EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:084:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 084, 23. märts 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 84

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
23. märts 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/666, 16. märts 2023, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Olio Campania“ (KGT)

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/667, 22. märts 2023, millega lubatakse viia Canarium indicum L. kuivatatud pähkleid turule kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/668, 22. märts 2023, milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamiseks kõikide munevate kodulindude söödalisandina (loa hoidja: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/669, 22. märts 2023, milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii DSM 33574 abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamiseks kõikide kodulinnuliikide nuumlindude, munalindude ja aretuslindude söödalisandina (loa hoidja: BioResource International, Inc., keda liidus esindab Pen & Tec Consulting, S.L.U.) ( 1 )

10

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/670, 21. märts 2023, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Irelandi välisaudiitorite osas

14

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/671, 21. märts 2023, millega antakse luba alustada läbirääkimisi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, millega luuakse alus teabe vahetamiseks ajutise kaitse saajate kohta

16

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2023/672, 10. märts 2023, kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate otsuste vastuvõtmise õiguse delegeerimise kohta (EKP/2023/5)

18

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2023/673, 14. märts 2023, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2023/6)

24

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. detsembri 2022. aasta määruse (EL, Euratom) 2022/2434 (millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 2018/1046 seoses mitmekesise rahastamise strateegia kehtestamisega üldise laenumeetodina) parandus ( ELT L 319, 13.12.2022 )

26

 

*

Euroopa Liidu 2023. aasta eelarve lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2023/278, parandus ( ELT L 58, 23.2.2023 )

27

 

*

Komisjoni 29. juuli 2022. aasta delegeeritud määruse (EL) 2022/2104 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses oliiviõli turustusstandarditega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EMÜ) nr 2568/91 ja komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 29/2012) parandus ( ELT L 284, 4.11.2022 )

28

 

*

Komisjoni 29. juuli 2022. aasta rakendusmääruse (EL) 2022/2105 (milles sätestatakse eeskirjad oliiviõli turustusstandarditele vastavuse kontrollide ja oliiviõli omaduste analüüsimeetodite kohta) parandus ( ELT L 284, 4.11.2022 )

29

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top