EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:077:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 077, 5. märts 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 77

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
5. märts 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (Euratom) 2021/390, 20. veebruar 2020, millega kiidetakse heaks Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise alase teadus- ja arenduskoostöölepingu sõlmimine

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/391, 4. märts 2021, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/392, 4. märts 2021, milles käsitletakse sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite andmete seiret ja esitamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631 ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärused (EL) nr 1014/2010, (EL) nr 293/2012, (EL) 2017/1152 ja (EL) 2017/1153 ( 1 )

8

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/393, 1. märts 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga loodud EMP ühiskomitees seoses kõnealuse lepingu kaubaveoga seotud kontrollimiste ja formaalsuste lihtsustamist käsitleva protokolli nr 10 IIa peatüki ning I ja II lisa muutmisega

27

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/394, 4. märts 2021, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

29

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/395, 4. märts 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/668 harmoneeritud standardite osas, mis käsitlevad kaitseriietuse elektrostaatilisi omadusi, tuletõrjujate ja mootorratturite kaitserõivaid, lumelauaga sõitmiseks kasutatavat kaitseriietust, pestitsiidide käitlejate ja pestitsiididega töödeldud alale naasvate töötajate kaitseriietust, parema nähtavusega varustust keskmise riskiga olukordades, mägironimisvarustust ja elektrikaare termilise ohu kaitseriietust

35

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 17. detsembri 2020. aasta rakendusmääruse (EL) 2020/2151 (millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 (teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta) lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuete kohta) parandus ( ELT L 428, 18.12.2020 )

40

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top