EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:241:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 241, 29. september 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 241

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
29. september 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/2079, 18. september 2023, Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise Euroopa Liidu liikmesriikide ja Jaapani vaheliste lennunduslepingute teatavaid sätteid käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

1

 

*

Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline Euroopa Liidu liikmesriikide ja Jaapani vaheliste lennunduslepingute teatavaid sätteid käsitlev leping

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2023/2080, 28. september 2023, millega muudetakse määrust (EL) 2023/194, millega määratakse 2023. aastaks kindlaks teatavate kalavarude püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning kehtestatakse 2023. ja 2024. aastaks teatavate süvamere kalavarude püügi võimalused

13

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/2081, 28. september 2023, millega rakendatakse määrust (EL) 2023/1214, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

16

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2023/2082, 26. september 2023, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse hariliku tuuni püügi keeld Atlandi ookeanis, ida pool 45° läänepikkust, ja Vahemeres

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2083, 26. september 2023, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2021/2167 artikli 16 lõike 1 kohaldamiseks seoses vormidega, mida krediidiasutused peavad kasutama nende pangaportfellis olevate krediidiriski positsioonide kohta ostjatele teabe andmisel ( 1 )

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2084, 27. september 2023, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Kanadat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi ( 1 )

64

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2085, 27. september 2023, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

70

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2023/2086, 28. september 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses puhverdatud äädika kasutamisega säilitusainena ja happesuse regulaatorina ( 1 )

73

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2087, 28. september 2023, millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Lysoform IPA Surface“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 528/2012 ( 1 )

78

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2088, 28. september 2023, millega kiidetakse heaks toimeaine N,N-didetsüül-N-(2-hüdroksüetüül)-N-metüülammooniumpropionaadi, N,N-didetsüül-N-(2-(2-hüdroksüetoksü)etüül)-N-metüülammooniumpropionaadi ja N,N-didetsüül-N-(2-(2-(2-hüdroksüetoksü)etoksü)etüül)-N-metüülammooniumpropionaadi reaktsioonimassi kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

99

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2089, 28. september 2023, millega kiidetakse heaks toimeaine N,N-didetsüül-N-(2-hüdroksüetüül)-N-metüülammooniumpropionaadi, N,N-didetsüül-N-(2-(2-hüdroksüetoksü)etüül)-N-metüülammooniumpropionaadi ja N,N-didetsüül-N-(2-(2-(2-hüdroksüetoksü)etoksü)etüül)-N-metüülammooniumpropionaadi reaktsioonimassi kasutamine tooteliikidesse 2 ja 4 kuuluvates biotsiidides vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

102

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2090, 28. september 2023, millega kehtestatakse õigusnormid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/1231 kohaldamiseks seoses Ühendkuningriigi muudest osadest Põhja-Iirimaale sisenevate ja istutamiseks ettenähtud muude taimede kui seemnekartuli ning põllumajanduses või metsanduses kasutatud seadmete ja sõidukite turule laskmiseks nõutava taimetervisemärgise sisu ja näidisvormiga ( 1 )

106

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2091, 28. september 2023, millega kehtestatakse normid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/1231 kohaldamiseks seoses istutamiseks ettenähtud Solanum tuberosum L. mugulate (seemnekartul) saadetiste Ühendkuningriigi muudest osadest Põhja-Iirimaale toomise ja nende Põhja-Iirimaal kasutamise nõuetega ning seemnekartuli taimetervisemärgise näidisvormiga ( 1 )

111

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2092, 28. september 2023, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad, imporditollimaksud ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 1. oktoobrist 2023

116

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/2093, 25. september 2023, millega nimetatakse ametisse Saksamaa Liitvabariigi esitatud Regioonide Komitee liige

119

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2023/2094, 25. september 2023, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/485, et pikendada Taanile antud luba kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 75

121

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/2095, 28. september 2023, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1465, mis käsitleb Euroopa Liidu meedet ÜRO kontrolli- ja inspekteerimismehhanismi toetamiseks Jeemenis (UNVIM)

123

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/2096, 28. september 2023, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepinguga moodustatud, kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitees võetav seisukoht seoses nimetatud lepingu XXVIII-B lisa „Telekommunikatsiooniteenuste suhtes kehtivad eeskirjad“ ja XXVIII-C lisa „Posti- ja kulleriteenuste suhtes kehtivad eeskirjad“ muutmisega

125

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/2097, 28. september 2023, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

141

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/2098, 28. september 2023, millega nimetatakse ametisse Euroopa Prokuratuuri Euroopa prokurör

142

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2023/2099, 28. september 2023, millega kinnitatakse Iirimaa osalemine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2022/850, milles käsitletakse arvutipõhist süsteemi piiriüleseks elektrooniliseks andmevahetuseks tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas (e-CODEXi süsteem) ( 1 )

144

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/2100, 28. september 2023, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides vask(II)oksiidi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

145

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/2101, 28. september 2023, millega lükatakse edasi tooteliikidesse 8 ja 18 kuuluvates biotsiidides sulfurüülfluoriidi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

147

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top