Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:140:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 140, 28. mai 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 140

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
28. mai 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2019/855, 27. mai 2019, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/856, 26. veebruar 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ innovatsioonifondi toimimise osas ( 1 )

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/857, 27. mai 2019, millega pikendatakse luba kasutada Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 lüpsilammaste ja lüpsikitsede söödalisandina ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 226/2007 (loa hoidja Danstar Ferment AG, keda esindab Lallemand SAS) ( 1 )

18

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/858, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppe (SIOFA) osaliste koosolekul võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 12. juuni 2017. aasta otsus, millega määratakse kindlaks liidu nimel SIOFA osaliste koosolekul võetav seisukoht

21

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/859, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Vaikse ookeani lõunaosa piirkondlikus kalandusorganisatsioonis (SPRFMO) võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 12. juuni 2017. aasta otsus, millega määratakse kindlaks liidu nimel SPRFMOs võetav seisukoht

27

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/860, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel India Ookeani Tuunikomisjonis (IOTC) võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 19. mai 2014. aasta otsus liidu nimel IOTC-s võetava seisukoha kohta

33

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/861, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Atlandi ookeani kaguosa kalandusorganisatsioonis (SEAFO) võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 12. juuni 2014. aasta otsus liidu nimel SEAFOs võetava seisukoha kohta

38

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/862, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjonis (WCPFC) võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 12. juuni 2014. aasta otsus liidu nimel WCPFC-s võetava seisukoha kohta

44

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/863, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioonis (NAFO) võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 26. mai 2014. aasta otsus liidu nimel NAFOs võetava seisukoha kohta

49

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/864, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Põhja-Atlandi lõhe kaitseorganisatsioonis (NASCO) võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 26. mai 2014. aasta otsus liidu nimel NASCOs võetava seisukoha kohta

54

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/865, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Kirde-Atlandi Kalanduskomisjonis (NEAFC) võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 26. mai 2014. aasta otsus liidu nimel NEAFC-s võetava seisukoha kohta

60

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/866, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Beringi mere keskosa süsikavarude kaitse ja majandamise konventsiooni osaliste iga-aastasel konverentsil võetav seisukoht ning tunnistatakse kehtetuks 12. juuni 2017. aasta otsus, millega määratakse kindlaks liidu nimel kõnealusel iga-aastasel konverentsil võetav seisukoht

66

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/867, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Antarktika vete elusressursside kaitse komisjonis (CCAMLR) võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 24. juuni 2014. aasta otsus liidu nimel CCAMLRis võetava seisukoha kohta

72

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/868, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjonis (ICCAT) võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 8. juuli 2014. aasta otsus liidu nimel ICCATis võetava seisukoha kohta

78

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/869, 14. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Vahemere üldises kalanduskomisjonis (GFCM) võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks 19. mai 2014. aasta otsus liidu nimel GFCMis võetava seisukoha kohta

84

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/870, 27. mai 2019, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

90

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/871, 26. märts 2019, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2018. eelarveaastal rahastatud Ühendkuningriigi makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2357 all)

94

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/872, 26. märts 2019, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 2018. eelarveaastal rahastatud Ühendkuningriigi makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2358 all)

98

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/873, 22. mai 2019, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 2018. eelarveaastal rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 3817 all)

103

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/874, 22. mai 2019, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2018. eelarveaastal rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 3820 all)

115

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/875, 27. mai 2019, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4045 all)  ( 1 )

123

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top