EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:086:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 86, 28. märts 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 86

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
28. märts 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/521, 27. märts 2019, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/522, 27. märts 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1191/2014 seoses fluorosüsivesinikke sisaldavate polüoolide tootmist ning importi ja eksporti käsitlevate andmete esitamisega vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artiklile 19

37

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2019/523, 21. märts 2019, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–V lisa

41

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/524, 21. märts 2019, Euroopa Liidu nimel võetava seisukohta kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepinguga moodustatud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega

66

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/525, 26. märts 2019, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2208 all)  ( 1 )

72

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2019/526, 27. märts 2019, millega muudetakse Euroopa Liidu ja San Marino Vabariigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa

77

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2019/527, 27. märts 2019, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Andorra Vürstiriigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu lisa

97

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 11. veebruari 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/244 (millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Argentinast pärit biodiislikütuse impordi suhtes) parandus ( ELT L 40, 12.2.2019 )

116

 

*

Komisjoni 11. veebruari 2019. aasta rakendusotsuse (EL) 2019/245 (millega kiidetakse heaks kohustused, mis on pakutud pärast Argentina päritolu imporditud biodiislikütusele lõpliku tasakaalustava tollimaksu kehtestamist) parandus ( ELT L 40, 12.2.2019 )

117

 

*

Nõukogu 4. märtsi 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/352 (millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas) parandus ( ELT L 64, 5.3.2019 )

118

 

*

Nõukogu 4. märtsi 2019. aasta otsuse (ÜVJP) 2019/354 (millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas) parandus ( ELT L 64, 5.3.2019 )

118

 

*

Lennutranspordilepingu (Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel) (allakirjutatud Brüsselis 17. detsembril 2009. aastal) parandus ( ELT L 207, 6.8.2010 )

119

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top