EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:080:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 80, 22. märts 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 80

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
22. märts 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2019/459, 21. märts 2019, millega rakendatakse määrust (EL) nr 270/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/460, 30. jaanuar 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses selliste üksuste loeteluga, kelle suhtes kohaldatakse erandit ( 1 )

8

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/461, 30. jaanuar 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/522 seoses Inglise Pangale ja Ühendkuningriigi võlahaldusasutusele erandi tegemisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 kohaldamisalast ( 1 )

10

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/462, 30. jaanuar 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Inglise Pangale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega ( 1 )

13

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/463, 30. jaanuar 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses selliste üksuste loeteluga, kelle suhtes kohaldatakse erandit ( 1 )

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/464, 21. märts 2019, millega algatatakse uurimine, milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 412/2013 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest võimalikku kõrvalehoidmist, ning kehtestatakse kõnealuse impordi registreerimise nõue

18

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/465, 21. märts 2019, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kolmekümne neljandas osalises hankemenetluses

25

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/466, 18. märts 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga moodustatud assotsieerimisnõukogus võetav seisukoht seoses kõnealuse lepingu XXVII lisa muutmisega

26

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/467, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust 2011/173/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Bosnias ja Hertsegoviinas

39

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/468, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses

40

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/469, 20. märts 2019, millega muudetakse rakendusotsust 2014/909/EL seoses väikese tarumardika vastaste kaitsemeetmete kohaldamisperioodiga Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2044 all)  ( 1 )

47

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/470, 20. märts 2019, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/779/EÜ, mis käsitleb loomade tervisekaitsemeetmeid sigade vesikulaarhaiguse vastu Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2045 all)  ( 1 )

49

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/471, 20. märts 2019, millega kiidetakse heaks uluksigadel leviva sigade Aafrika katku likvideerimise programm Ungari teatavates piirkondades (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2073 all)  ( 1 )

50

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top