EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0798-20190224

Consolidated text: Komisjoni määrus (EÜ) nr 798/2008, 8. august 2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/798/2019-02-24

02008R0798 — ET — 24.02.2019 — 039.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 798/2008,

8. august 2008,

millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 226 23.8.2008, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1291/2008, 18. detsember 2008

  L 340

22

19.12.2008

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 411/2009, 18. mai 2009,

  L 124

3

20.5.2009

►M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 215/2010, 5. märts 2010,

  L 76

1

23.3.2010

 M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 241/2010, 8. märts 2010,

  L 77

1

24.3.2010

►M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 254/2010, 10. märts 2010,

  L 80

1

26.3.2010

 M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 332/2010, 22. aprill 2010,

  L 102

10

23.4.2010

 M7

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 925/2010, 15. oktoober 2010,

  L 272

1

16.10.2010

 M8

Muudetud: KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 364/2011, 13. aprill 2011,

  L 100

30

14.4.2011

►M9

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 955/2010, 22. oktoober 2010,

  L 279

3

23.10.2010

 M10

Muudetud: KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 364/2011, 13. aprill 2011,

  L 100

30

14.4.2011

 M11

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 364/2011, 13. aprill 2011,

  L 100

30

14.4.2011

 M12

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 427/2011, 2. mai 2011,

  L 113

3

3.5.2011

 M13

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 536/2011, 1. juuni 2011,

  L 147

1

2.6.2011

 M14

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 991/2011, 5. oktoober 2011,

  L 261

19

6.10.2011

►M15

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1132/2011, 8. november 2011,

  L 290

1

9.11.2011

►M16

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1380/2011, 21. detsember 2011,

  L 343

25

23.12.2011

 M17

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 110/2012, 9. veebruar 2012,

  L 37

50

10.2.2012

 M18

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 393/2012, 7. mai 2012,

  L 123

27

9.5.2012

 M19

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 532/2012, 21. juuni 2012,

  L 163

1

22.6.2012

 M20

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1162/2012, 7. detsember 2012,

  L 336

17

8.12.2012

 M21

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 88/2013, 31. jaanuar 2013,

  L 32

8

1.2.2013

 M22

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 191/2013, 5. märts 2013,

  L 62

22

6.3.2013

 M23

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 437/2013, 8. mai 2013,

  L 129

25

14.5.2013

 M24

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M25

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 556/2013, 14. juuni 2013,

  L 164

13

18.6.2013

►M26

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 866/2013, 9. september 2013,

  L 241

4

10.9.2013

 M27

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1204/2013, 25. november 2013,

  L 316

6

27.11.2013

 M28

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 166/2014, 17. veebruar 2014,

  L 54

2

22.2.2014

►M29

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 952/2014, 4. september 2014,

  L 273

1

13.9.2014

 M30

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/198, 6. veebruar 2015,

  L 33

9

10.2.2015

 M31

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/243, 13. veebruar 2015,

  L 41

5

17.2.2015

 M32

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/342, 2. märts 2015,

  L 60

31

4.3.2015

 M33

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/526, 27. märts 2015,

  L 84

30

28.3.2015

►M34

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/608, 14. aprill 2015,

  L 101

1

18.4.2015

 M35

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/796, 21. mai 2015,

  L 127

9

22.5.2015

 M36

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/908, 11. juuni 2015,

  L 148

11

13.6.2015

 M37

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1153, 14. juuli 2015,

  L 187

10

15.7.2015

 M38

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1220, 24. juuli 2015,

  L 197

1

25.7.2015

 M39

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1349, 3. august 2015,

  L 208

7

5.8.2015

 M40

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1363, 6. august 2015,

  L 210

24

7.8.2015

 M41

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1884, 20. oktoober 2015,

  L 276

28

21.10.2015

►M42

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2258, 4. detsember 2015,

  L 321

23

5.12.2015

 M43

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/15, 7. jaanuar 2016,

  L 5

1

8.1.2016

►M44

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/39, 14. jaanuar 2016,

  L 11

3

16.1.2016

 M45

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/57, 19. jaanuar 2016,

  L 13

49

20.1.2016

 M46

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/148, 4. veebruar 2016,

  L 30

17

5.2.2016

 M47

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/433, 22. märts 2016,

  L 76

29

23.3.2016

►M48

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/151, 27. jaanuar 2017,

  L 23

7

28.1.2017

►M49

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/193, 3. veebruar 2017,

  L 31

13

4.2.2017

 M50

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/481, 20. märts 2017,

  L 75

15

21.3.2017

►M51

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1414, 3. august 2017,

  L 203

4

4.8.2017

►M52

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1650, 5. november 2018,

  L 275

10

6.11.2018

►M53

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/298, 20. veebruar 2019,

  L 50

20

21.2.2019


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 326, 11.12.2015, lk  68 (2015/608)

 C2

Parandus, ELT L 326, 11.12.2015, lk  69 (2015/1884)
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 798/2008,

8. august 2008,

millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded

(EMPs kohaldatav tekst)I PEATÜKK

SISU, REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.  Käesolevas määruses sätestatakse veterinaarsertifikaatide nõuded järgmiste kaupade (edaspidi „kaubad”) ühendusse importimise suhtes ja ühenduse kaudu toimuva transiidi suhtes, kaasa arvatud ladustamine transiidi ajal:

a) kodulinnud, haudemunad, ühepäevased tibud ja määratletud patogeenivabad munad;

b) kodulindude, silerinnaliste lindude ja looduslike jahilindude liha, hakkliha ja lihamass, munad ja munatooted.

Määruses sätestatakse selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, kust võib kaupu ühendusse importida.

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata messidel, näitustel ja konkurssidel kasutatavate kodulindude suhtes.

3.  Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see piiraks sertifitseerimise erinõudeid, mis on sätestatud kolmandate riikidega sõlmitud ühenduse asjakohastes lepingutes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „kodulinnud” — kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd ja silerinnalised linnud (Ratitae), keda kasvatatakse või hoitakse tehistingimustes tõuaretuse eesmärgil, toiduks ette nähtud liha või munade tootmiseks või uluklinnuvarude taastootmiseks;

2) „haudemunad” — kodulindude munad, mis on ette nähtud inkubeerimiseks;

3) „ühepäevased tibud” — kõik vähem kui 72 tunni vanused kodulinnud, keda ei ole veel söödetud, ning vähem kui 72 tunni vanused muskuspardid (Cairina moschata) või nende ristandid, olenemata sellest, kas neid on toidetud või mitte;

4) „sugulinnud” — 72 tunni vanused või vanemad haudemunade tootmiseks ette nähtud kodulinnud;

5) „produktiivlinnud” — 72 tunni vanused või vanemad kodulinnud, keda peetakse

a) toiduks ette nähtud liha ja/või munade tootmiseks või

b) uluklinnuvarude taastootmiseks;

6) „määratletud patogeenivabad munad” — haudemunad, mis on pärit määratletud patogeenidest vabadest kanakarjadest, nagu on kirjeldatud Euroopa farmakopöas, ( 1 ) ja mis on ette nähtud üksnes diagnoosimiseks, uurimistööks või farmaatsias kasutamiseks;

7) „liha” — järgmiste loomade söödavad osad:

a) kodulinnud, kes liha puhul on tehistingimustes peetavad linnud, sealhulgas kodulindudeks mitte peetavad linnud, keda siiski peetakse tehistingimustes kodulindudena, välja arvatud silerinnalised linnud;

b) looduslikud jahilinnud, keda kütitakse inimtoiduks;

c) silerinnalised linnud;

8) „lihamass” — toode, mis saadakse liha eemaldamisel lihaga kaetud kontidelt pärast konditustamist või kodulinnurümpadelt, kasutades mehaanilisi võtteid, mille tagajärjel lihaskiu struktuur hävib või muutub;

9) „hakkliha” — konditustatud liha, mis on hakitud osakesteks ja sisaldab vähem kui 1 % soola;

10) „tsoon” — selgelt määratletud kolmanda riigi osa, kuhu kuulub konkreetse haiguse suhtes eristatava tervisliku seisundiga loomade alamkogum ja mille puhul kohaldatakse käesoleva määrusega impordi suhtes sätestatud vajalikku seiret, kontrolli ja bio-ohutuse meetmeid;

11) „piirkond” — üks või mitu linnukasvatusettevõtet kolmandas riigis ühise bio-ohutuse haldussüsteemiga, kuhu kuulub konkreetse haiguse või konkreetsete haiguste suhtes eristatava tervisliku seisundiga kodulindude alamkogum ja mille puhul kohaldatakse käesoleva määrusega impordi suhtes sätestatud vajalikku seiret, kontrolli ja bio-ohutuse meetmeid;

12) „ettevõte” — ühel maa-alal paiknev rajatis või rajatise osa, kus toimub vähemalt üks järgmistest tegevustest:

a) aretusettevõte: ettevõte, kus toodetakse haudemune sugulindude tootmiseks;

b) paljundusettevõte: ettevõte, kus toodetakse haudemune produktiivlindude tootmiseks;

c) kasvatusettevõte:

i) kas sugulinnukasvatusettevõte, kus kasvatatakse sugulinde enne nende suguküpseks saamist, või

ii) produktiivlinnukasvatusettevõte, kus kasvatatakse munevaid produktiivlinde enne nende munemisikka jõudmist;

d) muude produktiivlindude pidamine;

13) „haudejaam” — ettevõte, kus inkubeeritakse ja hautakse mune ning kes tarnib ühepäevaseid tibusid;

14) „linnukari” — kõik ühesuguses tervislikus seisundis kodulinnud, keda hoitakse samas ruumis või samas tarandikus ja kes moodustavad ühe epidemioloogilise üksuse; siseruumides hoitavate kodulindude puhul hõlmab mõiste kõiki sama õhuruumi jagavaid linde;

15) „linnugripp” — A-tüüpi gripiviiruse põhjustatud kodulindude nakkushaigus,

a) mis kuulub alatüüpi H5 või H7;

b) mille veenisisese patogeensuse indeks on kuuenädalastel kanapoegadel suurem kui 1,2 või

c) mis põhjustab vähemalt 75 % suremust 4–8 nädala vanuste veenisiseselt nakatatud kanapoegade seas;

16) „kõrge patogeensusega linnugripp” — kodulindude nakkushaigus, mida põhjustavad:

a) linnugripi viiruste alatüübid H5 ja H7, mille mitmealuseliste aminohapete genoomijärjestuse kood hemaglutiinimolekuli lõhustumispiirkonnas sarnaneb teistel kõrge patogeensusega linnugripi viirustel vaadelduga, mis näitab, et peremeesorganismis üldlevinud proteaas võib hemaglutiinimolekuli lõhustada;

b) linnugripp, nagu on määratletud punkti 15 alapunktides b ja c;

17) „madala patogeensusega linnugripp” — kodulindude nakkushaigus, mida põhjustavad linnugripi viiruste alatüübid H5 ja H7, välja arvatud kõrge patogeensusega linnugripp;

18) „Newcastle’i haigus” — kodulindude nakkushaigus:

a) mida põhjustab paramüksoviirus-1 tüvi, mille intratserebraalse patogeensuse indeks ühepäevastel tibudel on kõrgem kui 0,7, või

b) viiruses on tõendatud mitmealuseliste aminohapete esinemine (kas otseselt või deduktsiooni teel) F2 proteiini ja fenüülalaniini C-lõpus jäägiga 117, mis on F1 proteiini N-lõpp; termin „mitmealuselised aminohapped” viitab vähemalt kolmele arginiini või lüsiini jäägile vahemikus 113–116; aminohapete jääkidele omase mustri tõendamise ebaõnnestumise puhul antud punktis kirjeldatud viisil tuleb isoleeritud viirust kirjeldada intratserebraalse patogeensuse indeksi testi abil; antud mõiste puhul nummerdatakse aminohapete jäägid alates F0 geeni nukleotiidide järjestusest tuletatud aminohappe N-lõpust, 113–116 vastab jääkidele -4 kuni -1 lõhustumispiirkonnast;

