EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:043:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 043, 24. veebruar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 43

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
24. veebruar 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/268, 23. veebruar 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/898 Bacillus licheniformis’e (ATCC 53757) ja selle proteaasi (EC 3.4.21.19) valmistise söödalisandina kasutamise loa hoidja nime osas ning rakendusmäärust (EL) 2018/982 bensoehappest, kaltsiumformiaadist ja fumaarhappest preparaadi söödalisandina kasutamise loa hoidja nime osas ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/269, 23. veebruar 2022, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/270, 23. veebruar 2022, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2021/1410, millega antakse luba kasutada Bacillus licheniformis’e (DSM 28710) preparaati munakanade, vähemlevinud linnuliikide munalindude, kodulinnuliikide aretuslindude ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja Huvepharma NV) ( 1 )

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/271, 23. veebruar 2022, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/1760, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis DSM 25841 preparaadi kasutamiseks kõikide sealiikide, sealhulgas emiste, välja arvatud imetavad emised (piimapõrsaste kasuks), söödalisandina (loa hoidja Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/272, 23. veebruar 2022, milles käsitletakse loa andmist Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparaadi kasutamiseks kõikide sigalaste (v.a võõrutatud põrsad ja emised) ning koerte söödalisandina (loa hoidja Prosol S.p.A.) ( 1 )

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/273, 23. veebruar 2022, milles käsitletakse loa andmist Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 ja Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 preparaatide kasutamiseks kõikide loomaliikide silokonservandina ( 1 )

17

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/274, 13. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist eriotstarbelistes külmkatoodiga luminofoorlampides ja välise elektroodiga luminofoorlampides ( 1 )

25

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/275, 13. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist muudes üldotstarbelistes kõrgrõhunaatriumlampides ( 1 )

29

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/276, 13. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist üldotstarbelistes ühe sokliga (kompaktsetes) luminofoorlampides ( 1 )

32

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/277, 13. detsember 2021, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist üldotstarbelistes ühe sokliga (kompaktsetes) luminofoorlampides, mille võimsus on < 30 W ja mille tööiga on vähemalt 20 000 tundi ( 1 )

35

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/278, 13. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist metallhalogeniidlampides ( 1 )

38

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/279, 13. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist muudes eriotstarbelistes lahenduslampides ( 1 )

41

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/280, 13. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist muudes madalrõhulahenduslampides ( 1 )

44

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/281, 13. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist eriotstarbelistes ühe sokliga (kompaktsetes) luminofoorlampides ( 1 )

47

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/282, 13. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist kõverates kolme luminofoorainega lampides ( 1 )

51

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/283, 13. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist üldotstarbelistes parandatud värviesitusindeksiga kõrgrõhunaatriumlampides ( 1 )

54

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/284, 16. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist kahesoklilistes üldotstarbelistes sirgetes luminofoorlampides ( 1 )

57

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/285, 22. veebruar 2022, millega nimetatakse ametisse kaks Malta Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja üks Malta Vabariigi esitatud asendusliige

60

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/286, 22. veebruar 2022, millega nimetatakse ametisse Saksamaa Liitvabariigi esitatud Regioonide Komitee liige

62

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/287, 13. detsember 2021, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab elavhõbeda kasutamist muudes üld- ja eriotstarbelistes luminofoorlampides ( 1 )

64

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/288, 22. veebruar 2022, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/570 rescEU varjupaiga pakkumise võimekuse ja 3. tüüpi erakorralise meditsiini rühmade võimekuse kvaliteedinõuete osas (teatavaks tehtud numbri C(2022) 963 all)  ( 1 )

68

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/289, 22. veebruar 2022, millega luuakse „Ökosüsteemide analüüsimise ja katsete Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium „“ („Analysis and Experimentation on Ecosystems ERIC““) (AnaEE-ERIC) (teatavaks tehtud numbri C(2022) 933 all)  ( 1 )

73

 

 

SOOVITUSED

 

*

Nõukogu soovitus (EL) 2022/290, 22. veebruar 2022, millega muudetakse nõukogu soovitust (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta

79

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 1/2022, 21. veebruar 2022, millega muudetakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingut [2022/291]

84

 

*

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 2/2022, 21. veebruar 2022, millega muudetakse otsust nr 7/2020, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena [2022/292]

86

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti delegeeritud otsus nr 271/21/COL, 3. detsember 2021, millega kehtestatakse aastateks 2022–2026 mitmeaastane kontrollikava, mille alusel kontrollitakse Islandil ja Norras toidu- ja veterinaarvaldkonna EMP õigusaktide kohaldamist [2022/293]

87

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/1023 (mis käsitleb ennetava saneerimise raamistikke, võlgadest vabastamist ja äritegevuse keeldu ning saneerimis-, maksejõuetus- ja võlgadest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid, ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 (saneerimise ja maksejõuetuse direktiiv)) parandus ( ELT L 172, 26.6.2019 )

93

 

*

Komisjoni 13. septembri 2021. aasta delegeeritud määruse (EL) 2021/2026 (millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/592 teatavate ajutiste erandite osas, mis on tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1308/2013, et kõrvaldada veinisektoris COVID-19 pandeemiast põhjustatud turuhäired, ning nende erandite kohaldamisperioodi osas) parandus ( ELT L 415, 22.11.2021 )

94

 

*

Komisjoni 12. juuli 2021. aasta delegeeritud määruse (EL) 2021/1702 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/523, kehtestades InvestEU tulemustabeli täiendavad elemendid ja üksikasjalikud reeglid) parandus ( ELT L 339, 24.9.2021 )

95

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top