EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:131:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 131, 16. aprill 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 131

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
16. aprill 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/614, 7. aprill 2021, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Bayramiç Beyazı“ (KPN)

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/615, 7. aprill 2021, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus („Taşköprü Sarımsağı“ (KPN))

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2021/616, 13. aprill 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate benalaksüüli, benalaksüül-M-i, diklobeniili, fluopikoliidi, prokinasiidi ja püridalüüli jääkide piirnormidega ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/617, 14. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/2235 ja (EL) 2020/2236 seoses loomatervise sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega teatavate veeloomade ja loomsete saaduste liitu toomiseks ( 1 )

41

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2021/618, 15. aprill 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses diklofopi, fluopüraami, ipkonasooli ja terbutüülasiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal ( 1 )

55

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/619, 15. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/2235, (EL) 2020/2236 ja (EL) 2021/403 seoses loomatervise sertifikaatide, loomatervise/ametlike sertifikaatide ja ametlike sertifikaatide kasutamist käsitlevate üleminekusätetega ( 1 )

72

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/620, 15. aprill 2021, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 kohaldamiseks seoses teatavate liikmesriikide ning nende tsoonide ja bioturvarühmikute taudivaba staatuse ja vaktsineerimisvaba staatuse heakskiitmisega teatavate loetellu kantud taudide suhtes ning nende taudide likvideerimise programmide heakskiitmisega ( 1 )

78

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/621, 15. aprill 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 37/2010, et liigitada aine imidaklopriid selle jääkide piirnormi järgi loomsetes toiduainetes ( 1 )

120

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/622, 15. aprill 2021, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL kohaldamiseks seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet käsitleva aruandluse ühtsete aruandlusvormide, juhiste ja metoodikaga ( 1 )

123

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/623, 15. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa ( 1 )

137

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/624, 12. aprill 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Majandusühenduse, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga moodustatud ühiskomitees seoses kõnealuse konventsiooni I ja III liite muudatustega

168

 

*

Komisjoni otsus (EL, Euratom) 2021/625, 14. aprill 2021, esmasvahendajate võrgustiku loomise ning sündikaattehingute pea- ja kaaskorraldajate kõlblikkuskriteeriumide kindlaksmääramise kohta seoses komisjoni laenuvõtmistegevusega liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

170

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/626, 14. aprill 2021, millega luuakse InvestEU portaal ja nähakse ette selle tehniline kirjeldus

183

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/627, 15. aprill 2021, millega kehtestatakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemis (ETIAS) logide pidamise ja neile juurdepääsu reeglid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1240

187

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top