EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:307:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 307, 28. november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 307

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
28. november 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) allkirjastamise kuupäeva ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

*

Teave Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli allkirjastamise kuupäeva ja ajutise kohaldamise kohta

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1964, 26. november 2019, milles käsitletakse loa andmist vedela L-lüsiini aluse, vedela L-lüsiinmonovesinikkloriidi, tehniliselt puhta L-lüsiinmonovesinikkloriidi ja L-lüsiinsulfaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1965, 26. november 2019, milles käsitletakse loa andmist naatriummolübdaatdihüdraadi kasutamiseks lammaste söödalisandina ( 1 )

12

 

*

Komisjoni Määrus (EL) 2019/1966, 27. november 2019, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III ja V lisa ( 1 )

15

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1967, 25. november 2019, millega nimetatakse ametisse Itaalia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

27

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2019/1968, 2. august 2019, meetme SA.21445 – C42/2006 kohta, mida Itaalia Vabariik rakendas Poste Italianele Itaalia riigikassas hoiustatud arvelduskontode rahalistelt vahenditelt intresside maksmiseks (teatavaks tehtud numbri C(2019) 5649 all)  ( 1 )

28

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1969, 26. november 2019, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides 3-jodo-2-propünüül-butüülkarbamaadi (IPBC) kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 )

45

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1970, 26. november 2019, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa ja otsuse 2003/467/EÜ II lisa seoses Hispaania teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis)) vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses Itaalia teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatuse ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2019) 8378 all)  ( 1 )

47

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1971, 26. november 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele vastavust tõendava kava „Universal Feed Assurance Scheme“ tunnustamise kohta

54

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1972, 26. november 2019, millega muudetakse rakendusotsust 2013/764/EL loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2019) 8396 all)  ( 1 )

56

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1973, 27. november 2019, millega jäetakse heaks kiitmata olemasoleva toimeaine hõbevasktseoliidi kasutamine tooteliikidesse 2 ja 7 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

58

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top