EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:434:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 434, 23. detsember 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 434

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
23. detsember 2020


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/2189, 18. detsember 2020, mille kohaselt lubatakse Madalmaadel kehtestada erimeede, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklitest 168 ja 168a

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2190, 29. oktoober 2020, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/2124 seoses kauba liidust väljaviimise piiripunktis tehtava ametliku kontrolliga ning teatavate transiiti ja ümberlaadimist käsitlevate sätetega ( 1 )

3

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2191, 20. november 2020, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 sisenemise ülddeklaratsioonide ja väljaveoeelsete deklaratsioonide esitamise tähtaegade osas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Kanalisaartelt ja Mani saarelt lähtuva või sinna suunduva meretranspordi puhul

8

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2192, 7. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa seoses identifitseerimismärgiga, mida teatavate loomsete toodete puhul tuleb Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga kasutada ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2193, 16. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses lennumeeskonna pädevusele ja koolitusmeetoditele esitatavate nõuetega ning seoses tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamise, nende analüüsi ja järelmitega

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2194, 16. detsember 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus („Milas Zeytinyağı“ (KPN))

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2195, 16. detsember 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Monti Iblei“ (KPN))

30

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2196, 17. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta ( 1 )

31

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2197, 21. detsember 2020, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

50

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2198, 22. detsember 2020, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/1628, millega kehtestatakse liidu tagasiulatuv järelevalve kütusena kasutatava taastuvallikatest toodetud etanooli importimise suhtes

52

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/2199, 8. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Malis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Mali) juht (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2200, 17. detsember 2020, teatavate Euroopa kodanikualgatuste toetusavalduste kogumise tähtaegade pikendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2020/1042 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9226 all)

56

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2201, 22. detsember 2020, millega nimetatakse lennuliikluse korraldamise võrgu funktsioonide täitmiseks ametisse võrgu haldusnõukogu ning Euroopa lennunduskriiside koordineerimisüksuse teatavad liikmed ja nende asendusliikmed ( 1 )

59

 

 

KODU- JA TÖÖKORRAD

 

*

Kontrollikoja otsus nr 19-2020, 14. detsember 2020, millega muudetakse kontrollikoja kodukorra artiklit 19

66

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühelt poolt Euroopa liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga moodustatud tollikomitee soovitus nr 1/2020 8. detsember 2020, päritolustaatusega toodete mõiste määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitleva protokolli artikli 27 kohaldamise kohta

67

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top