19) „ametlik veterinaararst” — pädeva asutuse määratud veterinaararst;

20) „nakatunud loomade eristamine vaktsineeritud loomadest (DIVA strateegia)” — vaktsineerimisstrateegia, mis võimaldab teha vahet vaktsineeritud/nakatunud ja vaktsineeritud/nakatumata loomade vahel, kasutades selleks epideemilise ehk väliviiruse vastaste antikehade avastamiseks ette nähtud diagnostilist testi ja vaktsineerimata sentinellilinde.II PEATÜKK

ÜLDISED IMPORDI- JA TRANSIIDITINGIMUSED

Artikkel 3

Kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest pärit kaupu võib ühendusse importida ja vedada läbi ühenduse

Kaupu imporditakse ühendusse ja veetakse läbi ühenduse ainult I lisa 1. osas esitatud tabeli 1. ja 3. veerus loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

Artikkel 4

Veterinaarsertifikaadid

1.  Ühendusse imporditavatel kaupadel peab olema veterinaarsertifikaat, nagu on viidatud I lisa 1. osas esitatud tabeli 4. veerus, mis on väljastatud kõnealusele kaubale, täidetud vastavalt märkmetele ja nimetatud lisa 2. osas esitatud veterinaarsertifikaatide näidistele („sertifikaat”).

2.  Kodulindude ja ühepäevaste tibude importimisel lisatakse veterinaarsertifikaatidele laeva kapteni deklaratsioon, nagu on sätestatud II lisas, kui nimetatud kaupade transport toimub kas või osaliselt laevaga.

3.  Kodulindude, haudemunade ja ühepäevaste tibudega, mida veetakse läbi ühenduse, peavad kaasas olema:

a) lõikes 1 nimetatud veterinaarsertifikaat, millel on märge „veoks läbi ELi”, ning

b) sertifikaat, mida nõuab sihtriigiks olev kolmas riik.

4.  Määratletud patogeenivabade munade, kodulindude, silerinnaliste lindude ja looduslike jahilindude liha, hakkliha ja lihamassi ning munade ja munatoodetega, mida veetakse läbi ühenduse, peab kaasas olema sertifikaat, mis on koostatud kooskõlas XI lisas sätestatud näidissertifikaadiga ning vastab selles sätestatud tingimustele

5.  Käesoleva määruse mõistes võib transiit hõlmata ladustamist kooskõlas direktiivi 97/78/EÜ artiklitega 12 ja 13.

6.  Kasutada võib elektroonilisi sertifikaate ning muid kokkulepitud süsteeme, mis on ühtlustatud ühenduse tasandil.

▼M42

Artikkel 5

Impordi ja transiitveo tingimused

1.  Liitu imporditavad ja liitu transiidina läbivad kaubad peavad vastama järgmistele nõuetele:

a) artiklites 6 ja 7 ning III peatükis sätestatud tingimused;

b) lisatagatised, nagu on määratletud I lisa 1. osas esitatud tabeli veerus 5;

c) veerus 6 esitatud eritingimused, ning vajaduse korral I lisa 1. osas esitatud tabeli veerus 6 A kehtestatud lõppkuupäevad ja veerus 6B esitatud alguskuupäevad;

d)  Salmonella tõrje programmi heakskiitmise ja sellega seonduvate piirangute tingimused, mida kohaldatakse üksnes juhul, kui need on märgitud I lisa 1. osas esitatud tabeli vastavas veerus;

e) loomatervishoiualased lisatagatised, kui seda nõuab sihtliikmesriik ja neile viidatakse sertifikaadis.

2.  Selliste üksiksaadetiste suhtes, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud, ei kohaldata lõikes 1 sätestatud järgmisi tingimusi:

a) punkt b;

b) punkt d, kui kodulindude esmatootmine on ette nähtud eraotstarbeliseks kasutamiseks või sel juhul, kui käitleja tarnib otse väikestes kogustes esmatooteid, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 1 lõikes 3.

▼B

Artikkel 6

Uuringute, proovide võtmise ja analüüside tegemise kord

Kui kaupade importimiseks ühendusse on sertifikaatide alusel vaja teha uuringuid, võtta proove ja teha analüüse seoses klassikalise lindude katku, mükoplasma, Newcastle’i haiguse, salmonella või muude looma või inimese tervishoiuohutuse seisukohast oluliste haigustekitajatega, imporditakse kõnealused kaubad ühendusse ainult pärast seda, kui asjaomase kolmanda riigi pädev asutus või vajaduse korral sihtliikmesriigi pädev asutus on teinud antud uuringud, võtnud proove ja teinud analüüsid vastavalt III lisale.

Artikkel 7

Haigusest teatamisele esitatavad nõuded

Kaubad imporditakse ühendusse kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest või piirkondadest ainult siis, kui asjaomane kolmas riik

▼M2

a) teatab komisjonile haigusolukorrast 24 tunni jooksul alates kinnituse saamisest madala või kõrge patogeensusega linnugripi või Newcastle’i haiguse esmasest puhangust;

b) esitab kõrge patogeensusega linnugripi või Newcastle’i haiguse esmaste puhangute viiruse isolaadid viivitamata ühenduse linnugripi ja Newcastle’i haiguse tugilaborile; ( 2 ) selliseid viiruse isolaate ei pea esitama munade, munatoodete ja määratletud patogeenivabade munade impordi korral kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest või piirkondadest, kust on lubatud selliste kaupade import ühendusse;

▼B

c) edastab komisjonile regulaarselt uusi andmeid haigusolukorra kohta.III PEATÜKK

LOOMADE TERVISLIK SEISUND NENDE PÄRITOLUKOHAKS OLEVATES KOLMANDATES RIIKIDES, TERRITOORIUMIDEL, TSOONIDES JA PIIRKONDADES SEOSES LINNUGRIPI JA NEWCASTLE’I HAIGUSEGA

Artikkel 8

Linnugripist vabad kolmandad riigid, territooriumid, tsoonid ja piirkonnad

1.  Käesolevas määruses peetakse kolmandat riiki, territooriumi, tsooni ja piirkonda, millest kaupa ühendusse imporditakse, linnugripist vabaks, kui

a) kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis või piirkonnas ei ole linnugrippi esinenud vähemalt 12 kuu jooksul enne sertifitseerimist ametliku veterinaararsti poolt;

b) kooskõlas artikliga 10 on kohaldatud linnugripi seire programmi vähemalt kuue kuu jooksul enne käesoleva lõike punktis a viidatud sertifitseerimist, kui sertifikaadis on nii nõutud.

2.  Kui kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis või piirkonnas, mis on eelnevalt olnud linnugripist vaba, nagu on viidatud lõikes 1, tekib kõnealuse haiguse puhang, siis peetakse seda kolmandat riiki, territooriumi, tsooni või piirkonda taas linnugripist vabaks pärast järgmiste tingimuste täitmist:

a) kõrge patogeensusega linnugripi puhul on haiguse kontrollimiseks rakendatud hukkamispoliitikat;

b) madala patogeensusega linnugripi puhul on rakendatud kas hukkamispoliitikat või on kodulinnud haiguse tõrje eesmärgil tapetud;

c) kõiki eelnevalt nakatatud ettevõtteid on piisavalt puhastatud ja desinfitseeritud;

d) kooskõlas IV lisa II osaga on kolme kuu jooksul pärast punktis c nimetatud puhastamis- ja desinfitseerimistegevust tehtud negatiivseid tulemusi andev linnugripi seire.

Artikkel 9

Kõrge patogeensusega linnugripist vabad kolmandad riigid, territooriumid, tsoonid ja piirkonnad

1.  Käesolevas määruses peetakse kolmandat riiki, territooriumi, tsooni ja piirkonda, millest kaupa ühendusse imporditakse, kõrge patogeensusega linnugripist vabaks, kui kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis või piirkonnas ei ole kõnealust haigust esinenud vähemalt 12 kuu jooksul enne sertifitseerimist ametliku veterinaararsti poolt.

2.  Kui kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis või piirkonnas, mis on eelnevalt olnud kõrge patogeensusega linnugripist vaba, nagu on viidatud lõikes 1, tekib kõnealuse haiguse puhang, siis peetakse seda kolmandat riiki, territooriumi, tsooni või piirkonda taas kõrge patogeensusega linnugripist vabaks pärast järgmiste tingimuste täitmist:

a) haiguse kontrollimiseks on rakendatud hukkamispoliitikat ja kõiki eelnevalt nakatatud ettevõtteid on piisavalt puhastatud ja desinfitseeritud;

b) kooskõlas IV lisa II osaga on kolme kuu jooksul pärast punktis a nimetatud hukkamispoliitika rakendamist ning puhastamis- ja desinfitseerimistegevust tehtud linnugripi seire.

Artikkel 10

Linnugripi seire programmid

Kui sertifikaadis nõutakse linnugripi seire programmi, imporditakse ühendusse kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest kaupu vaid juhul, kui:

a) kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis ja piirkonnas on kohaldatud vähemalt kuue kuu jooksul I lisa 1. osas esitatud tabeli 7. veerus esitatud linnugripi seire programmi ja kõnealune programm vastab nõuetele,

i) mis on sätestatud IV lisa I osas või

ii) OIE maismaaloomade tervishoiu eeskirjade standardites ( 3 );

b) kolmas riik teatab komisjonile oma linnugripi seire programmis tehtavatest muudatustest.

Artikkel 11

Vaktsineerimine linnugripi vastu

Kui kolmandates riikides, territooriumidel, tsoonides ja piirkondades vaktsineeritakse linnugripi vastu, siis imporditakse ühendusse linnuliha ja muid vaktsineeritud kodulindudest saadud kaupu vaid juhul, kui

a) kolmas riik viib läbi vaktsineerimise linnugripi vastu I lisa 1. osas esitatud tabeli 8. veerus esitatud vaktsineerimiskava alusel ja kõnealune kava vastab V lisas esitatud nõuetele;

b) kolmas riik teatab komisjonile oma linnugripi seire programmis tehtavatest muudatustest.

Artikkel 12

Newcastle’i haigusest vabad kolmandad riigid, territooriumid, tsoonid ja piirkonnad

1.  Käesolevas määruses peetakse kolmandat riiki, territooriumi, tsooni ja piirkonda, millest kaupa ühendusse imporditakse, Newcastle’i haigusest vabaks, kui täidetud on järgmised tingimused:

a) kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis ja piirkonnas ei ole Newcastle’i haigust esinenud vähemalt 12 kuu jooksul enne sertifitseerimist ametliku veterinaararsti poolt;

b) vähemalt käesoleva lõike punktis a viidatud ajavahemiku vältel ei ole vaktsineeritud Newcastle’i haiguse vastu, kasutades vaktsiine, mis ei vasta VI lisas esitatud Newcastle’i haiguse tunnustatud vaktsiinide kriteeriumidele.

