EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:103:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 103, 12. aprill 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 103

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
12. aprill 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/593, 8. aprill 2019, Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

1

 

*

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamisleping

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/594, 8. aprill 2019, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (KGT)]

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/595, 11. aprill 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1635/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ( 1 )

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/596, 11. aprill 2019, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

24

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/597, 9. aprill 2019, Euroopa arengualase finantsstruktuuri kõrgetasemelise eksperdirühma moodustamise kohta

26

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2019/598, 9. aprill 2019, mis käsitleb üleminekusätteid Euroopa prokuröride ametisse nimetamiseks esimese koosseisu ametiajaks ja selle jooksul, nagu on ette nähtud määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõikega 4

29

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/599, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade BSE staatusega (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2830 all)  ( 1 )

31

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/600, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2831 all)  ( 1 )

35

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/601, 11. aprill 2019, millega muudetakse rakendusotsuse 2011/630/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua koduveiste spermat (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2832 all)  ( 1 )

38

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/602, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2006/168/EÜ I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua veiste embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2833 all)  ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/603, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2006/766/EÜ lisasid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua inimtoiduks ettenähtud kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2834 all)  ( 1 )

44

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/604, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2010/472/EL I ja III lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2838 all)  ( 1 )

47

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/605, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua teatavate inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte saadetisi (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2840 all)  ( 1 )

50

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/606, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2012/137/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua kodusigade spermat (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2841 all)  ( 1 )

53

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/607, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2900 all)  ( 1 )

56

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 10. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2018/1922 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) parandus ( ELT L 319, 14.12.2018 )

60

 

*

Komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/461 (millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/522 seoses Inglise Pangale ja Ühendkuningriigi võlahaldusasutusele erandi tegemisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 kohaldamisalast) parandus ( ELT L 80, 22.3.2019 )

61

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top