EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:139I:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 139 I, 27. mai 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 139I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
27. mai 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/772, 16. mai 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1300/2014 seoses vara inventarinimestikuga, et teha kindlaks juurdepääsu tõkestavad asjaolud, teavitada kasutajaid, teha järelevalvet juurdepääsuvõimaluste tagamisel tehtud edusammude üle ja hinnata neid edusamme ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/773, 16. mai 2019, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2012/757/EL ( 1 )

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/774, 16. mai 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1304/2014 seoses allsüsteemi „veerem – müra“ koostalitluse tehnilise kirjelduse kohaldamisega olemasolevate kaubavagunite suhtes ( 1 )

89

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/775, 16. mai 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 454/2011 muudatuste juhtimise osas ( 1 )

103

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/776, 16. mai 2019, millega muudetakse komisjoni määrusi (EL) nr 321/2013, (EL) nr 1299/2014, (EL) nr 1301/2014, (EL) nr 1302/2014, (EL) nr 1303/2014 ja (EL) 2016/919 ning komisjoni rakendusotsust 2011/665/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/797 vastavusse viimise ja komisjoni delegeeritud otsuses (EL) 2017/1474 sätestatud konkreetsete eesmärkide rakendamise osas ( 1 )

108

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/777, 16. mai 2019, milles käsitletakse raudteetaristuregistri ühiseid kirjeldusi ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/880/EL ( 1 )

312

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/778, 16. mai 2019, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 1305/2014 muudatuste juhtimise osas ( 1 )

356

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/779, 16. mai 2019, millega kehtestatakse veeremiüksuste hoolduse eest vastutavate üksuste sertifitseerimise üksikasjalikud eeskirjad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/798 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 445/2011 ( 1 )

360

 

 

SOOVITUSED

 

*

Komisjoni soovitus (EL) 2019/780, 16. mai 2019, taristuettevõtjatele ohutuslubade väljastamise praktilise korra kohta ( 1 )

390

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top