EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:061:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 061, 27. veebruar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 61

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
27. veebruar 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/418, 24. veebruar 2023, Euroopa Liidu ja Põhja-Makedoonia Vabariigi vahelise Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti operatiivtegevust Põhja-Makedoonia Vabariigis käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta

1

 

*

PÕHJA-MAKEDOONIA VABARIIGI JA EUROOPA LIIDU VAHELINE EUROOPA PIIRI- JA RANNIKUVALVE AMETI OPERATIIVTEGEVUST PÕHJA-MAKEDOONIA VABARIIGIS KÄSITLEV KOKKULEPE

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/419, 24. veebruar 2023, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu) artiklit 8a

20

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/420, 24. veebruar 2023, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2022/1230

37

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/421, 24. veebruar 2023, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

41

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/422, 24. veebruar 2023, millega ajakohastatakse selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2022/1241

58

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/423, 24. veebruar 2023, katseprojekti kohta, mille eesmärk on rakendada siseturu infosüsteemi kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 2005/36/EÜ ja (EL) 2018/958 sätestatud reguleeritud kutsealadega seotud halduskoostöö sätteid ning integreerida reguleeritud kutsealade andmebaas sellesse süsteemi ( 1 )

62

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/424, 24. veebruar 2023, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/450 seoses spetsiaalselt tõmmatud tahvelklaasi ja muude ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamisega ( 1 )

68

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu artikli 8 lõike 1 punktiga l loodud energeetika erikomitee soovitus nr 1/2023, 7. veebruar 2023, kummalegi lepinguosalisele seoses nende nõudega elektri põhivõrguettevõtjatele valmistada ette elektrivõrkudevaheliste ühenduste tõhusa kasutamise tehniline kord [2023/425]

71

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top