EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:146:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 146, 5. juuni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 146

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
5. juuni 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/911, 24. mai 2019, millega kiidetakse heaks kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise tähisega toote spetsifikaadi muudatus (Costers del Segre (KPN))

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/912, 28. mai 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 650/2014, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise teabe vormi, struktuuri, sisu ja iga-aastase avaldamise kuupäevaga, mille pädevad asutused avalikustavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/36/EL ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/913, 29. mai 2019, millega pikendatakse luba kasutada lantaankarbonaatoktahüdraati kasside söödalisandina ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 163/2008 (loa hoidja Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/914, 29. mai 2019, milles käsitletakse loa andmist Bacillus licheniformis DSM 28710 preparaadi kasutamiseks broilerkalkunite, aretuskalkunite ja vähem oluliste kodulinnuliikide nuum- ja munalindude söödalisandina (loa hoidja HuvePharma NV) ( 1 )

60

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/915, 4. juuni 2019, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

63

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/916, 4. juuni 2019, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2019. kalendriaastaks

98

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/917, 4. juuni 2019, millega kehtestatakse tehnilised kirjeldused, meetmed ja muud nõuded, mis on vajalikud maksejõuetusregistrite omavahelise ühendamise süsteemi jaoks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/848 artiklile 25

100

 

 

OTSUSED

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL, Euratom) 2019/918, 29. mai 2019, millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunikud

104

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/919, 4. juuni 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/53/EL toetuseks koostatud väikelaevu ja jette käsitlevate harmoneeritud standardite kohta

106

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

AKV-ELi ministrite nõukogu otsus nr 1/2019, 23. mai 2019, AKV-ELi suursaadikute komiteele AKV-ELi koostöölepingu artikli 95 lõike 4 kohaste üleminekumeetmete vastuvõtmise otsuse tegemise volituste delegeerimise kohta [2019/920]

114

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 12. märtsi 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/897 (millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 748/2012 seoses riskipõhise nõuetele vastavuse kontrolli lisamisega I lisasse ja keskkonnakaitsenõuete rakendamisega) parandus ( ELT L 144, 3.6.2019 )

116

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top