2.  Kui kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis või piirkonnas, mis on eelnevalt olnud Newcastle’i haigusest vaba, nagu on viidatud lõikes 1, tekib kõnealuse haiguse puhang, siis peetakse antud kolmandat riiki, territooriumi, tsooni ja piirkonda taas sellest haigusest vabaks pärast järgmiste tingimuste täitmist:

a) haiguse tõrjeks on rakendatud hukkamispoliitikat;

b) kõiki eelnevalt nakatatud ettevõtteid on piisavalt puhastatud ja desinfitseeritud;

c) vähemalt kolme kuu jooksul pärast punktides a ja b viidatud hukkamispoliitika rakendamist ning puhastamis- ja desinfitseerimistegevust

i) saab kolmanda riigi pädev asutus kinnitada kõnealuse haiguse puudumist kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis ja piirkonnas tõhusate uuringute abil, mis hõlmavad laboratoorset kontrolli seoses haiguspuhanguga;

ii) ei ole vaktsineeritud Newcastle’i haiguse vastu, kasutades vaktsiine, mis ei vasta VI lisas esitatud Newcastle’i haiguse tunnustatud vaktsiinide kriteeriumidele.

Artikkel 13

Newcastle’i haiguse vaktsiinide kasutamise erandid

1.  Artikli 1 lõike 1 punktis a viidatud kaupade puhul ja erandina artikli 12 lõike 1 punktist b ja artikli 12 lõike 2 punkti c alapunktist ii peetakse kolmandat riiki, territooriumi, tsooni ja piirkonda Newcastle’i haigusest vabaks, kui täidetud on järgmised tingimused:

a) kolmas riik, territoorium, tsoon ja piirkond võimaldab kasutada vaktsiine, mis on kooskõlas VI lisa I osas esitatud üldkriteeriumidega, kuid mitte nimetatud lisa II osas esitatud erikriteeriumidega;

b) täidetakse VII lisa I osas esitatud tervishoiualaseid lisanõudeid.

2.  Artikli 1 lõike 1 punktis b viidatud kaupade puhul ja erandina artikli 12 lõike 1 punktist b ja artikli 12 lõike 2 punkti c alapunktist ii peetakse kolmandat riiki, territooriumi, tsooni ja piirkonda, millest on lubatud linnuliha import ühendusse, Newcastle’i haigusest vabaks, kui täidetakse VII lisa II osas sätestatud tervishoiualaseid lisanõudeid.IV PEATÜKK

IMPORDI ERITINGIMUSED

▼M42

Artikkel 14

Kodulindude, haudemunade ja ühepäevaste tibude impordi eritingimused

1.  Lisaks II ja III peatükis sätestatud tingimustele kohaldatakse järgmisi eritingimusi järgmiste kaupade impordi suhtes:

a) muude lindude kui silerinnaliste kodulindude sugu- ja produktiivlindude, nende haudemunade ja ühepäevaste tibude suhtes kohaldatakse VIII lisas esitatud nõudeid;

b) aretuseks või tootmiseks ette nähtud silerinnaliste lindude, nende haudemunade ja ühepäevaste tibude suhtes kohaldatakse IX lisas esitatud nõudeid.

2.  Lõike 1 punktides a ja b sätestatud eritingimusi ei kohaldata üksiksaadetiste suhtes, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad ja ühepäevased tibud. Kõnealuste saadetiste suhtes kohaldatakse siiski VIII lisa II jaos sätestatud impordijärgselt kohaldatavaid nõudeid.

▼B

Artikkel 15

Määratletud patogeenivabade munade impordi eritingimused

Lisaks artiklites 3–6 sätestatud tingimustele peavad ühendusse imporditavad määratletud patogeenivabad munad olemas kooskõlas järgmiste nõuetega:

a) munad märgistatakse päritoluriigiks oleva kolmanda riigi ISO koodi ja päritoluettevõtte loanumbriga;

b) iga määratletud patogeenivabade munade pakend sisaldab ainult samast päritoluriigiks olevast kolmandast riigist, samast ettevõttest ja samalt kaubasaatjalt pärit mune ning sellele on kantud vähemalt järgmised andmed:

i) munadel esitatud teave vastavalt punktile a;

ii) hästi nähtav ja loetav märge, et saadetis sisaldab määratletud patogeenivabasid mune;

iii) kaubasaatja nimi või ärinimi ja aadress;

c) ühendusse imporditavad määratletud patogeenivabad munad tuleb pärast impordikontrolli rahuldavat läbimist transportida otse nende lõppsihtkohta.

Artikkel 16

Kodulindude ja ühepäevaste tibude transpordi eritingimused

Ühendusse imporditavaid kodulinde ja ühepäevaseid tibusid

a) ei laadita transpordivahendile, mis veab halvema tervisliku seisundiga kodulinde ja ühepäevaseid tibusid;

b) ühendusse transportimise vältel ei transpordita läbi kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna, millest selliseid kodulinde ja ühepäevaseid tibusid ei ole lubatud ühendusse importida, ega laadita seal maha.

Artikkel 17

Silerinnaliste lindude impordi eritingimused

Ühendusse võib importida vaid liha, mis on saadud silerinnalistelt lindudelt, kelle suhtes on kohaldatud X lisa II osas sätestatud kaitsemeetmeid seoses Krimmi-Kongo hemorraagilise palavikuga.V PEATÜKK

TRANSIIDI ERITINGIMUSED

▼M15

Artikkel 18

Erandid läbi Läti, Leedu ja Poola toimuva transiidi jaoks

1.  Erandina artikli 4 lõikest 4 on komisjoni otsuse 2009/821/EÜ ( 4 ) lisas loetletud Läti, Leedu ja Poola piiripunktide vahel maanteed või raudteed mööda lubatud kodulindude, silerinnaliste lindude ja looduslike jahilindude liha, hakkliha ja lihamassi ning munade, munatoodete ja määratletud patogeenivabade munade saadetiste transiitvedu, mis lähtub Venemaalt ja suundub kas otse või kolmanda riigi kaudu Venemaale, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) Lätisse, Leedusse või Poolasse sisenemise piiripunktis paneb ametlik veterinaararst partiile seerianumbriga plommi;

b) saadetisega kaasas olevad dokumendid, mis on ette nähtud direktiivi 97/78/EÜ artikliga 7, kannavad igal leheküljel Lätisse, Leedusse või Poolasse sisenemise piiripunktis ametliku veterinaararsti poolt pandud templit „AINULT TRANSIIDIKS LÄBI ELi VENEMAALE”;

c) järgitud on direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d) Lätisse, Leedusse või Poolasse sisenemise piiripunktis on ametlik veterinaararst väljastanud ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendi, mis tõendab, et saadetis on transiidiks vastuvõetav.

▼M26

2.  Erandina artikli 4 lõikest 4 on komisjoni otsuse 2009/821/EÜ lisas loetletud Leedu piiripunktide vahel maanteed või raudteed mööda lubatud munade, munatoodete ja kodulinnuliha transiit, mis lähtub Valgevenest ja suundub Venemaale Kaliningradi territooriumile, kui on täidetud järgmised tingimused:

▼M15

a) Leedusse sisenemise piiripunktis paneb ametlik veterinaararst partiile seerianumbriga plommi;

b) saadetisega kaasas olevad dokumendid, mis on ette nähtud direktiivi 97/78/EÜ artikliga 7, kannavad igal leheküljel Leedusse sisenemise piiripunktis ametliku veterinaararsti poolt pandud templit „AINULT TRANSIIDIKS LÄBI LEEDU VENEMAALE”;

c) järgitud on direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d) Leedusse sisenemise piiripunktis on ametlik veterinaararst väljastanud ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendi, mis tõendab, et saadetis on transiidiks vastuvõetav.

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud saadetisi ei või direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõike 4 ega artikli 13 kohaselt liidu territooriumil maha laadida ega ladustada.

4.  Pädev asutus kontrollib regulaarselt, kas lõigetes 1 ja 2 osutatud saadetiste arv ja vastavad liidust lahkuvad tootekogused vastavad liitu sisenevate saadetiste arvule ja tootekogustele.

▼M25

Artikkel 18a

Erand läbi Horvaatia kolmandatesse riikidesse Bosniast ja Hertsegoviinast pärit saadetiste transiidi jaoks

1.  Erandina artikli 4 lõikest 4 on Nova Sela ja Ploče piiripunktide vahel maanteed mööda lubatud kodulindude, sealhulgas silerinnaliste lindude ja looduslike jahilindude liha, hakkliha ja lihamassi ning munade, munatoodete ja määratletud patogeenivabade munade saadetiste transiitvedu, mis lähtub Bosnia ja Hertsegoviinast ja suundub kolmandatesse riikidesse, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst pannud saadetisele seerianumbriga plommi;

b) saadetisega kaasas olevad dokumendid, mis on ette nähtud direktiivi 97/78/EÜ artikliga 7, kannavad igal leheküljel sisenemise piiripunktis ametliku veterinaararsti poolt pandud templit „AINULT TRANSIIDIKS LÄBI ELi KOLMANDATESSE RIIKIDESSE”;

c) on järgitud direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d) liitu sisenemise piirikontrollipunktis on ametlik veterinaararst kinnitanud komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 ( 5 ) artikli 2 lõikes 1 osutatud ühisel veterinaariaalasel sisenemisdokumendil, et saadetis on transiidiks kõlblik.

2.  Selliste saadetiste mahalaadimine või ladustamine, nagu on määratletud direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõikes 4 või artiklis 13, ei ole liidu territooriumil lubatud.

3.  Pädev asutus kontrollib korrapäraselt liidu territooriumilt välja viidavate saadetiste arvu ja toodete koguse vastavust liitu sisenevate saadetiste arvule ja toodete kogusele.

▼BVI PEATÜKK

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 19

Kehtetuks tunnistamine

Otsused 93/342/EMÜ, 94/438/EÜ ja 2006/696/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsustele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt XII lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 20

Üleminekusätted

Kaupu, millele on kooskõlas otsustega 93/342/EMÜ, 94/438/EÜ ja 2006/696/EÜ väljastatud asjakohased veterinaarsertifikaadid, võib ühendusse importida ja need võivad ühendust transiidina läbida kuni 15. veebruarini 2009.

