Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:283:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 283, 5. november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 283

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
5. november 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1844, 22. oktoober 2019, millega antakse liidu luba biotsiidiperele „BPF_Iodine_VET“ ( 1 )

1

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2019/1845, 8. august 2019, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamist mootorisüsteemide teatavates kummist komponentides ( 1 )

38

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2019/1846, 8. august 2019, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist teatavate sisepõlemismootorite joodistes ( 1 )

41

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2019/1847, 31. juuli 2019, millega muudetakse rakendusotsust 2014/190/EL seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelisest eraldisest saadud vahendite iga-aastase jaotusega liikmesriikide vahel ja seoses rahastamiskõlblike piirkondade loeteluga (teatavaks tehtud numbri C(2019) 5438 all)

44

 

*

Euroopa Keskpanga Otsus (EL) 2019/1848 29. oktoober 2019, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2019/32)

57

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2019/1849, 4. oktoober 2019, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2019/30)

64

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskiri nr 29: ühtsed sätted, milles käsitletakse sõidukite tüübikinnitust seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsmisega [2019/1850]

72

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1241 (mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 2019/2006, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1380/2013, (EL) 2016/1139, (EL) 2018/973, (EL) 2019/472 ja (EL) 2019/1022 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005) parandus ( ELT L 198, 25.7.2019 )

95

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top