EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:032:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 032, 3. veebruar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 32

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
3. veebruar 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/222, 1. detsember 2022, kõigi Vanuatu kodanike viisanõudest vabastamise ajutise peatamise kohta

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/223, 27. jaanuar 2023, millega pikendatakse toimeaine Pseudomonas chlororaphis’e (tüvi MA 342) heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/224, 2. veebruar 2023, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 )

11

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (Euratom) 2023/225, 30. jaanuar 2023, ettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ühisettevõtte staatuse pikendamise kohta

51

 

*

Nõukogu otsus (Euratom) 2023/226, 30. jaanuar 2023, ühisettevõttele Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH antud eeliste pikendamise kohta

53

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/227, 30. jaanuar 2023, millega nimetatakse ametisse üks Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja üks Hispaania Kuningriigi esitatud asendusliige

56

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/228, 30. jaanuar 2023, millega nimetatakse ametisse kolm Rootsi Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja kaks Rootsi Kuningriigi esitatud asendusliiget

58

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/229, 2. veebruar 2023, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2022/339, mis käsitleb Euroopa rahutagamisrahastu abimeedet Ukraina relvajõudude toetuseks

60

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/230, 2. veebruar 2023, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2022/338, mis käsitleb Euroopa rahutagamisrahastu abimeedet Ukraina relvajõududele surmava jõu kasutamiseks mõeldud kaitseotstarbelise varustuse ja platvormide andmiseks

62

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/231, 2. veebruar 2023, mis käsitleb Euroopa rahutagamisrahastu abimeedet, et toetada Ukraina relvajõudusid, kellele pakub väljaõpet Euroopa Liidu sõjalise abi missioon Ukraina toetuseks

64

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2023/232, 25. juuli 2022, riigiabi SA.55208 (2020/C) (ex 2022/NN) kohta, mida Tšehhi andis Tšehhi Postile (teatavaks tehtud numbri C(2022) 5136 all)  ( 1 )

68

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/233, 19. jaanuar 2023, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2023) 626 all)  ( 1 )

123

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/234, 1. veebruar 2023, millega lubatakse teatavate liikmesriikide poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 kohaselt taotletud erand kasutada liidu tolliterritooriumile toodava kauba esitamisteatega seotud teabe vahetamiseks ja säilitamiseks muid vahendeid kui elektroonilised andmetöötlusvahendid (teatavaks tehtud numbri C(2023) 662 all)

217

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/235, 1. veebruar 2023, millega lubatakse teatavate liikmesriikide poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 kohaselt taotletud erand kasutada merelaeva või õhusõiduki saabumisest teatamiseks ette nähtud teabe vahetamiseks ja säilitamiseks muid vahendeid kui elektroonilised andmetöötlusvahendid (teatavaks tehtud numbri C(2023) 663 all)

220

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/236, 1. veebruar 2023, millega lubatakse teatavate liikmesriikide poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 kohaselt taotletud erand kasutada tollile esitatava liiduvälise kaubaga seotud ajutise ladustamise deklaratsioonide kohta teabe vahetamiseks ja säilitamiseks muid vahendeid kui elektroonilised andmetöötlusvahendid (teatavaks tehtud numbri C(2023) 664 all)

223

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/237, 1. veebruar 2023, millega lubatakse teatavate liikmesriikide taotletud erand kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artiklites 158, 162, 163, 166, 167, 170–174, 201, 240, 250, 254 ja 256 sätestatud liidu tolliterritooriumile toodud kauba tollideklaratsiooniga seotud teabe vahetamiseks ja säilitamiseks muid vahendeid kui elektroonilised andmetöötlusvahendid (teatavaks tehtud numbri C(2023) 667 all)

226

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top