Artikkel 21

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

KODULINNUD, HAUDEMUNAD, ÜHEPÄEVASED TIBUD, MÄÄRATLETUD PATOGEENIVABAD MUNAD, LIHA, HAKKLIHA, LIHAMASS, MUNAD JA MUNATOOTED

▼M42

1. OSA

Kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loeteluKolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus (6)

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev (1)

Alguskuupäev (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albaania

AL-0

Kogu riik

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Austraalia

AU-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP, LT 20

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

▼M53

BA – Bosnia ja Hertsegoviina

BA-0

Kogu riik

POU

 

 

 

 

 

 

 

▼M42

BR – Brasiilia

BR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Järgmised osariigid:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ja Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Järgmised osariigid:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP, LT 20

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Liiduringkond ja järgmised osariigid:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

▼M53

BY – Valgevene

BY-0

Kogu riik

EP, E, POU

(kõigi kolme puhul ainult vedu läbi Leedu)

IX

 

 

 

 

 

 

▼M52

CA – Kanada

CA-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

Kogu Kanada riik, välja arvatud ala CA-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Kanada ala, mis vastab koodile puuduvad

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M42

CH – Šveits

CH-0

Kogu riik

 (3)

 

 

 

 

A

 

(3)

CL – Tšiili

CL-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Hiina

CN-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Shandongi provints

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Gröönimaa

GL-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Hongkongi erihalduspiirkonna kogu territoorium

EP

 

 

 

 

 

 

 

▼M48

IL – Iisrael (5)

IL-0

Kogu riik

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4

IL-1

Maanteest nr 5 lõunasse jääv ala

POU

X

N

 

 

 

 

 

IL-2

Maanteest nr 5 põhja jääv ala

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

▼M42

IN – India

IN-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

▼M53

JP – Jaapan

JP-0

Kogu riik

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

▼M42

KR – Korea Vabariik

KR-0

Kogu riik

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

MD – Moldova

MD-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

ME – Montenegro

ME-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaisia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Lääne-Malaisia

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

S4

▼M51

MK – endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

MK–0 (4)

Kogu riik

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

▼M44

MX – Mehhiko

MX-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

5. veebruar 2016

 

 

 

▼M42

NA – Namiibia

NA-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Uus-Kaledoonia

NC-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Uus-Meremaa

NZ-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint-Pierre ja Miquelon

PM-0

Kogu territoorium

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbia

RS-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

▼M52

RU – Venemaa

RU-0

Kogu riik

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

POU

 

P2

17.11.2016

 

 

 

▼M42

SG – Singapur

SG-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tai

TH-0

Kogu riik

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4

TN – Tuneesia

TN-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, LT 20, BPR, DOR, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Türgi

TR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

▼M49

UA – Ukraina

UA-0

Kogu riik

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Kogu Ukraina riik, välja arvatud ala UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Ukraina piirkond, mille moodustavad järgmised alad:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Hersoni oblast (piirkond)

WGM

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

UA-2.2

Odessa oblast (piirkond)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

UA-2.3

Tšernivtsi oblast (piirkond)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

▼M52

US – Ameerika Ühendriigid

US-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Ameerika Ühendriigid: kogu riik, välja arvatud piirkond US-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Ameerika Ühendriikide piirkond, mille moodustavad järgmised alad:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Tennessee osariik:

Lincolni maakond

Franklini maakond

Moore'i maakond

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

Alabama osariik:

Madisoni maakond

Jacksoni maakond

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

▼M42

UY – Uruguay

UY-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

▼M51

ZA – Lõuna-Aafrika

ZA-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

H, P2

22.6.2017

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Kogu riik

RAT

VII

P2

1.6.2017

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

(1)   Enne nimetatud kuupäeva toodetud kaupade, sealhulgas avamerel veetavate kaupade import liitu on lubatud 90 päeva jooksul alates nimetatud kuupäevast.

(2)   Liitu võib importida vaid kaupu, mis on toodetud pärast nimetatud kuupäeva.

(3)   Vastavalt Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppele (EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132).

(4)   endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik: selle riigi lõplik nomenklatuur lepitakse kokku pärast ÜRO tasemel toimuvate läbirääkimiste lõppemist.

(5)   Siin tähenduses Iisraeli Riik, v.a Golani kõrgendikud, Gaza sektor, Ida-Jeruusalemm ja Jordani Läänekalda ülejäänud osa, mis kuuluvad Iisraeli valitsusalasse alates 1967. aasta juunist.

(6)   2. osas loetletud Salmonella tõrje programmidega seotud piiranguid ei kohaldata selliste üksiksaadetiste suhtes, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud, ja mis on ette nähtud eraotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud kodulindude esmatootmiseks või kui käitleja tarnib väikestes kogustes esmatooteid otse lõpptarbijale või kohalikesse jaekaubandusettevõtetesse, kes pakuvad esmatooteid lõpptarbijale, ning mis on sertifitseeritud vastavalt veterinaarsertifikaadi näidisele LT 20.

▼B

2. OSA

Veterinaarsertifikaatide näidised

Näidis(ed)

„BPP”

:

veterinaarsertifikaadi näidis sugu- ja produktiivlindude jaoks, v.a silerinnalised linnud

„BPR”

:

veterinaarsertifikaadi näidis silerinnaliste sugu- ja produktiivlindude jaoks

„DOC”

:

veterinaarsertifikaadi näidis ühepäevaste tibude jaoks, v.a silerinnalised linnud

„DOR”

:

veterinaarsertifikaadi näidis silerinnaliste lindude ühepäevaste tibude jaoks

„HEP”

:

veterinaarsertifikaadi näidis muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunade jaoks

„HER”

:

veterinaarsertifikaadi näidis silerinnaliste lindude haudemunade jaoks

„SPF”

:

veterinaarsertifikaadi näidis määratletud patogeenivabade munade jaoks

„SRP”

:

veterinaarsertifikaadi näidis tapalindude jaoks ja uluklinnuvarude taastootmiseks ette nähtud kodulindude jaoks, v.a silerinnalised linnud

„SRA”

:

veterinaarsertifikaadi näidis tapmiseks ettenähtud silerinnaliste lindude jaoks

▼M42

„LT 20”

:

veterinaarsertifikaadi näidis selliste üksiksaadetiste jaoks, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud

▼B

„POU”

:

veterinaarsertifikaadi näidis kodulinnuliha jaoks

„POU-MI/MSM”

:

veterinaarsertifikaadi näidis kodulindude hakkliha ja lihamassi jaoks

„RAT”

:

veterinaarsertifikaadi näidis tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude liha jaoks, mis on ette nähtud inimtoiduks

„RAT-MI/MSM”

:

veterinaarsertifikaadi näidis tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude hakkliha ja lihamassi jaoks, mis on ette nähtud inimtoiduks

„WGM”

:

veterinaarsertifikaadi näidis looduslike jahilindude liha jaoks

„WGM-MI/MSM”

:

veterinaarsertifikaadi näidis looduslike jahilindude hakkliha ja lihamassi jaoks

„E”

:

veterinaarsertifikaadi näidis munade jaoks

„EP”

:

munatoodete veterinaarsertifikaadi näidis

Lisatagatised (AG)

„I”

:

tagatised sugu- ja produktiivlindude puhul, mis on pärit kolmandast riigist, territooriumilt või tsoonist, mis ei ole vabad Newcastle’i haigusest, ja mille kohta on antud kinnitus vastavalt näidisele BPR

„II”

:

tagatised silerinnaliste lindude ühepäevaste tibude puhul, mis on pärit kolmandast riigist, territooriumilt või tsoonist, mis ei ole vabad Newcastle’i haigusest, ja mille kohta on antud kinnitus vastavalt näidisele DOR

„III”

:

tagatised silerinnaliste lindude haudemunade puhul, mis on pärit kolmandast riigist, territooriumilt või tsoonist, mis ei ole vabad Newcastle’i haigusest, ja mille kohta on antud kinnitus vastavalt näidisele HER

▼M1 —————

▼B

„V”

:

tagatised tapmiseks ette nähtud silerinnaliste lindude puhul, mis on pärit kolmandast riigist, territooriumilt või tsoonist, mis ei ole vabad Newcastle’i haigusest, ja mille kohta on antud kinnitus vastavalt näidisele SRA

„VI”

:

lisatagatised, mis hõlmavad kodulinnuliha, millele on antud kinnitus vastavalt näidisele POU

„VII”

:

lisatagatised, mis hõlmavad inimtoiduks ette nähtud tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude liha, millele on antud kinnitus vastavalt näidisele RAT

„VIII”

:

lisatagatised looduslike jahilindude liha jaoks, millele on antud kinnitus vastavalt näidisele WGM

▼M26

„IX”

:

lubatud on ainult Valgevenest pärinevate ja Venemaale Kaliningradi territooriumile saadetavate munade, munatoodete ja kodulinnuliha transiitvedu läbi Leedu, tingimusel et järgitakse artikli 18 lõikeid 2, 3 ja 4.

▼M34

„X”

:

lisatagatised, mis hõlmavad kaupa, mille lubatud otstarve vastab III lisa I jao punktile 8 ja sertifikaatide näidistele BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT ja E.

▼M1

Salmonella kontrolli programm

„S0”

Liigi Gallus gallus sugu- ja produktiivlindude, liigi Gallus gallus ühepäevaste tibude, liigi Gallus gallus tapalindude ja uluklinnuvarude taastootmiseks ettenähtud kodulindude ning liigi Gallus gallus haudemunade eksport ühendusse on keelatud, sest komisjonile ei ole esitatud või komisjon ei ole heaks kiitnud vastavalt määrusele (EÜ) nr 2160/2003 esitatud asjakohast salmonella kontrolli programmi.

„S1”

Liigi Gallus gallus sugu- ja produktiivlindude, liigi Gallus gallus ühepäevaste tibude ning liigi Gallus gallus tapalindude ja uluklinnuvarude taastootmiseks, v.a aretuseks ettenähtud kodulindude eksport ühendusse on keelatud, sest komisjonile ei ole esitatud või komisjon ei ole heaks kiitnud vastavalt määrusele (EÜ) nr 2160/2003 esitatud asjakohast salmonella kontrolli programmi.

„S2”

Liigi Gallus gallus sugu- ja produktiivlindude, liigi Gallus gallus ühepäevaste tibude ning liigi Gallus gallus tapalindude ja uluklinnuvarude taastootmiseks, v.a aretuseks ja munakanadeks ettenähtud kodulindude eksport ühendusse on keelatud, sest komisjonile ei ole esitatud või komisjon ei ole heaks kiitnud vastavalt määrusele (EÜ) nr 2160/2003 esitatud asjakohast salmonella kontrolli programmi.

„S3”

Liigi Gallus gallus sugu- ja produktiivlindude ning liigi Gallus gallus tapalindude ja uluklinnuvarude taastootmiseks, v.a aretuseks ettenähtud kodulindude eksport ühendusse on keelatud, sest komisjonile ei ole esitatud või komisjon ei ole heaks kiitnud vastavalt määrusele (EÜ) nr 2160/2003 esitatud asjakohast salmonella kontrolli programmi.

„S4”

Liigi Gallus gallus munade, v.a määruse (EÜ) nr 557/2007 kohaselt B-klassi liigitatud munade eksport ühendusse on keelatud, sest komisjonile ei ole esitatud või komisjon ei ole heaks kiitnud vastavalt määrusele (EÜ) nr 2160/2003 esitatud asjakohast salmonella kontrolli programmi.

▼M5

„S5”

Liigi Gallus gallus sugu- ja produktiivlindude ning liigi Gallus gallus tapalindude ja uluklinnuvarude taastootmiseks ette nähtud kodulindude eksport liitu on keelatud, sest komisjonile ei ole esitatud või komisjon ei ole heaks kiitnud määruse (EÜ) nr 2160/2003 kohast salmonellakontrolli programmi.

„ST0”

Sugu- ja produktiivkalkunite, ühepäevaste kalkunitibude, tapakalkunite ja uluklinnuvarude taastootmiseks ette nähtud kalkunite ning kalkunite haudemunade eksport liitu on keelatud, sest komisjonile ei ole esitatud või komisjon ei ole heaks kiitnud määruse (EÜ) nr 2160/2003 kohast salmonellakontrolli programmi.

„ST1”

Sugu- ja produktiivkalkunite, tapakalkunite ja uluklinnuvarude taastootmiseks ette nähtud kalkunite eksport liitu on keelatud, sest komisjonile ei ole esitatud või komisjon ei ole heaks kiitnud määruse (EÜ) nr 2160/2003 kohast salmonellakontrolli programmi.

