiveametid), kelle tööpiirkonnas on isiku elu- või viibimiskoht;

ośrodki pomocy społecznej (sotsiaalabikeskused), elukohajärgses omavalitsusüksuses;

powiatowe centra pomocy rodzinie (piirkondlikud pereabikeskused), kelle tööpiirkonnas on isiku elukoht."

;

vii) pealkirja "T. PORTUGAL" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"U. SLOVEENIA

1. Rahalised hüvitised a) Haigus- ja matusetoetused : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Sloveenia tervisekindlustusamet);

b) Vanadus, invaliidsus ja toitjakaotus : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sloveenia pensioni- ja invaliidsuskindlustusamet);

c) Töötus : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Sloveenia tööturuamet);

d) Pere- ja sünnitushüvitised : Center za socialno delo - centralna enota Bežigrad (sotsiaaltöö keskus - kesküksus, Bežigrad).

2. Mitterahalised hüvitised Haigus ning rasedus ja sünnitus : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Sloveenia tervisekindlustusamet).

V. SLOVAKKIA

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus A. Rahalised hüvitised a) üldiselt : Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b) Slovaki Vabariigi armee ja raudteevägede kaadrisõjaväelaste puhul : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusasutus), Bratislava;

c) Slovaki Vabariigi siseministeeriumi vägede kaadrisõjaväelaste puhul : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (siseministeeriumi vägede eelarveorganisatsioonid Slovaki Vabariigi siseministeeriumi raames);

d) politseiametnike puhul : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (politseiteenistuse eelarve- ja osamakseorganisatsioonid Slovaki Vabariigi siseministeeriumi raames);

e) raudteepolitseiametnike puhul : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitsei peadirektoraat), Bratislava;

f) Slovaki teabeteenistuse liikmete puhul : Slovenská informačná služba (Slovaki teabeteenistus), Bratislava;

g) kohtukordnike ja vangivalvurite puhul : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (kohtukordnike ja vangivalvurite peadirektoraat), Bratislava;

h) tolliametnike puhul : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi tollidirektoraat), Bratislava.

B. Mitterahalised hüvitised tervisekindlustusasutused.

2. Invaliidsus a) üldiselt : Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b) Slovaki Vabariigi armee ja raudteevägede kaadrisõjaväelaste puhul : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusasutus), Bratislava;

c) politseiametnike ning Slovaki Vabariigi siseministeeriumi vägede kaadrisõjaväelaste puhul : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi siseministeerium), Bratislava;

d) raudteepolitseiametnike puhul : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitsei peadirektoraat), Bratislava;

e) Slovaki teabeteenistuse liikmete puhul : Slovenská informačná služba (Slovaki teabeteenistus), Bratislava;

f) kohtukordnike ja vangivalvurite puhul : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (kohtukordnike ja vangivalvurite peadirektoraat), Bratislava;

g) tolliametnike puhul : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi tollidirektoraat), Bratislava.

3. Vanadushüvitised a) üldiselt : Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b) Slovaki Vabariigi armee ja raudteevägede kaadrisõjaväelaste puhul : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusasutus), Bratislava;

c) politseiametnike ning Slovaki Vabariigi siseministeeriumi vägede kaadrisõjaväelaste puhul : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi siseministeerium), Bratislava;

d) raudteepolitseiametnike puhul : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitsei peadirektoraat), Bratislava;

e) Slovaki teabeteenistuse liikmete puhul : Slovenská informačná služba (Slovaki teabeteenistus), Bratislava;

f) kohtukordnike ja vangivalvurite puhul : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (kohtukordnike ja vangivalvurite peadirektoraat), Bratislava;

g) tolliametnike puhul : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi tollidirektoraat), Bratislava.

4. Toitjakaotushüvitised a) üldiselt : Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b) Slovaki Vabariigi armee ja raudteevägede kaadrisõjaväelaste puhul : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusasutus), Bratislava;

c) Slovaki Vabariigi siseministeeriumi vägede kaadrisõjaväelaste puhul : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (siseministeeriumi vägede eelarveorganisatsioonid Slovaki Vabariigi siseministeeriumi raames);

d) raudteepolitseiametnike puhul : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitsei peadirektoraat), Bratislava;

e) Slovaki teabeteenistuse liikmete puhul : Slovenská informačná služba (Slovaki teabeteenistus), Bratislava;

f) kohtukordnike ja vangivalvurite puhul : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (kohtukordnike ja vangivalvurite peadirektoraat), Bratislava;

g) tolliametnike puhul : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi tollidirektoraat), Bratislava.

