EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:260:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 260, 11. oktoober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 260

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
11. oktoober 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/1701, 23. juuli 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I ja V lisa ( 1 )

1

 

*

Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2019/1702, 1. august 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, kehtestades prioriteetsete taimekahjustajate loetelu

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1703, 4. oktoober 2019, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Cidre de Normandie“ / „Cidre normand“ (KGT)]

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1704, 9. oktoober 2019, millega lisatakse 2019. aasta püügikvootidele teatavad 2018. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatatud kogused

13

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/1705, 10. oktoober 2019, millega muudetakse nõukogu määrust (EL, Euratom) 2019/1197 seoses tähtaegadega, mille jooksul Ühendkuningriik peab täitma tingimused, mille kohaselt säilib Ühendkuningriigil pärast liidust väljaastumist õigus saada vahendeid liidu eelarvest

40

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1706, 10. oktoober 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/325, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

42

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1707, 17. juuni 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga moodustatud kaubanduskomitees võetav seisukoht seoses soovitusega teha lepingus teatavaid muudatusi, et võtta arvesse Samoa ühinemist ja muude Vaikse ookeani piirkonna saareriikide tulevast ühinemist

45

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1708, 7. oktoober 2019, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega pikendatakse WTO erandit, mis lubab Ameerika Ühendriikidel kohaldada USA Kariibi mere piirkonna majanduse taastamise seaduse (CBERA) alusel tariifset sooduskohtlemist

48

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1709, 7. oktoober 2019, Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega pikendatakse WTO erandit, mis võimaldab arenguriikidest WTO liikmetel kohaldada vähim arenenud riikide suhtes tariifset sooduskohtlemist

50

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1710, 7. oktoober 2019, millega nimetatakse ametisse kolm Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja kolm asendusliiget

52

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1711, 7. oktoober 2019, millega nimetatakse ametisse kaks Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja kolm asendusliiget

54

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2019/1712, 20. juuli 2018, laenu SA.29198 - (2010/C) (ex 2009/NN) kohta, mille Slovakkia andis Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia a.s.-ile (ZSSK Cargo) (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4723 all)  ( 1 )

56

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1713 9. oktoober 2019, millega kehtestatakse sellise teabe vorm, mille liikmesriigid teevad kättesaadavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2193 rakendamist käsitleva aruandluse jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7133 all) ( 1 )

65

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 4. oktoobri 2019. aasta otsuse (ÜVJP) 2019/1672 (mis käsitleb Euroopa Liidu meedet ÜRO kontrolli- ja inspekteerimismehhanismi toetamiseks Jeemenis) parandus ( ELT L 256, 7.10.2019 )

69

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top