EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:067:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 067, 3. märts 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 67

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
3. märts 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/449, 2. märts 2023, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/450, 25. november 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/23 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks, millises järjekorras peavad kesksed vastaspooled maksma määruse (EL) 2021/23 artikli 20 lõikes 1 osutatud hüvitist, maksimaalne aastate arv, mille jooksul kõnealused kesksed vastaspooled peavad kasutama osa oma aastakasumist kõnealuste maksete tegemiseks selliste instrumentide omanikele, millega tunnustatakse nõuet keskse vastaspoole tulevase kasumi suhtes, ning maksimaalne kasumiosa, mida kasutatakse kõnealuste maksete tegemiseks ( 1 )

5

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/451, 25. november 2022, milles täpsustatakse tegureid, mida pädev asutus ja järelevalvekolleegium peavad kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise kava hindamisel arvesse võtma ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/452, 24. veebruar 2023, millega registreeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 30 lõike 2 kohaselt piiritusjoogi geograafiline tähis „Grappa della Valle d’Aosta / Grappa de la Vallée d’Aoste“

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/453, 2. märts 2023, millega laiendatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit põkk-keevitatavate roostevabast terasest toruliitmike (ka valmistoodetena) impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2017/141 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Malaisiast lähetatud põkk-keevitatavate roostevabast terasest toruliitmike (ka valmistoodetena) impordile, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Malaisiast pärinevatena või mitte

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/454, 2. märts 2023, millega muudetakse määrust (EL) nr 37/2010 seoses aine toltrasuriili liigitusega selle jääkide piirnormi järgi loomsetes toiduainetes ( 1 )

38

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/455, 2. märts 2023, millega parandatakse määrust (EÜ) nr 1480/2004, millega kehtestatakse erireeglid kaupade suhtes, mis saabuvad aladelt, mis ei kuulu Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli alla, aladele, mis alluvad Küprose Vabariigi valitsuse kontrollile

41

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/456, 21. veebruar 2023, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu XI lisa (elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond) ja protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu) muutmisega ( 1 )

43

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/457, 2. märts 2023, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

47

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/458, 1. märts 2023, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt jäetakse heaks kiitmata teatavate toimeainete kasutamine biotsiidides ( 1 )

51

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/459, 2. märts 2023, millega jäetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 heaks kiitmata olemasoleva toimeaine 2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiidi (DBNPA) kasutamine tooteliiki 4 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

54

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/460, 2. märts 2023, millega lükatakse edasi tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides imidaklopriidi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

58

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 25. veebruari 2023. aasta määruse (EL) 2023/426 (millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandus ( ELT L 59 I, 25.2.2023 )

60

 

*

Nõukogu 25. veebruari 2023. aasta otsuse (ÜVJP) 2023/432 (millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandus ( ELT L 59 I, 25.2.2023 )

61

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top