EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:315:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 315, 7. detsember 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 315

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
7. detsember 2022


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/2379, 23. november 2022, mis käsitleb põllumajanduse sisendite ja väljundite statistikat ning millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 617/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 1165/2008, (EÜ) nr 543/2009 ja (EÜ) nr 1185/2009 ning nõukogu direktiiv 96/16/EÜ ( 1 )

1

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2022/2380, 23. november 2022, millega muudetakse direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ( 1 )

30

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2022/2381, 23. november 2022, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute juhtkonna liikmete seas ja sellega seotud meetmeid ( 1 )

44

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2022/2382, 1. detsember 2022, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse lainelise rai püügi keeld 9. püügipiirkonna liidu vetes

60

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2022/2383, 6. detsember 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 582/2011 puhast biodiislit kasutavate raskeveokite heitega seotud tüübikinnituse osas ( 1 )

63

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2384, 25. november 2022, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) kohaste liidu erikohustuste nimekirja muutmine, et inkorporeerida sellesse teenuste siseriikliku reguleerimise läbirääkimiste lõpuleviimist käsitleva deklaratsiooni 1. lisa

71

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2022/2385, 6. detsember 2022, millega muudetakse rakendusotsust 2013/805/EL, millega lubatakse Poola Vabariigil kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168

87

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2386, 5. detsember 2022, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubavate meetmete pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 (teatavaks tehtud numbri C(2022) 8673 all)

89

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top