EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:167:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 167, 24. juuni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 167

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
24. juuni 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

TIR-MÄRKMIKE ALUSEL TOIMUVA RAHVUSVAHELISE KAUBAVEO TOLLIKONVENTSIOONI (TIR-KONVENTSIOON, 1975) MUUDATUSED

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/972, 17. juuni 2022, millega muudetakse määrust (EL) 2021/2283, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

10

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/973, 14. märts 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1009, kehtestades kriteeriumid kõrvalsaaduste ELi väetisetoodetes kasutamise agronoomilise tõhususe ja ohutuse kohta ( 1 )

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/974, 16. juuni 2022, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Cidre du Perche / Perche“ (KPN)

34

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/975, 17. märts 2022, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2017/653 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses nimetatud määruse artikli 14 lõikes 2 sätestatud üleminekukorra kehtivusaja pikendamisega, ja muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2021/2268 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid nimetatud määruse kohaldamise alguskuupäeva osas ( 1 )

35

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/976, 22. juuni 2022, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Kanadat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi ( 1 )

38

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/977, 22. juuni 2022, millega kiidetakse heaks kaks uue eksportiva tootja režiimi taotlust seoses Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/325

55

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/978, 23. juuni 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/159, millega kehtestatakse lõplikud kaitsemeetmed teatavate terasetoodete impordi suhtes

58

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/979, 22. juuni 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

88

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/980, 23. juuni 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 75/2013 suhkrusektori täiendavate imporditollimaksude osas

91

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/981, 23. juuni 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/546, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit pressitud alumiiniumi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

93

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/982, 16. juuni 2022, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel ettepanekute esitamist ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) I ja II liite muutmiseks, pidades silmas CITESi konventsiooni osaliste konverentsi 19. istungjärku, ning CITESi III liitesse kantavate liikide kohta

95

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/983, 17. juuni 2022, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Maailma Tolliorganisatsiooni nõukogus seoses harmoneeritud süsteemi komitee kodukorra muudatuste eelnõu heakskiitmisega

100

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/984, 22. juuni 2022, millega tunnistatakse Hiina Rahvavabariigi õigusraamistik, mida kohaldatakse kesksete vastaspoolte suhtes, kellele on antud luba kliirida börsiväliseid tuletisinstrumente pankadevahelisel turul ja kelle üle teeb järelevalvet Hiina Rahvapank, samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 nõuetega ( 1 )

103

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/985, 22. juuni 2022, keskseid vastaspooli käsitleva Iisraeli õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 nõuetega ( 1 )

108

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/986, 23. juuni 2022, millega jäetakse heaks kiitmata olemasoleva toimeaine N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiini kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

111

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2022/987, 2. mai 2022, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60) (EKP/2022/17)

113

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2022/988, 2. mai 2022, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2015/35) (EKP/2022/18)

131

 

*

Euroopa keskpanga suunis (EL) 2022/989, 2. mai 2022, millega muudetakse suunist (EL) 2021/975 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2014/31) (EKP/2022/19)

135

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Eli-Jordaania assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2022, 2. juuni 2022, mis käsitleb ELi ja Jordaania partnerluse 2021.–2027. aasta prioriteete [2022/990]

140

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top