Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:075:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 75, 19. märts 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 75

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
19. märts 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/428, 12. juuli 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 teatavate turustamisstandardite osas puu- ja köögiviljasektoris

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/429, 11. jaanuar 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/821 seoses tina, tantaali, volframi ja kulla tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse süsteemide hindamise ja tunnustamise metoodika ja kriteeriumidega

59

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/430, 18. märts 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses piiratud õiguste järelevalveta kasutamisega enne kergõhusõidukipiloodi loa väljaandmist ( 1 )

66

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/431, 18. märts 2019, millega muudetakse 296. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

68

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/432, 18. märts 2019, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

70

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/433, 20. veebruar 2018, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitees, mis on moodustatud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepinguga, seoses kõnealuse lepingu XXVIII-A lisa (finantsteenuste suhtes kehtivad eeskirjad), XXVIII-B lisa (telekommunikatsiooniteenuste suhtes kehtivad eeskirjad) ja XXVIII-D lisa (rahvusvahelise meretranspordi suhtes kehtivad eeskirjad) ajakohastamisega

72

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2019/434, 27. veebruar 2019, kavandatud kodanikualgatuse „Europe CARES – kaasav kvaliteetharidus puudega lastele“ kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 1545 all)

103

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2019/435, 12. märts 2019, mis käsitleb kavandatavat kodanikualgatust „Eluase kõigile“ (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2004 all)

105

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/436, 18. märts 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks koostatud masinate harmoneeritud standardite kohta

108

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga moodustatud ühisnõukogu 19. veebruari 2019. aasta otsus nr 1/2019, millega võetakse vastu ühisnõukogu töökord ning kaubandus- ja arengukomitee töökord [2019/437]

120

 

*

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga moodustatud ühisnõukogu 19. veebruari 2019. aasta otsus nr 2/2019, millega võetakse vastu vaidluste vältimise ja lahendamise puhul järgitav töökord ning vahekohtunike ja vahendajate tegevusjuhend [2019/438]

128

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 16. jaanuari 2019. aasta rakendusdirektiivi (EL) 2019/68 (millega nähakse ette tulirelvade ja nende oluliste osade märgistamise tehnilised nõuded vastavalt nõukogu direktiivile 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta) parandus ( ELT L 15, 17.1.2019 )

137

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top