EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:132:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 132, 6. mai 2022

 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 132

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
6. mai 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/702, 5. mai 2022, millega lubatakse kasutada üheksavägise tinktuuri teatavate loomaliikide söödalisandina ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/703, 5. mai 2022, milles käsitletakse Bacillus velezensis DSM 15544 preparaadi võõrdepõrsaste söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ning kõnealusele preparaadile loa andmist kasutamiseks söödalisandina kõigi linnuliikide ja -kategooriate puhul ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/897, rakendusmäärust (EL) 2017/2312 ja rakendusmäärust (EL) 2018/1081 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 333/2010, määrus (EL) nr 184/2011 ja rakendusmäärus (EL) 2019/893 (loa hoidja: Asahi Biocycle Co. Ltd., keda liidus esindab Pen & Tec Consulting S.L.U.) ( 1 )

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/704, 5. mai 2022, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 teatavaid lisasid seoses Kanadat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/705, 5. mai 2022, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 )

64

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/706, 5. mai 2022, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1313/2013/EL rakenduseeskirjad seoses kriteeriumide ja menetlustega, mis on vajalikud selleks, et tunnustada ja austada pikaajalist pühendumust liidu elanikkonnakaitse mehhanismile ja silmapaistvat panustamist sellesse (teatavaks tehtud numbri C(2022) 2884 all)  ( 1 )

102

 

*

Ühelt poolt euroopa liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga loodud partnerlusnõukogu otsus nr 1/2022, 5. mai 2022, kodanikuühiskonna foorumi korraldamise tegevussuuniste vastuvõtmise kohta [2022/707]

107

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top