EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:330:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 330, 20. detsember 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 330

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
20. detsember 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teade Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepingu jõustumise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/2178, 14. oktoober 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1076, et lisada I lisasse Komoori Liit

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2179, 13. detsember 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 481/2012 kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi riikidele eraldamise osas ja kehtestatakse 2019/2020. kvoodiaastaks erand kõnealusest rakendusmäärusest

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2180, 16. detsember 2019, millega määratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1700 alusel kindlaks kvaliteediaruannete üksikasjalik kord ja sisu ( 1 )

8

 

*

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/2181, 16. detsember 2019, millega määratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1700 kohaselt kindlaks mitmele andmekogumile ühiste andmete tehnilised tunnused ( 1 )

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2182, 16. detsember 2019, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Pan Galego“ / „Pan Gallego“ (KGT)

42

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2183, 16. detsember 2019, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis „Cordero Manchego“ (KGT)

43

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2184, 16. detsember 2019, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis „Riso del Delta del Po“ (KGT)

44

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2185, 16. detsember 2019, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis „Bleu du Vercors-Sassenage“ (KPN)

45

 

*

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/2186, 18. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

46

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2187, 19. detsember 2019, rakendusmäärusega (EL) 2019/1882 avatud pakkumismenetluse raames antava oliiviõli eraladustamistoetuse maksimumsumma määramise kohta

48

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- Ja Julgeolekukomitee Otsus (ÜVJP) 2019/2188, 11. detsember 2019, Iraagi julgeolekusektori reformi toetuseks läbi viidava Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Iraq) juhi ametisse nimetamise kohta (EUAM Iraq/3/2019)

50

 

*

Poliitika- ja Julgeolekukomitee Otsus (ÜVJP) 2019/2189, 17. detsember 2019, Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissiooni (EUAM RCA) juhi ametisse nimetamise kohta (EUAM RCA/1/2019)

51

 

*

Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/2190, 19. detsember 2019, Euroopa Keskpanga juhatuse kahe liikme ametisse nimetamise kohta

52

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/2191, 19. detsember 2019, ebaseaduslikest tavarelvadest ja nende laskemoonast teavitamise ülemaailmse mehhanismi (iTrace IV) toetamise kohta, et vähendada nende kõrvalesuunamise ja ebaseadusliku üleandmise riski

53

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/2192, 19. detsember 2019, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

71

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/2193, 17. detsember 2019, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta) kohaldamiseks vajalikud andmete arvutamise, kontrollimise ja esitamise eeskirjad ning andmete esitamise vormid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 8995 all)  ( 1 )

72

 

*

Euroopa Keskpanga Otsus (EL)2019/2194, 29. november 2019, allkirjaõiguse andmise kohta (EKP/2019/33)

86

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/2195, 5. detsember 2019, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (EKP/2019/39)

91

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 29. novembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2117 millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel parandus ( ELT L 320, 11.12.2019 )

104

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2033 (mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014) parandus ( ELT L 314, 5.12.2019 )

105

 

*

Euroopa Keskpanga 5. detsembri 2019. aasta otsuse (EL) 2019/2158 (iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta (EKP/2019/38)) parandus ( ELT L 327, 17.12.2019 )

106

 

*

Euroopa Keskpanga 5. detsembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2155 (millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 327 , 17 . detsember 2019)

107

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top