▼B

Eritingimused

„P2”

:

keeld importida ühendusse või vedada läbi ühenduse piirangute tõttu seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhanguga

„P3”

:

keeld importida ühendusse või vedada läbi ühenduse piirangute tõttu seoses Newcastle’i haiguse puhanguga

▼M3

„N”

:

Esitatud on tagatised, et kolmandas riigis või territooriumil Newcastle’i haiguse tõrjet reguleerivad õigusaktid on samaväärsed Euroopa Liidus kohaldatavate õigusaktidega. Newcastle’i haiguse puhangu korral võib import kolmandast riigist või territooriumilt jätkuda kolmanda riigi koodi või territooriumi koodi muutmiseta. Piirkondadest, mille suhtes asjaomase kolmanda riigi või territooriumi pädev asutus on kehtestanud ametlikud piirangud seoses kõnealuse haiguse puhanguga, on import Euroopa Liitu automaatselt keelatud

▼M29 —————

▼M29

„H”

:

Esitatud on tagatised, et tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude liha, mis on ette nähtud inimtoiduks (RAT), on saadud silerinnalistelt lindudelt, kes on pärit silerinnaliste lindude registreeritud suletud ettevõttest, mida on tunnustanud asjaomase kolmanda riigi pädev asutus. Asjaomase kolmanda riigi territooriumil esineva kõrge patogeensusega linnugripi puhangu korral võib sellise liha importi siiski lubada, kui see on saadud silerinnalistelt lindudelt, kes on pärit silerinnaliste lindude registreeritud suletud ettevõttest, kus ei esine kõrge ega madala patogeensusega linnugrippi ja mille ümber ei ole 100 km raadiuses, sealhulgas vajaduse korral naaberriigi territooriumil, esinenud viimase vähemalt 24 kuu jooksul kõrge ega madala patogeensusega linnugripi puhangut ning millel ei ole olnud epidemioloogilist seost silerinnaliste lindude või kodulinnukasvatusega tegeleva ettevõttega, kus on viimase 24 kuu jooksul esinenud kõrge või madala patogeensusega linnugrippi.

▼B

Linnugripi seire programm ja linnugripi vastu vaktsineerimise kava

„A”

:

kolmas riik, territoorium, tsoon või piirkond viib ellu linnugripi seire programmi vastavalt määrusele (EÜ) nr 798/2008

„B”

:

kolmas riik, territoorium, tsoon või piirkond vaktsineerib linnugripi vastu vastavalt määrusele (EÜ) nr 798/2008

Märkused

Üldised märkused

a) Veterinaarsertifikaadi annab välja eksportiv kolmas riik, territoorium, tsoon või piirkond käesoleva lisa 2. osas esitatud näidiste alusel ning järgides asjaomasele kaubale vastava näidise liigendust. Need sisaldavad näidisel esitatud järjekorras kinnitusi, mis on vajalikud mis tahes kolmanda riigi jaoks, ja vajaduse korral täiendavaid tervishoiunõudeid, mis on vajalikud eksportiva kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna jaoks.

Kui sihtkohaks olev ELi liikmesriik nõuab asjaomase kauba suhtes lisatagatisi, kantakse ka need veterinaarsertifikaadi originaali.

b) Iga asjaomase kauba saadetise kohta, mis eksporditakse samasse sihtkohta käesoleva lisa 1. osa 2. ja 3. veerus esitatud territooriumilt ning mida veetakse samas raudteevagunis, veoautos, õhusõidukis või laevas, tuleb esitada eraldi üks sertifikaat.

c) Sertifikaadi originaaleksemplar koosneb ühest kahepoolsest lehest või, kui on vaja rohkem tekstiruumi, on sertifikaat selline, et kõik leheküljed moodustavad ühtse terviku ja on jagamatud.

d) Sertifikaat koostatakse vähemalt ühes ELi selle liikmesriigi ametlikus keeles, mille piiripunktis toimub kontroll, ja vähemalt ühes ELi sihtliikmesriigi ametlikus keeles. Kõnealused liikmesriigid võivad oma keele asemel siiski lubada muude ühenduse keelte kasutamist, millele tuleb vajaduse korral lisada ametlik tõlge.

e) Kui sertifikaadile lisatakse lisalehti saadetise osade identifitseerimiseks, käsitatakse kõnealuseid lisalehti samuti sertifikaadi originaali osadena, tingimusel et igale lehele kirjutab alla ja paneb pitseri sertifikaadi väljastav ametlik veterinaararst.

f) Kui sertifikaat koos punktis e osutatud lisalehtedega koosneb rohkem kui ühest lehest, märgitakse iga lehe alaossa leheküljenumber „–x(leheküljenumber)/y(lehtede koguarv)–” ja ülaossa sertifikaadi koodnumber, mille on määranud pädev asutus.

g) Sertifikaadi originaaleksemplari peab täitma ja allkirjastama ametlik veterinaararst mitte varem kui 24 tundi enne saadetise laadimist ekspordiks ühendusse, kui ei ole sätestatud teisiti. Ekspordiriigi pädevad asutused tagavad, et järgitakse direktiivis 96/93/EÜ sätestatud põhimõtetele vastavaid sertifikaadi väljaandmise põhimõtteid.

Allkirja värv erineb teksti värvist. Sama eeskirja kohaldatakse ka muude pitserite suhtes, v.a sissepressitud pitserid ja vesimärgid.

h) Sertifikaadi originaal peab olema partiiga ELi piiripunktini kaasas.

Lisamärkused kodulindude ja ühepäevaste tibude kohta

i) Sertifikaat kehtib 10 päeva alates väljaandmise kuupäevast, kui ei ole sätestatud teisiti.

Laevaga vedamise korral pikendatakse kehtivusaega merereisi pikkuse võrra. Selleks lisatakse veterinaarsertifikaadile laeva kapteni deklaratsiooni originaal, mis on koostatud vastavalt II lisale.

j) Kodulinde ja ühepäevaseid tibusid ei transpordita koos selliste kodulindude ja ühepäevaste tibudega, kes ei ole ette nähtud Euroopa Ühenduse jaoks või kes on halvemas tervislikus seisundis.

k) Ühendusse transportimise vältel ei veeta kodulinde ja ühepäevaseid tibusid läbi sellise kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna, millest selliseid kodulinde ja ühepäevaseid tibusid ei ole lubatud ühendusse importida, ega laadita seal maha.

▼M34

Veterinaarsertifikaadi näidis sugu- ja produktiivlindude jaoks, v.a silerinnalised linnud (BPP)

image

image

image

image

image

Veterinaarsertifikaadi näidis silerinnaliste sugu- ja produktiivlindude jaoks (BPR)

image

image

image

image

image

Veterinaarsertifikaadi näidis ühepäevaste tibude jaoks, v.a silerinnalised linnud (DOC)

image

image

image

image

image

image

Veterinaarsertifikaadi näidis silerinnaliste lindude ühepäevaste tibude jaoks (DOR)

image

image

image

image

image

Veterinaarsertifikaadi näidis muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunade jaoks (HEP)

image

image

image

image

image

Veterinaarsertifikaadi näidis silerinnaliste lindude haudemunade jaoks (HER)

image

image

image

image

image

▼B

Veterinaarsertifikaadi näidis määratletud patogeenivabade munade jaoks (SPF)

image

image

image

▼M34

Veterinaarsertifikaadi näidis tapalindude jaoks ja uluklinnuvarude taastootmiseks ette nähtud kodulindude jaoks, v.a silerinnalised linnud (SRP)

image

image

image

image

image

▼M29

Veterinaarsertifikaadi näidis silerinnaliste tapalindude jaoks (SRA)

image

image

image

image

image

▼M42

Veterinaarsertifikaadi näidis selliste üksiksaadetiste jaoks, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud (LT 20)

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M48

image

image

image

image

image

▼B

Veterinaarsertifikaadi näidis kodulindude hakkliha ja lihamassi jaoks (POU-MI/MSM)

(Ei ole veel koostatud)

▼M34

Veterinaarsertifikaadi näidis tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude liha jaoks, mis on ette nähtud inimtoiduks (RAT)

image

image

image

image

image

▼B

Veterinaarsertifikaadi näidis tehistingimustes peetavate silerinnaliste lindude hakkliha ja lihamassi jaoks, mis on ette nähtud inimtoiduks (RAT-MI/MSM)

(Ei ole veel koostatud)

Veterinaarsertifikaadi näidis looduslike jahilindude liha jaoks (WGM)

image

image

image

Veterinaarsertifikaadi näidis looduslike jahilindude hakkliha ja lihamassi jaoks (WGM-MI/MSM)

(Ei ole veel koostatud)

▼M34

Veterinaarsertifikaadi näidis munade jaoks (E)

image

image

Veterinaarsertifikaadi näidis munatoodete jaoks (EP)

image

image

image

►(1) M48  

▼B
II LISA

(vastavalt artiklile 4)

(Täidetakse ja lisatakse veterinaarsertifikaadile, kui kodulindude või ühepäevaste tibude vedu Euroopa Liidu piirini toimub kas või osaliselt laevaga.)

image
III LISA

ÜHENDUSE ÕIGUSAKTID, RAHVUSVAHELISED STANDARDID NING ARTIKLIS 6 OSUTATUD UURINGUTE, PROOVIDE VÕTMISE JA ANALÜÜSIDE TEGEMISE KORD

I.   Enne ühendusse importimist

Materjalide standardimise meetodid ning uuringute, proovide võtmise ja analüüside tegemise kord

1.  Linnugripp

 linnugripi diagnostika käsiraamat, nagu on sätestatud komisjoni otsuses 2006/437/EÜ, ( 6 ) või

 Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamat ( 7 ).

2.  Newcastle’i haigus

 nõukogu direktiivi 92/66/EMÜ ( 8 ) III lisa või

 Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamat;

 kui kohaldatakse direktiivi ►M42  2009/158/EÜ ◄ artiklit 12, peavad proovide võtmise ja analüüside tegemise meetodid olema kooskõlas komisjoni otsuse 92/340/EMÜ lisades kirjeldatud meetoditega ( 9 ).

3.  Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum

 direktiivi ►M42  2009/158/EÜ ◄ II lisa III peatükk või

 Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamat.

▼M2

4.  Salmonella arizonae

 direktiivi ►M42  2009/158/EÜ ◄ II lisa III peatükk või

 Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamat.

▼B

5.  Mycoplasma gallisepticum

 direktiivi ►M42  2009/158/EÜ ◄ II lisa III peatükk või

 Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamat.

6.  Mycoplasma meleagridis

direktiivi ►M42  2009/158/EÜ ◄ II lisa III peatükk.

▼M42

7.  Inimese terviseohutuse seisukohast oluline salmonella

Proove võetakse vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 200/2010 lisa punktis 2.2 sätestatud proovivõtuprotokollile.

Kasutada tuleb Madalmaades Bilthovenis asuva ELi tugilabori (EURL) soovitatud salmonelloosi määramise meetodit või sellega võrdväärset meetodit. Nimetatud meetodit kirjeldatakse standardi ISO 6579 (2002) D lisa praeguses versioonis: „Salmonella spp. tuvastamine loomade väljaheites ja esmatootmistasandi proovides”. Selle määramismeetodi puhul kasutatakse ainsa selektiivsöötmena pooltahket söödet (modifitseeritud pooltahke Rappaport-Vassiladise sööde, MSRV).

Serotüüp määratakse Kauffmann-White'i skeemi või samaväärse meetodi põhjal.

