EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:233:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 233, 21. september 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 233

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
21. september 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1796, 18. september 2023, Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli kohase lepingu (milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) liidu nimel sõlmimise kohta

1

 

*

Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vaheline 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli kohane leping, milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/1797, 7. juuli 2023, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, et määrata kindlaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise statistikavaldkonna muutujate arv ja nimetused vaatlusaastaks 2024 ( 1 )

7

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/1798, 10. juuli 2023, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/689, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud ja esilekerkivate taudide seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse eeskirjadega ( 1 )

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1799, 19. september 2023, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2023/594 (millega kehtestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I ja II lisa ( 1 )

27

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1800, mis on tehtud ühisel kokkuleppel komisjoni presidendiga, 19. september 2023, millega nimetatakse ametisse Euroopa Komisjoni liige

82

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1801, 19. september 2023, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banco de España välisaudiitori osas

83

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1802, 20. september 2023, millega kehtestatakse andmete säilitamise tehniline kord

85

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2021. aasta määruse (EL) 2021/1134 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EÜ) nr 810/2009, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 2018/1860, (EL) 2018/1861, (EL) 2019/817 ja (EL) 2019/1896 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2004/512/EÜ ja 2008/633/JSK, et reformida viisainfosüsteemi) parandus ( ELT L 248, 13.7.2021 )

88

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top