EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:300:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 300, 24. august 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 300

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
24. august 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave Euroopa Liidu ning Antigua ja Barbuda vahelise lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Antigua ja Barbuda vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut) jõustumise kohta

1

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1384, 13. august 2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „ReturnthePlastics: kodanikualgatus, mille eesmärk on võtta kasutusele kogu ELi hõlmav pandisüsteem plastpudelite ringlussevõtuks“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/788 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 5953 all)

2

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1385, 17. august 2021, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud rapsi GT73 (MON-ØØØ73-7) sisaldavate või sellest koosnevate sööda ning muude toodete kui toidu ja sööda turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 5992 all)  ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1386, 17. august 2021, millega lubatakse turule lasta geneetiliselt muundatud sojauba DAS-81419-2 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 5993 all)  ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1387, 17. august 2021, millega lubatakse viia turule geneetiliselt muundatud sojauba DAS-81419-2 (DAS–44406–6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 5994 all)  ( 1 )

16

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1388, 17. august 2021, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud maisi 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ning geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, MIR162, MON810 ja NK603 transformatsioonidest, sisaldavaid, neist koosnevaid või valmistatud tooteid (teatavaks tehtud numbri C(2021) 5995 all)  ( 1 )

22

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1389, 17. august 2021, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud puuvilla GHB614 × T304-40 × GHB119 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud kaupu (teatavaks tehtud numbri C(2021) 5996 all)  ( 1 )

29

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1390, 17. august 2021, millega lubatakse turule lasta geneetiliselt muundatud maisi MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 5997 all)  ( 1 )

35

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1391, 17. august 2021, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud rapsi Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 ja Rf3 × GT73 sisaldavaid, neist koosnevaid või toodetud tooteid (teatavaks tehtud numbri C(2021) 5998 all)  ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1392, 17. august 2021, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toodete turulelaskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 5999 all)  ( 1 )

48

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1393, 17. august 2021, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6001 all)  ( 1 )

54

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1394, 17. august 2021, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 ning geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks, kolm, neli või viis MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 ja 59122 transformatsioonidest, sisaldavaid, neist koosnevaid või valmistatud tooteid (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6002 all)  ( 1 )

60

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1395, 20. august 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6253 all)  ( 1 )

70

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1396, 13. august 2021, millega muudetakse otsust EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruste (EL) nr 680/2014 ja (EL) 2016/2070 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale (EKP/2021/39)

74

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Euroopa ühenduse ja jaapani vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 1/eü/2021, 28. juuli 2021, seoses vastavushindamisasutuste registreerimisega telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid ja raadioseadmeid käsitlevas valdkonnalisas [2021/1397]

78

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top