5. Tööõnnetused ja kutsehaigused A. Rahalised hüvitised a) üldiselt : Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

b) Slovaki Vabariigi armee ja raudteevägede kaadrisõjaväelaste puhul : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusasutus), Bratislava;

c) Slovaki Vabariigi siseministeeriumi vägede kaadrisõjaväelaste puhul : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (siseministeeriumi vägede eelarveorganisatsioonid Slovaki Vabariigi siseministeeriumi raames);

d) politseiametnike puhul : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (politseiteenistuse eelarve- ja osamakseorganisatsioonid Slovaki Vabariigi siseministeeriumi raames);

e) raudteepolitseiametnike puhul : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (raudteepolitsei peadirektoraat), Bratislava;

f) Slovaki teabeteenistuse liikmete puhul : Slovenská informačná služba (Slovaki teabeteenistus), Bratislava;

g) kohtukordnike ja vangivalvurite puhul : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (kohtukordnike ja vangivalvurite peadirektoraat), Bratislava.

B. Mitterahalised hüvitised tervisekindlustusasutused.

6. Matusetoetused: a) matusetoetused üldiselt : piirkondlikud asutused;

b) Slovaki Vabariigi armee ja raudteevägede kaadrisõjaväelaste puhul : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (relvajõudude sotsiaalkindlustusasutus), Bratislava;

c) politseiametnike ning Slovaki Vabariigi siseministeeriumi vägede kaadrisõjaväelaste puhul : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (eelarve- ja osamakseorganisatsioonid Slovaki Vabariigi siseministeeriumi raames).

7. Töötus Národný úrad práce (riigi tööturuamet), Bratislava.

8. Peretoetused a) töötajate puhul : tööandjad;

b) füüsilisest isikust ettevõtjate ja pensionäride puhul : Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava;

c) teiste isikute puhul : piirkondlikud asutused."

;

c) Lisa 3 "Elukohajärgsed asutused ja viibimiskohajärgsed asutused (määruse artikli 1 punkt p ja rakendusmääruse artikli 4 lõige 3)" muudetakse järgmiselt:

i) pealkirja "A. BELGIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"B. TŠEHHI VABARIIK

1. Mitterahalised hüvitised : tervisekindlustusasutus (vastavalt valikule).

2. Rahalised hüvitised a) haigus ning rasedus ja sünnitus : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšehhi sotsiaalkindlustusamet), Praha ja kohalikud üksused;

b) invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus (pensionid) : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšehhi sotsiaalkindlustusamet), Praha ja kohalikud üksused;

c) tööõnnetused ja kutsehaigused : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšehhi sotsiaalkindlustusamet), Praha ja kohalikud üksused;

d) töötus : isiku elukoha (viibimiskoha) järgsed tööhõiveametid;

e) pere- ja muud hüvitised : isiku elukoha (viibimiskoha) järgsed volitatud omavalitsusüksused."

;

ii) jaotiste "B. TAANI", "C. SAKSAMAA", "D. HISPAANIA", "E. PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRIMAA", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG", "J. MADALMAAD", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. SOOME", "N. ROOTSI" ja "O. ÜHENDKUNINGRIIK" järjestust muudetakse ning uued jaotised on "C. TAANI", "D. SAKSAMAA", "F. KREEKA", "G. HISPAANIA", "H. PRANTSUSMAA", "I. IIRIMAA", "J. ITAALIA", "N. LUKSEMBURG", "Q. MADALMAAD", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. SOOME", "X. ROOTSI" ja "Y. ÜHENDKUNINGRIIK";

iii) pealkirja "D. SAKSAMAA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"E. EESTI

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus : Eesti Haigekassa;

2. Invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensionid, matusetoetused ja peretoetused : Sotsiaalkindlustusamet;

3. Töötus : kohalik tööhõiveamet."

;

iv) pealkirja "J. ITAALIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"K. KÜPROS

1. Mitterahalised hüvitised : Υπουργείο Υγείας (tervishoiuministeerium), Λευκωσία.

2. Rahalised hüvitised : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (sotsiaalkindlustusosakond, töö- ja sotsiaalkindlustusministeerium), Λευκωσία.

L. LÄTI

1. Kõik toetused, välja arvatud mitterahalised ravikindlustushüvitised : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (riigi sotsiaalkindlustusamet), Rīga.

2. Mitterahalised ravikindlustushüvitised : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (kohustusliku riikliku tervisekindlustuse amet), Rīga.

M. LEEDU

i)

mitterahalised hüvitised: Teritorinės ligonių kasos (territoriaalsed haigekassad);ii)

rahalised hüvitised: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riigi sotsiaalkindlustusfondi nõukogu);

i)

mitterahalised hüvitised: Teritorinės ligonių kasos (territoriaalsed haigekassad);ii)

rahalised hüvitised: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riigi sotsiaalkindlustusfondi nõukogu), Vilnius.

2. Invaliidsus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riigi sotsiaalkindlustusfondi nõukogu), Vilnius.

3. Vanadus, toitjakaotus (pensionid) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riigi sotsiaalkindlustusfondi nõukogu), Vilnius.

