EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:304:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 304, 24. november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 304

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
24. november 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2292, 6. september 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses toiduloomade ja teatavate inimtoiduks ettenähtud toodete saadetiste liitu toomise nõuetega ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2293, 18. november 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/405 seoses loeteluga kolmandatest riikidest, kellel on olemas farmakoloogiliste toimeainete kasutamise, farmakoloogiliste toimeainete ja pestitsiidide jääkide piirnormide ning saasteainete piirnormide heakskiidetud kontrollikava ( 1 )

31

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2022/2294, 23. november 2022, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 tervishoiuasutuste, tervishoiu inimressursside ja tervishoiuteenuste kasutamise statistika osas ( 1 )

42

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2295, 23. november 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid ( 1 )

53

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2296, 21. november 2022, liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

67

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2297, 19. oktoober 2022, millega luuakse kontsentreeritud päikeseenergia Euroopa teadusuuringute taristu (EU-SOLARIS ERIC) (teatavaks tehtud numbri C(2022) 7351 all)  ( 1 )

78

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2298, 23. november 2022, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides propikonasooli kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

85

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 17. oktoobri 2022. aasta otsuse (EL) 2022/1994 (Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahel loodud geograafiliste tähiste allkomitees seoses selle kodukorra vastuvõtmisega) parandus ( ELT L 273, 21.10.2022 )

87

 

*

Komisjoni 31. augusti 2022. aasta määruse (EL) 2022/1439 (millega muudetakse määrust (EL) nr 283/2013 toimeainete kohta esitatava teabe ja mikroorganisme käsitlevate konkreetsete andmenõuete osas) parandus ( ELT L 227, 1.9.2022 )

94

 

*

Komisjoni 31. augusti 2022. aasta määruse (EL) 2022/1440 (millega muudetakse määrust (EL) nr 284/2013 taimekaitsevahendite kohta esitatava teabe ja mikroorganisme sisaldavaid taimekaitsevahendeid käsitlevate konkreetsete andmenõuete osas) parandus ( ELT L 227, 1.9.2022 )

97

 

*

Komisjoni 31. augusti 2022. aasta määruse (EL) 2022/1441 (millega muudetakse määrust (EL) nr 546/2011 mikroorganisme sisaldavate taimekaitsevahendite hindamise ja nende jaoks loa andmise konkreetsete ühtsete põhimõtete osas) parandus ( ELT L 227, 1.9.2022 )

100

 

*

Komisjoni 10. juuni 2022. aasta rakendusmääruse (EL) 2022/1860 (millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 kohaldamiseks seoses aruandluse standardite, vormingute, sageduse, meetodite jSa korraga) parandus ( ELT L 262, 7.10.2022 )

102

 

*

Komisjoni 20. juuni 2022. aasta delegeeritud määruse (EL) 2022/2236 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858 I, II, IV ja V lisa seeriaviisiliselt piiranguteta toodetavate sõidukite, väikeseeriana toodetavate sõidukite, väikeseeriana toodetavate täielikult automatiseeritud sõidukite ja eriotstarbeliste sõidukite tehniliste nõuete osas ning seoses tarkvara uuendamisega) parandus ( ELT L 296, 16.11.2022 )

103

 

*

Komisjoni 24. märtsi 2022. aasta delegeeritud määruse (EL) 2022/1299 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks kauplemiskohtade positsioonide haldamise kontrolli sisu) parandus ( ELT L 197, 26.7.2022 )

104

 

*

Komisjoni 14. juuni 2022 delegeeritud määruse (EL) 2022/2059 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 325bf ja 325bg kohaste järeltestimise ning kasumi ja kahjumi tekkeallikate määramise nõuete tehnilised üksikasjad) parandus ( ELT L 276, 26.10.2022 )

105

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top