▼M34

8.  Lisatagatised (X) seoses teatavate kolmandate riikidega, kus esineb Newcastle'i haigust

8.1. Punktis 8.2 osutatud ettevõtetes peab veterinaarjärelevalve ametnik:

a) kontrollima ettevõtte tootmis- ja terviseandmeid;

b) tegema igas tootmisüksuses kliinilise uuringu, sh kliiniliste andmete hindamise, ja kõigi kodulindude, eelkõige haigena tunduvate lindude kliinilised läbivaatused igas tootmisüksuses, kust vastavalt punktile 8.2 kavatsetakse kodulinde välja saata;

c) võtma vähemalt 60 hingetoru-/suuneelu-tampooniproovi ja 60 kloaagi-tampooniproovi Newcastle'i haiguse viiruse esinemise kontrollimiseks tehtavateks laboratoorseteks uuringuteks iga sellise tootmisüksuse kodulindudelt või silerinnalistelt lindudelt, kust vastavalt punktile 8.2 kavatsetakse linde välja saata; kui epidemioloogilises üksuses olevate lindude arv on alla 60, tuleb tampooniproovid võtta kõigilt lindudelt. Punkti 8.2 alapunktis c osutatud toodete korral võib proovivõtmine toimuda ka tapamajas.

8.2. Punkti 8.1 kohaldatakse ettevõtete suhtes, kust kavatsetakse liitu saata:

a) sugu- ja produktiivlinde, v.a silerinnalised linnud, ja silerinnalisi sugu- ja produktiivlinde (BPP, BPR);

b) kodulindude ühepäevaseid tibusid, silerinnaliste lindude ühepäevaseid tibusid, kodulindude või silerinnaliste lindude haudemune ja toidumune (DOC, DOR, HEP, HER, E);

c) sellistest ettevõtetes peetud kodulindude ja silerinnaliste lindude liha (POU, RAT).

8.3. Punktis 8.1 sätestatud toimingud tuleb teostada:

a) punkti 8.2 alapunktides a–c osutatud kauba suhtes mitte varem kui 72 tundi enne selle liitu saatmist või enne kodulindude või silerinnaliste lindude tapmist;

b) punkti 8.2 alapunktis b osutatud kauba puhul iga 15 päeva järel või, kui kaupa saadetakse liitu ebaregulaarselt, siis mitte varem kui seitse päeva enne haudemunade kogumist.

8.4. Punktis 8.1 sätestatud toimingute tulemus peab olema rahuldav ja eespool nimetatud laboratoorsed uuringud tuleb teha ametlikus laboris, nende tulemused peavad olema negatiivsed ja kättesaadavad enne punktis 8.2 nimetatud mis tahes kauba saatmist liitu.

▼B

II.   Pärast ühendusse importimist

Proovide võtmise ja analüüside tegemise meetodid linnugripi ja Newcastle’i haiguse avastamiseks

VIII lisa punktis II.1 osutatud ajavahemikul võtab ametlik veterinaararst imporditud kodulindudelt proovid viroloogiliseks uuringuks, mis toimub järgmiselt:

 isolatsiooniperioodi seitsmenda ja viieteistkümnenda päeva vahel võetakse kloaagi-tampooniproov kõikidelt lindudelt, kui saadetis koosneb vähem kui 60 linnust, ja vähemalt 60 linnult, kui saadetis koosneb enam kui 60 linnust;

 proovide analüüsid tuleb teha pädeva asutuse määratud ametlikus laboris, kasutades selleks diagnostilisi protseduure:

 

i) linnugripi puhul, nagu on sätestatud komisjoni otsuses 2006/437/EÜ nimetatud diagnostikakäsiraamatus;

ii) Newcastle’i haiguse puhul, nagu on sätestatud nõukogu direktiivi 92/66/EMÜ III lisas.

III.   Üldnõuded

 Proove võib ühendada liitproovideks, tingimusel et üks ühendproov koosneb kuni viielt linnult saadud proovidest.

 Viiruse isolaadid tuleb viivitamata esitada riigi tugilaborile.
IV LISA

(vastavalt artikli 8 lõike 2 punktile d, artikli 9 lõike 2 punktile b ja artiklile 10)

LINNUGRIPI SEIRE PROGRAMMIDE SUHTES ESITATAVAD NÕUDED JA ESITATAVAD ANDMED ( 10 )

I.   Artiklis 10 osutatud nõuded kolmandates riikides, territooriumidel, tsoonides või piirkondades tehtavale linnugripi seirele kodulindude puhul

A.   Linnugripi seire kodulindudel

1. Eesmärkide kirjeldus

2. Kolmas riik, territoorium, tsoon või piirkond (mittevajalik maha tõmmata):

3. Seire tüüp:

 seroloogiline seire

 viroloogiline seire

 jälgitavad linnugripi alatüübid

4. Proovide võtmise kriteeriumid:

 sihtliik (näiteks kalkunid, kanad, nurmkanad)

 sihtkategooriad (näiteks aretuslinnud, munevad linnud)

 linnukasvatussüsteemid (näiteks kaubandusettevõtted, tagaaia-linnukarjad)

5. Statistiline alus nende ettevõtete arvu kindlaksmääramiseks, kust proove võetakse:

 ettevõtete arv piirkonnas

 ettevõtete arv kategooriate kaupa

 nende ettevõtete arv, kust proove võetakse, kodulindude kategooriate kaupa

6. Proovivõtusagedus

7. Ettevõttest/lindlast võetud proovide arv

8. Proovivõtuperiood

9. Võetud proovide tüübid (kude, väljaheide, kloaagi-/suuneelu-/hingetoru-tampooniproovid)

10. Kasutatavad laboritestid (näiteks AGID, PCR, HI, viirusisolatsiooni test.)

11. Tsentraalsel, piirkondlikul või kohalikul tasandil analüüse tegevad laborid (mittevajalik maha tõmmata)

Tugilabor, kus tehakse kinnitamiseks vajalikke analüüse (linnugripi riiklik tugilabor, OIE või ühenduse linnugripi tugilabor)

12. Linnugripi seiretulemuste puhul kasutatav aruandlussüsteem/-kord (esitada tulemused, kui need on olemas)

13. Järeluuringud alatüüpide H5 ja H7 suhtes saadud positiivsete tulemuste puhul

B.   Olemasolu korral andmed metslindudel esineva linnugripi seire kohta, et hinnata linnugripi kodulindudele levimise riski

1. Seire tüüp:

 seroloogiline seire

 viroloogiline seire

 jälgitavad linnugripi alatüübid

2. Proovide võtmise kriteeriumid

3. Jälgitavad metslinnuliigid (esitada liikide nimetused ladina keeles)

4. Jälgitavad valitud piirkonnad

5. I osa A jaotise punktis 6 ja punktides 8–12 nimetatud andmed

II.   Linnugripi seire tehakse nimetatud haiguse puhangu järel kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis või piirkonnas, mis oli varem nimetatud haigusest vaba, nagu on osutatud artikli 8 lõike 2 punktis d ja artikli 9 lõike 2 punktis b.

Linnugripi seire peab vähemalt veenvalt näitama nakkuse puudumist selle abil, et ohustatud populatsioonidest võetakse juhusliku valimi alusel representatiivsed proovid, kusjuures arvestatakse toimunud haiguspuhangutega seotud epidemioloogilisi eriolukordi.
V LISA

(vastavalt artikli 11 punktile a)

LINNUGRIPI VASTU VAKTSINEERIVA KOLMANDA RIIGI POOLT ESITATAVAD ANDMED ( 11 )

I.   Kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis või piirkonnas ellu viidava vaktsineerimiskava tingimused vastavalt artiklile 11

1. Riik/territoorium, tsoon või piirkond (mittevajalik maha tõmmata)

2. Haiguse ajalugu (eelmised kõrge patogeensusega linnugripi või madala patogeensusega linnugripi haiguspuhangud kodulindude või metslindude seas)

3. Vaktsineerimise alustamise otsuse põhjuste kirjeldus

4. Riskianalüüs põhineb järgmisel:

 linnugripi puhangul kõnealuses kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis või piirkonnas (mittevajalik maha tõmmata)

 linnugripi puhangul lähedalasuvas riigis

 muudel riskifaktoritel, nagu konkreetsed piirkonnad, kodulinnukasvatuse tüüp või kodulindude või muude vangistuses peetavate lindude kategooriad

5. Geograafiline piirkond, kus vaktsineeritakse

6. Ettevõtete arv vaktsineerimispiirkonnas

7. Ettevõtete arv kohas, kus vaktsineeritakse, kui see erineb punktis 6 esitatud arvust

8. Vaktsineeritaval territooriumil, tsoonis või piirkonnas asuvate kodulindude ja muude vangistuses peetavate lindude liigid ja kategooriad

9. Kodulindude ja muude vangistuses peetavate lindude ligikaudne arv punktis 7 esitatud ettevõtetes

10. Vaktsiini omaduste kokkuvõte

11. Riigi territooriumil linnugripi vaktsiinide lubamine, käsitsemine, valmistamine, ladustamine, tarnimine, jaotamine ja müük

12. DIVA vaktsineerimisstrateegia rakendamine

13. Vaktsineerimiskampaania ettenähtud kestus

14. Vaktsineeritud kodulindude ja vakstsineeritud kodulindudelt või muudelt vangistuses peetavatelt lindudelt saadud linnukasvatussaaduste transpordi sätted ja piirangud

15. Vaktsineeritavates ja/või vaktsineerimispiirkonnas asuvates ettevõtetes tehtavad kliinilised ja laboratoorsed katsed (näiteks vaktsineerimise tõhususe testimine ja lindude transpordieelne testimine)

16. Andmete säilitamise (nt punktis 15 nimetatud üksikasjalik teave) ja vaktsineerivate ettevõtete registreerimise viisid

II.   Linnugripi vastu vaktsineerivate kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade seire vastavalt artiklile 11

Kui kolmandas riigis, territooriumil, tsoonis või piirkonnas tehakse vaktsineerimist, kuuluvad kõik linnugripi vastu vaktsineeritud kaubandusettevõtted laboratoorsele kontrollimisele ning lisaks IV lisa I osa A osas osutatud andmetele tuleb esitada järgmised andmed.

1. Vaktsineeritud ettevõtete arv piirkonnas kategooriate kaupa

2. Vaktsineeritud ettevõtete arv, millest proovid võetakse, kodulinnukategooriate kaupa

3. Sentinellilindude kasutamine (märkida igas lindlas kasutatud sentinellilindude liigid ja arv)

4. Ettevõttest ja/või lindlast võetud proovide arv

5. Andmed vaktsiini tõhususe kohta

▼M9
VI LISA

(vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile b, lõike 2 punkti c alapunktile ii ja artikli 13 lõike 1 punktile a)

NEWCASTLE’I HAIGUSE TUNNUSTATUD VAKTSIINIDE KRITEERIUMID

I.    Üldkriteeriumid

1. Vaktsiinid peavad vastama Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu Newcastle’i haiguse peatükis sätestatud standarditele.

2. Vaktsiinid peab registreerima asjaomase kolmanda riigi pädev asutus, enne kui neid lubatakse jaotada ja kasutada. Selliseks registreerimiseks peavad asjaomase kolmanda riigi pädevad asutused tuginema täielikule toimikule, mis sisaldab andmeid tõhususe ja ohutuse kohta; imporditud vaktsiinide puhul võivad pädevad asutused tugineda andmetele, mida on kontrollinud selle kolmanda riigi pädevad asutused, kus vaktsiin valmistati, kui nimetatud kontroll on tehtud vastavalt OIE standarditele.

3. Lisaks peavad asjaomase kolmanda riigi pädevad asutused kontrollima vaktsiinide importi või tootmist ja jaotamist.

4. Enne kui vaktsiine lubatakse jaotada, peavad pädevad asutused kontrollima iga partii ohutust, eelkõige nõrgestamise või inaktiveerimise ja soovimatute saasteainete puudumise osas, ning tõhusust.

