EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:184:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 184, 21. juuli 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 184

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
21. juuli 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/1505, 20. juuli 2023, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2023/420

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2023/1506, 20. juuli 2023, millega muudetakse määrust (EL) 2023/194, millega määratakse 2023. aastaks kindlaks teatavate kalavarude püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning kehtestatakse 2023. ja 2024. aastaks teatavate süvamere kalavarude püügi võimalused

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1507, 20. juuli 2023, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/2152 nähakse ette teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ andmenõuete tehnilised üksikasjad ning metaandmete aruande ja kvaliteediaruande esitamise tähtpäev vaatlusaastaks 2024 ( 1 )

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1508, 20. juuli 2023, millega tehakse 2023. aastal erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artikli 44 lõike 2 teise lõigu kohaldamisel otsetoetuste vormis sekkumistega ning pindala- ja loomapõhiste maaelu arengu meetmetega seotud ettemaksete suuruse osas

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1509, 20. juuli 2023, millega tehakse 2023. aastal erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmanda lõigu kohaldamisel pindala- ja loomapõhiste maaelu arengu meetmetega seotud ettemaksete suuruse osas

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2023/1510, 20. juuli 2023, millega muudetakse määrust (EL) 2023/915 seoses kaadmiumi piirnormidega maamandlites ja teatavates kultuurseentes ( 1 )

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1511, 20. juuli 2023, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2018/2019 ja (EL) 2020/1213 seoses teatavate Ühendkuningriigist pärit, liiki Malus sylvestris kuuluvate istutamiseks ettenähtud taimedega

25

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2023/1512, 19. juuli 2023, millega pikendatakse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissiooni (EUAM RCA) juhi volitusi (EUAM RCA/1/2023)

30

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2023/1513, 19. juuli 2023, millega võetakse vastu kolmanda riigi toetus Euroopa Liidu missioonile Armeenias (EUMA) (EUMA/2/2023)

32

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/1514, 20. juuli 2023, millega ajakohastatakse selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2023/422

33

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/1515, 20. juuli 2023, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2021/1026 Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) küberturvalisuse ja kübervastupidavusvõime ning infokindluse programmi toetamise kohta massihävitusrelvade leviku tõkestamise ELi strateegia rakendamise raames

37

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/1516, 20. juuli 2023, millega pikendatakse Bosniasse ja Hertsegoviinasse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi ning muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1340

38

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/1517, 20. juuli 2023, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

40

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/1518, 20. juuli 2023, mis käsitleb Euroopa rahutagamisrahastu abimeedet Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude toetamiseks

41

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/1519, 20. juuli 2023, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2021/1277, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibanonis

45

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1520, 17. juuli 2023, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2023) 4910 all)  ( 1 )

46

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1521, 19. juuli 2023, milles käsitletakse teatavaid tauditõrje erimeetmeid piiratud ajavahemikuks seoses nodulaarse dermatiidi viiruse nakkusega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2023) 4811 all)  ( 1 )

77

 

 

KODU- JA TÖÖKORRAD

 

*

REGIOONIDE KOMITEE KODUKORD

83

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 2/2023, 3. juuli 2023, millega lisatakse kaks hiljuti vastu võetud liidu õigusakti Windsori raamistiku 2. lisasse [2023/1522]

109

 

*

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 3/2023, 3. juuli 2023, millega muudetakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu I lisa I osa [2023/1523]

111

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top