Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:179:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 179, 3. juuli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 179

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
3. juuli 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1129, 2. juuli 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 79/2012, millega nähakse ette nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 (halduskoostöö ja maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1130, 2. juuli 2019, territooriumide tüpoloogiate ühtlase kohaldamise ühetaoliste tingimuste kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1059/2003

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1131, 2. juuli 2019, millega luuakse tollimeede Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 14a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 24a rakendamiseks

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1132, 2. juuli 2019, millega antakse ajutine erakorraline kohandamistoetus Iirimaa veise- ja vasikalihasektori põllumajandustootjatele

20

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1133, 25. juuni 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse (IPEEC) raames võetav seisukoht seoses IPEECi pädevusraamistiku kehtivusaja pikendamisega 24. maist kuni 31. detsembrini 2019

23

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2019/1134, 1. juuli 2019, millega muudetakse otsust 2009/300/EÜ ja otsust (EL) 2015/2099 teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaja osas (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4626 all)  ( 1 )

25

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 4. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) 2016/2251 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu) parandus ( ELT L 340, 15.12.2016 )

27

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top