EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:240:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 240, 18. september 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 240

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
18. september 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/1561, 17. september 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses kloromekvaadi jääkide piirnormidega kultuurseentes ( 1 )

1

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1562, 16. september 2019, millega muudetakse otsuseid 2007/305/EÜ, 2007/306/EÜ ja 2007/307/EÜ ajavahemiku osas, mil hübriidrapsi Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hübriidrapsi Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) ja rapsi Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) ning nendest saadud toodete jälgede esinemine on lubatud (teatavaks tehtud numbri C(2019) 6524 all)

13

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ (ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel) parandus ( ELT L 348, 24.12.2008 )

17

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. novembri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1860 (Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks) parandus ( ELT L 312, 7.12.2018 )

17

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. novembri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1861 (milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist piirikontrolli valdkonnas ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja määrust (EÜ) nr 1987/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006) parandus ( ELT L 312, 7.12.2018 )

18

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. novembri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1862 (milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1986/2006 ning komisjoni otsus 2010/261/EL) parandus ( ELT L 312, 7.12.2018 )

18

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top