EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:307:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 307, 28. november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 307

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
28. november 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, milles käsitletakse Tuneesia Vabariigi osalust liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis „Euroopa horisont“

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/2309, 25. november 2022, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Haitis

17

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2310, 18. oktoober 2022, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) nr 149/2013 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses börsivälistes kaubatuletislepingutes ja muudes börsivälistes tuletislepingutes hoitavate positsioonide kliirimiskünnise väärtusega ( 1 )

29

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2311, 21. oktoober 2022, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) nr 153/2013 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses tagatisnõudeid käsitlevate ajutiste erakorraliste meetmetega ( 1 )

31

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2312, 25. november 2022, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1700 kohaselt tööjõu valdkonna alamteemade „Noored tööturul“, „Haridustase – üksikasjad, sealhulgas katkestatud või pooleli jäetud haridustee“ ja „Töö ja pereelu ühitamine“ kohta iga kaheksa aasta tagant kogutavaid muutujaid ( 1 )

34

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2313, 25. november 2022, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus „Pizza Napoletana“ (GTT)

45

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2314, 25. november 2022, millega pikendatakse toimeaine Pythium oligandrum’i (tüvi M1) heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

47

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2315, 25. november 2022, millega pikendatakse madala riskiastmega toimeaine heptamaloksüloglükaani heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

52

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2316, 25. november 2022, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Kanadat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi ( 1 )

57

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2022/2317, 22. november 2022, millega uuendatakse Vahemerel läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (EUNAVFOR MED IRINI) volitusi (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

132

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2318, 25. november 2022, millega muudetakse otsust 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu vaatlusmissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia)

133

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2319, 25. november 2022, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Haitis

135

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2320, 25. november 2022, millega liit toetab projekti „Innovatsiooni potentsiaali avamine: progressi võimaldavad tehnoloogiad ja rahvusvaheline julgeolek“ rakendamist

142

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2321, 25. november 2022, millega toetatakse Kagu- ja Ida-Euroopa väike- ja kergrelvade kontrolli keskust (SEESAC) ebaseadusliku relvakaubanduse vastast võitlust käsitleva piirkondliku tegevuskava rakendamisel Lääne-Balkanil ning desarmeerimise ja relvastuskontrolli alases tegevuses Kagu- ja Ida-Euroopas

149

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2322, 21. november 2022, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2022) 8542 all)  ( 1 )

164

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2323, 22. november 2022, mis käsitleb taotlust registreerida Euroopa kodanikualgatus „Euroopa päev „Kõik, mis võimalik““ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788

259

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2324, 23. november 2022, millega muudetakse otsust 2008/294/EÜ, et lisada täiendavad juurdepääsutehnoloogiad ja -meetmed liidus õhusõiduki pardal osutatavateks mobiilsideteenusteks (teatavaks tehtud numbri C(2022) 8321 all)  ( 1 )

262

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2325, 24. november 2022, millega jäetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 heaks kiitmata toimeaine 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni kasutamine tooteliiki 10 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

267

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2326, 24. november 2022, millega jäetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 heaks kiitmata toimeaine epsilon-metoflutriini kasutamine tooteliiki 19 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

269

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2327, 24. november 2022, millega jäetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 heaks kiitmata toimeaine kloramiin-B kasutamine tooteliiki 2, 3, 4 ja 5 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

271

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top