EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:116:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 116, 4. mai 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 116

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
4. mai 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/905, 27. veebruar 2023, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6 seoses antimikroobikumide kasutamise keelu kohaldamisega teatavatest kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade või loomsete saaduste suhtes ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/906, 27. aprill 2023, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Queso Casín“ (KPN))

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/907, 3. mai 2023, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2022/1412, millega antakse luba kasutada lõhnavast kanangast (Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson) saadud eeterlikku õli kõigi loomaliikide söödalisandina, prantsuskeelset versiooni ( 1 )

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/908, 3. mai 2023, millega muudetakse 335. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

10

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/909, 25. aprill 2023, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu alusel loodud kaubanduskomitees seoses mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise käsitleva 1. protokolli muutmisega

13

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/910, 3. mai 2023, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/450 laineliste bituumenkivide ja -lehtede ja muude ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamise osas ( 1 )

22

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 9. veebruari 2023. aasta rakendusmääruse (EL) 2023/265 (millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Indiast ja Türgist pärit keraamiliste plaatide impordi suhtes) parandus ( ELT L 41, 10.2.2023 )

27

 

*

Nõukogu 13. juuli 2021. aasta määruse (EL) 2021/1173 (millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1488) parandus ( ELT L 256, 19.7.2021 )

29

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määruse (EL) 2018/1139 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91) parandus ( ELT L 212, 22.8.2018 )

30

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top