EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:429:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 429, 1. detsember 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 429

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
1. detsember 2021


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/2101, 24. november 2021, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/2102, 28. juuni 2021, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

15

 

*

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vaheline ühise lennunduspiirkonna leping

17

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2103, 19. august 2021, millega kehtestatakse veebiportaali toimimise üksikasjalikud eeskirjad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/818 artikli 49 lõikele 6

65

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2104, 19. august 2021, millega kehtestatakse veebiportaali toimimise üksikasjalikud eeskirjad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/817 artikli 49 lõikele 6

72

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2105, 28. september 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu, ning määratakse kindlaks sotsiaalkulutuste aruandluse metoodika

79

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2106, 28. september 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu, ning määratakse kindlaks ühised näitajad ning taaste ja vastupidavuse tulemustabeli üksikasjalikud elemendid

83

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2107, 26. november 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Ühendkuningriiki käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi ( 1 )

92

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2108, 29. november 2021, millega muudetakse 323. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

97

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2109, 30. november 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/704, et teha halduslikke muudatusi biotsiidipere „INSECTICIDES FOR HOME USE“ jaoks antud liidu loas ( 1 )

99

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2110, 30. november 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 )

108

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/2111, 25. november 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu alusel seoses kalanduse töörühma loomise ja selle töökorra vastuvõtmisega

146

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/2112, 25. november 2021, millega nimetatakse ametisse Saksamaa Liitvabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

151

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2113, 30. november 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks El Salvadori Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 )

152

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu artikli 8 lõike 1 punktiga p loodud erikomitee otsus nr 1/2021, 29. oktoober 2021, mis käsitleb sotsiaalkindlustuse koordineerimise protokolli lisade muutmist [2021/2114]

155

 

 

Parandused

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee 23. novembri 2021. aasta otsuse (ÜVJP) 2021/2059 (millega uuendatakse Vahemerel läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni volitusi (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2021)) parandus ( ELT L 422, 26.11.2021 )

192

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top