EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:050:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 050, 24. veebruar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 50

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
24. veebruar 2020


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

KODU- JA TÖÖKORRAD

 

*

Eurojusti töökord

1

 

*

Eurojusti isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitlev töökord

10

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määruse (EL) 2017/2395 (millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses üleminekukorraga, et leevendada rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele ja seoses üleminekukorraga, mis käsitleb riskide kontsentreerumise sätete kohaldamist ükskõik millise liikmesriigi omavääringus nomineeritud teatavatele avaliku sektori suhtes võetavatele riskipositsioonidele ( ELT L 345, 27.12.2017 )

18

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/630 (millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega) parandus ( ELT L 111, 25.4.2019 )

19

 

*

Komisjoni 11. märtsi 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses kuvarite energiamärgistusega ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010) parandus ( ELT L 315, 5.12.2019 )

20

 

*

Komisjoni 11. märtsi 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/2014 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010 ja komisjoni direktiiv 96/60/EÜ) parandus ( ELT L 315, 5.12.2019 )

21

 

*

Komisjoni 11. märtsi delegeeritud määruse (EL) 2019/2016 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses kodumajapidamises kasutatavate jahutus-külmutusseadmete energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1060/2010) parandus ( ELT L 315, 5.12.2019 )

23

 

*

Komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2020 (millega kehtestatakse valgusallikate ja eraldiseisvate talitlusseadiste ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 244/2009, (EÜ) nr 245/2009 ja (EL) nr 1194/2012) parandus ( ELT L 315, 5.12.2019 )

24

 

*

Komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2021 (millega kehtestatakse kuvarite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 642/2009) parandus ( ELT L 315, 5.12.2019 )

25

 

*

Komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2023 (millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1015/2010) parandus ( ELT L 315, 5.12.2019 )

26

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top