EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:098:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 098, 25. märts 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 98

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
25. märts 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/474, 17. jaanuar 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa mittemahepõllumajanduslike, üleminekuaja ja mahepõllumajanduslike seemikute ning muu taimse paljundusmaterjali tootmise ja kasutamise erinõuete osas ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/475, 23. märts 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2022/476, 24. märts 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses äädikhappe, asoksüstrobiini, bensovindiflupüüri, tsüantraniliprooli, tsüflufenamiidi, emamektiini, flutolaniili, lubiväävli, maltodekstriini ja prokinasiidi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal ( 1 )

9

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2022/477, 24. märts 2022, millega muudetakse kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI–X lisa ( 1 )

38

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/478, 24. märts 2022, millega säilitatakse kaitsemeetmed inimtoiduks ette nähtud karpide impordi kohta Türgist ( 1 )

54

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/479, 24. märts 2022, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi ( 1 )

57

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2022/480, — 10. märts 2022, — Pegasuse ja samaväärse salajälgimiseks mõeldud nuhkvara kasutamist käsitleva uurimiskomisjoni moodustamise ning selle uurimisobjekti, vastutusalade, liikmete arvu ja ametiaja kohta

72

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/481, 22. märts 2022, Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus võetava seisukoha kohta seoses põllumajandussaaduste tariifikvootide haldamise käsitusleppe läbivaatamist käsitleva otsuse vastuvõtmisega

76

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/482, 16. märts 2022, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Euroopa karusnahast priiks“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (teatavaks tehtud numbri C(2022) 1530 all)

82

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/483, 21. märts 2022, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/1073, millega kehtestatakse ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistiku (mis loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/953) kasutuselevõtu tehnilised spetsifikatsioonid ja normid ( 1 )

84

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/484, 23. märts 2022, milles sätestatakse 2022. taotlusaasta osas keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse teatavate tingimuste rakendamisel erandite kehtestamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1307/2013 ja komisjoni delegeeritud määrusest (EL) nr 639/2014 (teatavaks tehtud numbri C(2022) 1875 all)

105

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2022/485, 17. märts 2022, millega muudetakse otsust 2010/624/EL Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi alusel tehtavate liidu laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta, (EKP/2022/11)

108

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top