EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:252:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 252, 30. september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 252

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
30. september 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/1670, 29. september 2022, millega muudetakse määrust (EL) 2022/109, millega määratakse 2022. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/1671, 9. juuni 2022, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõike 1 esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodi ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1672, 23. september 2022, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Bardejovský Med / Med z Bardejova“ (KPN)

7

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2022/1673, 27. september 2022, millega kehtestatakse Iirimaa lipu all sõitvatele laevadele pikkuim-tuuni püügi keeld Atlandi ookeanis 5° põhjalaiusest põhja pool

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1674, 28. september 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1675, 29. september 2022, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad, imporditollimaksud ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 1. oktoobrist 2022

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1676, 29. september 2022, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Kanadat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi ( 1 )

17

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/1677, 26. september 2022, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepinguga moodustatud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorra vastuvõtmisega

64

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/1678, 26. september 2022, millega nimetatakse ametisse kaks Sloveenia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget

70

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/1679, 26. september 2022, millega nimetatakse ametisse Taani Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige

72

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/1680, 26. september 2022, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige

73

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2022/1681, 27. september 2022, millega nimetatakse ametisse Vahemerel läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (EUNAVFOR MED IRINI) ELi vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

74

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/1682, 29. september 2022, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1465, mis käsitleb Euroopa Liidu meedet ÜRO kontrolli- ja inspekteerimismehhanismi toetamiseks Jeemenis

76

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1683, 28. september 2022, keskseid vastaspooli käsitleva Colombia õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 nõuetega ( 1 )

78

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1684, 28. september 2022, keskseid vastaspooli käsitleva Taiwani õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012 seoses finantsjärelevalve komisjoni järelevalve all olevate futuuride kliiringukodadega ( 1 )

82

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi-Kosovo stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2022, 29. aprill 2022, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelist stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut seoses selle III protokolli (mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse kohta) asendamisega [2022/1685]

87

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top