EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:335:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 335, 29. detsember 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 335

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
29. detsember 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/2576, 19. detsember 2022, millega suurendatakse solidaarsust gaasi ostmise parema koordineerimise, usaldusväärsete hinna võrdlusaluste ja piiriülese gaasikaubanduse abil

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/2577, 22. detsember 2022, millega kehtestatakse raamistik taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks

36

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/2578, 22. detsember 2022, millega luuakse turukorrektsioonimehhanism liidu kodanike ja majanduse kaitsmiseks ülemäära kõrgete hindade eest

45

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2579, 10. juuni 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks teave, mille ettevõtja peab esitama tegevusloa taotluses kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 8a ( 1 )

61

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2580, 17. juuni 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks teave, mis tuleb esitada krediidiasutuse tegevusloa taotluses, ja millega määratakse kindlaks takistused, mis võivad pärssida järelevalveasutuste järelevalvefunktsioonide tõhusat täitmist ( 1 )

64

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2581, 20. juuni 2022, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL kohaldamiseks krediidiasutustele tegevusloa andmise taotlustes teabe esitamise suhtes ( 1 )

86

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitee OTSUS nr 2/2022, 30. november 2022, vaidluste lahendamist reguleeriva töökorra vastuvõtmise kohta [2022/2582]

103

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määruse (EL) 2019/818 (millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816) parandus ( ELT L 135, 22.5.2019 )

112

 

*

Nõukogu 26. juuli 2022. aasta otsuse (EL) 2022/2417 (Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelise autokaubaveo lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta) parandus ( ELT L 318, 12.12.2022 )

113

 

*

Nõukogu 26. juuli 2022. aasta otsuse (EL) 2022/2435 (Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise autokaubaveo lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta) parandus ( ELT L 319, 13.12.2022 )

114

 

*

Komisjoni 7. detsembri 2022. aasta määruse (EL) 2022/2388 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses perfluoroalküülühendite piirnormidega teatavates toiduainetes) parandus ( ELT L 316, 8.12.2022 )

115

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top