EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:160:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 160, 18. juuni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 160

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
18. juuni 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2019/985, 17. juuni 2019, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1001, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/986, 7. märts 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 I ja II lisa seoses mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheite seirega ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/987, 29. mai 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 293/2012 seoses mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite seirega

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/988, 17. juuni 2019, millega parandatakse komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) prantsuskeelset versiooni ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/989, 17. juuni 2019, milles käsitletakse toimeaine kloroprofaami heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

11

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2019/990, 17. juuni 2019, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b, nõukogu direktiivi 2008/72/EÜ II lisas ja komisjoni direktiivi 93/61/EMÜ lisas esitatud perekondade ja liikide loetelu ( 1 )

14

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2019/991, 16. jaanuar 2019, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

23

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2019/992, 4. juuni 2019, Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks loodud Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Ukraine) juhi ametisse nimetamise kohta (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/993, 17. juuni 2019, millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/1006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis

25

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/994, 17. juuni 2019, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides etofeenproksi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 )

26

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/995, 17. juuni 2019, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/2323, millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta ( 1 )

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top