EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:144:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 144, 5. juuni 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 144

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
5. juuni 2023


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2023/1077, 31. mai 2023, mis käsitleb ajutisi kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, millega täiendatakse Ukraina toodete suhtes kohaldatavaid kaubanduskontsessioone ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu alusel

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1078, 2. juuni 2023, millega kiidetakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 528/2012 heaks hapnikust saadud osooni kasutamine tooteliikidesse 2, 4, 5 ja 11 kuuluvate biotsiidide toimeainena ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1079, 2. juuni 2023, millega kiidetakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 528/2012 heaks (13Z)-heksadek-13-een-11-üün-1-üülatsetaadi kasutamine tooteliiki 19 kuuluvate biotsiidide toimeainena ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1080, 2. juuni 2023, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2023/594 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I ja II lisa ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2023/985 ( 1 )

14

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1081, 15. mai 2023, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Jaapaniga lepingu üle, mis käsitleb Jaapani liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid ning Jaapani ühinemist teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Euroopa horisont“ (2021–2027)

58

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1082, 30. mai 2023, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni meresõiduohutuse komitees selle 107. istungjärgul seoses rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS), 1994. aasta kiirlaevade ohutuse rahvusvahelise koodeksi (1994 HSC-koodeks) ja 2000. aasta kiirlaevade ohutuse rahvusvahelise koodeksi (2000 HSC-koodeks), polaarvetes sõitvate laevade rahvusvahelise koodeksi (polaarkoodeks), 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (STCW) ja STCW koodeksi ning rahvusvahelise päästevahendite koodeksi (LSA koodeks) muutmisega

60

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1083, 31. mai 2023, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2023) 3656 all)  ( 1 )

63

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1084, 1. juuni 2023, milles käsitletakse lahendamata vastuväiteid biotsiidile A-Quasan loa andmise tingimuste kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 (teatavaks tehtud numbri C(2023) 3447 all)  ( 1 )

91

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1085, 2. juuni 2023, millega lükatakse edasi tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides Bacillus thuringiensis spp. israelensis’e serotüübi H14 tüve AM65-52 kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

94

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1086, 2. juuni 2023, millega lükatakse edasi tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides metoflutriini kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

96

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1087, 2. juuni 2023, millega lükatakse edasi tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides lambda-tsühalotriini kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

98

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1088, 2. juuni 2023, millega lükatakse edasi tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides deltametriini kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

100

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top