4. Tööõnnetused ja kutsehaigused a) mitterahalised hüvitised : Teritorinės ligonių kasos (territoriaalsed haigekassad);

b) rahalised hüvitised : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (riigi sotsiaalkindlustusfondi nõukogu), Vilnius.

5. Matusetoetused Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kohalikud sotsiaalabiasutused).

6. Töötus Respublikinė darbo birža (riigi tööturuamet), Vilnius.

7. Peretoetused Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kohalikud sotsiaalabiasutused)."

;

v) pealkirja "N. LUKSEMBURG" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"O. UNGARI

I. ELUKOHAJÄRGSED ASUTUSED

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus mitterahalised ja rahalised hüvitised : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (riikliku haigekassa kohalik asutus).

2. Invaliidsus a) mitterahalised hüvitised : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (riikliku haigekassa kohalik asutus);

b) rahalised hüvitised : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet).

3. Vanadus, toitjakaotus (pensionid) a) vanaduspension - sotsiaalkindlustuse sammas : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet);

b) vanaduspension - erasammas : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (riiklik finantsjärelevalveorgan), Budapest;

c) toitjakaotuspensionid : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet);

d) mitteosamakselised vanadushüvitised : Illetékes helyi önkormányzat (pädev kohalik omavalitsus).

4. Tööõnnetused ja kutsehaigused a) mitterahalised hüvitised : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (riikliku haigekassa kohalik asutus);

b) rahalised hüvitised - tööõnnetused : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa), Budapest;

c) muud rahalised hüvitised : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet).

5. Töötus rahalised hüvitised : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (tööturuameti kohalik asutus).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (peretoetusi maksev üksus, kui tööandja juures on selline üksus);

Területi Államháztartás - i Hivatal (rahandusameti kohalik üksus);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa), Budapest.

II. VIIBIMISKOHAJÄRGSED ASUTUSED

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus mitterahalised ja rahalised hüvitised : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (riikliku haigekassa kohalik asutus).

2. Invaliidsus a) mitterahalised hüvitised : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (riikliku haigekassa kohalik asutus);

b) rahalised hüvitised : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet).

3. Vanadus, toitjakaotus (pensionid) a) vanaduspension - sotsiaalkindlustuse sammas : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet);

b) vanaduspension - erasammas : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (riiklik finantsjärelevalveorgan), Budapest;

c) toitjakaotuspensionid : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet);

d) mitteosamakselised vanadushüvitised : Illetékes helyi önkormányzat (pädev kohalik omavalitsus).

4. Tööõnnetused ja kutsehaigused a) mitterahalised hüvitised : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (riikliku haigekassa kohalik asutus);

b) rahalised hüvitised - õnnetuse korral makstav haigusraha : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa), Budapest;

c) muud rahalised hüvitised : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (riikliku pensionikindlustuse keskamet).

5. Töötus rahalised hüvitised : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (tööturuameti kohalik asutus).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (peretoetusi maksev üksus, kui tööandja juures on selline üksus);

Területi Államháztartási Hivatal (rahandusameti kohalik üksus);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa), Budapest.

P. MALTA

1. Rahalised hüvitised : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (sotsiaalkindlustusamet), Valletta.

2. Mitterahalised hüvitised : Diviżjoni tas-Saħħa (tervishoiutalitus), Valletta."

;

vi) pealkirja "R. AUSTRIA" all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

"S. POOLA

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus a) mitterahalised hüvitised : kasa chorych (haigekassa), kus isik on kindlustatud või registreeritud;

i)

töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, välja arvatud talupidajad: Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) allasutused, kelle tööpiirkonnas on elu- või viibimiskoht;ii)

talupidajate puhul: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajanduslik sotsiaalkindlustusfond - KRUS) kohalikud asutused, kelle tööpiirkonnas on elu- või viibimiskoht.

2. Invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus (pensionid) a) töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, välja arvatud talupidajad : Zakład Ubezpieczeń Społecznych'i (sotsiaalkindlustusamet - ZUS) üksused, mis on määratud koostööks teatavate liikmesriikide pädevate asutustega;

b) talupidajate puhul : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajanduslik sotsiaalkindlustusfond - KRUS) kohalikud asutused, mis on määratud koostööks teatavate liikmesriikide pädevate asutustega;

c) kaadrisõjaväelaste puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud sõjaväelased : kaitseministeeriumi eritalitused;

d) politseiametnike, tuletõrjeametnike, piirivalveametnike, sisejulgeoleku ameti ja välisteabeameti ametnike ja valitsuse julgeolekubüroo ametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud : sise- ja haldusministeeriumi eritalitused;

e) vanglaametnike puhul, välja arvatud pärast 1. jaanuari 1999 teenistusse astunud ametnikud : justiitsministeeriumi eritalitused;

f) kohtunike ja prokuröride puhul : justiitsministeeriumi eritalitused.

3. Tööõnnetused ja kutsehaigused a) mitterahalised hüvitised : kasa choryc