EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:362:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 362, 30. oktoober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 362

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
30. oktoober 2020


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1578, 29. oktoober 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2020/1579, 29. oktoober 2020, millega määratakse 2021. aastaks kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning muudetakse määrust (EL) 2020/123 teatavate püügivõimaluste kohta teistes vetes

3

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1580, 23. oktoober 2020, millega muudetakse otsust (EL) 2020/721, et lisada sellesse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 75. istungjärgul ja meresõiduohutuse komitee 102. istungjärgul võetav seisukoht seoses ringkirja MSC-MEPC.5 (milles käsitletakse ametiasutuse nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide volitamise näidislepingut) heakskiitmisega

15

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1581, 23. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitees, mis on loodud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepinguga, seoses kõnealuse lepingu XIII lisa („Tollialaste õigusaktide ühtlustamine“) ajakohastamisega

18

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1582, 23. oktoober 2020, Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe osaliste koosolekutel Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta

20

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1583, 23. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga (edaspidi „leping“) loodud partnerluskomitees seoses vaidluste lahendamise menetluses vahekohtuniku ülesandeid täitvate isikute nimekirja asendamisega

23

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1584, 26. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus võetav seisukoht Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 6. lisa I osa (kavandatava) 46. muudatuse ja 6. lisa II osa 39. muudatuse vastuvõtmise kohta seoses sellise nõude edasilükkamisega, et tulevikus peab varustuse hulka kuuluma 25 tundi salvestamist võimaldav kabiini helisalvestusseade, et vältida COVID-19 pandeemiast tulenevaid soovimatuid tagajärgi

25

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1585, 29. oktoober 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis

27

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1586, 29. oktoober 2020, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta

29

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2020/1587, 29. oktoober 2020, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2020. aasta osamaksu kolmandat osa

30

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top