EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:331:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 331, 28. detsember 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 331

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
28. detsember 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/2068, 29. november 2018, Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu, selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluva kirjavahetuse liidu nimel allkirjastamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2018/2069, 20. detsember 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

4

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2018/2070, 20. detsember 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

197

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2018/2071, 24. oktoober 2018, Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

210

 

*

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2018/2072, 24. oktoober 2018, tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

211

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2018/2073, 24. oktoober 2018, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

213

 

*

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2018/2074, 24. oktoober 2018, tähelepanekutega, mis on Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

215

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2018/2075, 7. detsember 2018, millega pikendatakse Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM Georgia) juhi volitusi (EUMM GEORGIA/1/2018)

217

 

*

Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2018/2076, 20. detsember 2018, millega muudetakse nõukogu kodukorda

218

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2018/2077, 20. detsember 2018, millega muudetakse rakendusotsust 2013/53/EL, mille kohaselt lubatakse Belgia Kuningriigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 285

222

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/2078, 21. detsember 2018, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

224

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/2079, 19. detsember 2018, millega kiidetakse heaks vabakäigufunktsioon kui uuenduslik tehniline lahendus sõiduautode CO2 heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 ( 1 )

225

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top