EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:402:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 402, 1. detsember 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 402

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
1. detsember 2020


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1790, 16. november 2020, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades toodetud teatavate alkohoolsete toodete suhtes vähendatud aktsiisimäära

1

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1791, 16. november 2020, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra

7

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1792, 16. november 2020, Kanaari saartel kohaldatava AIEM-maksu kohta

13

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1793, 16. november 2020, millega muudetakse otsuse nr 940/2014/EL (dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades) kohaldamisaega

21

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1794, 16. september 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa I osa seoses üleminekuaja ja mittemahepõllumajandusliku taimse paljundusmaterjali kasutamisega ( 1 )

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1795, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist lüsiini ja glutamiinhappe raudkelaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

27

 

*

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1796, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 abil toodetud L-glutamiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

31

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1797, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80159 abil toodetud L-valiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1798, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum DSM 32932 abil saadud L-lüsiinmonovesinikkloriidi ja Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 abil saadud L-lüsiinsulfaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

39

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1799, 30. november 2020, milles käsitletakse Komagataella phaffii CGMCC 12056 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamise lubamist munakanade ja teiste munalindude söödalisandina (loa hoidja: Andrés Pintaluba S.A) ( 1 )

43

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1800, 30. november 2020, milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel toodetud naatriumvesinikglutamaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

46

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1801, 30. november 2020, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 kohast otsetoetuste kohandamise määra 2020. kalendriaastaks

49

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2020/1802, 27. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) kohast juhendit keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis osalemiseks vajalike sammude kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8151 all)  ( 1 )

51

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2020/1803, 27. november 2020, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8155 all)  ( 1 )

53

 

*

Komisjoni otsus (EL) 22020/1804, 27. november 2020, millega kehtestatakse ELi ökomärgise andmise kriteeriumid kuvaritele (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8156 all)  ( 1 )

73

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2020/1805, 27. november 2020, millega muudetakse otsuseid 2014/350/EL ja (EL) 2016/1349 ning pikendatakse teatavatele tekstiiltoodetele ja jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8152 all)  ( 1 )

89

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1806, 25. november 2020, millega kiidetakse heaks töötava mootoriga vabakäigufunktsiooni kasutamine sisepõlemismootoriga sõiduautodes ja välise laadimiseta hübriidelektrisõidukites kui uuenduslik tehniline lahendus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsused 2013/128/EL, 2013/341/EL, 2013/451/EL, 2013/529/EL, 2014/128/EL, 2014/465/EL, 2014/806/EL, (EL) 2015/158, (EL) 2015/206, (EL) 2015/279, (EL) 2015/295, (EL) 2015/1132, (EL) 2015/2280, (EL) 2016/160, (EL) 2016/265, (EL) 2016/588, (EL) 2016/362, (EL) 2016/587, (EL) 2016/1721, (EL) 2016/1926, (EL) 2017/785, (EL) 2017/1402, (EL) 2018/1876, (EL) 2018/2079, (EL) 2019/313, (EL) 2019/314, (EL) 2020/728, (EL) 2020/1102 ja (EL) 2020/1222 ( 1 )

91

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1807, 27. november 2020, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse ameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8158 all)

138

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1808, 30. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1698 teatavate lapsehooldustarbeid, lastemööblit, statsionaarset treenimisvarustust ja sigarettide süütamisvõimet käsitlevate Euroopa standardite osas ( 1 )

140

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1809, 30. november 2020, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8591 all)  ( 1 )

144

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top