EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:009:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 9, 11. jaanuar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 9

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
11. jaanuar 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu jõustumise kuupäeva

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/33, 17. oktoober 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori kaitstud päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, kasutuspiirangute, tootespetsifikaatide muutmise, tühistamise ning märgistamise ja esitlusviisi osas

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/34, 17. oktoober 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad veinisektori päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, tootespetsifikaadi muudatuste, kaitstud nimetuste registri, kaitse tühistamise ja sümbolite kasutamise kohta ning millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses asjakohase kontrollisüsteemiga

46

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/35, 8. jaanuar 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 669/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ( 1 )

77

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/36, 10. jaanuar 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa aine N-(2-metüültsükloheksüül)-2,3,4,5,6-pentafluorobensamiidi osas ( 1 )

85

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/37, 10. jaanuar 2019, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta ( 1 )

88

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/38, 10. jaanuar 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja V lisa seoses iprodioonijääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal ( 1 )

94

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/39, 10. jaanuar 2019, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta ( 1 )

106

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/40, 10. jaanuar 2019, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kolmekümnendas osalises hankemenetluses

113

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/41, 3. detsember 2018, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) moodustatud assotsiatsioonikomitees seoses nimetatud lepingu protokolli nr 3 (mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) muutmisega

114

 

*

ELi-Jordaania assotsiatsioonikomitee otsus nr 1/2018, 4. detsember 2018, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 sätteid seoses mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja selliste päritolustaatuseta materjalidega tehtavate tööde ja töötlemistoimingute loendiga, mis annavad päritolustaatuse teatavatele Jordaania Hašimiidi Kuningriigi territooriumil valmistatud tootekategooriatele ning on seotud töökohtade loomisega Süüria pagulastele ja jordaanlastele [2019/42]

147

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/43, 29. november 2018, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/27)

178

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/44, 29. november 2018, Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt, otsuse EKP/2014/61 muutmise kohta ja otsuse EKP/2013/30 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/28)

180

 

*

Eeuroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/45, 29. november 2018, millega kehtestatakse tingimused Euroopa Keskpanga kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29 (EKP/2018/29)

183

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/46, 29. november 2018, millega kehtestatakse meetmed Euroopa Keskpanga akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/26 (EKP/2018/30)

190

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/47, 29. november 2018, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta (EKP/2018/31)

194

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/48, 30. november 2018, Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/32)

196

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top