Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:259:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 259, 10. oktoober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

Euroopa Liidu

Teataja

L 259

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik

10. oktoober 2019


Sisukord

Lehekülg

 

 

 

 

II Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/1689, 29. mai 2019, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega) rumeeniakeelset versiooni (EMPs kohaldatav tekst)

1


 

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1690, 9. oktoober 2019, millega pikendatakse toimeaine alfa-tsüpermetriini heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (EMPs kohaldatav tekst)

2


 

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/1691 9. oktoober 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) V lisa (EMPs kohaldatav tekst)

9


 

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1692 9. oktoober 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 teatavate registreerimis- ja andmevahetussätete kohaldamise kohta pärast faasiainete lõpliku registreerimistähtaja möödumist (EMPs kohaldatav tekst)

12


 

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1693, 9. oktoober 2019, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit terasrataste impordi suhtes

15

 

 

OTSUSED

*

Nõukogu Otsus (EL) 2019/1694, 4. oktoober 2019, millega nimetatakse ametisse Ungari esitatud Regioonide Komitee asendusliige

58

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1695, 4. oktoober 2019, millega nimetatakse ametisse neli Madalmaade Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja viis asendusliiget

59

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1696, 4. oktoober 2019, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja viis asendusliiget

61

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2019/1697, 7. oktoober 2019, sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Iirimaal

63


 

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1698 9. oktoober 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) toetuseks koostatud Euroopa tootestandardite kohta (EMPs kohaldatav tekst)

65


 

 

III Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

*

EFTA Järelevalveameti Delegeeritud Otsus nr 42/19/COL, 17. juuni 2019, teha avalike bussiveoteenuste osutamisel Norras erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL kohaldamisest [2019/…]

75


 

 

I Seadusandlikud aktid

*

Komisjoni 8. oktoobri 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/1688 (millega kehtestatakse Venemaalt, Trinidadist ja Tobagost ning Ameerika Ühendriikidest pärit uurea ja ammooniumnitraadi segude impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 258, 9. oktoober 2019)

86

ET

Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top