II.    Erikriteeriumid

Newcastle'i haiguse nõrgestatud elusvaktsiinid tuleb valmistada Newcastle’i haiguse viiruse tüvest, mille suhtes algkülvi on kontrollitud ja tulemuseks saadud intratserebraalse patogeensuse indeks (ICPI) on:

a) alla 0,4 juhul, kui igale linnule antakse ICPI-testi käigus vähemalt 107 EID50, või

b) alla 0,5 juhul, kui igale linnule antakse ICPI-testi käigus vähemalt 108 EID50

▼B
VII LISA

(vastavalt artiklile 13)

TERVISHOIUALASED LISANÕUDED

I.   Kodulindude, ühepäevaste tibude ja haudemunade kohta, mis on pärit kolmandast riigist, territooriumilt, tsoonist või piirkonnast, kus Newcastle’i haiguse vastu kasutatavad vaktsiinid ei vasta VI lisas esitatud kriteeriumidele

1. Kui kolmas riik, territoorium, tsoon või piirkond ei keela Newcastle’i haiguse vaktsiinide kasutamist, mis ei vasta VI lisas esitatud erikriteeriumidele, kohaldatakse järgmisi tervishoiualaseid lisanõudeid:

a) kodulinde, kaasa arvatud ühepäevaseid tibusid, ei tohi selliste vaktsiinidega vaktsineerida vähemalt 12 kuud enne ühendusse importimise kuupäeva;

b) linnukari või -karjad peavad läbima Newcastle’i haiguse viirusisolatsiooni testi mitte varem kui kaks nädalat enne ühendusse importimise kuupäeva või haudemunade puhul mitte varem kui kaks nädalat enne munade kogumist,

i) mis on tehtud ametlikus laboris;

ii) mis põhineb igast linnukarjast juhusliku valimi alusel vähemalt 60 linnult võetud kloaagi-tampooniproovil;

iii) mille käigus ei avastatud lindude paramüksoviirust intratserebraalse patogeensuse indeksiga (ICPI) üle 0,4;

c) punktis b nimetatud kahenädalase ajavahemiku jooksul tuleb kodulinde hoida päritoluettevõttes isolatsioonis ametliku järelevalve all;

d) kodulinnud ei tohi 60 päeva jooksul enne ühendusse importimist kokku puutuda kodulindudega, kes ei vasta punktides a ja b esitatud nõuetele, või haudemunade puhul 60 päeva jooksul enne munade kogumise kuupäeva.

2. Kui ühepäevaseid tibusid imporditakse punktis 1 osutatud kolmandast riigist, territooriumilt, tsoonist või piirkonnast, ei tohi ühepäevased tibud ja haudemunad, millest ühepäevased tibud on koorunud, puutuda haudejaamas ega transpordi ajal kokku kodulindude ja haudemunadega, mis ei vasta punkti 1 alapunktides a–d esitatud nõuetele.

II.   Kodulinnuliha kohta

Kodulinnuliha peab pärinema sellistelt tapalindudelt,

▼M9

a) keda ei ole 30 päeva enne tapmist vaktsineeritud Newcastle’i haiguse viiruse algkülvist valmistatud nõrgestatud elusvaktsiiniga, millel on kõrgem patogeensus kui lentogeense viirusetüve oma;

▼B

b) kellele on tehtud tapmise ajal ametlikus laboris Newcastle’i haiguse suhtes viirusisolatsiooni test, mis põhineb igast asjaomasest karjast juhusliku valimi alusel vähemalt 60 linnult võetud kloaagi-tampooniproovil ja mille käigus ei avastatud lindude paramüksoviirust intratserebraalse patogeensuse indeksiga (ICPI) üle 0,4;

c) kes ei ole tapmisele eelnenud 30 päeva jooksul puutunud kokku kodulindudega, kes ei vasta punktides a ja b nimetatud tingimustele.
VIII LISA

(vastavalt artikli 14 lõike 1 punktile a)

MUUDE KODULINDUDE KUI SILERINNALISTE LINDUDE SUGU- JA PRODUKTIIVLINNUD, HAUDEMUNAD JA ÜHEPÄEVASED TIBUD

I.   Enne importi kohaldatavad nõuded

1. Ühendusse importimiseks ette nähtud muude kodulindude kui silerinnaliste lindude sugu- ja produktiivlinnud, haudemunad ja ühepäevased tibud võivad olla pärit üksnes ettevõtetest, mille asjaomase kolmanda riigi pädev asutus on heaks kiitnud vähemalt sama rangete nõuete alusel, nagu on sätestatud direktiivi ►M42  2009/158/EÜ ◄ II lisas, ja mille heakskiit ei ole peatatud ega tühistatud.

2. Kui muude kodulindude kui silerinnaliste lindude sugu- ja produktiivlindude, haudemunade ja ühepäevaste tibude ja/või nende päritolukarja puhul on vaja teha analüüse, et täita asjakohaste käesolevas määruses sätestatud veterinaarsertifikaatide tingimusi, peab analüüside jaoks proove võtma ja analüüse tegema kooskõlas III lisaga.

3. Ühendusse importimiseks ette nähtud haudemunadele kantakse kolmanda, päritoluriigi nimi ja sõna „haudemunad” ühes ühenduse ametlikest keeltest, kusjuures kirja kõrgus ei ole üle 3 mm.

4. Iga punktis 3 nimetatud haudemunade pakend sisaldab ainult ühte liiki, kategooriasse ja tüüpi kuuluvate kodulindude mune, mis on pärit samast kolmandast riigist, territooriumilt, tsoonist või piirkonnast ja samalt kaubasaatjalt, ning sellele on kantud vähemalt järgmised andmed:

a) punkti 3 kohaselt munadel esitatud teave;

b) kodulinnuliik, kellelt munad pärinevad;

c) kaubasaatja nimi või ärinimi ja aadress.

5. Igas imporditud ühepäevaste tibude kastis on ainult ühte liiki, kategooriasse ja tüüpi kuuluvad kodulinnud, kes on pärit samast kolmandast riigist, territooriumilt, tsoonist või piirkonnast, samast haudejaamast ja samalt kaubasaatjalt, ning sellele on kantud vähemalt järgmised andmed:

a) päritoluriigi, -territooriumi, -tsooni või -piirkonna nimi;

b) kodulinnuliik, millesse ühepäevased tibud kuuluvad;

c) haudejaama eraldusnumber;

d) kaubasaatja nimi või ärinimi ja aadress.

II.   Pärast importi kohaldatavad nõuded

1. Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude imporditud sugu- ja produktiivlinde ja ühepäevaseid tibusid hoitakse sihtettevõttes/-ettevõtetes alates nende saabumiskuupäevast:

a) vähemalt kuus nädalat või

b) kui linnud tapetakse enne punktis a nimetatud ajavahemiku möödumist, kuni tapapäevani.

Punktis a nimetatud ajavahemikku võib siiski lühendada kolme nädalani, kui vastavalt III lisale on tehtud proovid ja analüüsid ning nende tulemused on soodsad.

2. Muid kodulinde kui silerinnaliste lindude sugu- ja produktiivlinde, kes on koorunud imporditud haudemunadest, hoitakse vähemalt kolm nädalat alates koorumiskuupäevast haudejaamas või vähemalt kolm nädalat ettevõttes/ettevõtetes, kuhu kodulinnud pärast koorumist saadeti.

Kui ühepäevaseid tibusid ei kasvatata liikmesriigis, kes importis haudemunad, veetakse nad otse direktiivi ►M42  2009/158/EÜ ◄ IV lisa näidise 2 veterinaarsertifikaadi punktides 1.10 ja 1.11 nimetatud lõppsihtkohta ja hoitakse seal vähemalt kolm nädalat alates koorumiskuupäevast.

3. Punktides 1 ja 2 osutatud asjakohase ajavahemiku jooksul hoitakse imporditud sugu- ja produktiivlinde ja ühepäevaseid tibusid ning muude kodulindude kui silerinnaliste lindude sugu- ja produktiivlinde, kes on koorunud imporditud haudemunadest, isolatsioonis lindlates, kus ei ole muid linnukarju.

Neid võib siiski paigutada lindlatesse, kus juba on sugu- ja produktiivlinde ja ühepäevaseid tibusid.

Sel juhul arvestatakse punktides 1 ja 2 osutatud asjakohaseid ajavahemikke alates viimase imporditud linnu saabumise kuupäevast ning ühtegi kodulindu ei viida lindlast välja enne kõnealuste ajavahemike lõppu.

4. Imporditud haudemune inkubeeritakse eraldi inkubaatorites ja koorumiskappides.

Imporditud haudemune võib siiski paigutada inkubaatoritesse ja koorumiskappidesse, kus on juba muid haudemune.

Sel juhul arvestatakse punktides 1 ja 2 osutatud asjakohaseid ajavahemikke alates viimase imporditud haudemuna lisamise kuupäevast.

5. Hiljemalt punktis 1 või 2 sätestatud ajavahemiku viimasel päeval teeb ametlik veterinaararst imporditud sugu- ja produktiivlindudele ja ühepäevastele tibudele kliinilise uuringu ning vajaduse korral võetakse proovid nende tervisliku seisundi kindlakstegemiseks.
IX LISA

(vastavalt artikli 14 lõike 1 punktile b)

SILERINNALISTE LINDUDE SUGU- JA PRODUKTIIVLINNUD, HAUDEMUNAD JA ÜHEPÄEVASED TIBUD

I.   Enne importi kohaldatavad nõuded

1. Imporditud silerinnaliste lindude sugu- ja produktiivlinnud („silerinnalised linnud”) märgistatakse kaelamärgise ja/või mikrokiibiga, millel on selle kolmanda riigi ISO kood, kust linnud on pärit. Sellised mikrokiibid peavad vastama ISO standarditele.

2. Silerinnaliste lindude imporditud haudemunad märgistatakse templiga, millel on selle kolmanda riigi ISO kood, kust munad on pärit, ja päritoluettevõtte loanumber.

3. Iga punktis 2 nimetatud haudemunade pakend sisaldab ainult silerinnaliste lindude mune, mis on pärit samast kolmandast riigist, territooriumilt, tsoonist või piirkonnast ja samalt kaubasaatjalt, ning sellele on kantud vähemalt järgmised andmed:

a) punkti 2 kohaselt munadel esitatud teave;

b) hästi nähtav ja loetav märge, et saadetis sisaldab silerinnaliste lindude haudemune;

c) kaubasaatja nimi või ärinimi ja aadress.

4. Igas imporditud silerinnaliste lindude sugu- ja produktiivlindude ühepäevaste tibude kastis on ainult silerinnalised linnud, kes on pärit samast kolmandast riigist, territooriumilt, tsoonist või piirkonnast, samast ettevõttest ja samalt kaubasaatjalt, ning sellele on kantud vähemalt järgmised andmed:

a) päritoluriigi ISO kood ja päritoluettevõtte loanumber;

b) hästi nähtav ja loetav märge, et saadetis sisaldab silerinnaliste lindude ühepäevaseid tibusid;

c) kaubasaatja nimi või ärinimi ja aadress.

II.   Pärast importi kohaldatavad nõuded

1. Pärast direktiiviga 91/496/EMÜ kooskõlas tehtud impordikontrolli veetakse silerinnaliste lindude ning nende haudemunade ja ühepäevaste tibude saadetised otse lõppsihtkohta.

