EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:039:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 039, 9. veebruar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 39

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
9. veebruar 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/267, 8. veebruar 2023, millega lubatakse lasta kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna turule Canarium ovatum Engl. kuivatatud pähkleid ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/268, 8. veebruar 2023, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Kanadat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi ( 1 )

5

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/269, 30. jaanuar 2023, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmise küsimuses (väärtpaberite keskdepositoorium – Liechtenstein) ( 1 )

32

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/270, 30. jaanuar 2023, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Cedefop) ( 1 )

36

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/271, 30. jaanuar 2023, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu XI lisa (Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond) ja protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ettenähtud loetelu) muutmisega (Võrgu- ja infoturve) ( 1 )

41

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/272, 30. jaanuar 2023, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu XI lisa „Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond“ ja protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ettenähtud loetelu) muutmisega (küberturvalisuse määrus) ( 1 )

45

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/273, 30. jaanuar 2023, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Küberturvalisuse keskus) ( 1 )

51

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/274, 6. veebruar 2023, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga loodud energeetika erikomitees seoses ELi ja Ühendkuningriigi vahelise elektrienergiaga kauplemise kokkulepetega

56

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/275, 6. veebruar 2023, millega nimetatakse ametisse Itaalia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

61

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/276, 6. veebruar 2023, millega nimetatakse ametisse Küprose Vabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

62

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta määruse (EL) 2016/2336 (millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi eritingimused Kirde-Atlandil ja kalapüügisätted Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002) parandus ( ELT L 354, 23.12.2016 )

63

 

*

Nõukogu 8. aprilli 2022. aasta rakendusmääruse (EL) 2022/581 (millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandus ( ELT L 110, 8.4.2022 )

64

 

*

Nõukogu 8. aprilli 2022. aasta otsuse (ÜVJP) 2022/582 (millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandus ( ELT L 110, 8.4.2022 )

65

 

*

Komisjoni 11. juuli 2022. aasta rakendusmääruse (EL) 2022/1193 (millega kehtestatakse meetmed taimekahjustaja Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 tõrjumiseks ja leviku ärahoidmiseks) parandus ( ELT L 185, 12.7.2022 )

66

 

*

Komisjoni 27. jaanuari 2023. aasta rakendusmääruse (EL) 2023/186 (millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/2325 seoses teatavate kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamisega mahepõllumajanduslike toodete importimiseks liitu) parandus ( ELT L 26, 30.1.2023 )

67

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top