2. Imporditud silerinnaliste lindude ühepäevaseid tibusid hoitakse sihtettevõttes/-ettevõtetes alates nende saabumiskuupäevast:

a) vähemalt kuus nädalat või

b) kui linnud tapetakse enne punktis a nimetatud ajavahemiku möödumist, kuni tapapäevani.

▼M16

3. Silerinnalisi linde, kes on koorunud imporditud haudemunadest, hoitakse vähemalt kolm nädalat alates koorumise kuupäevast haudejaamas või vähemalt kolm nädalat sihtettevõttes/-ettevõtetes, kuhu nad pärast koorumist saadeti.

Kui silerinnaliste lindude ühepäevaseid tibusid ei kasvatata liikmesriigis, kes importis haudemunad, veetakse nad otse nõukogu direktiivi 2009/158/EÜ ( 12 ) IV lisa näidise 2 veterinaarsertifikaadi punktides I.10 ja I.11 nimetatud lõppsihtkohta ja hoitakse seal vähemalt kolm nädalat alates koorumiskuupäevast.

▼B

4. Punktides 2 ja 3 nimetatud ajavahemiku jooksul hoitakse imporditud silerinnalisi linde ja imporditud haudemunadest koorunud silerinnalisi linde isolatsioonis lindlates, kus ei ole muid silerinnalisi linde ega kodulinde.

Neid võib siiski viia lindlatesse, kus juba on muid silerinnalisi linde ja kodulinde. Sel juhul arvestatakse punktides 2 ja 3 nimetatud ajavahemikke alates viimase imporditud silerinnalise linnu saabumise kuupäevast ning ühtegi silerinnalist lindu ega kodulindu ei viida lindlast välja enne kõnealuste ajavahemike lõppu.

5. Imporditud haudemune inkubeeritakse eraldi inkubaatorites ja koorumiskappides.

Imporditud haudemune võib siiski paigutada inkubaatoritesse ja koorumiskappidesse, kus on juba muid haudemune. Sel juhul arvestatakse punktides 2 ja 3 nimetatud ajavahemikke alates viimase imporditud haudemuna lisamisest ning kohaldatakse nimetatud punktides sätestatud meetmeid.

6. Hiljemalt punktis 2 või 3 sätestatud asjakohase ajavahemiku viimasel päeval teeb ametlik veterinaararst imporditud silerinnalistele lindudele ja nende ühepäevastele tibudele kliinilise uuringu ning vajaduse korral võetakse proovid nende tervisliku seisundi kindlakstegemiseks.

III.   Nõuded Aafrikast ja Aasiast pärit silerinnaliste lindude sugu- ja produktiivlindudele ning ühepäevastele tibudele, mida kohaldatakse nende impordi suhtes ühendusse

Aasia ja Aafrika kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest või piirkondadest pärit silerinnaliste sugu- ja produktiivlindude ning ühepäevaste tibude saabumisel ühendusse kohaldatakse X lisa I osas sätestatud kaitsemeetmeid seoses Krimmi-Kongo hemorraagilise palavikuga.

Kõik silerinnalised linnud, kelle puhul võrdlev ELISA test Krimmi-Kongo hemorraagilise palaviku antikehade määramiseks on positiivne, hävitatakse.

Kõikidel nendega samas saadetises olnud lindudel korratakse võrdlevat ELISA testi 21 päeva pärast esimest proovivõttu. Testi positiivse tulemuse korral hävitatakse kõik samasse saadetisse kuulunud linnud.

IV.   Nõuded silerinnaliste lindude sugu- ja produktiivlindudele, kes on pärit kolmandast riigist, territooriumilt või tsoonist, kus esineb Newcastle’i haigust

Silerinnaliste lindude ning nende haudemunade suhtes, mis on pärit kolmandast riigist, territooriumilt või tsoonist, kus esineb Newcastle’i haigust, ning kõnealustest haudemunadest koorunud ühepäevaste tibude suhtes kohaldatakse järgmisi nõudeid:

a) enne isolatsiooniperioodi algust kontrollib pädev asutus käesoleva lisa II osa punktis 4 nimetatud isolatsiooniruumide nõuetekohasust;

b) käesoleva lisa II osa punktides 2 ja 3 sätestatud asjakohase ajavahemiku jooksul tehakse igale silerinnalisele linnule kloaagi-tampooniproovil või väljaheiteproovil põhinev Newcastle’i haiguse viirusisolatsiooni test;

c) kui silerinnalised linnud saadetakse liikmesriiki, mille staatus on määratud vastavalt direktiivi ►M42  2009/158/EÜ ◄ artikli 12 punktile 2, tehakse igale silerinnalisele linnule lisaks käesoleva osa punktis b nimetatud viirusisolatsiooni testile ka seroloogiline test;

d) ühtegi lindu ei vabastata isolatsioonist enne, kui on saabunud punktides b ja c nimetatud testide negatiivsed tulemused.
X LISA

(vastavalt artiklile 17)

KAITSEMEETMED SEOSES KRIMMI-KONGO HEMORRAAGILISE PALAVIKUGA

I.   Silerinnalised linnud

Pädev asutus tagab, et silerinnalisi linde peetakse vähemalt 21 päeva jooksul enne ühendusse importimist isolatsioonis närilistekindlas ja puugivabas ümbruses.

Enne lindude viimist puugivabasse ümbrusse töödeldakse silerinnalisi linde, tagamaks, et kõik nende ektoparasiidid on hävitatud. 14 päeva pärast puugivabasse ümbrusse eraldamist tehakse silerinnalistele lindudele võrdlev ELISA test Krimmi-Kongo hemorraagilise palaviku antikehade määramiseks. Iga isoleeritud linnu puhul peab test olema negatiivne. Silerinnaliste lindude jõudmisel ühendusse korratakse ektoparasiidivastast töötlemist ja seroloogilist testi.

II.   Silerinnalised kodulinnud, kellelt saadakse imporditav liha

Pädev asutus tagab, et silerinnalisi linde peetakse vähemalt 14 päeva jooksul enne tapmist isolatsioonis närilistekindlas ja puugivabas ümbruses.

Enne silerinnaliste lindude viimist puugivabasse ümbrusse kontrollitakse neid, veendumaks, et nad on puugivabad, või töödeldakse neid, tagamaks, et kõik puugid on hävitatud. Kasutatud töötlemisviis tuleb märkida impordisertifikaadile. Ükski töötlemisviis ei tohi lindude lihasse jätta avastatavaid jääke.

Kõiki silerinnaliste lindude partiisid tuleb enne tapmist puukide suhtes kontrollida. Kui leitakse puuke, isoleeritakse kogu partii uuesti enne tapmist.

▼M2
XI LISA

(nimetatud artikli 18 lõikes 2)

Veterinaarsertifikaadi näidis kodulindude, silerinnaliste lindude ja looduslike jahilindude määratletud patogeenivabade munade, liha, hakkliha ja lihamassi ning munade ja munatoodete transiidi/ladustamise jaoks

image

image

▼B
XII LISA

(vastavalt artiklile 20)

VASTAVUSTABELKäesolev määrus

Otsus 2006/696/EÜ

Otsus 94/438/EÜ

Otsus 93/342/EMÜ

Artikli 1 lõike 1 esimene lõik

Artikli 1 esimene lõik

 

 

Artikli 1 lõike 1 teine lõik

Artikkel 5

 

 

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 teine lõik

 

 

Artikli 1 lõige 3

I ja II lisa (1. osa)

 

 

Artikli 2 lõiked 1–5

Artikli 2 punktid a–e

 

 

Artikli 2 lõige 6

Artikli 2 punkt m

 

 

Artikli 2 lõige 7

Artikli 2 punkt j

 

 

Artikli 2 lõige 8

Artikli 2 punkt k

 

 

Artikli 2 lõige 9

Artikli 2 punkt 1

 

 

Artikli 2 lõige 10

 

 

 

Artikli 2 lõige 11

 

 

 

Artikli 2 lõike 12 punktid a–c

Artikli 2 punkt g

 

 

Artikli 2 lõike 12 punkt d

 

 

 

Artikli 2 lõige 13

Artikli 2 punkt h

 

 

Artikli 2 lõige 14

Artikli 2 punkt f

 

 

Artikli 2 lõige 15

 

 

 

Artikli 2 lõige 16

 

 

 

Artikli 2 lõige 17

 

 

 

Artikli 2 lõige 18

 

 

 

Artikli 2 lõige 19

 

 

 

Artikli 2 lõige 20

 

 

 

Artikkel 3

Artikkel 5

 

 

Artikli 4 esimene lõik

Artiklid 5 ja 3

 

 

Artikli 4 teine lõik

I lisa 3. osa

 

 

Artikli 4 kolmas lõik

Artikli 3 teine lõik

 

 

Artikkel 5

Artikkel 4

 

 

Artikkel 6

 

 

 

Artikli 7 punkt a

 

 

Artikli 2 punkt h

Artikli 7 punkt b

 

 

Artikli 2 punkt g

Artikli 7 punkt c

 

 

Artikli 2 punkt i

Artikkel 8

 

 

 

Artikkel 9

 

 

 

Artikkel 10

 

 

 

Artikkel 11

 

 

 

Artikkel 12

 

Artikli 4 lõiked 1 ja 2

Artikli 4 lõiked 1 ja 2

Artikkel 13

 

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõige 4

Artikli 14 lõike 1 punkt a

Artikkel 9

 

 

Artikli 14 lõike 1 punkt b

Artikkel 11

 

 

Artikli 14 lõige 2

 

 

 

Artikkel 15

Artikkel 18

 

 

Artikkel 16

Artikkel 8

 

 

Artikkel 17

Artikli 16 lõige 2

 

 

Artikli 18 lõige 1

 

 

 

Artikli 18 lõige 2

Artikli 19 punkt b

 

 

Artikli 18 lõige 3

Artikkel 19

 

 

Artikkel 19

Artikkel 20

 

 

Artikkel 20

 

 

 

Artikkel 21

 

 

 

Artikkel 22

 

 

 

I lisa

I ja II lisa

 

 

II lisa

I lisa 3. osa

 

 

III lisa I osa punktid 1–6

I lisa 4. osa A-jaotis

 

 

III lisa I osa punkt 7

 

 

 

III lisa II ja III osa

I lisa 4. osa B-jaotis

 

 

IV lisa

 

 

 

V lisa

 

 

 

VI lisa

 

 

B lisa

VII lisa I osa

Artikkel 7

 

 

VII lisa II osa

 

Lisa

 

VIII lisa I osa

Artikkel 9

 

 

VIII lisa II osa

Artikkel 10

 

 

IX lisa I osa

Artikkel 11

 

 

IX lisa II osa

Artikkel 12

 

 

IX lisa III osa

Artikkel 13

 

 

IX lisa IV osa

Artikkel 14

 

 

X lisa

V lisa

 

 

XI lisa

IV lisa

 

 

XII lisa

 

 

 ( 1 ) http://www.edqm.eu (uusim versioon).

( 2 ) Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Ühendkuningriik.

( 3 ) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

( 4 ) ELT L 296, 12.11.2009, lk 1.

( 5 ) ELT L 21, 28.1.2004, lk 11.

( 6 ) ELT L 237, 31.8.2006, lk 1.

( 7 ) http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm

( 8 ) EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1.

( 9 ) EÜT L 188, 8.7.1992, lk 34.

( 10 ) Esitada võimalikult üksikasjalikud andmed, et kava oleks võimalik nõuetekohaselt hinnata.

( 11 ) Esitada võimalikult üksikasjalikud andmed, et kava oleks võimalik nõuetekohaselt hinnata.

( 12 ) ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

Top